دانلود پایان نامه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

:: دانلود پایان نامه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

عنوان کامل :

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

تعداد صفحات :

100

دسته :

شیمی

چکیده :
یک مطالعه دربارة فرآیند تقطیر چند مرحله ای برای بازیافت DEA از محلولهای آلوده ارائه گردیده است. این قبیل محلولها مشکلات جدی را در کارخانجات گاز و پالایشگاههای نفتی بوجود آورده اند . بدلیل فراریت بعضی از اجزاء تشکیل دهنده شان نمی توانند به آاسانی خالص شوند. این فرآیند جدید از هگزادکان به عنوان مایع حامل بی‌اثر برای حصول اطمینان از توزیع مناسب مایع در ستون تقطیر ، به منظور جلوگیری از آلودگی و سهولت تفکیک اجزاء غیرفرار استفاده می کند. در این پروژه فرایند با داده های تعادل فازی نوین بین مخلوط دی اتانول آمین، بی(هیدروکسی اتیل) پیپرازین، تری(هیدروکسی اتیل) اتیلن دی آمین، آب و هگزادکان توضیح داده شده است. خصوصیات فیزیکی طراحی شدة ماده حامل بی اثر مورد بحث قرار می گیرد و رهنمودهایی جهت انتخاب آن ارائه گردیده اند. از مدل ضریب فعالیت دو مایع غیر تصادفی به طور موفقیت آمیز جهت نمایش یا ارائه داده های تعادلی استفاده می شود. فرآیند تقطیر برای عمل خلوص سازی محلول‌های آمین آلوده شده، توصیف شده است. فرآیند تقطیر چند مرحله‌ای و مایع حامل بی اثر(هگزادکان) استفاده می شود. از ستون تقطیر با قطر داخلی 50 پیشنهاد شده با شبیه سازاسپن(ASPEN) را تائید کند و از خصوصیات فیزیکی مایع حامل بی اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده می کند . بعنوان مثال، برای تفکیک ناخالصی های محلول دی اتانول آمین فاسد شده تحت شرایط خلاء راندمان خوبی به دست آمده بود. نتایج با تقطیر تک مرحله ای مرسوم برابر هستند.


جهت دانلود پایان نامه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی
برچسب ها : تقطیر ,اتانول ,آمین ,مایع ,استفاده ,حامل ,اتانول آمین ,مایع حامل ,فرآیند تقطیر ,نامه بازیافت ,خصوصیات فیزیکی

دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه در تهران

:: دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه در تهران

عنوان کامل :

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه در تهران

تعداد صفحات :

110

دسته :

شیمی , پایان نامه

چکیده :

اختلالات روانی مشکلات جدی و شایعی هستند که در سراسر دنیا مشاهده می شود. 14 درصد از تمامی ناتوانایی ها به علت اختلالات روانی، اجتماعی و عصبی بوده است و این موارد 20 درصد از کل مراجعین به مراکز بهداشتی عمومی را تشکیل می دهند.

     افزون بر آنها بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت (1993) در دنیا حدود 500 میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود 25 میلیون نفر مبتلا به اسکیزوفرنی نزدیک به 150 میلیون نفر مبتلا به اختلالات نوروتیک می باشند. و بیشتر این موارد در کشورهای در حال توسعه دیده می شود. از طرفی همین سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاری و روانی در این کشورها رو به فزونی است و این افزایش تا حدود زیادی وابسته به رشد جمعیت و تغییرات سریع اجتماعی مانند شهرنشینی و فروپاشی خانواده های گسترده و تغییر در شیوه های زندگی مردم و مشکلات اقتصادی می باشد. (منبع 15 ، ص19)

     مروری بر مطالعات همه گیرشناسی که طی 3 دهه گذشته انجام شد نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات روانی در کشورها و فرهنگهای مختلف به علت تفاوت در روشهای نمونه گیری، متنوع بودن ابزارهای مورد استفاده، تکنیکهای مختلف مصاحبه و نوع نظامهای طبقه بندی، متفاوت گزارش گردیده است.

فهرست مطالب:

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
سوالات پژوهش

فصل دوم
نظام آموزش و پرورش
تاریخچه مدیریت
انواع مدیریت
ویژگیهای مدیریت آموزشی
بهداشت روانی
پیشگیری از بیماریهای روانی
اختلال روانی
توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی
نوروز
روان پریشی (پسیکوز)
اختلال شخصیت
معلولیت روانی
اختلالات عاطفی
تعاریف نظری اختلالات روانی
پارانوئید
اسکیزوفرنی
افسردگی
هیپومانی
هیستری
هیپوکندری
پسیکوپات
پسیکاستنی
پیشینه تحقیق
تاریخچه آزمونها
آزمونهای روانی
پرسشنامه های شخصیتی
پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI)
استاندارد جدید MMPI
فرم کوتاه شده MMPI

فرم کوتاه شده MMPI

فصل سوم
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار و روایی
روش گرد آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
داده های توصیفی

فصل پنجم
نتیجه گیری
مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته
پیشنهادات
محدودیتها
پرسشنامه MMPI

فهرست جداول

جدول ۱- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی
جدول ۲- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات
جدول ۳- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس تاهل
جدول ۴- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری
جدول ۵- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری
جدول ۶- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی
جدول ۷- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری
جدول ۸- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی
جدول ۹- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا
جدول ۱۰- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی
جدول ۱۱- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا
جدول ۱۲- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی
جدول ۱۳- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سن
جدول ۱۴- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سن
جدول ۱۵- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سن
جدول ۱۶- بررسی میزان شیوع پسیکوپات درمدیران بر حسب سن
جدول ۱۷- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سن
جدول ۱۸- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سن
جدول ۱۹- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سن
جدول ۲۰- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سن
جدول ۲۱- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول ۲۲- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول ۲۳- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول ۲۴- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول ۲۵- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول ۲۶- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات

جدول ۲۷- بررسی میزان شیوع اسکزوفرنیا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول ۲۸- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول ۲۹- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سابقه کار
جدول ۳۰- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سابقه کار
جدول ۳۱- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سابقه کار
جدول ۳۲- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب سابقه کار
جدول ۳۳- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سابقه کار
جدول ۳۴- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سابقه کار
جدول ۳۵- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سابقه کار
جدول ۳۶- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سابقه کار

فهرست نمودارها
نمودار ۱ – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی                
نمودار ۲ – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات               
نمودار ۳ – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تاهل                      
نمودار ۴ – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری                      
نمودار ۵ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری                                
نمودار ۶ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی                                    
نمودار ۷ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری                                     
نمودار ۸ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی                                  
نمودار ۹ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا                                         
نمودار ۱۰ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی                               
نمودار ۱۱ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا                              
نمودار ۱۲ – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی


جهت دانلودپایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه در تهران اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه در تهران
برچسب ها : میزان ,جدول ,شیوع ,بررسی ,مدیران ,درمدیران ,میزان شیوع ,بررسی میزان ,توسط مدیران ,شرکت کننده ,آزمون براساس ,شیوع اختلالات روانی ,شیوع پارانویا د

دانلود بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

:: دانلود بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

عنوان کامل :

پایان نامه بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

تعداد صفحات :

50

دسته :

پایان نامه, زیست شناسی

چکیده :

اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و زاید آن را دفع می‌نمودند. این موضوع مشکل حادی را برای آنها و محیط‌شان ایجاد نمی‌کرد. زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بر روی کره زمین به نسبت مساحت این کرة خاکی خیلی کم بود اما امروزه به دلیل افزایش تعداد، توزیع جمعیت و به دنبال آن تحولات پدید آمده در میزان و کیفیت مواد مصرفی، معضل تولید و دفع زایدات به نحوه بارزی گریبانگیر حیات جوامع بشری به ویژه شهرها گردیده است. گرچه دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری، سالهاست که مورد استفاده قرار گرفته است و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته است، بهداشت عمومی و سلامت جامعه را تأمین کند ولی هنوز مورد قبول عامه مردم قرار نگرفته است. عناوینی مانند، دفن و دفن بهداشتی و تلنبار زباله بارها به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم خیلی از مردم فرق بین دفن، دفن بهداشتی و تلنبار کردن زباله را نمی‌دانند. به عبارت دیگر در صورتی که عملیات دفن مواد به صورت کاملاً استاندارد و براساس ضوابط صحیح و دقیق دفن بهداشتی صورت نگیرد مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی به وجود خواهد آمد. فقط یک محل دفن بهداشتی که در محل مناسبی قرار گرفته و از طراحی خوبی برخوردار باشد و نیز عملیات آن کاملاً صحیح و دقیق انجام پذیرد می‌تواند جوابگوی استانداردهای بهداشت عمومی و سلامت بوده، از شرایط لازم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک و هوا برخوردار باشد که در اینجا بحث مدیریت دفع مواد زائد جامد شهری مطرح می‌گردد.

مواد زاید جامد شهری شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیت‌هایی است که در شهر انجام می‌گیرد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی تنوع بسیار زیادی دربر دارد. در یک شهر، بخش‌های مختلفی در فعالیت هستند و هر بخش نیز در تولید مواد زاید شهری نقش دارد. بخش‌های خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی، بهداشتی و خدمات، هرکدام مواد زایدی با خصوصیات ویژه‌ای تولید می‌کنند. به همین دلیل هم، مواد زاید جامد شهری دارای طیف وسیعی است. از نظر حجم نیز از ذرات ریز گردوغبار گرفته تا وسایل اسقاطی، مثل بدنه اتومبیل، یخچال و میز و صندلی، در این زایدات وجود دارند از نظر خطرناک بودن نیز، شامل مواد زاید غیرقابل فسادپذیر است و هم مواد زاید کاملاً خطرناک، مثل مواد زاید بیمارستانی را دربر می‌گیرد، از نظر فیزیکی و حجم ظاهری نیز طیف کاملاً ناهمگونی از زایدات در یک شهر بروز می‌کند. کمیت مواد زاید جامد شهری نیز ناهمگونی زیادی را شامل می‌شود.

فهرست مطالب :

مقدمه
1ـ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
2ـ چارچوب نظری تحقیق
شکل 1- عناصر موظف و رابطه آنها در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری
1ـ2ـ تولید مواد زائد جامد:
2ـ2ـ ذخیره و جابجایی مواد زائد در محل تولید:
3ـ2ـ جمع‌آوری مواد زاید جامد:
1ـ3ـ2ـ روش جمع‌آوری خانه به خانه:
2ـ3ـ2ـ روش انبار موقت:
3ـ3ـ2ـ استفاده از روشهای سنتی:
4ـ3ـ2ـ استفاده از استقرار مخازن در معابر و خیابانها:
ضرورت وجود برنامه ذخیره موقت و ایستگاههای انتقال:
4ـ2ـ بازیافت مواد زائد جامد:
جدول 1 ـ بازیافت مواد معمولی و فواید آن
جدول 2ـ بازیافت مواد مصنوعی و فواید آن
1ـ4ـ2ـ کمپوست مواد زائد جامد:
جدول 3ـ مواد تشکیل دهنده کمپوست
الف) کمپوست خام:
ب) کمپوست تازه:
ج) کمپوست کامل:
د) کمپوست ویژه:
1-1-4-2- روش سنتی
2-1-4-2- روش روباز:
3-1-4-2- روش تکنیکی:
5-2- حمل و نقل مواد زائد جامد:
6-2- دفع مواد زائد جامد:
1ـ آبرفتهای فلات قاره:
2ـ روانه‌های بازالت:
3ـ لس:
4ـ شیست:
5ـ مخروط افکنه‌ها و آبرفتهای دره‌ساز:
1-6-2- انتخاب محل دفن زباله:
2-6-2- دفع مواد زائد جامد بیمارستانی:
3ـ سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران
4ـ موقعیت جغرافیائی منطقه مورد مطالعه:
فرضیه‌های تحقیق
اهداف تحقیق
سابقه تحقیق در ایران
طرح‌های پژوهشی انجام شده در سطح شهرستان زابل:
7ـ تشکیلات اداری و پرسنلی مواد زاید جامد شهر زابل
شکل 2- تشکیلات سازمانی شهرداری شهر زابل
شکل 3- تشکیلات مربوط به جمع‌آوری مواد زاید جامد شهری زابل
8 ـ کلیاتی در ارتباط با خصوصیات اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه
منابع


جهت دانلود بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود
برچسب ها : مواد ,جامد ,زاید ,شهری ,زائد ,بهداشتی ,مواد زاید ,زاید جامد ,مواد زائد ,جامد شهری ,زائد جامد ,بررسی وضعیت جمع‌آوری ,برای بهینه‌سازی فرایند ,ارائ

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر

:: دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر

عنوان کامل :

پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر

تعداد صفحات :

100

دسته :

روانشناسی

چکیده :

در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.

جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.

حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد که از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.

و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.

در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.

در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.

 1. بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار  می‌باشد.
 2.  بین میزان بهرة هوشی و  خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.
 3.  بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که  محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.

 بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.

فهرست مطالب:
 
تقدیم و تشکر
 چکیده تحقیق 
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
فصل دوم :  (ادبیات و پیشینه تحقیق)
تعریف خلاقیت
ماهیت استعداد خلاق
رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی
مردان و زنان خلاق
روشهای پرورش خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت‌
تمرکز به عنوان کلید خلاقیت
برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است
محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق
عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند
خلاقیت و هوش
هوش چیست
تقسیمات و طبقه‌بندی هوش
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش
تحقیقات انجام شده
فصل سوم : (روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش آماری
فصل  چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)
توصیف داده‌ها
فصل پنجم :
مقدمه
خلاصة تحقیق
یافته‌های تحقیق
پیشنهادها
محدودیتها
منابع
ضمائم

فهرست جداول :

جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت

جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت        

جدول 3-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت  

جدول 4-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت           

جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة هوش     

جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقیت

 

فهرست نمودارها:                                                                                    

نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش

نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقیت           

نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة هوش           

نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة خلاقیت          

نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة هوش    

نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة خلاقیت   


جهت دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر
برچسب ها : خلاقیت ,حوزة ,دختر ,آموزان ,دانش‌آموزان ,دانش ,دانش آموزان ,ضلعی نمرات ,خلاقیت دانش‌آموزان ,آموزان دختر ,بهرة هوشی ,نامه بررسی همبستگی ,آموزان

دانلود پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر

:: دانلود پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر

عنوان کامل :

پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر

تعداد صفحات :

200

دسته :

پایان نامه , روانشناسی

چکیده :

جامعه‌ی پویا و پرتلاش امروزی یک لحظه درنگ نمی کند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا کند . در چنین عصری که عصر شکوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان ،مخترعین ، مبتکرین، صنعتگران و... است برای اداره سازمان‌های اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و آموزش جامعه به فکر و ذهن افراد خلاق نیاز است ، تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به پرورش افراد خلاق اقدام نمود.

بسیاری بر این عقیده‌اند که خلاقیت امری ذاتی است و فقط خداوند این ودیعه خود را به عده‌ای از انسانها بخشیده و قابل آموزش و آموختنی نیست . عده‌ای با این عقیده مخالفند و ابراز می دارند خداوند به همه انسانها یکسان نعمت بخشیده این افراد (خلاقان) از این نبوغ خدادادی خود ، بیشترین بهره را برده‌اند و نیز معتقدند که خلاقیت صفت مشترک تمامی انسانها است که با پرورش آن می توان آن را از حالت رکود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد و بالعکس می‌توان خلاقیت را با آموزش ناصحیح و غلط از ریشه خشکاند. تحقیقات ادعای گروه دوم را تصدیق کرده و خلاقیت را صفت مشترک تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقیت از فردی به فرد دیگر متفاوت می‌دانند و هر انسانی به نوعی از خلاقیت خود بهره می‌برد یکی زیاد یکی کم(پیرخایفی،1376). این تحقیقات نشان داده است که رشد و پرورش خلاقیت از همان بدو تولد و دوران کودکی آغاز می‌شود و در دوران دبیرستان به مرحله شکوفائی خود نزدیک می‌شود. البته اگر این توانایی در انسان پرورش یابد تا پایان عمر به غنای والای علمی آن افزوده می‌شود.

پیرخایفی (1376) آموزش خلاقیت را امری حیاتی می‌داند که باید در سطوح مختلف تحصیلی به صورت همگانی انجام گیرد و این آموزش همگانی متضمن انعطاف پذیری ذهن ، توانمندی شخصیت انسان (پرورش روحیه‌ی استقلال و اعتماد به نفس) و ایجاد زمینه و بسترهای مناسب اجتماعی فردی و خانوادگی است. جدای از آموزش همگانی و عمومی آموزش ویژه نیز از ضروریات است . با آموزش ویژه، فکر به طور خاص در یک زمینه ، مهارت مطلوب و مناسب را کسب می‌کندو به اصطلاح اهل علم تخصص می‌یابد. تفاوت اساسی موجود میان آموزش همگانی و آموزش ویژه این است که در آموزش همگانی فرد یاد می‌گیرد که چگونه در خدمت خود باشد و قابلیت‌های خود را بشناسد و به استعدادهایش در زمینه‌های مختلف پی ببرد، امّا در پرورش ویژه فرد علاوه بر شناخت قابلیت‌های خود به خدمات اجتماعی نیز توجه می‌کند و یاد می‌گیرد که چگونه در خدمت جامعه باشد و خود را وقف اجتماع نماید . فرد به صرف داشتن اندیشه‌های خلاق به ما تضمین نمی‌دهد که حتماً این اندیشه را در هر سطحی از خلاقیت که می‌خواهد باشد می‌تواند به مرحله بازدهی و تولید برساند قطعاً در این راه عوامل شخصیتی بسیاری وجود دارند که مانع از به نتیجه رسیدن اندیشه خلاق افراد می‌شوند. عواملی چون ـ اعتماد به نفس پایین ـ نبود اراده و پشتکار ـ اضطراب ـ تشویش خاطر ـ دل نگرانی ـ وسواس ـ خود کم بینی ـ حساس نبودن نسبت به پدیده‌ها ـ تمایل به همرنگی و یکنواختی فکر از عواملی به شمار می‌‌روند که راه را بر اندیشه خلاق می‌بندد . از این رو تدارک دیدن زمینه‌ای که باعث برطرف ساختن عوامل شخصیتی ذکر شده می‌شود ، مهمترین قدم برای رشد اندیشه به شمار می‌رود. در این میان تأکید ویژه بر نقش خانواده و در مرحله‌ی دوم مدرسه است .

ادیسون (به نقل از میرزا آقایی ، 1382) اظهار می‌دارد که : تمام پیشرفتهای عالم گیرش من جمله اختراع برق را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق است . این گفته ادیسون نقش نوشتن را واضح و روشن بیان می‌کند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

تعاریف عملیاتی متغیرها

نوع متغیرهای تحقیق

مراحل اندازه‌گیری متغیرها

تعریف متغیرها

فصل دوم : ادبیات پژوهش

خلاقیت چیست ؟

تعریف خلاقیت

روند شکل گیری خلاقیت

خصوصیات افراد خلاق

راه‌های پرورش خلاقیت

موانع خلاقیت

انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری

نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق

محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت

نقش تکرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق

تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق

نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق

تشویق عاملی کارساز در پرورش نوشتن خلاق

نقش کودکستان و مراکز پیش دبستانی در بروز خلاقیت

نقش بازی‌های کودکانه در پرورش خلاقیت

تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق

مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل سوم : روش پژوهش

نوع تحقیق

جامعه آماری و ویژگی‌های آن

روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

ابزار گردآوری داده‌ها

پایایی و روایی پرسشنامه‌ها

پایایی و روایی آزمون خلاقیت

پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت

پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته

شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها

نمره‌گذاری آزمون خلاقیت

نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : یافته‌های تحقیق

یافته‌های توصیفی

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی)

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهاد نظری و علمی پژوهش

محدودیت‌های پژوهش

منابع و مأخذ

پیوست‌ها

پرسشنامه شماره (۱) پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه شماره (۲) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)

پرسشنامه شماره (۳) آزمون خلاقیت جمال عابدی


جهت دانلود پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه استان بوشهر
برچسب ها : آموزش ,نوشتن ,پرورش ,خلاقیت ,خلاق ,آزمون ,آموزش همگانی ,پایان نامه ,متوسطه استان ,آزمون انگیزه ,پرورش نوشتن ,آموزان متوسطه استان ,نامه مطالعه عو

دانلود پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

:: دانلود پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

عنوان کامل :

پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

تعداد صفحات :

180

دسته :

تربیت بدنی

چکیده :

امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشکاران برجسته در صحنه‌های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر که بی‌شک سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده‌ای ایجاد می‌کند. چگونه می‌توان یک مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت‌ها پیشرفت می‌کنند؟ و چگونه می‌توان تا این حد در اجرای مهارت‌ها پیشرفت کرد؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن نماید.

یکی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای علمی جدید، توانائی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حرکتی طی سالها تحقیق و مطالعه سعی کرده‌اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارت‌ها را شناسائی کنند.

بدون شک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند یادگیری، نمایش مهارت است. نمایش  مهارت یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که مربیان تربیت بدنی از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به  فراگیر در یک زمان کوتاه استفاده می‌کنند. معلم  یا مربی تربیت بدنی به این دلیل مهارت را نمایش می‌دهد که باور دارد فراگیران نسبت به توصیف کلامی از این طریق، اطلاعات بیشتری را در زمان کوتاهی دریافت می‌کنند. معمولاً یک الگوی ماهر به منظور آموزش مهارت حرکتی جدید به فراگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سالهای اخیر، نظریه پردازان یادگیری حرکتی این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا برای یادگیری مشاهده‌ای یک مهارت حرکتی، الگوی ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لی و وایت، 1990؛ پالاک و لی 1992). در این ارتباط تحقیقات زیادی نیز انجام گرفته است.

براساس نتایج این تحقیقات، درگیر شدن مشاهده‌گر در فعالیت های شناختی الگوی در حال یادگیری، یادگیری مهارت را تسهیل می‌کند. طرفداران الگوی درحال یادگیری معتقدند که الگوی ماهر به جای توسعة چگونگی درک و شناخت از اجرای مهارت، تقلید از جرای  مهارت را اجرا توسعه می‌دهد. به این دلیل که الگوی ماهر، اطلاعات بدون اشتباهی را به مشاهده‌گر ارائه می‌کند، در حالیکه الگوی در حال یادگیری مشاهده‌گر را درگیر فرایندهای حل مسأله می‌کند.

اخیراً، این رویکرد آموزشی سوالاتی را در مورد استفاده ترجیحی از مدل ماهر در یادگیری مشاهده‌ای مطرح کرده است. لیکن یافته‌های تحقیقی در این زمینه به نتایج قطعی و مسلمی دست نیافته است. بنابراین در این تحقیق، سعی شده است که تأثیر سطح مهارت الگو را بر یادگیری یک مهارت حرکتی مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله 
مقدمه 
بیان مسأله 
ضرورت و اهمیت تحقیق 
اهداف تحقیق 
فرضیه‌های تحقیق 
پیش فرضهای تحقیق 
محدودیت‌های تحقیق 
تعریف عملیاتی متغیرها 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 
مقدمه 
زمینة نظری موضوع تحقیق 
اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی 
تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده‌ای 
تبیین میلر و دلار 
توجیه بندورا از یادگیری مشاهده‌ای 
تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده‌ای 
مشاهدة نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد؟ 
عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده‌ای 
ویژگی‌های الگو 
ویژگی‌های نمایش 
ویژگی‌های مشاهده‌گر
توجیهات رشدی در الگودهی
پیشینه تحقیق 
نتیجه‌گیری 
فصل سوم: روش تحقیق 
روش تحقیق 
جامعه تحقیق و آزمودنیها 
متغیرهای تحقیق 
ابزار اندازه‌گیری 
روش جمع‌آوری اطلاعات 
نحوة اجرای آزمون  
مراحل آزمون 
روشهای آماری 
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها 
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها 
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها 
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 
خلاصه تحقیق 
بحث و تفسیر یافته‌ها  
پیشنهادهای پژوهشی 
فهرست منابع

فهرست جداول:

 (1ـ4) امتیازات نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال در گروه مشاهدة الگوی ماهر

(2ـ4) امتیازات نتیجة اجرای مهارت سرویس سادة والیبال در گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری

(3ـ4) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال برای گروه مشاهدة الگوی ماهر

(4ـ4) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة ولیبال برای گروه مشاهدة الگوی در حال یادگیری

(5ـ4) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحلة آزمون بر نتیجة اجرا

(6ـ4) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحلة آزمون بر الگو یا فرایند اجرا

(7ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجة اجرا در دو گروه مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون

(8ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون

(9ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پس آزمون

(10ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(11-4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری

(12ـ4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوی ماهر ور در حال یادگیری در مرحله یادداری

فهرست نمودارها :

 (1ـ4) مقایسه نتیجة اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری   

(2ـ4) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری 

(3ـ4) مقایسة نتیجة اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون 

(4ـ4) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة پیش آزمون 

(5ـ4) مقایسة نتیجة اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون 

(6ـ4) مقایسة الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگو ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون 

(7ـ4) مقایسة نتیجة اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهدة الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحلة یادداری 

(8ـ4) مقایسة الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس سادة والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری


جهت دانلود پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال
برچسب ها : یادگیری ,مهارت ,الگوی ,ماهر ,آزمون ,اجرای ,الگوی ماهر ,مهارت سرویس ,اجرای مهارت ,سرویس سادة ,مشاهدة الگوی ,اجرای مهارت سرویس ,فرایند اجرای مهارت

دانلود پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

:: دانلود پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

عنوان کامل :

پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

تعداد صفحات :

150

دسته :

تربیت بدنی

چکیده :

کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کیلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تیم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همین منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی و در یک طرح دوسوکور به دو گروه کراتین ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسیم شدند. سپس گروه مکمل کراتین به مدت 6 روز ،  هر روز 20 گرم کراتین در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حالیکه گروه دارونما به همین شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پیش آزمون و پس آزمون ابتدا  وزن و توده بدون چربی آزمودنیها توسط دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ارزیابی شد. سپس آزمودنیها آزمونی را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانیه  ( 6 × 10 ثانیه ) با30 ثانیه استراحت غیر فعال بین هر تکرار ، بر روی دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از این آزمون از ورید بازوئی آزمودنیها در حالت نشسته توسط یک متخصص خونگیری می شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر 6 ثانیه رکاب زدن  یادداشت می شد و در انتها میانگین حداکثر سرعت در کل 10 تکرار محاسبه شد. در انتها از آزمودنیها آزمونهای 40 یارد سرعت و چابکی ایلینویز  به عمل آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان آمونیاک خون گروه کراتین ، در پس آزمون با کاهش چشمگیری مواجه شده است. که این کاهش به لحاظ آماری معنی دار بود. علاوه بر این میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن درگروه کراتین از 82/8 ± 02/163 دور در دقیقه در پیش آزمون به 51/8 ± 12/174 دور در دقیقه در پس آزمون رسیده بود که این افزایش نیز  به لحاظ آماری معنی دار بود( 00/0 p= ). رکورد زمان اجرای آزمون سرعت و چابکی آزمودنیهای گروه کراتین در پس آزمون ها به ترتیب 38/0و 70/0 ثانیه بهبود یافته بود که این مقادیر هم به لحاظ آماری به ترتیب در سطح 02/0p= و 01/0p= معنی دار بود. وزن هر دو گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب 5/1 و 53/0 کیلوگرم و توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب 56/1 و 68/0 کیلوگرم افزایش یافته بود که این افزایش ها نیز به لحاظ آماری معنی دار بود . به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که مصرف مکمل کراتین علیرغم اینکه باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود، سرعت عملکرد را نیز در فعالیتهای تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی آنها می شود.

فهرست مطالب :

فصل اول : طرح تحقیق
1-1. مقدمه
1-2. بیان مساله
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4. اهداف تحقیق
1-5. متغیرهای تحقیق
1-6. فرضیات تحقیق
1-7. محدودیتهای تحقیق
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه
2-2. مبانی نظری تحقیق
2-2-1. کراتین
2-2-1-1. تاریخچه کراتین
2- 2-1-2. منابع کراتین
2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین
2-2-1-4. نقش کراتین در بدن
2-2-1-5. عوارض جانبی
2-2-2. آمونیاک 
2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین
2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی
2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
2-2-2-6-1. خستگی مرکزی
2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی
2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
2-2-4. وزن
2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن
2-2-5. وزن بدون چربی 
2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی
2-2-7. سرعت
2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن
2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت
2-2-8. چابکی
2-2-8-1. آزمون های چابکی
2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
2-3-1. تحقیقات داخلی
2-3-2. تحقیقات خارجی
2-3-2-1. مکمل سازی کوتاه مدت
2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت
2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت
2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان
2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی
2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه
3-2. روش تحقیق
3-3. مشخصات آزمودنیها
3-4. مکمل سازی آزمودنیها
3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها
3-6. متغیر های تحقیق
3- 7. ابزار های اندازه گیری
3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها
3-8-1. قد
3-8-2. خونگیری
3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی
3-8-3. ترکیبات بدن
3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت
3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز
3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- مقدمه
4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
4-2-1. آمونیاک
4-2-2. سرعت
4-2-3. چابکی
4-2-4. وزن بدن
4-2-5. توده بدون چربی
4-2-6. مایعات بدن
4-2-7. کراتینین
4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
4-3. آزمون فرضیه های تحقیق
4-3-1. فرضیه اول
4-3-2. فرضیه دوم
4-3-3. فرضیه سوم
4-3-4. فرضیه چهارم
4-3-5. فرضیه پنجم
4-3-6. فرضیه ششم
4-3-7. فرضیه هفتم
4-3-8. فرضیه هشتم
4-3-9. فرضیه نهم
4-3-10. فرضیه دهم
4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق
فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
5-1. مقدمه
5-2. خلاصه تحقیق
5-3. بحث و بررسی
5-4. نتیجه گیری
5-5. پیشنهادات
منابع
پیوستها
پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها
پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند
پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن

 

فهرست جداول :

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی
جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد
جدول 3-1  . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها
جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما
جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما
جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما
جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما
جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون
جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه
جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما
جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما

فهرست شکلها:

شکل 2- 1. سنتز کراتین
شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز
نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما


جهت دانلود پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه
برچسب ها : کراتین ,گروه ,آزمون ,دارونما ,سرعت ,تحقیق ,گروه کراتین ,آزمون گروه ,مقایسه میانگین ,شاخصهای آماری ,مکمل سازی ,شاخصهای آماری مربوط ,برخی شاخصهای

دانلود پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

:: دانلود پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

عنوان کامل :

پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

تعداد صفحات :

210

دسته :

ادبیات

چکیده :

این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از:

1ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟

2ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟

3ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟

4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است.

2ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است.

3ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد.

4ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند.

اهداف تحقیق

1ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه

2ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی

3ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه

این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.

کشور پهناور ایران دارای فرهنگی و تمدن غنی به وسعت تاریخ است و از این جهت مایه ی فخر و مبا هات همه ی ایرانیان می باشد . بسیاری از خارجیان از دیر باز در پی آشنایی با این مرز و بوم و فرهنک و تمدن خاص آن بوده, و در این راه اقدام به یادگیری زبان فارسی نموده اند چرا که زبان آیینه ی فرهنگ است و بدون آشنایی با زبان بهره جستن از چشمه زلال فرهنگ میسر نخواهد بود .

در این میان وظیفه ی ایرانیان میهن پرست اشاعه فرهنگ و تمدن ایران و تلاش در جهت ترویج هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی و هموار نمودن راه برای آموزش هرچه بهتر آن است .هر چند در سال های گذشته در زمینه ی آموزش علمی این زبان تحقیقاتی صورت گرفته ولی با  وجود این کمبود هایی نیز در این زمینه احساس می شود . از آنجا که آموزش واژه یکی از مهمترین بخش های آموزش زبان دوم / خارجی محسوب می گردد و بدون آگاهی از واژه ها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط  معنی دار با هل زبان را نخواهد داشت نگارنده دراین پایان نامه بر آن است به تهیه ی متن های آموزش واژه بر اساس حوزه معنایی ویژه ی غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته بپردازد

فهرست مطالب:
چکیده
فصل نخست: کلیات   
1-1 مقدمه   
1-2 بیان موضوع   
1-3 هدف تحقیق و اهمیت آن   
1-4سوالات و فرضیه های تحقیق   
1- 5 مفاهیم    
1-5-1 واژه    
1-5-2 آموزش    
1- 5- 3 نظریه آموزش    
1- 5- 4 یادگیری    
1- 5- 5 رابطه ی آموزش و یادگیری    
1-5-6 مقایسه آموزش با یادگیری    
1- 5- 7 حوزه های معنایی    
1-5-8 خلاصه    
فصل دوم: مطالعات پیشین    
2-1 اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه    
2-2 فرایندهای واژه سازی    
2- 2-1 انواع فرایندهای واژه سازی    
2-2-1-1 تصریف    
2-2-1-2 اشتقاق    
2-2-1-3 ترکیب    
2-2-1-4 قرض گیری /وام گیری    
2-2-1-4-1 ترجمه قرضی /عاریتی     
2-2-1-5 گسترش/تعمیم    
2-2-1-6 تخصیص   
2-2-1-7 کوتاه سازی   
2-2-1-7-1 سر واژه سازی   
2-2-1-7-2 اختصار سازی   
2-2-1-7-3 پسین سازی   
2-2-1-7-4 بریدن   
2- 2- 1- 8 تبدیل   
2-2-2-1-9 ادغام / آمیزش   
2-2-1-10 ابداع   
2-2- 1-11 نام آوا   
2- 2- 1- 12 مضاعف سازی   
2-3- انواع واژه   
2-3- 1 واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما   
2-3-2 واژه های دریافتی و واژه های تولیدی   
2-4- سیر تحول واژه   
2-4-1 دوره ی بی توجهی به واژه   
2-4-2 دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته   
2-4-3 دوره ی توجه   
2-4-4 دوره ی پیشرفت   
2-5 یادگیری واژه   
2-5-1 مراحل یادگیری واژه   
2-6 اصول اساسی در آموزش زبان   
2-7 راهکارهای یادگیری و یاد آوری    
2-7-1 انواع راهکارهای یادگیری   
2-8 عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه   
2-9 انواع راهکارهای یادگیری واژه   
2-9-1 راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه   
2-9-2 راهکارهای مبتنی برتجزیه و تحلیل ویژگی واژه   
2-9-3 راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده    
2-9-4 راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده    
2-10 روش یارگیری حافظه    
2-11 آموزش واژه   
2-12 روش ها آموزش  واژه    
2-2-1 روش مستقیم و روش غیر مستقیم    
2-12- 1-1 روش مستقیم    
2- 12-1-1-1 آموزش راهکارها   
2-12-1- 1- 2 گسترش واژه + آموزش صریح   
2-12-1-1-3 فعالیت های کلاس    
2-12-1-2 روش غیر مستقیم    
2-12-1-2-1 متن به تنهایی    
2-12-2-1 فعالیت های برنامه ریزی نشده    
2-12- 2- 2 فعالیت های برنامه ریزی شده  روش های آموزش واژه    
2-12-2-2 -1 آموزش واژگان غیر فعال    
2-12-2-2-1-1 تکرار    
2-12-2-2-1-2 روش های جفت پیوسته    
2-12-2-2-1-3 فهرست واژه    
2-12-2-2-1-4 روش واژه کلیدی    
2-12-2-2-1-5 روش ترجمه    
2-12-2-2-1-6 آموزش با کمک روابط واژگانی    
2-12- 2-2-1-7 ارائه ی تصویر     
2-12-2-2-1-8 اجرای نمایش    
2-12- 2-2-1-9 خانواده های واژگانی    
2-12-2-2-1-10 روش های معنایی   
2-12-2-2-1-10-1 روش حوزه های معنایی   
2-12-2-2-1-10-2 تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی   
2-12-2-2-1-11 روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی    
2-12-2-2-1-12 کاربرد فرهنگ    
2-12-2-2-1-13 یادگیری واژه از طریق بافت    
2-12-2-2-2 آموزش واژگان فعال    
2-12-2-2-2-1 روش سلسه مورسیا و روزن ویگ    
2-12-2-2-2-2 روش پیجین سازی    
2-12-2-2-2-3 روش لوکاس    
2-13 تعداد واژه    
2-14 انتخاب واژه    
2-15 معیارهای انتخاب واژه    
2-16 ارائه ی واژه    
2-17 وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری    
2-18 ملاحظات معنی شناختی    
2-18-1 معنی شناسی ساختاری    
2-18-2 حوزه های معنایی   
2-18-3 انواع حوزه های معنایی    
2-18-4 روابط معنایی   
2-18-4-1 هم معنایی   
2-18-4-2 شمول معنایی   
2-18-4-3 با هم آیی   
2-18-4-4 رابطه جزء- کل   
2-18-4-5 تباین معنایی   
2-18-4-6 تقابل معنایی   
2-19 ملاحظات روانشناسی زبان    
2-19-1 حافظه    
2-19-1-1 انواع حافظه    
2-9-1-1-1 حافظه کوتاه مدت    
2-9-1-1-2 حافظه بلند مدت    
2-19-1-1-3 حافظه معناشناسی    
2-20 واژگان    
2-20-1 واژگان ذهنی    
2-20-2 سازماندهی واژگان ذهنی    
2-20-3 اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی   
2-21 اصول آموزش واژه    
2-22 خلاصه    
فصل سوم: تهیه و تدوین متن های آموزش واژه    
3-1 مقدمه    
3-2 نحوه ی انتخاب واحدهای درسی , واژه ها ساختارها   
3-2-1 چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی   
3-2-2 نحوه ی انتخاب ساختارها    
3-3 ملاحظات کلی    
3-3-1 اطلاعات مربوط به زبان آموز    
3-3-2 اطلاعات مربوط به شرح درس    
3-3-3 اطلاعات آموزش    
3-4 ساختار کلی واحدهای درسی    
3-4-1 مرحله پیش از خواندن    
3-4-1-1 تصویر    
3-4-1-2 پرسش   
3-4-2 مرحله خواندن    
3-4-3 مرحله پس از خواندن    
3-4-3-1 سوال های درک مطلب    
3-4-3-2 تمرین کاربرد واژه    
3-4-3-3 تمرین باهم آوایی   
3-4-3-4 تمرین تطبیقی    
3-4-3-5 تمرین واژه های مترادف و متضاد    
3-4-3-6 متن های خواندنی    
3-4-3-7 تمرین شبکه ی واژگانی    
3-4-3-8 تمرین گروهی    
3-4-3-9 تمرین های تصویری   
3-4-3-10 تکلیف    
3-4-3-11 تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار     
3-4-3-12 تمرین های دیگر    
3-5 خلاصه    
فصل چهارم: متن های آموزش واژه    
4-1 سهراب سپهری    
4-2 گل آقا    
4-3 چغازنبیل    
4-4 زبان آموزی میمون ها    
4-5 پست    
4-6 سال نو   
4-7 فرودگاه    
4-8 طلای سرخ ایران    
4-9 جهانگردی چیست ؟ جهانگرد کیست ؟   
4-10 بوی خوش چای    
4-11 خلاصه    
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه    
5-1 خلاصه و نتیجه    
5-2 موضوعاتی برای تحقیق    
منابع    
منابع فارسی   
منابع انگلیسی   
واژه نامه    
فارسی- انگلیسی    
انگلیسی- فارسی
چکیده انگلیسی


جهت دانلود پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته
برچسب ها : آموزش ,واژه ,حوزه ,واژه     ,زبان ,معنایی ,آموزش واژه ,نظریه حوزه ,پایان نامه ,آموزش واژه     ,معنایی ویژه ,واژه براساس نظریه ,سطوح زبانی مختلف

دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

:: دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

عنوان کامل :

پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

تعداد صفحات :

70

دسته :

تربیت بدنی

چکیده :

هدف از این پژوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که همگی در تحقیق شرکت کردند. این پژوهش از نوع  توصیفی  است  که به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد. که 91 نفر از آزمودنیها به پرسشنامه ارسالی پاسخ دادند. از آمارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت ، ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط انسانی و اجتماعی ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در حالی که در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی دار است. مقایسه سایر عوامل جمعیت شناختی مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با عوامل انگیزشی تفاوت معناداری را نشان نداد.

فهرست مطالب :

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
پیش فرض های تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف وازه ها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
نگرشهای مدیریت به انگیزش
ـ رویکرد کلاسیک
ـ رویکرد نئوکلاسیک
ـ رویکرد اقتضایی
نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش
ـ نظریه لذت طلبی
ـ نظریه غرایز
ـ نظریه تقویت
ـ نظریه شناخت
نظریه های انگیزشی
الف) نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش
ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
ـ نظریه دو جنبه‌ای انگیزش
ـ نظریه دوعاملی انگیزش
ـ نظریه لذت‌گرایی مک‌ کللند
ـ نظریه‌ نیازهای زیستی، تعلق و رشد
ب) نظریه‌های فرایندی
ـ نظریه انتظار و احتمال
ـ نظریه برابری
ـ نظریه هدف‌گذاری
ـ نظریه تقویت و اصلاح رفتار
نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ
پیشینه تحقیق
جمع بندی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه اماری
متغیرهای تحقیق
ابزار اندازه گیری
روایی و پایایی پرسشنامه
نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه
روش جمع آوری اطلاعات
روشهای آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
توصیف اماری داده ها
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای تحقیق
الف- پیشنهادات برخاسته از تحقیق
ب- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
منابع و مأخذ

فهرست جدوال

جدول 1- مفروضات نظریة x و y درباره انسان

جدول 2- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس جنسیت

جدول 3- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس نوع استخدام

جدول 4- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس مدرک تحصیلی

جدول 5- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سن

جدول 6- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سوابق ورزشی

جدول 7- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سنوات خدمت

جدول 8- میانگین و انحراف معیار هرکدام از انگیزنده‌ها

جدول 9- میانگین و انحراف معیار هرکدام از عوامل بهداشتی

جدول 10- نتایج آزمون تی مستقل مربوط به جنسیت در مورد عوامل انگیزش

جدول 11- تجزیه و تحلیل داده ها در مورد عوامل انگیزنده معنا دار

جدول 12- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف تحصیلی با عوامل ایجاد انگیزش

جدول 13- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سوابق مختلف خدمت با عوامل ایجاد انگیزش

جدول 14- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف سنی با عوامل ایجاد انگیزش

فهرست اشکال

شکل 1- تحولات تاریخی نگرش مدیریت و روانشناسی به انگیزش

شکل 2- طبقه بندی سلسله مراتب نیازهای مازلو

شکل 3- فرایند انگیزش از طریق ارضای نیازها

شکل 4- الگوی ساده انتظار


جهت دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ
برچسب ها : عوامل ,نظریه ,تحقیق ,معلمان ,انگیزش ,براساس ,درصد پاسخگویان ,اولویت بندی ,بندی عوامل ,پاسخگویان براساس ,عوامل انگیزشی ,درصد پاسخگویان براساس ,ب

دانلود پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل

:: دانلود پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل

عنوان کامل :

پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل

تعداد صفحات :

90

دسته :

علوم تربیتی

چکیده :

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مکان کنترل نوویکی – استریکلند را پر کردند و سپس پرسشنامة شیوه ها فرزندپروری بانتون که 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان کنترل را نمی تواند پیش بینی کند . این یافته ها بین معنی است که هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده توسط دانش آموزان دیکتاتوری تر باشد مکان کنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده دموکراتیک تر باشد مکان کنترل بیرونی کاهش یافته و بر میزان مکان کنترل درونی اشخاص افزوه می شود.

مقدمه

خانواده اولین پایه گذار شخصیت ، ارزشها و معیارهای فکری فرد است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی فرد در آینده دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی در گرو آن است . واکنش کودک نسبت به محیط خود تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی است که در میان آن بزرگ شده است از آنجا که خانواده یک واحد اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود ، به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر کودک ، اهمیت فراوانی دارد ( احدی ، محسنی ، 1378 ) .

محیط خانواده ، اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت فرزندان تاثیر می گذارد . نفوذ والدین در بچه ها تنها محدود به جنبه های ارثی نیست ، بلکه در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه نیز ، خانواده نقش بسیار مؤثری دارد . خانه محلی است که در آن کودک امور مختلف را فرا می گیرد و با مشاهده رفتار والدین راه و رسم زندگی را نیز با تقلید از رفتار و اعمال آنها فرا می گیرد ( شریعتمداری ، 1367 ) .

فهرست مطالب :

فصل اول (طرح تحقیق)

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف اصطلاحات

شیوه های فرزندپروری

مکان کنترل

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری

بعد «گرم» بودن والدین

بعد «کنترل» والدین

جنبه های مثبت کنترل والدین

جنبه های منفی کنترل والدین

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری

والدین دارای اقتدار منطقی

والدین استبدادی

والدین آزاد گذار

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار)

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند

تأثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر

نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری

گفتار دوم: مکان کنترل

مقدمه

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر

درک سازه مکان کنترل

تحول شخصیت از دیدگاه راتر

جنبه های منفی احاطه و کنترل

پیامدهای شخصی منفی

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی

بررسی مقیاس های مکان کنترل

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از کشور

ب – تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور

ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گسترة تحقیقات

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون

روایی

پایایی

نمره گذاری

مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند

روایی

پایایی

نمره گذاری

روش تحقیق

شیوه اجرای تحقیق

روشهای آماری تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف – تحلیل توصیفی

ب – تحلیل استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

الف – محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر

ب – محدودیتهای در کنترل پژوهشگر

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)

کاربردها

منابع


جهت دانلود پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل
برچسب ها : کنترل ,مکان ,شیوه ,فرزندپروری ,آموزان ,اجتماعی ,مکان کنترل ,دانش آموزان ,منطقه انگوت ,راهنمایی منطقه ,استان اردبیل ,راهنمایی منطقه انگوت ,مکان ?

دانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

:: دانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

عنوان کامل :

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی  و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

تعداد صفحات :

230

دسته :

پایان نامه , علوم تربیتی

چکیده :

خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان ، به طوریکه حائز یک توانائی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد را شامل می شود . خلاقیت همچون عدالت ؛ دموکراسی و آزادی برای افراد مختلف دارای معانی مختلف می باشد ولی یک عامل مشترک در تمام خلاقیتها این است که خلاقیت همیشه عبارت است از : «پرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می کند ولی آنچه که تازه است ترکیب این عوامل در الگوی جدید است» (آقائی فیشانی، 1377ص ; 16).

 تحقیق در مورد خلاقیت ، از زمان گالتون 1869شروع شد که در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه های منشی  و وراثتی آنرا مد نظر قرار داد . ولی آغاز واقعی آن به پژوهشهای خلاقیت گیلفورد در سال 1950که او را پدر و بانی تحقیقات ، در زمینه خلاقیت شناخته اند، باید دانست که عوامل مختلف خلاقیت را از طریق تجزیه عوامل بررسی کرد. برای گیلفورد و همکارانش ، خلاقیت و حل مسئله در واقع پدیده های بسیار مشابهی می باشند که در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود کار یا عملی راکه حداقل برای خودش تازه است ، را انجام دهد . یعنی در مورد مسئله های جدید یا در مقابل موقعیتی جدید، پاسخی جدید بوجود آورد  (آرلت ، 1359ص:2 ).

   فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح کلی پژوهش    
دعای هنرمند
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق
مقدمه
ساختار مغز و عملکرد آن
تعاریف خلاقیت
1. نگرشهای خاستگاهی
2. نگرشهای فرایندی
رابطه هوش و خلاقیت
فرایند خلاقیت
مراحل والاس
مراحل اسبورن
مراحل تورنس
نظریه های خلاقیت
1. نظریه های جهان باستان
2. نظریه های جدید فلسفی
3. نظریه های روان شناسی
4. روانکاوی جدید
خصوصیات افراد خلاق
نیازهای افراد خلاق
عوامل موثر در خلاقیت
هوش
ویژگیهای شخصیتی
خانواده
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت
نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت
تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت
سن
جنس
ارزشها و فشارهای اجتماعی
تحصیلات
نقش کوشش در خلاقیت
شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت
تکنیکهای خلاقیت و نو آوری
یورش فکری
مدل سینکتیکس
تکنیک دلفی
آموزش خلاقیت
الف: آموزش و پرورش عمومی خلاقیت
آموزش خلاقیت در جهان
ب: آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان
نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران
آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد
محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت
اصول اساسی در پرورش خلاقیت
عوامل موثر در پرورش خلاقیت
نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت
خلاقیت و حل مسئله
خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
خلاقیت و هنر
خلاقیت و توسعه اقتصادی
اثر محرک عاطفی در خلاقیت
شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت
موانع خلاقیت
عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت
با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید
سوابق پژوهش در ایران
سوابق پژوهش در خارج
نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم
فصل سوم: روش اجرای پژوهش    
روش تحقیق
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
تعداد و روش نمونه گیری
نمره گذاری آزمون
نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد
اعتبار آزمون
روش استخراج مصاحبه کتبی
اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی
روشهای آماری
خلاصه فصل
فصل چهارم: یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها
مقدمه
تجزیه یافته های پژوهش
تحلیل یافته های پژوهش
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوستها  


فهرست جداول

جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقیت
جدول 1-3 پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد
جدول 1-4 فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شرکت کننده در پرسشنامه CREE
جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال 1 مصاحبه کتبی
جدول 3-4 پیشایندی سوال یک مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 4-4 آزمون خی دو سوال یک مصاحبه کتبی
جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-2) مصاحبه کتبی
جدول 6-4 پیشایندی سوال (1-2) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 7-4 آزمون خی دوی سوال 1-2 مصاحبه کتبی
جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-2 مصاحبه کتبی
جدول 9-4 پیشایندی سوال 2-2 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 10-4 آزمون فی دو سوال 2-2 مصاحبه کتبی
جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-3 مصاحبه کتبی
جدول 12-4 پیشایندی سوال 1-3 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 13-4 آزمون فی دو سوال 1-3 مصاحبه کتبی
جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-3 مصاحبه کتبی
جدول 15-4 پیشایندی سوال 2-3 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 16-4 آزمون فی دو سوال 2-3 مصاحبه کتبی
جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-4 مصاحبه کتبی
جدول 18-4 پیشایندی سوال‌ها مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 19-4 آزمون خی دوی سوال 1-4 مصاحبه کتبی
جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-4 مصاحبه کتبی
جدول 21-4 پیشایندی سوال 2-4 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 22-4 آزمون خی دو سوال 2-4 مصاحبه کتبی
جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-5 مصاحبه کتبی
جدول 24-4 پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 25-4 آزمون خی دوی سوال 1-5 مصاحبه کتبی
جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودنی به سوال 2-5 مصاحبه کتبی
جدول 27-4 پیشایندی سوال 2-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 28-4 آزمون خی دو سوال 2-5 مصاحبه کتبی
جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-6 مصاحبه کتبی
جدول 30-4 پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 31-4 آزمون خی دو سوال 1-6 مصاحبه کتبی
جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-6 مصاحبه کتبی
جدول 33-4 پیشایندی سوال 2-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 34-4 آزمون خی دو سوال 2-6 مصاحبه کتبی
جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 7 مصاحبه کتبی
جدول 36-4 پیشایندی سوا 7 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد
جدول 37-4 آزمون خی دو سوال 7 مصاحبه کتبی
جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 1-8 مصاحبه کتبی
جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 2-8 مصاحبه کتبی
جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال 9 مصاحبه کتبی
جدول 41-4 وضعیت افراد از نظر جنس شرکت کنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی
جدول 42-4 پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان
جدول 43-4 آزمون خی دوی جنس افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان
جدول 44-4 وضعیت سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی
جدول 45-4 پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان
جدول 46-4 آزمون کروکسال دالیس سن افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان
جدول 47-4 وضعیت رشته تحصیلی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی
جدول 48-4 پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان
جدول 49-4 آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان
جدول 50-4 وضعیت معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی
جدول 51-4 پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان
جدول 52-4 آزمون کروکسال والیس معدل افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان


فهرست نمودارها     

نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت)
نمودار 2-2 عمل مطلوب یادگیری زتروی
نمودار 1-4 فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد.
نمودار 2-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.
نمودار 3-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 4-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 5-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 6-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 7-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 8-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 9-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 10-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.
نمودار 11-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه کتبی را به طور کمی نشان می‌دهد.
نمودار 12-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.
نمودار 13-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.
نمودار 14-4 وضعیت جنس افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد.
نمودار 15-4 وضعیت سنی افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد.
نمودار 16-4 فراوانی افراد شرکت کننده در هر کدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد.
نمودار 17-4 معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی در سه رشته مختلف را به طور کلی نشان می‌دهد.
نمودار 18-4 معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد.
نمودار 19-4 معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد.
نمودار 20-4 معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد.
نمودار 21-4 آزمون ضریب هم بستگی پیرسون که پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد.
  


جهت دانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان اینجا کلیک نمایید
منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان
برچسب ها : خلاقیت ,مصاحبه ,کتبی ,جدول ,افراد ,سوال ,مصاحبه کتبی ,کتبی جدول ,میزان خلاقیت ,گروه آزمودنی ,نشان می‌دهد ,نشان می‌دهد نمودار ,میزان خلاقیت افرا

دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا

:: دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا

عنوان کامل :

پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا

تعداد صفحات :

110

دسته :

پایان نامه

چکیده :

این فصل شامل رئوس مطالبی در ارتباط با اهداف سیستمهای اطلاعاتی مدیریت MIS است و مقدمه ای برای کل مطالب بحساب می آید . این فصل نیاز  این موضوع به طیف وسیعی از دانش را به تفصیل با تأکید بر نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات شرح می دهد تا روشن شود که MIS یک پردازش فردیست ، یک مجموعه پیچیده است و هیچ راه حل استانداری ندارد .

سیستم های اطلاعاتی مدیریت Mis چیست ؟

برای MIS هیچ تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه که بدین عنوان موجود است ، انعکاسی است از تأکیدات و پیش داوریهای نویسنده ای خاص .

واژه MIS تقریباً با کامپیوتر که بر پایه پردازش داده ها بنا شده مترادف گردیده و در حقیقت کتابهائی که تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً دارای رئوس مطالبی چون آنالیز سیستمها ، طراحی بایگانی و سایر تراکنشهای تکنیکی مختلف بر اساس سیستمهای کامپیوتری می باشد . این تأکیدات باعث جهت یافتن و بوجود آمدن تعریفی برای MIS توسط کلی ( KELLY ) بشرح زیر گردید: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت عبارتست از کوششهای انسانی با استفاده از ابزار کامپیوتری جهت جمع آوری ، نگهداری ، بازیابی اطلاعات با بهره گیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیتهای سازمان .

در این فصل تأکید بر راههای تولید اطلاعات چه از طریق کامپیوتر و چه از طریق روشهای دستی مورد نظر است و تنها راههای تولید اطلاعات مورد توجه است . در مرحله دوم مقایسه صحیح و مطمئن و درست مسائل و اهمیت و صحت آن مد نظر خواهد بود تا بتوان با معرفی راه دستیابی به منابع اطلاعاتی مرتبط  و مورد نیاز که در کجا و  چه موقع در سترس بوده و به چه نحو برای مدیریت قابل استفاده است اقدام نمود.

این فصل درباره طراحی مرکز تصمیم گیری و اجراء سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و راههای پردازش داده ها توجه می نماید . مانند واقعیات روزمره و اعداد و ارقام سازمان بشکل اطلاعات ، که بمنظور تصمیم گیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و  چنانچه داده ها از اطلاعات قابل تشخیص باشد در نحوه اجرای تصمیم موثر خواهد بود. شکل زیر خلاصه این دستیابی را نشان می‌دهد: 

فهرست مطالب:
بخش اول: سیستم‌های اطلاعاتی    
مقدمه    
فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت    
ـ نگاهی کلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت     
ـ سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟     
ـ دانش و اطلاعات مورد نیاز     
ـ طبیعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات     
ـ مدیریت اجرایی و سطوح آن     
ـ ماهیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیی و تکنیکهای قابل دسترسی آن      
فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان    
ـ سیستمهای اطلاعاتی و سازمان     
1) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان     
2) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان     
ـ سیستم پردازش تراکنشها     
ـ سیتسم‌های اطلاعاتی مدیریت     
ـ سیستم گزارش‌های مدیریت     
ـ سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم‌گیری     
ـ سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا     
3) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیکی آنها     
ـ اجزای فیزیکی سیستم     
ـ وظایف پردازشی سیستم     
فصل سوم: مدیریت اطلاعات    
ـ مدیریت اطلاعات     
ـ اهمیت مدیریت اطلاعات     
ـ دانش MIS     
ـ مدیر و سیستم     
ـ سیستم اطلاعات مدیریت     
ـ تعریف MIS     
ـ اجزای MIS     
ـ مدلی از MIS     
ـ ایجاد MIS     
ـ مسئولیت مدیریت در مورد MIS     
بخش دوم: بررسی سیستم برنامه‌ریزی تولید    
فصل چهارم: سیستم برنامه‌ریزی تولید    
ـ گذری بر سیستمهای برنامه‌ریزی تولید     
ـ زیر سیستم ورودی     
ـ زیر سیستم خروجی     
ـ سیستم اطلاعات حسابداری     
ـ زیر سیستم‌های مهندسی صنایع     
ـ زیر سیستم هوشمند تولید     
ـ اطلاعات مربوط به کارگران تولید     
ـ سیستمهای رسمی     
ـ سیستمهای غیر رسمی     
ـ اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان     
ـ زیرسیستم انبارداری     
ـ اهمیت سطح کالاهای موجود     
ـ هزینه نگهداری     
ـ هزینه خرید     
ـ زیرسیستمهای کیفیت     
ـ زیرسیستم هزینه     
فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید    
ـ چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می‌گیرند     
ـ سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات     
ـ یک سیستم اطلاعاتی چیست؟     
ـ سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف     
ـ یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر چه نوع سیستمی است     
ـ ساختار و ترکیب بندی سیستمهای اطلاعاتی     
ـ دسته‌بندی سیستمهای اطلاعاتی     
ـ دسته‌بندی بر اساس ساختار سازمانی     
ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس عملکردشان     
ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی که ارائه می‌کنند     
ـ انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی     
ـ سیستم اطلاعات مدیریت دانش     
ـ سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و کاربردی     
ـ سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی     
ـ معماری اطلاعات     
ـ سیستمهای پایه‌گذاری شده بر اساس وب     
ـ اینترنت     
ـ اینترانت     
ـ اکسترانت     
فصل ششم: بررسی وضعیت برنامه‌ریزی تولید شرکت مهپا    
ـ بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه‌ریزی تولید      
شرکت مهپا با سیستم برنامه‌ریزی تولید ساخت یافته    
بخش سوم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید
فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت    
ـ انتخاب موضوع پروژه     
ـ تشریح محل انجام پروژه     
ـ تشریح فرآیندهای صورت گرفته در طراحی سیستم     
ـ مستندات مورد نیاز در طراحی سیستم


جهت دانلود پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا اینجا کلیک نمایید
منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی مهپا
برچسب ها : سیستم ,سیستمهای ,اطلاعات ,اطلاعاتی ,مدیریت ,تولید ,سیستمهای اطلاعاتی ,سیستم اطلاعات ,سیستم برنامه‌ریزی ,سیستم اطلاعاتی ,تولید شرکت ,سیستم برن

دانلود پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی

:: دانلود پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی

پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی

قیمت: 38000 تومان

      پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی      

 

 

 
 


پروژه کارشناسی مهندسی نرم افزار پردازش تصویر در هوش مصنوعی

موضوع  :پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی این پروژه هم در قالب word وهم در قالب  pdf تعداد  67 صفحه می باشد و شامل

 

فهرست:

 

چکیده:

 

فصل اول

 

مقدمه:

 

کاربردهای پردازش تصویر:

 

صنعت:

 

هواشناسی:

 

کشاورزی:

 

علوم نظامی و امنیتی:

 

نجوم و فضا نوردی:

 

پزشکی:

 

فناوریهای علمی:

 

باستان شناسی:

 

تبلیغات:

 

سینما:

 

اقتصاد:

 

روانشناسی:

 

زمین شناسی :

 

فصل دوم

 

پردازش تصویر

 

مرحله اول ( دریافت تصویر ورودی ):

 

مرحله دوم ( پیش پردازش تصویر ):

 

مرحله سوم ( پردازش تصویر ):

 

مرحله چهارم ( آنالیز تصویر ):

 

انواع پردازش تصویر:

 

مقادیر  پیکسلها:

 

دقت تصویر:.

 

روشهای پردازش تصاویر

 

بخش بندی سطح خاکستری ( Gray-Level Slicing )

 

عملیات مختلف بر روی تصاویر:

 

جمع دو تصویر:

 

مکمل کردن تصویر:

 

میانگین گیری از تصویر:

 

:(Image restoration)ترمیم تصویر

 

نواری شدن(باندی شدن):

 

خطوط از جا افتاده ( خطا در تصویر):

 

هیستوگرام تصویر:

 

بالا بردن دقت عکس:

 

ارتقای تصویر و عملگر کانولوشن:

 

تعدیل هیستوگرام:

 

افزایش تباین از طریق امتداد اعداد ( DN) پیکسلها:

 

فیلتر کردن تصویر:

 

اعمال فیلتر تصویر در MATLAB

 

ایجاد فیلتر دلخواه:

 

طراحی فیلتر:

 

طراحی فیلتر میانگین ماتریس مربعی:

 

طراحی فیلتر میانگین با ماتریس گرد:

 

طراحی فیلتر پایین گذر گوسی:

 

طراحی فیلتر لاپلاس:

 

طراحی فیلتر لاپلاس از روش حذف گوس:

 

طراحی فیلتر حرکت دهنده:

 

طراحی فیلتر تقویت لبه:

 

طراحی فیلتر لبه افقی و عمودی:

 

طراحی فیلتر افزایش دهنده شدت نور و لبهها:

 

فصل سوم

 

کاربردهای هیستوگرام در پردازش تصویر:

 

تاثیر تکنیکهای پیش پردازش در افزایش دقت تناظر یابی عکسی:

 

استخراج نواحی شامل متن و تفکیک متن به حروف:

 

پیش پردازش تصویر:

 

فوکوس خودکـار دوربین های دیجیتالی:

 

تشخیص چهره:

 

تشخیص پلاک خودرو:

فصل چهارم

 

تشخیص پلاک خودرو:

 

تشخیص محل پلاک:

 

فیلتر گوسین:

 

پیدا کردن لبههای عمودی:

 

تحلیل هیستوگرام:

 

پیدا کردن محل کاندید پلاک:

 

سایش تصویر:

 

گسترش عمودی تصویر:

 

استخراج پلاک:

 

جداسازی کاراکترها:

 

شناسایی کاراکترها:

 

شبیه سازی:

 

فصل پنجم  نتیجه گیری:

 

مراجع:

 

فهرست جداول و اشکال

 

جدول 1: مقایسه انواع تصویر بر اساس تعداد بیت

 

شکل 1: نحوه نگاشت مقادیر  پیکسله ی تصویر ورودی

 

شکل 2: نحوه نگاشت مقادیر پیکسله ی تصویر خروجی

 

شکل 5: نحوه پیاده سازی عملگر مکمل

 

شکل 6: نحوه پیاده سازی عملگر میانگین

 

شکل 7: تصویر  دانهه ی برنج

 

شکل 8: نمودار هیستوگرام  دانهه ی برنج

 

شکل 9: یک نمونه نمودار هیستوگرام

 

شکل 01: ماسک اعمال شده بر روی  پیکسله

 

شکل 21: تصویر خروجی پس از تعدیل هیستوگرام                          

 

 شکل 11: تصویر ورودی و هیستوگرام آن

 

شکل 31: عمل کشش خطی

 

شکل 41: پیکسل های تیز و آرام

 

شکل 51: تصویر با نویز فلفل نمکی

 

شکل 61: تصویر با اعمال فیلتر تیز کننده

 

جدول2: انواع فیلتر

 

شکل 71: فیلتر disk

 

شکل 81: فیلتر گوسی

 

شکل 91: فیلتر لاپلاس

 

شکل 12: فیلتر تقویت لبه prewitt

 

شکل 22: فیلتر تقویت لبه sobel

 

شکل 32: فیلتر افزایش دهنده شدت نور unsharp

 

شکل 42: نمونه ای از کاربرد ocr

 

شکل 52: مراحل تشخیص پلاک

 

شکل 62: تصویر سطح خاکستری ورودی

 

شکل 27:  (الف) ماسک عمودی سوبل، (ب) ماسک افقی سوبل

 

شکل 82: نتیجه عمل لبه یابی

 

شکل 92: نمودار هیستوگرام تصویر

 

شکل 03: تصویر کاندید به دست آمده از تصویر لبه

 

شکل 13: تصویر حاصل شده پس از حذف نواحی خارج از محدوده

 

شکل 23: تصویر حاصل شده پس از سایش و گسترش افقی

 

شکل 33: تصویر حاصل شده از پر کردن حفره های احتمالی

 

شکل 43: محل تقریبی پلاک  پر کردن حفره های احتمالی

 

شکل 53: تصویر حاصل شده پس از گسترش عمودی

 

شکل 63: پیدا شدن محل پلاک

 

شکل73: پلاک استخراج شده از کل62.52

 

شکل 83: هیستوگرام پلاک استخراج شده

 

شکل 93: کاراکترهای جداشده

خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلدانلود پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی
برچسب ها : تصویر ,پردازش , طراحی ,پلاک ,هیستوگرام ,پروژه ,پردازش تصویر ,پروژه پردازش ,تصویر حاصل ,نحوه پیاده ,پلاک استخراج ,پروژه پردازش تصویر ,پردازش تصو?

دانلود پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

:: دانلود پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

عنوان کامل : پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

تعداد صفحات : 178

دسته : مدیریت

چکیده:
سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از  انجام این تحقیق بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان می باشد. این تحقیق ازنظرهدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران می باشد روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن ازطریق پرسشنامه بدست آمده است. روایی پرسشنامه با نظر صاحبنظران در زمینه مدیریت تایید شد و و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ بدست آمد و برابر با 955/0 بوده است. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و لیزرل و با استفاده از آزمون همبستگی  و مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه انسانی بر سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تاثیر گذار است و سرمایه مشتری نیز بر سرمایه ساختاری تاثیر می گذارد . همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی و سرمایه مشتری بر عملکرد سازمان تاثیر ندارند و نهایتا این که رضایت شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول   
کلیات تحقیق   
1-1 مقدمه   
2-1 بیان مسئله   
3-1 چارچوب نظری   
4-1 اهمیت تحقیق   
5-1 اهداف تحقیق   
1-5-1هدف اصلی تحقیق   
2-5-1اهداف فرعی   
6-1 فرضیه های تحقیق   
7-1-حدود مطالعاتی تحقیق   
1-7-1-قلمرو مکانی تحقیق   
2-7 -1-قلمرو زمانی تحقیق   
8-1 تعریف واژ گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق   
فصل دوم   
مروری بر ادبیات تحقیق   
1-2- مقدمه   
2-2- سرمایه فکری   
1-2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری   
2-2-2- عناصر سرمایه فکری   
1-2-2-2- سرمایه انسانی   
2-2-2-2- اجزاء سرمایه انسانی   
3-2-2-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)   
4-2-2-2- اجزاء سرمایه ساختاری   
5-2-2-2- سرمایه ارتباطی (مشتری)   
6-2-2-2- اجزاء سرمایه ارتباطی   
3-2-2- سنجش سرمایه فکری   
1-3-2-2- دلایل سنجش سرمایه فکری   
4-2-2- دلایل عدم توجه به اندازه گیری سرمایه فکری از سوی سازمانها   
5-2-2- منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری   
6-2-2- مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری   
7-2-2- مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری   
8-2-2- نقاط ضعف مدل های ارزش گذاری سرمایه فکری   
3-2- رضایت شغلی   
1-3-2- اهمیت رضایت شغلی   
2-3-2- ویژگی های رضایت شغلی   
3-3-2- عوامل تعیین کننده رضایت شغلی   
1-3-3-2- عوامل جمعیت شناختی   
2-3-3-2- عوامل شخصیتی   
3-3-3-2-عوامل شغلی   
4-3-2- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی   
تئوری سلسه مراتب نیازها   
تئوری Y و x مک کریگور   
نظریه نیازها   
تئوری آلدرفر (وجود، وابستگی، رشد)   
تئوری جذابیت-انتظار   
تئوری دو عاملیهرزبرگ   
5-3-2- رضایت شغلی و عملکرد   
4-2- عملکرد شغلی   
1-4-2- اهمیت عملکرد شغلی   
2-4-2- عوامل موثر بر عملکرد شغلی   
3-4-2-سیستم عملکرد فردی   
4-4-2-ابعاد عملکرد شغلی   
1-4-4-2- عملکرد وظیفه ای   
2-4-4-2- شهروندی سازمانی   
3-4-4-2- عملکرد ضد تولیدی   
5-4-2- عوامل مرتبط با عملکرد شغلی   
6-4-2- ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی   
1-6-4-2- برون گرایی   
2-6-4-2- وجدان کاری   
3-6-4-2- ثبات هیجانی   
4-6-4-2- سازگاری   
5-6-4-2-  تجربه پذیری   
5-2- عملکرد   
6-2- عملکرد سازمانی   
1-6-2- شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها   
2-6-2- مدیریت عملکرد در سازمان   
7-2- پیشینه تحقیق   
1-7-2- مطالعات داخلی   
2-7-2- مطالعات خارجی   
فصل سوم   
روش اجرای تحقیق   
1-3مقدمه   
2-3 روش تحقیق   
3-3 روش های گردآوری داده ها   
4-3 ابزار گردآوری داده ها   
5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها   
1-5-3 روایی   
2-5-3 پایایی   
6-3جامعه آماری   
7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری   
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها   
1-8-3 مدل اندازه گیری   
2-8-3 مدل ساختاری   
9-3 آزمون های برازندگی مدل کلی   
1-9-3شاخص مجذور کای دو   
2-9-3 جذر برآورد واریانس خطای تقریب   
3-9-3شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی   
4-9-3  شاخص تاکر- لویز یا شاخص نرم نشده برازندگی   
5-9-3  شاخص برازندگی تطبیقی   
6-9-3 شاخص  تعدیل شده برازندگی   
فصل چهارم   
تجزیه و تحلیل اطلاعات   
1-4 مقدمه   
2-4 توصیف داده های جمعیت شناختی   
1-2-4 اطلاعات مربوط به سنپاسخ دهندگان   
2-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان   
3-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان   
5-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه پاسخ دهندگان   
3-4  برازندگی مدل تحقیق   
1-4-4 بررسی مدل ساختاری و اندازه گیری تحقیق   
1-4-5 آزمون فرضیه اول   
2-4-5 آزمون فرضیه دوم   
3-4-5 آزمون فرضیه سوم   
4-4-5 آزمون فرضیه چهارم   
5-4-5 آزمون فرضیه پنجم   
6-4-5 آزمون فرضیه ششم   
7-4-5 آزمون فرضیه هفتم   
فصل پنجم   
نتیجه گیری وپیشنهادات   
1-5 مقدمه   
2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق   
1-2-5 نتیجه فرضیه اول   
2-2-5 نتیجه فرضیه دوم   
3-2-5 نتیجه فرضیه سوم   
4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم   
5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم   
6-2-5 نتیجه فرضیه ششم   
7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم   
3-5 پیشنهادات تحقیق   
4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی   
5-5- موانع و محدودیت های تحقیق   
پیوست   
پیوست الف: پرسش نامه   
پیوست ب: خروجی نرم افزار   
منابع ماخذ   
منابع فارسی   
منابع لاتین   
Abstract
فهرست جداول
فهرست نمودارها


جهت دانلود پروژه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان
برچسب ها : سرمایه ,تحقیق    ,عملکرد ,فرضیه ,شغلی    ,رضایت ,سرمایه فکری    ,آزمون فرضیه ,نتیجه فرضیه ,رضایت شغلی ,عملکرد شغلی    ,سنجش سرمایه فکری    ,عمل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی

:: دانلود پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی

عنوان کامل : پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی

تعداد صفحات : 123

دسته : مدیریت

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی است. روش این تحقیق از نظرهدف ، کاربردی  و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق حاضر کلیة کارشناسان شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی می‌باشد .که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول دوم کوکران تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران  و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی  تاییدی ،تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب آلفای کرونباخ .... است که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. فرضیه های این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی بود  که با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان داد که استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه های فرعی نیز نشان دهنده تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار  متمرکز و نامتمرکز تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری است.

واژگان کلیدی : استراتژی بازاریابی بین المللی ، بساختار تصمیم گیری ، شرکت های صادراتی غذایی، ساختارهای متمرکز ، ساختار های نامتمرکز

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه   
1-1- بیان مساله تحقیق
1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
1-3-هدف های  تحقیق   
1-4- چار چوب نظری و مدل تحقیق
1-5- فرضیه های تحقیق
1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های  کلیدی
1-7-روش تحقیق
1-8- قلمرو تحقیق
1-9- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق
مقدمه   
2-1-بخش اول: استراتژی های  بازاریابی بین المللی   
2-1-1- تعاریف و مفاهیم
استراتژی   
2-1-2- نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی   
الف- استراتژی جایگزینی واردات   
ب- استراتژی توسعه صادرات
2-1-3- انواع استراتژی های رقابتی عام   
2-1-3-1- رهبری در هزینه   
2-1-3-2- تمایز محصول   
2-1-3-3-تمرکز (محدودنگری)   
2-1-3-4- میانه روی   
2-1-4- تعریف بازاریابی   
2-1-5- استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار   
2-1-5-1-  استراتژی بازاریابی یکسان   
2-1-5-2-  استراتژی بازاریابی تفکیکی   
2-1-5-3- استراتژی بازاریابی تمرکزی   
2-1-6- ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار   
2-1-7- تقسیم بندی بازار های بین المللی   
2-1-8- استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی    
2-1-8-1- آمیخته محصول   
2-1-8-2- اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی    
2-1-8-3-آمیخته تشویق و ترفیع   
جدول 2-1) اجزای تشویق و ترفیع   
2-1-8-4- توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی    
2-1-9- تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی   
2-1-10- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل   
2-1-10-1-سیستم بازرگانی بین الملل   
2-1-10-2- وضعیت اقتصادی   
2-1-10-3- وضعیت سیاسی- قانونی کشورها    
2-1-10-4- وضعیت فرهنگی   
2-2-بخش دوم: تصمیم گیری   
2-2-1-  تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل   
2-2-2-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل   
2-2-3-  تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی   
2-2-4- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل   
2-2-5- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل   
2-2-5- 1- ایجاد بخش صادراتی در داخل سازمان   
2-2-5- 2- تاسیس سازمان یا شرکت بازاریابی بین‌الملل   
2-2-5- 3- تاسیس سازمان جهانی   
2-3- بخش سوم:پیشینه پژوهش   
2-3-1-تحقیقات داخلی   
2-3-2-تحقیقات خارجی   
فصل سوم روش شناسی تحقیق
مقدمه   
3-1- روش تحقیق   
3-2- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه   
3-3- روش جمع آوری دادهها   
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه   
3-4-1- روایی   
3-4-2-پایایی   
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   
3-6- روش‌ها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در این تحقیق   
3-6-1-آمار توصیفی   
3-6-2-تحلیل استنباطی   
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه   
4-1 - آمار توصیفی
4-1-1- توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه ها
4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-1-1-2- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-1-1-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-1-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
4-2- آمار استنباطی   
4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسمیرنف)   
4- 2-1-1- تحلیل عاملی تاییدی مدلهای اندازه گیری   
4-2-1-2- تحلیل فرضیه های مطرح در مدل مفهومی تحقیق با رویکرد تحلیل مسیر   
4-2-2-  آزمون فرضیه ها   
4-2-2-1- شاخص های برازش مدل   
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات   
مقدمه   
5-1- نتیجه گیری   
5-2- پیشنهادات   
5-2-1- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق   
5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی   
5-3- محدودیت های تحقیق   
منابع


جهت دانلود پروژه بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی
برچسب ها : بازاریابی ,استراتژی ,تحقیق ,تصمیم ,گیری ,صادراتی ,استراتژی بازاریابی ,تصمیم گیری ,ساختار تصمیم ,صادراتی فعال ,تاثیر استراتژی ,تاثیر استراتژی ب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

:: دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

عنوان کامل : پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحات : 81

دسته : مدیریت

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی منطقه 18 شهرداری تهران بود. به این منطور ابتدا به تشریح ادبیات نظری مربود به اعتماد پرداختیم و ابعاد پنجگانه ای برای آن با توجه نظریات موجود در نظر گرفته شد و سپس مبانی نظری مطرح در حوزه مشارکت اجتماعی بحث شد و سرانجام به بررسی تجربی روابط بین ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق منطفه 18 شهرداری تهران می باشد که  دارای 400000 نفر جمعیت  می باشد. ابتدا یک نمونه 345 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر دو پرسشنامه می باشد که پرسشنامه اعتماد، استاندارد و پرسشنامه مشارکت اجتماعی  محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه ها  با استفاده از روایی محتوی توسط اساتید راهنما و مشاور تایید شدو پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون کرونباخ انجام شد که ضریب کرونباخ برای پرسشنامه اعتماد .... و برای پرسشنامه مشارکت اجتماعی .... می باشد که حاکی از پایایی هر دو پرسشنامه است. فرضیه های تحقیق  که به این صورت بودند: بین ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجوددارد  که با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تایید قرار گرفتند.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق    
مقدمه 
1-1-بیان مسئله    
1-2-اهمیت و ضررورت تحقیق    
1-3-اهداف تحقیق    
اهداف فرعی 
1-4- چارچوب نظری تحقیق    
1-5- مدل مفهومی تحقیق    
1-6-فرضیه های تحقیق    
فرضیه اصلی تحقیق 
فرضیه های فرعی تحقیق  
1-7-تعریف عملیاتی و مفهومی متغیر های تحقیق    
تعریف مفهومی 
تعریف عملیاتی 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش    
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری مشارکت اجتماعی    
تاریخچه مشارکت اجتماعی
اهمیت مشارکت اجتماعی در اسلام     
عناصر (ارکان) اساسی مشارکت
موانع مشارکت
دولت و مشارکت    
پیش نیازهای مشارکت    
تجارب مشارت در بعضی کشورها    
اندیشه های مهم در مشارکت    
الف- درگیری ذهنی و عاطفی    
ب- انگیزش برای یاری دادن    
ج- پذیرش مسؤولیت    
مشارکت عامه مردم در پیشرفت  
اهداف معنوی (اخلاقی) مشارکت    
اهداف اقتصادی مشارکت    
تصمیم گیری و وفاق اجتماعی    
ساز و کارهای دست یابی به مشارکت    
اهمیت مشارکت در فرآیند نوسازی جامعه    
نقش عوامل فرهنگی در توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی         
الگوهای مشارکت
بر حسب زمینه مشارکت
بخش دوم: مبانی نظری اعتماد    
تعریف اعتماد
مفهوم اعتماد
مبانی نظری اعتماد
جیمز کلمن      
آنتونی گیدنز (سطح میانه)
فرانسیس فوکویاما     
سطح خرد
اعتماد عاطفی
اعتماد ارتباطی با خویشان
سطح میانی
سطح کلان
2- اعتماد در سطح خرد
بخش سوم: تحقیقات پیشین    
الف: تحقیقات انجام شده در خارج    
ب: تحقیقات انجام شده در در ایران    
فصل سوم: روش تحقیق    
مقدمه    
3-1- روش‌شناسی تحقیق    
3-2- جامعه آماری    
3-3- نمونه آماری    
3-4- روش نمونه گیری    
3-5- روش جمعآوری دادهها    
3-6- ابزار سنجش تحقیق    
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه    
3-7-1- روایی    
3-7-2-پایایی    
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    
3-9- روش‌ها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در این تحقیق    
3-9-1-آمار توصیفی    
3-9-2-آمار استنباطی    
منابع و ماخذ    
ضمائم: پرسشنامه ها


جهت دانلود پروژه بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
برچسب ها : مشارکت ,اجتماعی ,تحقیق     ,پرسشنامه ,نظری ,مشارکت     ,مشارکت اجتماعی ,مبانی نظری ,بررسی رابطه ,برای پرسشنامه ,اهمیت مشارکت ,نامه بررسی رابطه

دانلود گزارش کار آموزی حسابداری

:: دانلود گزارش کار آموزی حسابداری

عنوان کامل : پروژه کار آموزی حسابداری

تعداد صفحات : 166

دسته : کارآموزی

چکیده :

سازه های زیرزمینی از جمله سازه های پیچیده مهندسی هستند که طراحی و روش های اجرای آنها دامنه بسیار وسیعی دارد . شاید تنوع این سازه ها از نظر شرایط محیطی قابل شمارش نیست، همان گونه که ویژگی های ژئومکانیکی و تنش های طبیعی برای دو نوع زمین فقط بر حسب تصادف می تواند یکسان و مشابه باشد. به همین سبب استاندارد کردن بارهای سنگ و کنش و اندرکنش سازندهای زمین شناسی با عناصر مهندسی که در ساختن این سازه ها به کار می روند و شامل حفاظت های موقت ( و پوشش های دائم ) می باشد مقدور نمی باشد.
به عنوان مثال ، مقایسه این سازه ها با سدها که بزرگت ترین سازه های مهندسی ساخته شده هستند، روشن می نماید که در سدها ناشناخته های طراحی منحصر به پی و تا اندازه ای رژیم های جریان رودخانه ها است در حالی که مصالح مورد استفاده کاملاً قابل کنترل بوده و شناخته شده هستند. با این حال در سدها، پی سد و چگونگی برخورد به مسائل آن، اثر بسیار عمده ای در تصمیم گیری های طراحی داشته و حتی نوع سازه سد را تعیین می کند. در سازه های زیرزمینی شامل تونل ها، مغارها و شفت ها ، ویژگی های ژئومکانیکی خاص مقاطع یا محدوده های زمین شناسی به سختی قابل تشخیص بوده و تعیین دقیق این ویژگی ها به جز هنگام حفاری های اجرایی معین نمی شود. به این ترتیب، بارهای وارد به سامانه و پایدار نگه داشتن مغار با ضریب اطمینان کافی پس از رسیدن به لایه های زمین شناسی متفاوت و انجام آزمایش های لازم تعیین می شود.
دشواری های اشاره شده، سبب می شود که پروژه های متشکل از سازه های زیرزمینی نیازمند راهنمایی ها و دستورالعمل های تجربی و نظری باشد که طراحان مربوطه با توجه به آنها بتوانند در مقاطع پیش از اجرا، طرح هایی در حد قابل قبول ارائه نمایند.
موضوع این مجموعه عمدتاً کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد به طراحی ها و کلیاتی از اجرا می باشد.
در نبود استانداردهای بین المللی، این مجموعه نیز مانند دستورالعمل ها و ضوابط موجود، گروه های طراح را در سازماندهی طراحی و اتخاذ روش های طراحی، راهنمائی خواهد کرد.
در خاتمه امیدوار است با نهایت کوششی که در خلاصه نویسی و حذف موارد تشریحی به عمل آمده ، مجموعه حاضر بتواند نقاط نظر عملی مورد نیاز را تا حد ممکن پوشش دهد .

فصل اول – کلیات
1-1 هدف
هدف از تهیه این مجموعه، ارائه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای طراحی سازه ای برای تونل های آب بر و پوشش آنها است. پرداختن به چنین هدفی ، بدون اشاره به تعاریف و مفاهیم کلی ، راه گشا نیست. در بارگذاری تونل ها، زمین اطراف تونل با تمام ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن نقش عمده ای دارد. به همین سبب ، کلیاتی در مورد زمین شناسی و طبقه بندی زمین شناختی در پوسته های این مجموعه آمده تا مراجعه به مأخذهای گوناگون به حداقل کاهش یابد.
با توجه به تأثیر روش های اجرا، در حفاظت های موقت و دائم در مجموعه حاضر ضمن معرفی روش های اجرا گزینه های لازم برای حفاظت ها نیز توصیه شده اند. بدین ترتیب این مجموعه منحصراً جنبه استاندارد ندارد، بلکه ترکیبی از توصیه ها ، دستورالعمل ها و استانداردها است .
1-2 دامنه کاربرد
این مجموعه شامل نقطه نظرهای فنی، رهنمودهای مربوط به طراحی و اجرای تونل ها و شفت ها با کاربردهای هیدرولیکی می باشد. در مواردی از جمله محاسبات پایداری جدار تونل های سنگ بری شده، می توان در زمینه تونل های ترافیکی نیز از این مجموعه استفاده کرد. دامنه کاربرد مجموعه در زمینه مطالعات و نتیجه گیری ژئوتکنیک در حد نیاز مهندس طراح سازه مطرح شده است. با توجه به تنوع روش های اجرای تونل ها و متدولوژی های مختلف ، از جمله استفاده از ماشین آلات خاص حفاری یا روش های ویژه مانند لوله رانی ، برای کاهش حجم متن، تنها به این روش ها اشاره گردیده است . همچنین این مجموعه از نظر اجرایی، خاص تونل ها و شفت ها در زمین های سنگی است که با اجرای آنها در زمین های نرم تفاوت عمده ای دارند.
برای طراحی موفق فنی که توأم با نقطه نظرهای اقتصادی باشد، استفاده از گروه مهندسین با تجربیات بالا در زمینه های تخصصی مختلف ضرورت دارد. از آنجا که عملیات اجرایی و قرارداد مربوط به اجرا در عملیات اجرایی مورد بحث نقش اساسی دارد، بنابراین در مواردی این مجموعه به مفاد قراردادهای اجرایی اشاره داشته که البته از اشاره فراتر نرفته و به این ترتیب نقطه نظرهای مربوط به تهیه اسناد قرارداد را به طور کامل نمی پوشاند.
طراحی تونل ها و شفت ها به علت این که محیط اجرای آنها بر خلاف سایر موضوعات مهندسی منحصراً تشکیلات زمین شناسی هستند، با سازه های دیگر اختلاف بنیادی دارد؛ در سازه های مهندسی معمولاً طراحی عناصر مهندسی مورد نظر است ولی در مورد تونل ها، در صورتی که مغار حفاری شده با استفاده از روش های مختلف از جمله به کار بردن میل مهارها، بتن پاشی و تمهیدات دیگر تقویت شوند،باز در مورد پایداری وضریب ایمن سازه نمی توان به اعداد دقیقی رسید .
در این راستا، بررسی ها و اکتشافات باید اتفاقات محتمل را پیش از وقوع روشن نمایند تا پیمانکار آمادگی و شرایط ایمنی کافی را برای اجرای طرح فراهم آورد .


جهت دانلود پروژه کار آموزی حسابداری اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود گزارش کار آموزی حسابداری
برچسب ها : سازه ,تونل ,طراحی ,زمین ,مورد ,مهندسی ,زمین شناسی ,نقطه نظرهای ,اجرای آنها ,آموزی حسابداری ,اجرای تونل

دانلود پروژه کار آموزی شرکت سخت افزار کامپیوتر

:: دانلود پروژه کار آموزی شرکت سخت افزار کامپیوتر

عنوان کامل : پروژه کار آموزی شرکت سخت افزار کامپیوتر

تعداد صفحات : 63

دسته : کارآموزی

چکیده :

 

مطالعه در زمینه سخت افزارهای کامپیوتری معمولاً مستلزم داشتن اطلاعات قبلی در این زمینه است. هر نوآوری در این صنعت باید قابل تطبیق با پدیده‌هایی باشد که قبل از آن آمده‌اند. این مسئله هم در مورد کامپیوترها و هم در مورد وسایل جانبی آنها صدق می‌کند. حتی وسایل جانبی‌ای که به نوبة خود انقلابی را در زمینه سخت‌افزار ایجاد کرده‌اند، باید از رابطهایی استفاده کنند که کامپیوتر‌ها از آنها پشتیبانی کنند.
اما اگر امکان طراحی یک رابط وسایل جانبی را داشته باشید، چه نکات و خصوصیاتی را مد نظر قرار خواهید داد. در اینجا فهرستی از آنچه که ممکن است مورد نظر شما باشد آورده شده است:
کاربرد راحت: به گونه‌ای که نیازی به آشنایی با جزئیات نصب نخواهیم داشت.
سرعت: به گونه‌ای که رابط باعث پایین آمدن سرعت ارتباط نشود.
قابلیت اطمینان: به گونه‌ای که خطا‌ها کاهش یابد و امکان اصلاح خودکار خطا‌هایی که اتفاق می‌افتد وجود داشته باشد.
قابلیت تطبیق: به گونه‌ای که انواع مختلفی از وسایل جانبی بتوانند از این رابط استفاده کنند.
ارزانقیمت: به گونه‌ای که کاربران (و کارخانه‌هایی که از این رابط برای تولیدات خود بهره می‌برند) متحمل هزینه زیادی نشوند.
صرفه جویی در مصرف انرژی: به منظور کاهش مصرف باتری در کامپیوتر‌های قابل حمل.
شناخته شده توسط سیستم عامل‌ها: به گونه‌ای که ارتقادهندگانی که از این رابط برای ارتباط با وسیله جانبی خود استفاده می‌کنند مجبور به نوشتن راه اندازهایی نزدیک به زبان ماشین نباشند.
خبر خوب آنکه شما مجبور به ایجاد این رابط ایده‌آل نیستید چون طراحان (USB) این کار را برای شما انجام داده‌اند. طراحی USB از ابتدا بر این اساس بوده که بتواند رابطی باشد آسان، با توانایی ارتباط مؤثر با همة انواع وسایل جانبی و به دور از محدودیتهایی که در رابطهای کنونی وجود دارد.
همه کامپیوترهای جدید دارای یک جفت پورت USB هستند که به منظور ارتباط با صفحه کلید ، ماوس، اسکنر، چاپگر و یا هر نوع سخت افزار استاندارد دیگر ایجاد شده‌اند، هاب‌های ارزانقیمت موجود این امکان را فراهم می‌کند که به هر تعداد که مایل باشید وسیله جانبی USB را به این دو پورت متصل کنید.

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................1
سرآغاز..............................................................................................................................2
کاربرد راحت.....................................................................................................................4
- یک رابط برای همه دستگاهها .........................................................................4
- پیکربندی خودکار.............................................................................................4
- به دور از تنظیمات کاربر...................................................................................4
- آزاد کردن منابع سخت‌ افزاری برای وسایل جانبی ........................................4
- سادگی کابل......................................................................................................5
- Hot pluggable..............................................................................................5
- عدم احتیاج به منبع تغذیه..............................................................................5
سرعت..............................................................................................................................6
قابلیت اطمینان................................................................................................................7
قیمت پایین......................................................................................................................7
صرفه‌جویی در مصرف انرژی...........................................................................................7
قابلیت انعطاف..................................................................................................................8
پشتیبانی توسط سیستم عامل........................................................................................9
پشتیبانی وسیله جانبی..................................................................................................10
مجمع ابزار آلات USB...................................................................................................11
این پورت کامل نیست....................................................................................................12
- از دید کاربران.................................................................................................12
- پشتیبانی نشدن توسط سخت افزارهای قدیمی............................................12
- محدودیت سرعت...........................................................................................13
- محدودیت فاصله.............................................................................................14
- ارتباطات نظیر به نظیر....................................................................................14
- تولیدات شکل‌دار............................................................................................14
- از دید ارتقاء دهندگان....................................................................................15
- پیچیدگی پروتکل...........................................................................................15
- پشتیبانی در سیستم عامل............................................................................15
- گیرهای سخت افزاری.....................................................................................16
- مبالغ................................................................................................................16
USB  در برابر IEEE _ 1394.....................................................................................17
حداقل نیازهای کامپیوتر................................................................................................17
- کنترل کننده میزبان.......................................................................................18
- سیستم عامل..................................................................................................18
- اجزا..................................................................................................................18
- اجزای یک اتصال............................................................................................19
- تجهیزات لازم برای ارتقاء...............................................................................20
- انتخاب تراشه..................................................................................................21
اجزای یک کنترلر USB....................................................................................21
- پورت USB    ....................................................................................................22
- بافرهای داده USB    ........................................................................................22
- CPU..............................................................................................................23
- حافظه برنامه...................................................................................................24
- حافظه داده    ....................................................................................................26
- رجیسترها.......................................................................................................26
- I/O های دیگر................................................................................................26
- ویژگیهای دیگر..............................................................................................27
ساده سازی پروسه ارتقاء..............................................................................................27
- انتخاب معماری...............................................................................................27
- تراشه‌هایی که از ابتدا برای USB طراحی شده‌اند......................................28
- تراشه‌هایی بر اساس خانواده‌های آشنا.........................................................28
- تراشه‌هایی که به میکرو کنترلرهای خارجی متصل می‌گردند......................29
- مرجع خصوصیات تراشه................................................................................30
- برنامه تراشه نمونه..........................................................................................30
- انتخاب راه انداز..............................................................................................30
- ابزارهای اشکال‌زدایی.....................................................................................31
- بردهای ارتقا از فروشندگان تراشه................................................................31
- بردهای از منابع دیگر.....................................................................................32
- نیازمندیهای پروژه.........................................................................................33
نگاهی به بعضی از تراشه‌ها...........................................................................................35
- EnCore محصول شرکت سیپرس...............................................................35
- معماری CPU................................................................................................35
- کنترلر USB..................................................................................................36
- EZ _ USB شرکت سیپرس........................................................................37
- معماری CPU................................................................................................37
- کنترلر USB..................................................................................................38
PCI 16C7X5 شرکت میکروچیپ    ............................................................................42
- معماری............................................................................................................42
- کنترلر USB...................................................................................................42
NET 2888 شرکت نت چیپ
- کنترلر USB
USB 9603 شرکت National Semiconductor.....................................................44
- کنترلر USB...................................................................................................46
PDIUSBD 11/1 محصول فیلیپس...........................................................................46
- معماری...........................................................................................................46
- کنترلرهای USB...........................................................................................47
Strong ARM اینتل...................................................................................................47
- کلاسهای دستگاهها.......................................................................................48
- استفاده از کلاسها..........................................................................................48
- اجزای یک مربع خصوصیات کلاس................................................................49
- کلاسهای تعریف شده.....................................................................................50
- مطابقت یک دستگاه با یک کلاس    ................................................................52
- وسایل جانبی استاندارد.................................................................................52
- صفحه کلید ، ماوس و دسته بازی .................................................................52
- دستگاههای انبارش توده‌ای..........................................................................53
- چاپگرها.........................................................................................................55
- دوربینها و اسکنرها    .......................................................................................55
- برنامه‌های صوتی............................................................................................56
- مودم‌ها...........................................................................................................57
- کاربردهای غیر استاندارد..............................................................................57
- دستگاههایی که داده‌ها را با یک سرعت کم منتقل می‌کنند......................58
- به روز رسانی دستگاههای RS _ 232..........................................................59
- دستگاههای مراکز فروش...............................................................................60
- جایگزینی دستگاههای با پورت موازی غیر استاندارد..................................61
- ارتباطهای کامپیوتر به کامپیوتر....................................................................63
- پیوندهای بی‌سیم...........................................................................................63


جهت دانلود پروژه کار آموزی شرکت سخت افزار کامپیوتر اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پروژه کار آموزی شرکت سخت افزار کامپیوتر
برچسب ها : جانبی ,شرکت ,وسایل ,رابط ,کنترلر ,گونه‌ای ,وسایل جانبی ,سیستم عامل ,وسیله جانبی ,آموزی شرکت ,رابط برای

برنامه ثبت نام آموزشگاه با اکسس

:: برنامه ثبت نام آموزشگاه با اکسس

برنامه ثبت نام آموزشگاه با اکسس

برنامه ثبت نام آموزشگاه با اکسس

8800

وضعیت:

روش ارسال: دانلود فایل


حجم فایل: 2.18 مگابایت

 


 

معرفی محصول:

لطفاً توضیحات زیر را با دقت ملاحظه فرمایید و در صورت لزوم پس از ثبت سفارش و بدون پرداخت هزینه با فروشنده که اطلاعات تماس وی برایتان خوکار ایمیل می‌شود تماس بگیرید یا پس از ثبت سفارش، بدون پرداخت هزینه، سوال خود را در قسمت مربوطه ثبت کنید تا با شما تماس گرفته شود. هزینه پرداختی قابل عودت نیست.

 • طراحی شده برای استفاده در آموزشگاه‌های زبان خارجه؛ قابل استفاده در سایر آموزشگاه‌ها با زمینه‌های آموزشی مختلف

 • پیشنیاز: آفیس (حدافل اکسس 2007) و نسخه‌های مختلف ویندوز.

 • کاربری ساده بدون نیاز به داشتن مهارت کار با مایکروسافت اکسس

 • خودکارسازی شده با کدهای برنامه‌نویسی VBA، با کارکردی مانند یک نرم‌افزار

 • قابل حمل و بدون نیاز به نصب

 • قابل استفاده برای اهداف آموزشی

 • قابل اجرا در سیستم و آفیس 32بیتی. برای اجرا در سیستم 64بیتی نیاز به Save_as مجدد و اصلاحات جزئی و احتمالی خواهد داشت.

 • کاملاً کدباز و قابل تغییر

 • شامل دو فایل دیتابیس (back-end) و اپلیکیشن (front-end) که در زمان باز شدن، خودکار به فایل دیتا لینک زده و آماده کار می‌شود.

 • امکان استفاده از سورس برنامه در کلاس‌های آموزش اکسس و برنامه‌نویسی و پایگاه داده،


جهت مشاهده تصاویری از محیط برنامه روی لینکهای زیر کلیک کنید:

تصویر یک    تصویر دو    تصویر سه    تصویر سه    تصویر چهار   تصویر پنج   تصویر ششتصویر هفت   تصویر هشت

تصویر نه  تصویر ده   تصویر یازده   تصویر دوازده   تصویر سیزده  تصویر چهارده   تصویر پانزده


امکانات، وظایف و ویژگیهای پیش‌بینی شده:
 • معرفی دروس آموزشی با امکان ویرایش/ حذف
 • معرفی دوره‌های آموزشی با امکان ویرایش /حذف
 • معرفی ترم‌های آموزشی با امکان ویرایش/حذف
 • معرفی اطلاعات دانشپذیران. هر شخص در قالب یک پرونده؛ با امکان جستجو، ویرایش و حذف و انتخاب عکس شخص.
 • معرفی کلاس‌های آموزشی در هر سال، ترم و دوره آموزشی و تخصیص شهریه کلاس‌ها.
 • گروه‌بندی کلاس‌ها.
 • ثبت نام دانشپذیران در کلاس‌های آموزشی در قالب فرم‌های ثبت‌نام. با امکان در نظر گرفتن دوره پرداخت شهریه به صورت: نقد و اقساط (هفتگی، یک ماهه، دو ماهه، ... ،شش ماهه) برای هر کلاس به صورت جداگانه و محاسبه خودکار سررسید و مبلغ اقساط.
 • مشاهده / چاپ مشخصات دانشپذیران، کلاس‌های ثبت‌نامی، وضعیت شهریه، بدهی، پرداختی  و مانده حساب آنها در قابل برگه‌های کلاسی. از این برگه‌ها برای مثال می‌توان در کنترل ورود/شرکت دانشپذیران در کلاس‌ها استفاده نمود.
 • ثبت مشخصات مدرسین آموزشگاه و تخصیص دستمزد ساعتی به هر مدرس.
 • ثبت حضور و غیاب و ساعت ورود و خروج مدرسین.
 • ثبت اطلاعات کارکرد مدرسین با محاسبه خودکار دستمزد به صورت ساعتی براساس ساعات ورود و خروج در بند قبلی.
 • ثبت اطلاعات حضور غیاب شاگردان. تنها با چند کلیک لیست حضور وغیاب آماده شده و همه افراد به‌عنوان «حاضر» علامت‌گذاری می‌شوند و کافیست تنها معدود افرادی که احیاناً غیاب هستند با کلیک مشخص شوند.
 • ثبت اطلاعات تحویل/ فروش کتاب و جزوه با دوره تسویه نقدی و قسطی همانند ثبت‌نام کلاس‌ها و محاسبه خودکار مبلغ و سررسید اقساط.
 • ثبت اطلاعات دریافت شهریه (سند دریافت) از دانشپذیران در قالب سندهای ساده.
 • ثبت اطلاعات پرداخت (سند پرداخت) دستمزد مدرسین.

جزئیات بیشتر , دانلود

 

منبع

 

منبع : 20 فایلبرنامه ثبت نام آموزشگاه با اکسس
برچسب ها : آموزشی ,اطلاعات ,امکان ,استفاده ,حضور ,پرداخت ,محاسبه خودکار ,ویرایش حذفمعرفی ,امکان ویرایش ,بدون نیاز ,کلاس‌های آموزشی ,امکان ویرایش حذفمعرف?

دانلود پروژه کار آموزی شرکت به اندیشی فردا بافکو همراه پاورپوینت

:: دانلود پروژه کار آموزی شرکت به اندیشی فردا بافکو همراه پاورپوینت

عنوان کامل : پروژه کار آموزی شرکت به اندیشی فردا بافکو همراه پاورپوینت و فیلم آموزشی

تعداد صفحات : 131

دسته : کارآموزی

چکیده :

امروزه استانداردهای ایمنی و سلامت، انجام عملیات فیزیکی و بدنی را محدود و کلیه فعالیت هایی را که با توان بدنی استاندارد و تعریف شده و شرایط ارگونومی اپراتورها تطابق نداشته باشد ممنوع کرده اند . بنابراین تولید کنندگان ناگزیر از استفاده از تجهیزات مناسب در این زمینه می باشند. با توجه به رشد و توسعه صنعت هندلینگ ، محدوده وسیعی از ابزار و ماشین آلات در اختیار تولیدکنندگان قرارگرفته و طراحان خطوط تولید این امکان را یافته اند که با انتخاب ماشین آلات مناسب، فرایندهای جابجایی را تا حد امکان از حالت دستی خارج کرده و به فرایندهای ماشینی تبدیل کنند. یکی از ماشین آلات بسیار کارا و پر استفاده در صنعت جابجایی مواد منیپولیتور می باشد. منیپولیتور ماشینی است که بصورت هوشمند وزن بار را بالانس کرده و به اپراتور این امکان را می دهد که تنها با کنترل موقعیت و بدون اعمال هیچگونه نیروی اضافه ای بار را جابجا کند . توجه ویژه به شرایط ارگونومی و فیزیولوژی اپراتور در طراحی این دستگاه از امتیازات ویژه آن می باشد بطوریکه اپراتور بدون نیاز به انجام حرکات بدنی خاص و یا اعمال نیروی خارج از استاندارد و بدون احساس خستگی ناشی از انجام فعالیت فیزیکی قادر به انجام کار خواهد بود.

شرکت INDEVA ایتالیا با سابقه ای بالغ بر40 سال در زمینه طراحی و ساخت انواع منیپولیتور از پیشگامان این صنعت در جهان می باشد. شرکت به اندیشی و فناوری فردا (بافکو) بعنوان نماینده انحصاری این شرکت در ایران با تکیه برتجارب ارزنده INDEVA و توان فنی خود امیدوار است راه حل های بهینه ای در زمینه سیستم های جابجایی مواد ارائه نماید.
مکانیزم عملکرد منیپولیتور

بطور کلی سیستم های منیپولیتور از دو بخش اصلی تشکیل می شوند:

    مکانیزم بالانسر:

 وظیفه بالانس وزن ( مجموعه گریپر و بار) را انجام می دهد. این بخش از سیستم بر اساس پارامترهای فیزیکی موقعیت نصب و روش جابجایی قطعه و... بصورت یک سیستم استاندارد انتخاب می شود.

    سیستم گریپر:

عملیات  گرفتن، جابجایی و انتقال قطعه را انجام می دهد. این بخش از سیستم بر اساس نوع و شرایط فیزیکی قطعه، نوع جابجایی ها و دوران های مورد نیاز و .... به شکل خاص و با مکانیزم های مکانیکی، نیوماتیک، وکیوم، مگنت و..... طراحی می شوند. برای برخی کاربردهای عمومی سیستم های گریپر استاندارد شده اند.

منیپولیتورهای شرکت INDEVA با دو سیستم بالانسر ارائه می شوند:

    بالانسر نیوماتیک:

 در این سیستم ها بالانس وزن از طریق یک سیلندر نیوماتیک انجام می گیرد. خانواده منیپولیتورهای نیوماتیک بر اساس نوع حرکت بازوها، نحوه قرارگیری سیستم بالانسر، کورس حرکت، روش اتصال گریپر به بازو و... به چهار دسته PN ERGO,PN COMPACT,PN ZIP,PN FLEXتقسیم می شوند. این سیستم ها از نظر روش نصب به سه دسته ستونی، ریلی و سقفی تقسیم بندی می شوند. انواع سیستم های نیوماتیک در شکل های زیر نشان داده شده است.


جهت دانلود پروژه کار آموزی شرکت به اندیشی فردا بافکو همراه پاورپوینت اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پروژه کار آموزی شرکت به اندیشی فردا بافکو همراه پاورپوینت
برچسب ها : سیستم ,شرکت ,انجام ,جابجایی ,شوند ,منیپولیتور ,فردا بافکو ,ماشین آلات ,آموزی شرکت ,همراه پاورپوینت ,بافکو همراه ,بافکو همراه پاورپوینت ,فردا با?

دانلود گزارش کار آموزی شرکت صنایع آذراب

:: دانلود گزارش کار آموزی شرکت صنایع آذراب

عنوان کامل : گزارش کار آموزی شرکت صنایع آذراب

تعداد صفحات : 63

دسته : کارآموزی

چکیده :

شرکت صنایع آذراب که فعالیت خود را رسماً در سال 1368 آغاز نمود و با بهره برداری از 89 میلیون دلار ماشین آلات وارداتی و بیش از 50 میلیارد تجهیزات آموزش و بیش از 2 هزار کارشنا و تکنسین و کارگر ماهر در مدتی کوتاهتر توانست با هم مکاری از طرحهای بزرگ ملی مانند ساخت دیگهای بخار نیروگاه حرارتی شهید رجائی، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، نیروگاه شازند اراک همچنین ساخت مخازن، مبدلها و برجها در پروژه های واحد روغن سازی پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه گاز کنگان، مجتمع پتروشیمی اراک و پالایشگاه اراک نقش ارزنده ای را در توسعه صنعتی ایران ایفا  نماید. شرکت صنایع از آب  با استقرار نظاک کیفی منطبق با خواسته های استاندارد بین الکللی مدیریت کیفیت موفق شد که اولین گواهینامهISO9001 را در زمینه طراحی و ساخت محصولات پیشرفته صنعتی بدست آورد و اطمینان لازم را نسبت به کیفیت محصول در مدیریت و مشتریان خود فراهم سازد.

موقعیت کارخانه ی شرکت صنایع آذرآب:

کارخانه شرکت صنایع آذرآب در 5 کیلومتری اراک در کجاورت ضلع شرقی کارخانه ماشین سازی اراک واقع شده است.

این شرکت در شمال به خط راه آهن سراسری شمال- جنوب دسترسی دارد و جاده شو به منظور رفت و آمد کامیونها و تریلرها جهت سهولت در جابجایی تجهیزات سنگین و مواد اولیه از کاخانه به جاده ی اصلی احداث شده است.

در جنوب از اتوبان تهران می توان استفاده نمود.  بدین ترتیب ارتباط  مناسبی  را با سایر نقاط کشور و بنادر خلیج فارس را دارا می باشد.

مساحت و زیربنای شرکت صنایع و آذرآب:

 مساحت کلی این کارخانه در اراک 22 هکتار است و  سطح زیر بنای کارگاهی و انبارهای این شرکت بیش از 12 هکتار می باشد.


جهت دانلود گزارش کار آموزی شرکت صنایع آذراب اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود گزارش کار آموزی شرکت صنایع آذراب
برچسب ها : شرکت ,صنایع ,اراک ,کارخانه ,پالایشگاه ,آذرآب ,شرکت صنایع ,آموزی شرکت ,صنایع آذراب ,صنایع آذرآب ,شرکت صنایع آذراب ,شرکت صنایع آذرآب

دانلود گزارش کار آموزش کارخانه نساجی نیکو باف ساوه

:: دانلود گزارش کار آموزش کارخانه نساجی نیکو باف ساوه

عنوان کامل : گزارش کار آموزی کارخانه نساجی نیکو باف ساوه

تعداد صفحات : 70

دسته : کارآموزی

چکیده :

شرکت ریسندگی بافندگی نیکو باف ( سهامی خاص ) به سال 1352 تاسیس و در سال 1354 به بهره برداری رسید . در بدو شروع کار محل استقرار کارخانه در تهران ، و سپصس به شهرک صنعتی کاوه منتقل شد . این کارخانه تا سال 1383 تولید پتوی ژاکارد ( مینگ ) را در دستور کار خود داشته است و دارای خطوط ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی و تکمیل بوده ; تعویض و تولید پتوی راشل ( سیلک ) جایگزین گردید . هم اکنون این کارخانه دارای خطوط مقدمات بافندگی ، بافندگی ، چاپ و تکمیل می باشد .
تولیدات این کارخاننه به صورت مستقیم در داخل در کلیه استانهای کشور پخش و از طریق برخی نمایندگی ها به کشور های افغانستان ، پاکستان و عراق صادر می گردد .
محل استقرار کارخانه :
کارخانه نیکو باف در شهر صنعتی کاوه در 20 کیلومتری شهر ساوه ساخته شده است . لازم به ذکر است که این شهر صنعتی بزرگترین شهر صنعتی در ایران می باشد و دارای هتل ، پارک، آتش نشانی ، آپارتمان های مسکونی ، خط واحد ، آژانس و غیره می باشد .‍‍‍‍‍


جهت دانلود گزارش کار آموزش کارخانه نساجی نیکو باف ساوه اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود گزارش کار آموزش کارخانه نساجی نیکو باف ساوه
برچسب ها : کارخانه ,نیکو ,صنعتی ,بافندگی ,ساوه ,دارای ,کارخانه نساجی ,نساجی نیکو ,دارای خطوط ,آموزش کارخانه ,صنعتی کاوه ,آموزش کارخانه نساجی

دانلود گزارش کار آموزی تعمیر پژو 206

:: دانلود گزارش کار آموزی تعمیر پژو 206

عنوان کامل : گزارش کار آموزی تعمیر پژو 206

تعداد صفحات : 65

دسته : کارآموزی

چکیده :

روشی که در این جزوه توضیح داده می شود، در خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک و دستی یکسان می باشد.

ابتدا مایع سیستم خنک کننده، روغن موتور و گیربکس تخلیه می گردد.

اجزاء سیستم هوای ورودی به موتور شامل لوله خرطومی هوای ورودی به موتور، بستها، مجموعه  هواکش جدا می شود.

بستهای باتری، باتری و سینی زیر باتری را باز کنید.

بدون باز کردن اتصالات و لوله های سیستم فرمان هیدرولیک، پمپ هیدرولیک را جدا کنید.

فهرست مطالب
فصل اول:
باز و بسته موتور گیربکس
نصب مجدد موتور و گیربکس
فصل دوم:
باز و بست تجهیزات جانبی
تسمه دینام
باز و بست و پمپ هیدرولیک فرمان
باز کردن سرسیلندر
باز و بسته کردن متعلقات سرسیلندر
مشخصات اجزاء سرسیلندر
بستر متعلقات سرسیلندر
باز و بست غلطک اسبکها
بستن اسبکها
نصب سر سیلندر
نصب جرخ دنده میل بادامک و تسمه تایم
فیلرگیری سوپاپها
تنظیم کش تسمه تایم
باز کردن قطعات بلوک سیلندر
مشخصات اجزا موتور
باز و بست شاتون و پیستون
نصب رینگهای پیستون
منابع


جهت دانلود گزارش کار آموزی تعمیر پژو 206 اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود گزارش کار آموزی تعمیر پژو 206
برچسب ها : موتور ,سرسیلندر ,تسمه ,سیستم ,تعمیر ,آموزی ,آموزی تعمیر ,تسمه تایم ,هوای ورودی ,متعلقات سرسیلندر

دانلود پروژه ماشین حساب حرفه ای به زبان وب

:: دانلود پروژه ماشین حساب حرفه ای به زبان وب

پروژه ماشین حساب فوق حرفه ای برای صفحات وب

زبان برنامه نویسی: HTML - CSS - JavaScript

امکان محاسبه بی نهایت عملیات ریاضی پشت سر هم، امکان محسابه عبارات های خاص محاسباتی، بدون نیاز به هیچ کتابخانه وابسته، امکان پیاده سازی ر روی هر صفحه وب، امکان بازگذاری مطلوب در سمت کلاینت نمای ظاهری بسیار زیبا و شیک با انعظاف بالا و ...

تصویر پیش نمایش :


جهت دانلودپروژه ماشین حساب حرفه ای به زبان وب اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پروژه ماشین حساب حرفه ای به زبان وب
برچسب ها : امکان ,حرفه ,حساب ,ماشین ,ماشین حساب ,حساب حرفه ,پروژه ماشین

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای

:: دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای در شعب بانک ملی

تعداد صفحات : 153

دسته : مدیریت

توضیحات :

 چکیده:
معنویت در محیط کار، پدیده نو ظهوری است که بسیاری از صاحب نظران مدیریت و سازمان و نیز مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است و حتی اخیراً، مراکز علمی پژوهشی نیز آثار معنویت برکسب وکار را دغدغه تحقیقات خود قرار داده اند. بر این اساس، بسیاری از آنان معنویت را به عنوان منبعی پایدار برای سازمانها دانسته اند که می تواند به آنها در زمانهای پر تلاطم و آشوب زده، یاری رساند.
این پژوهش به منظور بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و تعهد حرفه ای کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری را در این پژوهش کلیه کارکنان(زن و مرد) شعب بانک ملی در شهرستان قائمشهر تشکیل می دهند و نمونه آماری نیز متشکل از 85 کارمند در شعب بانک ملی شهرستان قائمشهر می باشد. جهت بررسی معنویت در محیط کار ازترکیب دو مدل مربوط به" اشموس وداچون" و" میلیمن ودیگران" و برای بررسی تعهد حرفه ای از مدل "میر و دیگران"، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه نتایج به دست آمده از تحقیق در شعب بانک ملی شهرستان قائمشهر، رابطه معناداری میان معنویت در محیط کار و تعهد حرفه ای وجود دارد. به علاوه، نتایج حاصل از فرضیات فرعی هم حاکی از وجود رابطه معنادار میان ابعاد احساس لذت از کار، سازگاری ارزشهای فردی و سازمانی، فرصتهایی برای زندگی درونی، کمک به جامعه و احساس همبستگی تیمی با تعهد حرفه ای عاطفی و میان احساس نظارت الهی و تعهد حرفه ای مستمر و میان احساس لذت از کار، سازگاری ارزشهای فردی و سازمانی و احساس کمک به جامعه با تعهد حرفه ای هنجاری وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش    
1-1) مقدمه    
1-2)تشریح و بیان مسأله    
1-3) اهمیت تحقیق    
1-4) ضرورت تحقیق    
5-1) سابقه مطالعات صورت گرفته    
6-1) مدل تحقیق    
7-1) اهداف تحقیق    
1-7-1) هدف اصلی    
2-7-1) اهداف فرعی    
8-1) فرضیات تحقیق    
1-8-1) فرضیه اهم    
2-8-1) فرضیات اخص    
9-1) نوع و روش تحقیق    
1- 10 ) روش گردآوری اطلاعات    
11-1) جامعه آماری و نمونه آماری    
112-) روش نمونه گیری    
13-1)قلمرو تحقیق    
1-13-1) قلمرو موضوعی
1-13-2) قلمرو مکانی
1-13-3) قلمرو زمانی
14-1) تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی    
1-14-1) معنویت
1-14-2)دین 
1-14-3) معنویت در محیط کار 
1-14-5) روح در کار
1-14-6) احساس همبستگی تیمی
1-14-7)سازگاری ارزشهای فردی و سازمانی
1-14-8) احساس کمک به جامعه
1-14-9) احساس لذت از کار
1-14-10) فرصتهایی برای زندگی درونی  
1-14-11) تعهد 
1-14-12) تعهد سازمانی     
1-14-13) تعهد شغلی 
1-14-14) تعهد حرفه ای
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    
بخش اول : مبانی نظری تحقیق    
الف : معنویت در محیط کار    
1-2) مقدمه    
2-2) چشم انداز و تاریخچه معنویت    
3-2) انواع معنویت    
4-2) ویژگیهای معنویت    
5-2) رابطه دین و معنویت    
2-6) رابطه معنویت و اخلاق    
2-6-1) جنبه های تفاوت معنویت و اخلاق    
2-7) رابطه معنویت و عرفان    
2-8) دلایل مناسب نبودن دین برای محیط کار    
2-9) گرایش و علاقه مندی روز افزون به مطالعه معنویت درکار و محیط کار    
2-10) شاخصهای اندازه گیری میزان علاقه به معنویت    
2-11) دلایل نیاز سازمانها به معنویت    
2-12) تعریف معنویت در محیط کار    
1. رویکرد درونگرا / متافیزیکی    
2. رویکرد دینی    
3. رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار     
4. رویکرد مخالفان معنویت    
جدول شماره (2-2): سایر تعاریف از معنویت در محیط کار (محقق ساخته)    
2-13) ویژگیهای معنویت  در کار و محیط کار    
2-14) تحقیق در زمینه معنویت محیط کار    
2-14-1) دلایل نیاز به تحقیق درباره معنویت در محیط کار    
2-14-2) مشکلات موجود بر سر تحقیق در مورد معنویت در محیط کار    
2-15) پیش  فرضهای  معنویت در محیط کار    
2-16) عناصر مهم معنویت در محیط کار    
2-17) ابعاد معنویت در محیط کار    
2-18) جنبه های معنویت    
جنبه های درونی    
جنبه های تلفیقی    
جنبه های خارجی    
2-19) معنویت در محیط کار، موارد زیر را شا مل نمی شود.    
2-20) تبدیل محیط کار به نوعی محیط کار معنوی    
2-21)دلایل احتمال تغییر محیط کار غیر معنوی به محیط کار معنوی    
2-22) مزایای معنویت در محیط کار    
2-23) ضرر و زیانهای ناشی از عدم وجود معنویت در محیط کار    
2-24) رویکرد های اجرای معنویت در محیط کار    
2-25) اظهار معنویت در محیط کارو ریسک های مرتبط با آن    
2-26) عوامل تقویت کننده معنویت در محیط کار    
2-27) تشویق و پرورش معنویت در محیط کار    
2-28)روشهایی برای اندازه گیری معنویت در سازمانها    
ب) تعهد حرفه ای    
2-28)  مقدمه    
2-29)ماهیت تعهد    
2-30)انواع تعهد    
2-31)تعهد سازمانی    
2-32) دلایل علاقه و توجه زیاد به تعهد سازمانی    
2-33) فرآیند ایجاد تعهد سازمانی    
2-34) عوامل مرتبط با تعهد سازمانی    
2-35)عوامل ارتقا دهنده تعهد سازمانی    
2-36)مزایای تعهد سازمانی    
2-37)تعهد شغلی    
2-38) دلایل علاقه به مطالعه تعهد حرفه ای    
2-39) تعریف تعهد حرفه ای    
2-40) ابعاد تعهد حرفه ای    
2-41) رابطه بین تعهد حرفه ای  و تعهد سازمانی    
2-42)مدلهای بیانگر رابطه تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای    
2-43) عواملی که روی سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی اثر گذارند    
2-44) راه های افزایش همزمان تعهد حرفه ای و سازمانی    
2-45) مزایای تعهد حرفه ای    
2-46) معیار های سنجش تعهد حرفه ای و سازمانی    
2-47 ) عوامل تاثیر گذار روی تعهد حرفه ای    
الف) عوامل ابزاری(کلی )     
ب) عوامل غیر ابزاری(مربوط به حرفه)  
بخش دوم : پیشینه میدانی تحقیق    
الف) تحقیقات خارجی    
ب) تحقیقات داخلی    
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    
3-1) مقدمه    
3-2) نوع تحقیق    
3-3) روش تحقیق    
3-4) متغیرهای تحقیق    
3-4-1) متغیر مستقل 
3-4-2) متغیر وابسته
3-5) جامعه آماری    
3-6 ) نمونه اماری    
3-7) روش نمونه گیری    
3-8) ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها    
مطالعات کتابخانه ای 
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استفاده گردیده است.    
3-9) روایی و پایایی پرسشنامه    
3-10 )شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    
3-10-1) آمار توصیفی    
3-10-2) آمار استنباطی    
3-10-2-1)  ....
3-10-2-2) ضریب همبستگی اسپیرمن    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    
4-1) مقدمه    
4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها    
4-2-1) توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت    
4-2-2) توزیع فراوانی نمونه بر حسب تحصیلات    
4-2-3)توزیع فراوانی نمونه بر حسب تاهل    
4-3) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها    
4-3-1)  آزمون فرضیه اهم    
4-3-2) آزمون فرضیات اخص    
4-4) یافته های جانبی    
4-4-1) رتبه بندی مولفه های معنویت در محیط کار    
4-4-2) تاثیر جنسیت بر تعهد حرفه ای    
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات    
5-1) مقدمه    
5-2) نتایج تحقیق    
5-2-1) نتایج بدست آمده از آمار توصیفی    
5-2-2) نتایج به دست آمده از آمار استنباطی    
5-2-3) نتایج حاصل از فرضیه اهم    
5-2-4) نتیجه گیری از آزمون فرضیات اخص    
5-4-2-1) نتایج حاصل از فرضیه اخص 1    
5-4-2-2) نتایج حاصل از فرضیه اخص 2    
5-4-2-3) نتایج حاصل از فرضیه اخص3    
5-4-2-4) نتایج حاصل از فرضیه اخص 4    
5-4-2-5) نتایج حاصل از فرضیه اخص 5    
5-4-2-6) نتایج حاصل از فرضیه اخص 6    
5-4-2-7) نتایج حاصل از فرضیه اخص 7    
5-4-2-8) نتایج حاصل از فرضیه اخص 8    
5-4-2-9) نتایج حاصل از فرضیه اخص 9    
5-4-2-10) نتایج حاصل از فرضیه اخص 10    
5-4-2-11) نتایج حاصل از فرضیه اخص 11    
5-4-2-12) نتایج حاصل از فرضیه اخص 12    
5-4-2-13) نتایج حاصل از فرضیه اخص 13    
5-4-2-14) نتایج حاصل از فرضیه اخص14    
5-4-2-15) نتایج حاصل از فرضیه اخص 15    
5-4-2-16) نتایج حاصل از فرضیه اخص 16    
5-4-2-17) نتایج حاصل از فرضیه اخص 17    
5-4-2-18)  نتایج حاصل از فرضیه اخص 18    
5-3) پیشنهادات  بر مبنای یافته های تحقیق    
5-5 ) پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران    
5-6) محدودیتهای تحقیق    
منابع و مآخذ    
منابع فارسی    
منابع انگلیسی    


جهت دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای در شعب بانک ملی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط کار و مولفه های تعهد حرفه ای
برچسب ها : تعهد ,معنویت ,محیط ,نتایج ,حرفه ,فرضیه ,تعهد حرفه ,نتایج حاصل ,محیط کار     ,حرفه ای     ,تعهد سازمانی     ,توزیع فراوانی نمونه ,نامه بررسی رابط

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

:: دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

تعداد صفحات : 105

دسته : روانشناسی

توضیحات :

چکیده:

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند که این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان کرده اند . اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند . به عنوان مثال : میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد که پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی یکی از تفاوتهای عاطفی مهم این است که تمایلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بی حد و حصر است و ارضای کامل آنها ممکن نیست….

فهرست
عنوان
فصل اول: طرح تحقیق
1ـ مقدمه
2ـ موضوع پژوهش
3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش
4ـ فرضیه پژوهش
5ـ هدف و فایده تحقیق               
6ـ تعاریف عملیاتی    

فصل دوم:
1ـ مقدمه
2ـ پیشینه تحقیق
  1ـ بخش اول :
    سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟
  سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی
فروید
 یونگ
 اریک فروم 
 راسل
 آدلر
 هورنای
 ملانی کلاین
 سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ
  مانس اشپربر
 بخش دوم :
 همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه
 پذیری
 متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی
متابعت
همانند سازی
درونی کردن
توالی دام گستری
محظوری اخلاقی موفقیت
  قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط     

 فصل سوم:
1ـ روش و ابزار تحقیق
2ـ جامعه آماری
3ـ نمونه آماری
4ـ ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:
1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها
2ـ محدودیت های پژوهش
3ـ پیشنهادات
4ـ فهرست منابع

جهت دانلود پروژه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل
برچسب ها : سلطه ,پذیری ,شاغل ,پژوهش ,تحقیق ,زنان ,سلطه پذیری ,زنان شاغل ,خصیصه سلطه ,بررسی مقایسه ,نامه بررسی ,نامه بررسی مقایسه

دانلود پایان نامه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

:: دانلود پایان نامه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات : 185

دسته : اقتصاد

توضیحات :

چکیده:
ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک  استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که «در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد».
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 
2-1 بیان مساله    
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق    
4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق    
5-1 اهداف تحقیق    
1-5-1 اهداف اصلی
2-5-1 اهداف فرعی (ویژه) 
6-1 چارچوب نظری تحقیق    
7-1 مدل  تحلیلی  تحقیق  و شیوه  اندازه گیری  متغیرها    
1-7-1 الگوی اسپرینگیت
2-7-1 الگوی زیمسکی
3-7-1 الگوی اهلسون
8-1 فرضیات تحقیق    
9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق    
10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات    
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن    
1-1-2 مقدمه    
2-1-2 تعریف ورشکستگی    
3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی    
4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری    
5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی    
6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران    
7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها    
8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل    
2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی    
1-2-2 دلایل ورشکستگی    
1-1-2-2 دلایل برون سازمانی    
2-1-2-2 دلایل درون سازمانی    
2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی    
3-2-2 انواع شکست    
4-2-2 مراحل ورشکستگی    
5-2-2 هزینه های ورشکستگی    
6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه    
7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی    
8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته    
3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها    
1-3-2 تداوم فعالیت    
2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم  فعالیت    
1-2-3-2 نشانه های مالی
2-2-3-2 نشانه های عملیاتی
3-2-3-2 سایر نشانه ها
3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم  فعالیت شرکتها    
1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت
2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان
3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی
4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت    
4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی    
1-4-2 پیش بینی    
2-4-2 تکنیک های پیش بینی    
1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی
2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی 
3-4-2 الگو (مدل)   
4-4-2 روش شناسی انواع  الگوهای پیش بینی ورشکستگی   
1-4-4-2 الگوهای آماری   
2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی   
3-4-4-2 الگوهای تئوریک   
5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب   
6-4-2 معیارهای عملکرد   
7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع   
5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی   
1-5-2 مدل ویلیام بیور   
2-5-2 مدل آلتمن   
3-5-2 مدل دی کین (1972)   
4-5-2 مدل اسپرینگیت   
5-5-2 مدل اهلسون   
6-5-2 مدل CA-SCORE   
7-5-2 مدل گریس   
8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا   
9-5-2 مدل زیمسکی   
10-5-2 مدل تافلر   
11-5-2 مدل فولمر   
12-5-2 مدل زاوگین   
13-5-2 مدل فیلوسوفو   
14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی   
6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق   
1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی   
2-6-2 تعریف  و اهداف نسبتهای مالی   
3-6-2 انواع نسبتهای مالی   
4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی   
5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق   
6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها   
7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن   
1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار   
2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار   
3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس   
1-3-7-2 تعریف شاخص
2-3-7-2 شاخص های بورس
4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران   
1-4-7-2  دوره اول: سالهای 1346 تا 1357   
2-4-7-2  دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367   
3-4-7-2  دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375   
4-4-7-2  دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388   
8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق   
1-8-2 تحقیقات داخلی
2-8-2 تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه
2-3 روش تحقیق   
3-3 جامعه و نمونه آماری   
1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی
2-3-3 معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته
3-3-3 معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته
4-3 قلمرو تحقیق   
1-4-3 قلمرو موضوعی
2-4-3 قلمرو مکانی
3-4-3 قلمرو زمانی
5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها   
6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها   
7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها   
1-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول
2-3-4 تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم
3-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم
4-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول
5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی
1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها   
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق   
4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق   
5-5 پیشنهادهایی  جهت تحقیقات آتی   
6-5 محدودیت های تحقیق   
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودارها و اشکال


جهت دانلود پروژه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی کارآیی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتها
برچسب ها : ورشتگی ,فرضیه ,آزمون ,تجزیه ,بینی ,فرعی ,آزمون فرضیه ,بورس اوراق ,فرضیه اصلی ,بینی ورشتگی ,فرضیه فرعی ,نتایج آزمون فرضیه ,بورس اوراق بهادار ,تحلی

دانلود روش تحقیق بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله

:: دانلود روش تحقیق بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله

عنوان کامل : بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله شهرستان ابهر

تعداد صفحات : 75

دسته : روش تحقیق

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد۲) بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد . ۳) بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد که جامعه آماری عنوان شده در این تحقیق عبارت است زنان متاهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله که در یک ماه گذشته در حدود ۴۵۰ نفر به مراکز مشاوره و شورای حل اختلاف مراجعه کرده که ۴۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون مربوط به همسر آزاری و علل شیوع آن دارای ۳۰ سوال دورسه  مبحث مربوط به مسائل اقتصادی به مسائل فرزند و تربیت آنها و مسائل شخصیتی است که دارای دو گزینه بله و خیر است و جواب به سوالات بله به عنوان نمره خام به حساب آمده که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه ها تایید شده بین منابع اقتصادی و نبود فرزند و ویژگیهای شخصیتی و شیوع همسر آزاری رابطه وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر  است .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم کلیدی

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

سبکهای زندگی : سوال چند انتخابی

دو نفری زندگی کردن یا تنها زندگی کردن ؟

زندگی مشترک : جنبه ها ی مثبت و منفی

جنبه های مثبت زندگی مشترک : صمیمیت و مشارکت

جنبه های منفی زندگی مشترک : اختلاف به خاطر هیچو پوچ

تنها زندگی کردن : واقعیتهای مختلف

جنبه های مثبت زندگی مجردی : آزادی

و استقلال

جنبه های منفی زندگی مجردی : تنهایی و عدم تداوم

پیدا کردن همسر ایده آل : اقدامی مهم

معیارهای انتخاب : تفاوتها یا تشابه ها ؟

عاشق شدن : پرش بدون نیزه

روابط زن و شوهر : روشن نگهداشتن چراغ

بافتهای زندگی مشترک : واقعیتهای مختلف از دواج

ازدواج در آمریکای شمالی

ازدواج مدنی

زندگی مشترک آزاد

زوج بودن اما جدا زندگی کردن

خانواده هسته ای

بچه خواستن : گذر از حالت زوج به حالت خانواده

آرزوی مشترک و آرزوی شراکت

مسائل ناباروری

چرخه زندگی خانوادگی : تحول خانواده در طول زمان

مراحل چرخه زندگی خانوادگی

استقرار خانواده

گذر به موقعیت والدینی

خانواده با بچه پیش دبستانی

خانواده یا بچه دبستانی

خانواده به عنوان سکوی پرش

خانواده پس والدینی

چرخه زندگی خانوادگی : دید انتقادی

زوجها و خانواده های در حال متارکه

علتهای متارکه

پیامدهای متارکه

تکرار رئوس مطالب

چرا و چگونه تصمیم می گیریم تنها بمانیم یا ازدواج کنیم ؟

مراحل زندگی خانواده هسته ای کدامهاست ؟

متارکه زن و شوهر چه پیامدهایی دارد ؟

کارهای خانگی

جنبشهای طرفداری از حقوق زنان

نخستین جنبشهای زنان در فرانسه

مبارزه در ایلات متحده

تحولات اروپا

تجدید حیات جنبش طرفداری از حقوق زنان

خشونت خانگی آزار و تجاوز جنسی

خشونت خانگی

فصل سوم

تعیین روش تحقیق

جامعه آماری مورد مطلعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار سنجش و روش جمع آوری اطلاعات

معرفی آزمون

روش اجرای پژوهش

روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یااطلاعات

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

ضمائم

پرسش نامه همسر آزاری

منابع و ماخذ


جهت دانلود پروژه بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله
برچسب ها : زندگی ,همسر ,آزاری ,شیوع ,زنان ,مشترک ,همسر آزاری ,متاهل حدود ,زنان متاهل ,شیوع همسر ,رابطه وجود ,همسر آزاری رابطه

دانلود پروژه بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت - روش تحقیق

:: دانلود پروژه بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت - روش تحقیق

عنوان کامل : بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت

تعداد صفحات : 93

دسته : روش تحقیق

مقدمه

«خداوند وقتی انسان را آفرید از روح خود در آن دمید.» (سوره مبارکه الحِجر، آیه ۲۸).

این بدان معناست که هدف، خلقت موجودی خدا گونه بوده است که دارای صفات و خصوصیاتی باشد تا خلیفه خدا روی زمین شود و برای تربیت انسانها از میان خود آنها راهنمایانی برگزید تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربیتی این راهنمایان به گونه ای بوده که انسانها در تمامی ابعاد وجودیشان رشد کنند. با مشاهده زندگی گذشتگان خواهیم دید که معمولاً زندگی افراد جامعه به سه بخش تقسیم می‌شده است. قسمت اول کار و مشغله روزانه که جهت تأمین معاش خانواده بوده است و قسمت دیگر را خواب و استراحت و تجدید قوای جسمی جهت شروع روزی نو و ادامه کار و تلاش روزانه تشکیل می‌داده است و بین این دو زمان، زمان سومی نیز مشاهده می‌شود که در آن افراد نه کاری انجام می‌دادند و نه در خواب بودند. البته این زمان بسیار کوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزایش یافته است. این مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدنی از برنامه‌های تربیتی جوانان محسوب می‌شود و هر اجتماعی با توجه به این نکته تا چه میزان از تحولات صنعتی و اجتماعی عصر حاضر تأثیر پذیرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعیت خویش و بر اساس تواناییهای اقتصادی خود و نیز اعتقادات و درک ویژه ای که از اوقات فراغت دارند، بهره می‌گیرند. واضح است که کم توجهی به این موضوع موجب می‌شود که افراد نتوانند اوقات بیکاری خود را به نحو مطلوب و دلخواه سپری کنند و از نقش سازنده ای که این ساعات در پرورش شخصیت و تکمیل دانش و معلومات دارند بهره ببرند. یکی از اقشار جامعه، جوانان هستند و آنها سرشار از انرژی جوانی می‌باشند که این انرژی باید به گونه ای مورد بهره برداری قرار گیرد (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

فهرست مطالب

فصل اول: ۳

کلیات پژوهش… ۳

مقدمه. ۴

۱-۱: بیان مسأله. ۶

۱-۲: اهداف تحقیق.. ۹

۱-۳: فرضیه‌های تحقیق.. ۹

۱-۴: سئوالهای تحقیق.. ۹

۱-۵: ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۹

۱-۶: تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهشی.. ۱۲

فصل دوم : ۱۴

پیشینه پژوهش… ۱۴

مقدمه. ۱۵

۲-۱- پیشرفت تحصیلی : تعریف، معیارها و عوامل تأثیر گذار. ۱۹

۲-۲- معیارهای پیشرفت تحصیلی.. ۲۳

۲-۳ تعریف بهزیستی و مولفه‌های آن.. ۲۶

۲-۴- ویژگی‌های افراد شاد. ۳۲

۲-۵ رویکردهای نظری به بهزیستی.. ۳۴

۱-۲-۵- دیدگاه لذت گرایانه. ۳۵

۲-۲-۵- دیدگاه شناختی.. ۳۶

۳-۲-۵- دیدگاه‌های اهداف و ارزش‌ها ۳۸

۴-۲-۵- دیدگاه مقایسه‌های اجتماعی.. ۴۰

۵-۲-۵ دیدگاه سازگاری.. ۴۱

۶-۲-۵ الگوی چند بعدی ریف… ۴۲

۷-۲-۵- الگوی ویسینگ و وان ادن.. ۴۳

۲-۶-  روش‌های ارزیابی بهزیستی.. ۴۴

۲-۷- عوامل و همبسته‌های بهزیستی.. ۴۸

۲-۸ : مبانی نظری مدیریت زمان.. ۷۱

۲-۹: مبانی نظری اوقات فراغت.. ۸۱

۲-۹-۱:مقدمه. ۸۱

۲-۹-۳: اوقات فراغت از دیدگاه اسلام. ۸۴

۲-۹-۴: اوقات فراغت از نظر فیلسوفان و جامعه شناسان روسی.. ۸۵

سابقه علمی پیشینه تحقیق در ایران و خارج از کشور : ۸۶


جهت دانلود روش تحقیق - بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پروژه بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت - روش تحقیق
برچسب ها : فراغت ,اوقات ,تحقیق ,زمان ,دیدگاه ,اجتماعی ,اوقات فراغت ,بررسی رابطه ,نحوه اوقات ,رابطه نحوه ,مبانی نظری ,نحوه اوقات فراغت

دانلود پایان نامه بزهکاری و علل و انگیزه های آن

:: دانلود پایان نامه بزهکاری و علل و انگیزه های آن

عنوان کامل : پایان نامه بزهکاری و علل و انگیزه های آن

تعداد صفحات : 217

دسته : روش تحقیق

 

مقدمه

بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال ۱۹۸۴ در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به  رسمیت شناخته شد.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مساله

سوالات پروژه

اهمیت مسأله

هدف های مطالعه

پیش فرض ها ، حدود مطالعه و محدودیت ها

تعریف اصطلاحات مهم

تعریف بزهکاری

آغاز تحقیقات علمی

طبقه بندی بزهکاران از نظر تیپ بدنی و قیافه

انواع جرم های ارتکابی

تفاوت های جنسیتی د رآسیب پذیری در برابر فشار

تاریخچه بزهکاری

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری

عوامل ذاتی غیر ارثی

جو عاطفی خانواده

عوامل زیستی

عقب ماندگی

نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران

نقش شخصیت در شناسایی مجرمین

اختصاصات بزهکاری های اطفال و نوجوانان

بزهکاری گروهی

بزهکاری پنهان

نظریاتی چند راجع به بزهکاری

پیشینه های تحقیق

نقش مدارس

نقش خانواده

نقش کار

نقش پلیس

روش تحقیق

منابع داده ها

روش های جمع آوری داده ها

توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها

ارائه داده ها و تحلیل آنها

نحوه زندگی خانواده

مشکلات روانی ( سابقه بستری ) خانواده

موقعیت زن در خانواده

وابستگی نوجوان به خانواده

بیان مجدد مسئله

توضیح روش های بکار برده شده

یافته های اصلی نتیجه ها

توصیه برای پژوهش های بعدی

فهرست منابع


جهت دانلود پروژه بزهکاری و علل و انگیزه های آن اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بزهکاری و علل و انگیزه های آن
برچسب ها : بزهکاری ,داده ,انگیزه ,حقوق ,آوری داده ,ارزشهای بشری ,حقوق اساسی ,نامه بزهکاری ,پایان نامه

دانلود پایان نامه پژوهش در عملیات روش پژوهش

:: دانلود پایان نامه پژوهش در عملیات روش پژوهش

عنوان کامل : پایان نامه پژوهش در عملیات روش پژوهش

تعداد صفحات : 82

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

 

چکیده

در این مقاله یک دسته بندی از انواع پژوهش در «پژوهش در عملیات» ارائه می‌شود و مراحل و روش انجام هر یک از انواع پژوهش شرح داده می شود. انواع پژوهش در پژوهش در عملیات، روش پژوهش در حل مسائل واقعی، استخراج مسئله، مدلسازی، تعریف مدل، هدف استفاده از مدل، دلایل استفاده از مدل، هدف از مطالعه سیستم‌ها و عملیات از طریق مدل، انواع مدلها، اصول مدلسازی، مدلهای کلاسیک پژوهش در عملیات، روش مدلسازی، ساده‌سازی مدلها، حل مدل، اعتبارسنجی مدل، پیاده‌سازی مدل، روش پژوهش در توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک، توسعه روش حل برای مسائل کلاسیک، روش پژوهش در توسعه تئوریها و فنون عمومی از جمله مباحث این مقاله هستند.

 مقدمه

این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در این مقاله کلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و از جزئیات فنون سخنی به میان نمی‌آید و خواننده می‌تواند برای مطالعه بیشتر در زمینه فنون پژوهش در عملیات، به موضوعات مربوط مراجعه کند. آنچه که در این مقاله مورد تأکید است انواع پژوهش و خصوصیات آنان در حوزه پژوهش در عملیات است و روشهای جمع‌آوری داده‌ها، آزمونهای آماری و مهارتهایی که هر پژوهشگر باید کسب نماید شرح داده نمی‌شوند و به جای آن ابزار اصلی پژوهش در عملیات، مدلها، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

منابع

Golden, B. L. and A. A. Assad. 1984. A decision-theoretic framework for comparing heuristics. European Journal of Operational Research. 18 167-171.

Miller, D. M. and J. W. Schmidt. 1984. Industrial Engineering and Operations Research. New York: John Wiley & Sons.

Murdick, R. G. and J. C. Munson. 1986. MIS concepts & design. 2nd ed. New Jersey: Printice Hall.

Philips, D. T., A. Ravindaran and J. J. Solberg. 1987. Operations Research: methods and practice. New York: John Wiley & Sons.

Saaty, T. L. 1988. Mathematical methods for operations research. New York: Dover.


جهت دانلود پایان نامه پژوهش در عملیات روش پژوهش اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه پژوهش در عملیات روش پژوهش
برچسب ها : پژوهش ,مدل، ,عملیات ,انواع ,مقاله ,research ,انواع پژوهش ,نامه پژوهش ,operations research ,york john ,john wiley ,برای مسائل کلاسیک،

دانلود پایان نامه بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی از دیدگاه دانشجویان

:: دانلود پایان نامه بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی از دیدگاه دانشجویان

عنوان کامل : پایان نامه ارزشیابی شخصیت کودکان

تعداد صفحات : 95

دسته : روش تحقیق

مقدمه :

بنای خانواده یعنی جایی که انسان در آن به آرامش و کمال می رسد . حال اگر این بنای زیبا مورد لطف و عنایت خداوند از انسان گرفته شود دیر یا زود می میرد .

یکی از بزرگترین خوشبختی انسانها ، داشتن همسری صالح و شایسته است . آن بهره ای که انسان را سامان می بخشند داشتن همسری است که هرگاه به وی نظری بیفکند شاد و سرور گردد . باید به جوانان آموزش داده شود تا با داشتن اطلاعات کامل در مورد جسن مخالفشان همسر خود را انتخاب کنند . اگر زنان و مردان بتوانند همدیگر را قبول کنند در زندگی زناشویی بسیار موفقتر خواهند بود .

بیان مسئله پژوهش :

ازدواج رابطه است که طرفین ربط را تا حد زیادی از بی بند و باری و روابط نامشروع و انحرافات اخلاقی و جنسی مصون دارد . در امر مقدس ازدواج که پایۀ تربیت انسانهای کامل است . نباید به ارزشهای دروغین و آداب و رسوم ناروا و ناپسند توجه نمود بلکه سلامت جسم و جان و دین و دختر و پسر را باید اساس پذیرش قرار دارد .

ازدواج امری مهم و سرنوشت ساز است که کامیابی و یا شکست در آن در زندگی آینده تأثیر بسزایی دارد . همسر خوبی و موافق زندگی را قرین آرامش و آسایش می کند و زمینه را برای پرورش استعدادهای درون و نیز ترقی و تعالی خانواده فراهم می سازد . همه جوانان در دوره بلوغ روانی خود فرا می گیرند که چگونه حرفهای قشنگی بزنند تا همسران و فرزندانشان از آن کلمات زیبا و به یاد ماندنی برای همه عمر بهره مند گردند .

فهرست مطالب :
عنوان    صفحه
پیشگفتار
تشکر و قدردانی
فهرست مطالب
فهرست جداول و نمودارها
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف مفاهیم پژوهش
متغیرها
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
پیشگفتار
ازدواج
ازدواج و عوامل موثر بر آن
تأثیر سن ازدواج
ازدواج یک مبادله اجتماعی است
پسران جوان باید هم شان خود زن بگیرند یا هم شأن پدرانشان
شناخت مسائل و مشکلات جوانان در امر ازدواج
بررسی جامعه شناسی ازدواج جوانان
اطلاعات
اطلاعات راجع به خود
انگیزه
چگونه باید ازدواج کرد
فواید ازدواج
نظر اسلام و قرآن در مورد نیازهای جنسی و نحوه ارضای آن و ازدواج
خصوصیات کلی ازدواج در اسلام
معیارهای انتخاب همسر برای ازدواج
ازدواج و شرط سنی
موانع ازدواج
روانشناسی عشق و دوست داشتن
تعریف ازدواج
مفهوم ازدواج
هدف ازدواج
فصل سوم : متدلوژی پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
فصل چهار : یافته های پژوهش
استخراج اطلاعات
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ


جهت دانلود بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی از دیدگاه دانشجویان اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی از دیدگاه دانشجویان
برچسب ها : ازدواج ,پژوهش ,جوانان ,اطلاعات ,فهرست ,موانع ,موانع ازدواج ,ازدواج ازدواج ,ازدواج جوانان ,دیدگاه دانشجویان ,فهرست مطالب ,موانع ازدواج جوانان ,ب

دانلود روش تحقیق - روشهای علمی آشنا سازی کودکان با پژوهش

:: دانلود روش تحقیق - روشهای علمی آشنا سازی کودکان با پژوهش

عنوان کامل : روشهای علمی آشنا سازی کودکان با  پژوهش

تعداد صفحات : 158

دسته : روش تحقیق

مقدمه

هر تمدنی‌ که‌ در تاریخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتنی‌ بر مطالعه‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمین‌ باستانی‌ ایران‌ یکی‌از گهواره‌های‌ تمدن‌ بشری‌ بوده‌ است‌، آثار باقی‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ ایرانیان‌ در هنر، ادبیات‌، موسیقی‌،علم‌ و کشورداری‌ به‌ درجة‌ بالایی‌ از مدنیت‌ رسیده‌ بودند، دانشگاه‌ معروف‌ گندی‌ شاپور (جندی‌شاپور) و تخت‌جمشید که‌ هر بیننده‌ای‌ را شگفت‌زده‌ می‌کند از دلایل‌ و شواهد آن‌ است‌ ، کتاب‌ زرتشت‌ (مواعظ‌ سه‌ گانه‌ پندار نیک‌،گفتار نیک‌، کردار نیک‌) و کتاب‌ معروف‌ مانی‌ بنام‌ ارژنگ‌ نقاشی‌ها و ادبیات‌ زیبای‌ آن‌ نشان‌ دهندة‌ عجین‌ شدن‌،فرهنگ‌ و ادبیات‌ مکتوب‌ با روح‌ تاریخی‌ ملت‌ ایران‌ است‌.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             

فصل اول :‌مقدمه

۱- بیان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشی :    ۶

منابع فصل اول    ۱۳

فصل دوم : بررسی آثار و نظریات موجود
۲- نگاهی تاریخی    ۱۵
۱-۲- آئین مدرسی مانع کنجکاوی علمی    ۱۹
۱-۱-۲- سنت گرایی و یکسونگری مانع تحقیق و پژوهش علمی    ۲۰
۳-۲- محیط خانواده وروحیه تحقیق و پژوهش    ۲۴
۱-۳-۲- عوامل بازدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده    ۲۴
۲-۳-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده    ۲۵
۴-۲- عوامل ابزدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی    ۲۷
۱-۴-۲- روش تدریس قالبی    ۲۸
۲-۴-۲- تعلیم و تربیت نقلی    ۲۸
۳-۴-۲- تعلیم و تربیت بانکی    ۲۹
۴-۴-۲- فقدان روح پرسشگری    ۳۰
۵-۴-۲- مطرح نشدن مجهولات :    ۳۲

۶-۴-۲- روش تدریس معلم محوری    ۳۲
۷-۴-۲- فقدان آموزش روشهای تحقیق در مدارس    ۳۴
۸-۴-۲- وضع نامطلوب کتابخانه‌های مدارس    ۳۵
۹-۴-۲- فقدان روحیه تحقیق در بین معلمان    ۳۸
۱۰-۴-۲- فقدان نشریات علمی و تحقیقی به زبان دانش‌آموزی :    ۴۰
۵-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی    ۴۱
۱-۵-۲- ترویج روحیه اکتشاف و مشاهده‌گری :    ۴۲
۲-۵-۲- روش تعلیمی حل مسأله :    ۴۶
۳-۵-۲- هماهنگی روش تعلیمی حل مسأله با چگونگی شکل‌گیری رشته‌های علمی    ۵۸
۴-۵-۲- انتخاب الگوی تدریس متناسب با شرایط رشد دانش‌آموزان    ۶۰
۵-۵-۲- دادن کار پروژه‌ای به دانش‌آموزان :    ۶۱
۶-۵-۲- توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها    ۶۶
۷-۵-۲- اجتناب از مطالعه بی‌هدف    ۶۸
۸-۵-۲- مدرسه و نماد هویت پژوهشی    ۷۰
جمع بندی و تلفیق آثار و نظرات موجود    ۷۱

منابع فصل دوم    ۷۷
منابع فارسی    ۷۷
منابع لاتین    ۸۰

فصل سوم : چارچوب نظری

۱-۳- نظریه گشتالت    ۸۲
۲-۳- نظریه میدانی    ۸۴
۳-۳- نظریه یادگیری اجتماعی    ۸۷
۴-۳- نظریه انتقادی و دیالکتیکی    ۸۸
۵-۳- نظریه سیستمها    ۹۰
۶-۳- نظریه زیست بوم خلاقیت و پژوهش    ۹۲
۷-۳- نظریات انگیزشی روحیه تحقیق و پژوهش    ۹۶
۸-۳- چارچوب نظری    ۱۰۰

منابع فصل سوم    ۱۰۲


جهت دانلود روشهای علمی آشنا سازی کودکان با پژوهش اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق - روشهای علمی آشنا سازی کودکان با پژوهش
برچسب ها : تحقیق ,پژوهش ,روحیه ,نظریه ,علمی ,روشهای ,روحیه تحقیق ,علمی آشنا ,سازی کودکان ,روشهای علمی ,آشنا سازی ,کننده روحیه تحقیق ,تقویت کننده روحیه ,عوام

دانلود پایان نامه مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره

:: دانلود پایان نامه مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره

عنوان کامل : مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر

تعداد صفحات : 77

دسته : روش تحقیق

مقدمه :

اضطراب یکی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن ۲۰ قرن اضطراب می باشد.

اگر چه اضطراب و دلهره از زمان های گذشته به عنوان یکی از اختلالات عمده شناخته شده است. با این وجود تنها چند دهه اخیر به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه روان پزشکان و روان شناسان و دیگر دست اندر کاران بیمارهای روانی قرار گرفته است .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                         
فصل اول: بیان موضوع تحقیق    ۷
مقدمه      ۸
بیان مسئله    ۱۰
فرضیه                ۱۱
اهداف تحقیق     ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق     ۱۴
تعریف اضطراب             ۱۶
تشخیص بالینی اضطراب                     ۱۸
توصیف اختلالهای اضطرابی             ۲۲
جدول ۱-۷ نشانه های وحشت زدگی درد ( DSM-IV)     ۲۴
جدول ۲-۷ خلاصه سنجشی اختلال وحشت زدگی      ۲۶
گذر هراسی       ۲۷
جدول ۳-۷ خلاصه سنجش گذر هراسی        ۲۸
جدول ۴-۷ ملاکهای تشخیص هراس اجتماعی براساس ( DSM-IV)    ۲۹
اختلال اضطراب فراگیر      ۳۱
مشکل ترسهای مقاوم و اضطراب فراگیر    ۳۳
باز آموزی تنفس      ۳۴
مشکلات مرتبط بارم ناکافی       ۳۵
مهار کردن اضطراب کنترل و پیش بینی پذیری       ۳۷
تفکیک ترس از اضطراب      ۳۹
مولفه های رفتاری اضطراب       ۴۰
اهداف بلند مدت       ۴۱
ملاحظه های درمانی      ۴۲
اختلال اضطرابی ناشی از مواد      ۴۳
اختلال اضطراب – افسردگی مختلط       ۴۴
درمان دارویی        ۴۶
فصل سوم: روش اجرایی پژوهش        ۴۷
تعیین و تعریف جامعه       ۴۸
ابزار اندازگیری در تحقیق      ۴۹
دستور اجرای پرسشنامه        ۵۰
طرح پژوهش        ۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج          ۵۴
آمار بدست آمده از آزمون کتل دانشجویان پسر      ۵۵
جدول ۴-۱ نمرات خام آزمونهای دو گروه پسران        ۵۷
جدول ۲-۳ مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران        ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری       ۶۰
نتیجه گیری         ۶۱
محدودیت ها        ۶۲
پیشنهادات       ۶۲
ضمائم      ۶۳
منابع         ۶۴
پاسخگویی      ۶۵


جهت دانلود روش تحقیق مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر اینجا کلیک نمایید

منبع

X

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره
برچسب ها : اضطراب ,جدول ,دانشجویان ,اختلال ,تحقیق ,مشاوره ,رشته مشاوره ,مقایسه اضطراب ,دانشجویان دختر ,میان دانشجویان ,اضطراب میان ,رشته مشاوره دانشگاه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی

:: دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی

عنوان کامل : پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران

تعداد صفحات : 196

دسته : مدیریت

مقدمه  
نظر به گسترش پیوستة سازمان های صنعتی، اداری و لزوم بهره گیری صحیح ازامکانات محدودبرای تأمین نیازهای روزافزون جامعه، هدایت سازمان های تولیدی ،صنعتی و دولتی در تحقق هدف های سازمانی و ایفای وظیفه، احتیاج به مدیریت های صنعتی و اداری پیشرفته و متکی به اصول علمی داشته و به کارگرفتن فنون جدید در مدیریت ها ضروری است . در عین حال محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالشهای جدیدی روبه رو می سازدو هرروز پویاتر از قبل می شود . رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می کند . مفاهیم مشارکت، توانمندسازی، کارگروهی، انعطاف و نظیر اینها، به منزلة مسائل روز سازمانها، مدیران را به خود مشغول می دارند . در کنار این موارد، تقاضاهای جدیدتر برای بهره وری و مزیت رقابتی، ازطریق " کاراترکردن عملیات " ، " بهره گیری ازفن آوری جدید " ، " تعهدوالتزام به ارائة محصولات و خدمات کیفی " و " جلب رضایت مشتری وارباب رجوع " مطرح می شوند . در این میان مدیریت کیفیت جامع  یکی از مفیدترین و مؤثرترین روشهای مورد استفاده در سیستمهای مدیریتی به شمار می آید که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت را دربر دارد.

چکیده

افزایش انتظارات مشتریان ، رشد جهانی شدن و تکنولوژی بسیار پیشرفته از جمله عواملی هستند که باعث شده اند سازمان های سده بیست یکم شکلی متفاوت از سازمان های سنتی پیدا کنند.در سازمان های سنتی صرفا انرژی کارکنان مدیریت می شد، در حالی که در سازمان های سده بیست یکم نیاز به آن خواهد بود که  علاوه بر انرژی ، نیروی فکر وخلاقیت کارکنان نیز مدیریت گردد.تحت این شرایط نه تنها روش های سلسله مراتب دستوری – کنترلی مناسب نخواهد بود بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان دهند  وبرای حل مشکلات سریعا اقدام کنند.بنابر این لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خود مدیریتی باشند باعث شده که «توانمند سازی » نیروی انسانی به عنوان یک پارادایم جدید توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت  را به سوی خود جلب کند این صاحب نظران معتقدند که از مزایای توانمند سازی هم کارکنان وهم مدیران منتفع خواهند شد. توانمند سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه وتوانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکس العمل های سریع تر ومناسب تر نشان دهند .در عصر حاضر توانمند سازی به عنوان ابزاری شناخته شده  که مدیران به وسیله آن می توانند چالش های جدید ازجمله تعهد والتزام به ارائه محصولات وخدمات کیفی وجلب رضایت مشتری و ارباب رجوع را از طریق استقرار مدیریت کیفیت جامع  پاسخگو باشند .بنابر این تداوم حیات سازمان های سده بیست یکم تابع کارکنان توانمندی خواهد بود که به خوبی قادر خواهند بود در درون تیم های کاری خود گردان ایفای نقش نمایند .

این فصل شامل سه بخش می باشد، دربخش اول توانمند سازی کارکنان توضیح داده خواهد شد ،دربخش دوم درباره مدیریت کیفیت جامع بحث خواهد شد ودر بخش سوم نیز به معرفی سازمان بیمه مرکزی ایران پرداخته خواهد شد.

 

دانلود فهرست


جهت دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی
برچسب ها : سازمان ,مدیریت ,کارکنان ,کیفیت ,سازی ,مدیران ,مدیریت کیفیت ,کیفیت جامع ,توانمند سازی ,بیمه مرکزی ,سازمان بیمه ,استقرار مدیریت کیفیت ,نامه بررسی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی

:: دانلود پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی

عنوان کامل : پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی

تعداد صفحات : 104

دسته : حسابداری

چکیده 
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های آن با عملکرد مالی بانکهای ایرانی در سال 1391 می‌باشد متغیر وابسته عملکرد مالی شرکت می باشد که با نرخ بازده داراییها(ROA)سنجیده می شود متغیرهای مستقل نیز شامل مسئله نمایندگی  ، ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت ،شفافیت و کیفیت اطلاعات ، رعایت حقوق سپرده گذاران ، سهامداران و رفتار عادل...

فهرست

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف حاکمیت شرکتی

مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایجهیأت‌مدیره

اهمیت حاکمیت

دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی مناسب

اهمیت حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در حال گذار

اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

اهداف حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

تئوری نمایندگ

تئوری هزینه معاملات

تئوری ذینفعان

ویژگی های حاکمیت شرکتی در ایران

پاسخگویی

نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی

تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره

نقش حسابرسی داخلی در شرکتهای ایرانی

ساختار مطلوب حاکمیت شرکتی

ساختار قانونی و مقررات کارآمد

رفتار مالکانه

رفتار یکسان با سهامداران

رابطه با ذی نفعان

شفافیت و افشای اطلاعات

مسئولیت‌های هیئت مدیره

وضعیت سیستم حاکمیت شرکتی در ایران

عملکرد بانک

ارزیابی عملکرد

اهمیت ارزیابی عملکرد

مفهوم عملکرد بانک

پیشینه تحقیق

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه

روش‌شناسی تحقیق

جامعه آماری

ابزار سنجش تحقیق

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی

پایایی

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

روش تجزیه و تحلیل کمّی یا آماری

توصیف داده ها

اطلاعات جمعیت شناختی

پایایی پرسشنامه

آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف اسمیرنف

بررسی وآزمون فرضیه‌های تحقیق(آزمون همبستگی)

مقایسه میانگین دوجامعه آماری : تی تست مستقل

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

نتیجه گیری از فرضیه اصلی اول

نتیجه گیری از فرضیه های فرعی  فرضیه اصلی اول

نتیجه گیری از فرضیه دوم

نتیجه گیری از فرضیه سوم

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

پیشنهاداتی برای محققان آتی 

منابع و مأخذ

پیوست ها


جهت دانلود پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی
برچسب ها : حاکمیت ,شرکتی ,عملکرد ,گیری ,فرضیه ,داده ,حاکمیت شرکتی ,بررسی رابطه ,بانکهای ایرانی ,عملکرد بانکهای ,رابطه حاکمیت ,رابطه حاکمیت شرکتی ,بررسی را?

دانلود روش تحقیق در مورد تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان 7 تا 9 ساله

:: دانلود روش تحقیق در مورد تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان 7 تا 9 ساله

عنوان کامل : تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان 7 تا 9 ساله شهرستان ابهر

تعداد صفحات : 160

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مهد کودک در بالا بردن هوش عملی مقاطع اول و دوم و سوم ابتدایی که قبل از ورود به مدرسه دورة مهد کودک و پیش دبستانی را طی کرده اند انجام گرفته است .

برای نمونه برداری از بین دانش آموزان شهرستان ابهر ، ناحیه یک آموزش و پرورش این شهر تعداد ۹۶ نفر در مقاطع تحصیلی اوّل ، دوّم ، سوّم به طور تصادفی خوشه ای گزینش شدند که از این تعداد نیمی پسر و نیمی دختر هستند .

فرضیه های اساسی این پژوهش عبارتند از :

ـ رشد هوش عملی کودکان برخوردار از آموزش های مهد کودک بیش از رشد عملی کودکان محروم از آموزشهای مهد کودک است .

ـ  بین کودکان دختر و پسر برخوردار از آموزشهای مهد کودک بر رشد هوش عملی تفاوت معناداری وجود دارد .

فهرست مطالب
تشکر
چکیده
فصل اوّل
مقدمه
بیان مسئله
فصل دوم
پیشینه
«تاریخچه مهد های کودک»
تاریخچة مهد کودک در جهان
«تاریخچة مهد کودک در انگلستان»
«تاریخچة مهد کودک در آلمان»
«تاریخچة مهد کودک در آمریکا»
«تاریخچه مهد کودک در روسیه»
«تاریخچه مهد کودک در ایتالیا»
«اهداف کلی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران»
اهداف اجتماعی
اهداف دورة ابتدایی
علمی و آموزشی
کودک شما و مدرسه
کودکستان و مهد کودک
ویژگیهای کودکان در دورة کودکستان (۳ تا ۶ سالگی)
انواع کودکستان
یادگیری پایه به پایه دوره پیش دبستانی
بچه ها چگونه یاد می گیرند ؟ تبدیل شدن به «یادگیرنده»
«یادگیری از طریق بازی»
«تشکیل تصویر در ذهن »
هوش
آزمونهای هوشی
(هوش چگونه تحول می یابد)
«هوش عملی»
هوش عملی چیست ؟
هوش تحصیلی در مقابل هوش عملی .
آزمون توانش های سه گانة استرابنرگر
اختلاف جنسیّت در فراگیری مهارتها
بازی و رشد ذهنی
اهمیت بازی
«هدف بازی»
«آیا بازی رشد شناختی را تسریع می کند»
«ارزش بازی»
بازی آموزش است
بازی درمان است
ارزشیابی هوش عملی در ورودی دانشکدة بازرگانی
هوش عملی و اثر معلم دبستان
«محیط اولیه در رشد عقلانی»
«مهدکودک نوباوگان و کودکان نوپا»
آموزش خصوصی در مقابل آموزش مدرسه ای
دورة پیش دبستانی و مهد کودک و اهمیت آن
اهداف و فرضیه ها
هدف فرعی یا جزئی
فصل سوم
روش تحقیق
تعاریف نظری اصطلاحات
هوشبهر (IQ)
سن عقلی (سن ذهنی) (MA)
تعریف عملیاتی واژه ها
هدف بررسی
جامعه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
کودک مهد کودک رفته یا نرفته
«روش یا طرح تحقیق»
«ماهیت آزمون»
وسایل لازم جهت اجرای آزمون
روش اجرای آزمون
تصریح دستورالعمل
«نمره گذاری»
«برگه نمره گذاری آزمون مکعب های کهس»
«روش های آماری»
ملاحضات اخلاقی
فصل چهارم
نتایج
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل
محدودیتها
پیشنهادات
منابع فارسی و انگلیسی


جهت دانلود پروژه تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان 7 تا 9 ساله اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در مورد تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان 7 تا 9 ساله
برچسب ها : کودک ,عملی ,آموزش ,بازی ,کودکان ,علمی ,علمی کوکان ,اجرای آزمون ,عملی کودکان

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

:: دانلود روش تحقیق در مورد بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

عنوان کامل : بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

تعداد صفحات : 95

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه
معلولیت از جمله عوامل و نقایص مختل کننده است که می تواند در تمامی ابعاد زندگی انسان اثر گذاشته و در صورت هدایت نشدن، انسان را به پائین ترین مراحل انسانی اش نازل گرداند.
امروزه واژة معلول به افرادی تعلق پیدا می کند که توانائی پائین تری از حد طبیعی، که ناشی از یک نارسائی کالبد شناختی می باشد را دارا می باشند و در نتیجه مشکلات زیادی در همسان سازی با افراد همسن و سال خود پیدا می کنند.آنچه که باید در تعریف معلولیت در نظر گرفته شود تفاوتی است که بین واژة Handi.capped و کلمة Disability وجود دارد کلمة Disability به معنی نقص،و کلمة Handi.capped بعنوان بی فایدگی اجتماعی معلولیت بیان شده است.در اکثر پژوهشهای مربوط به معلولین کلمة Disability را بیشتر به کار برده اند تا، بار ارزشی Handi.capped را دارا نباشد.

 فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
 
چکیده
۱- مقدمه
۲- بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن
۳- اهمیت موضوع در پژوهش
۴- هدف پژوهش
۵- سئوال های پژوهش
۶- فرضیه پژوهش
۷- متغیرهای پژوهش
۸- تعاریف عملیاتی متغیرها
 
فصل دوم : گستره نظری پژوهش
 
تاریخچه معلولیت(از گذشته تا کنون)
انواع معلولیت
ناشنوایی
گروه بندی معلولین جسمی
انواع فلج مغزی
مشکلات روانی – اجتماعی معلولین
خدمات توانبخشی برای معلولین
مناسب سازی شهری برای معلولین
ازدواج و کارکردهای ان
معلولیت و ازدواج
 
فصل سوم : روش پژوهش
 
۱-۳ جامعه آماری
۲-۳ نمونه و روش نمونه گیری
۳-۳ شیوه جمع آوری اطلاعات
۴-۳ ابزار اندازه گیری
 
فصل چهارم : روش تجزیه و تحلیل نتایج آماری
 
روش آماری
تحلیل آماری
 
فصل پنجم : بحث و بررسی و تفسیر نتایج
 
نتیجه گیری نهایی
محدودیت ها
پیشنهادها
منابع


جهت دانلود پروژه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم اینجا کلیک نمایید

منبع

X

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در مورد بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم
برچسب ها : پژوهش ,معلولیت ,ازدواج ,معلولین ,بررسی ,آماری ,handi capped ,کلمة disability ,مقایسه نگرش ,معلول نسبت ,زنانمجرد معلول

دانلود تحقیق در مورد بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

:: دانلود تحقیق در مورد بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

عنوان کامل : بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر

تعداد صفحات : 100

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل رابطه بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت است و فرضیه های جزئی که شامل بررسی تفاوت بین هیجان پذیری – وسواس – گوشه گیری – پارانویا و افسردگی و پرخاشگری بی قراری و رفتار ضد اجتماعی بین دختران و پسران شهرستان ابهر پرداخته که جامعه آماری مورد مطالعه دو تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمایی است که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون اختلالات رفتاری بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه ها از روش t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دختران و پسران از لحاظ اختلالات رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد و همین طور بین تمام زیر مجموعه های اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران تفاوت های معنی داری وجود دارد .

فهرست

 

چکیده ۴

« فصل اول ». ۵

مقدمه. ۶

طرح مساله و چارچوب نظری آن. ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۷

اهداف تحقیق : ۸

فرضیه های تحقیق : ۹

فرضیه اصلی : ۹

فرضیه های فرعی : ۹

متغیر ها در فرضیه کلی. ۹

تعاریف نظری.. ۱۰

تعاریف نظری : ۱۰

« فصل دوم ». ۱۲

ادبیات تحقیق. ۱۳

نظریه های مختلف در مورد اختلالات رفتاری: ۱۳

نظریه عوامل بیولوژیکی ( زیستی یا زیستی شناختی ) ۱۳

۳-          نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری : ۱۴

نظریه بوم شناسی لاکولوژیکال و جامعه شناسی : ۱۵

اختلالات رفتاری (  havioral Disorder) 15

اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان. ۱۶

تعریف اختلال رفتاری : ۱۷

اختلال در رفتار : ۱۸

اختلال رفتاری در بین نوجوانان : ۱۹

چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت گرایان : ۲۰

انواع اختلالات : ۲۰

طبقه بندی اختلالات بر اساس DS MIV.. 21

اختلالات افسردگی : peression. 21

افسردگی چیست ؟. ۲۱

آیا بدون فشار روانی دچار افسردگی می شوم ؟. ۲۳

علتهای افسردگی. ۲۴

چند نوع افسردگی وجود دارد ؟. ۲۵

اختلال وسواس.. ۲۷

اختلال وسواس فکری و عملی : ۲۹

ملاکهای تشخیصی مربوط به اختلال وسواس فکری و عملی. ۳۰

۱-          اختلال شخصیتی پارانوئید : ۳۲

اختلال ضد اجتماعی : ۳۴

ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی : ۳۴

اصطلاح شناسی و مفاهیم : ۳۵

اصطلاحات مورد استفاده برای تعریف این حیطه : ۳۵

پرخاشگری : ۳۸

انواع پرخاشگری : ۳۸

نظریه زیستی پرخاشگری : ۳۹

کروموزوم های جنسی : ۳۹

انواع پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی : ۴۰

هیجان پذیری : ۴۲

بی قراری : ۴۳

روش درمان : ۴۴

گوشه گیری اجتماعی : ۴۴

تشخیص بالینی و ارزیابی گوشه گیری اجتماعی : ۴۵

دلبستگی ، بازداری و گوشه گیری اجتماعی : ۴۶

اختلال رفتاری : ۴۷

عوامل و زمینه اختلال رفتاری : ۴۷

زمینه فیزیولوژیکی : ۴۷

تاثیرات بیوشیمیایی. ۴۸

آسیب ساختاری.. ۴۹

تاثیرات بعدی.. ۴۹

زمینه های پویایی. ۵۰

زمینه های اجتماعی. ۵۱

یادگیری مشاهده ای.. ۵۲

سایر زمینه ها ۵۲

تفاوتهای مربوط به جنسیت.. ۵۳

دسته بندی اختلالات رفتاری.. ۵۴

گروهبندی بر اساس سبب شناسی. ۵۶

گروهبندی از دیدگاه روانپزشکان و پزشکان. ۵۷

گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط ترویج روانپزشکی : ۵۷

گروهبندی از دیدگاه های مختلف آموزش و پرورش : ۵۹

اختلالات رفتاری نوجوانان. ۶۰

اختلالات عاطفی : ۶۱

اختلالات جسمانی. ۶۱

اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری : ۶۲

برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری : ۶۳

رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی . ۶۳

مطالعات انجام شده اختلالات رفتاری در ایران و خارج. ۶۵

« فصل سوم ». ۶۷

«تعیین روش تحقیق». ۶۷

جامعه مورد مطالعه : ۶۸

حجم نمونه : ۶۸

روش نمونه گیری.. ۶۸

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر. ۶۹

روش تحقیق. ۷۰

روش آماری.. ۷۱

« فصل چهارم ». ۷۲

«یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها». ۷۲

جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنیها از آزمون اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران. ۷۳

جدول ۲-۴ : مقایسه اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران. ۷۶

جدول ۳-۴ : مقایسه هیجان پذیری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۷

جدول ۴-۴ : مقایسه وسواس در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۸

جدول ۳-۴ : مقایسه گوشه گیری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۹

جدول ۶-۴ : مقایسه رفتار پارانویایی در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۰

جدول ۷-۴ : مقایسه افسردگی در بین دختران  و پسران. ۸۱

جدول ۸-۴ : مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۲

جدول ۹-۴ : مقایسه بیقراری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۳

جدول ۳-۴ : مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۴

«فصل پنجم». ۸۵

«بحث و نتیجه گیری». ۸۵

بحث و نتیجه گیری.. ۸۶

سایر یافته ها : ۸۷

پیشنهادات.. ۸۹

محدودیت ها : ۹۰

منابع. ۹۱

«ضمایم». ۹۳

«پرسش نامه اختلالات رفتاری». ۹۳

دستور اجرا : ۹۴


جهت دانلود پروژه بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر اینجا کلیک نمایید

منبع

XX

منبع : 20 فایلدانلود تحقیق در مورد بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر
برچسب ها : رفتاری ,اختلالات ,آموزان ,دانش ,دختر ,تحقیق ,اختلالات رفتاری ,دانش آموزان ,آموزان دختر ,میزان اختلالات ,گوشه گیری ,میزان اختلالات رفتاری ,آزمون

دانلود تحقیق در مورد بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان

:: دانلود تحقیق در مورد بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان

عنوان کامل : بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان

تعداد صفحات : 75

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه :
شخصیت و اخلاق کودک تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلکه افراد دیگری هم وجود دارند که در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در کودک می گذارند بلکه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آنها را خنثی می سازند بدین نظر ضروری است که نقش آنها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی که آنان در ساختن یا ویران کردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت کودک دارند بدانیم بتدریج که طفل رشد می کند و پرورش می یابد با کسان و بستگان ووالدین نزدیک خویش و دستی با آنها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان کوچه و محله خویش و همینطور بعد ما با افراد دیگر همه می تواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف کرد که افراد محیط زندگی کودک یعنی همان ها که بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی می تواند داشته باشد کودک با فطرت پاک و با اندک مسامحه ای می توان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیامی آید این خانواده است که او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را که از اجداد به کودک منتقل می شود را نادیده نمی گیریم ولی قائلیم که تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار می دهد و حتی در برخی موارد اثرآن را خنشی می کند کودک مانند دفتری است که چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است که در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین می نویسد و چیزهای نا خوانا را خوانا می کند خانواده شخصیت کودک را رنگ می دهد حال بارفتار مناسب خود که آن را در درک از خویشتن به حد خود شکوفایی می رساند و اعتقاد را در آن بالا می برد و خواء با رفتار نا مناسب خود باعث یک کودک بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می شود براساس روش تربیتی والدین است که طفل در آینده آرام و متعادل می شود و یابی قرار آزاد بار می آید با چاکر ، غلام و بالاخره خوش فکر و خوش مرام ، عقیده کودک عقیده والدین است زیرا فکر و اندیشه اش هنوز آنچنان رشد و کمال نیافته که شخصا به تحلیل مسائل بپردازد در حقایق ماوراء ماده را کشف واز منابع استخراج نماید روی این نظر در سخنی از پیامبر آمده که هر مولودی بر منبای اساس فطرت به دنیا می آید واین والدین او هستند که او را یهودی ، نصرانی و…. بار می آورند ( علی قائمی امیری – ۱۳۸۲)

فهرست
عنوان صفحه

فصل اول
مقدمه ۶
بیان مسئله ۸
اهداف تحقیق ۹
فصل دوم
انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس ۱۴
تفاوت عز نفس با خود پنداره ۲۱
ریشه ها و ابعاد عزت نفس ۲۲
عزت نفس بالا و پایین ۲۶
شیوه پرورش ۲۸
بدرفتاری جسمانی یا جنسی ۲۹
ظاهر جسمانی ۳۰
تغییرات در خود پنداره ۳۳
تغییرات در عزت نفس ۳۵
راههایی بسوی هویت ۳۷
عواملی که بر رشد هویت تأثیر می گذارند ۴۰
فصل سوم
جامعه تحقیق ۴۴
روش نمونه گیرى ۴۵
اعتبار و روانی ابزار تحقیق ۴۶
روش آمارى ۴۷
فصل چهارم
جداول پرسشنامه ۵۰
فهرست
عنوان صفحه

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها ۵۵
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیرى ۵۸
پیشنهادات ۶۰
پرسشنامه عزت نفس ۶۱
مقیاس تأیید خویشتن راتوس ۶۵
منابع ۷۱


جهت دانلود پروژه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود تحقیق در مورد بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان
برچسب ها : کودک ,والدین ,تحقیق ,خانواده ,تأثیر ,تأیید ,صمیمانه والدین ,نگرشهای صمیمانه ,فرزندان مقطع ,تأثیر نگرشهای ,فهرست عنوان ,نگرشهای صمیمانه والدین ,

دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب

:: دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب

عنوان کامل : بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر ابهر

تعداد صفحات : 78

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه:

تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، نفس به تدریج و به طور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاشهای خودمختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگیهای شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود.در صورتی که نیازهای کودکی ناکام شده باشند ، نفس به قدر کافی پخته نخواهد شد و کودک ناامن، متوقع ، حسود و خودخواه خواهد شد و از رشد روان شناختی او جلوگیری می شود که تمام این مراحل می تواند باعث اضطراب شود.سبکهای دلبستگی نشانگر شخصیت است و این سبکها نه تنها منشاء اثرات مهمی بر روی روان شناسی شخصیت و روان شناسی تحولی بوده بلکه تأثیر غیرقابل اغماضی بر آسیب شناسی روانی و ابعاد مختلف روان درمانگری مانند خانواده درمانی و زناشویی و روان درمانگری نوجوان داشته است.امروز این نظریه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگی به تحول شخصیت، رشد اجتماعی، انواع اختلالهای روانی مانند اضطراب ، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی، اختلالهای تغذیه ای …. بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

 مقدمه

 بیان مسأله

  سئوال مسأله

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 اهداف تحقیق

 فرضیه تحقیق

 متغیرهای تحقیق

 تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم

 فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق

 تأثیر پذیری روان بر شیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 کردار شناختی دلبستگی

 نظریات فروید در مورد دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مراحب دلبستگی

 آشنایی با اضطراب

 علائم اضطراب

 ۱- تعریف اضطراب

 ۲- علل بروز و ریشه های اضطراب

 ۳- آثار و علایم اضطراب

 ۳-۱- علایم جسمانی

 ۳-۲- علایم روانی

 ۴-۲- اضطراب بیمارگونه

 ۴- انواع اضطراب

 ۴-۱- اضطراب طبیعی

 ۵- نقش اضطراب

 ۶- ترس و اضطراب

 ۷- رابطه اضطراب با جنس

 ۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب

 ۸-۱- دیدگاه روان تحلیلگری

 ۸-۲- دیدگاه رفتارگرایی

 ۸-۳- دیدگاه وجودی

 ۸-۴- دیدگاه زیست شناختی

 تأثیرپذیری روان برشیوة دلبستگی

 نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

 شیوه های دلبستگی

 رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی

 نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب

 رضایت مندی از ارتباط

 “اضطراب دلبستگی” چیست؟

 تعریف دلبستگی

 نظریه فروید در مورد دلبستگی

 کردار شناختی دلبستگی

 مراحل دلبستگی

 مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی)

 مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی)

 مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی)

 آشنایی با اضطراب

 اضطراب طبیعی

 تفکیک ترس از اظطراب

 تظاهرات محیطی اضطراب

 آیا اظطراب انطباقی است ؟

 علائم اضطراب

 فصل سوم : تعیین روش تحقیق

 جامعه مورد مطالعه

 حجم نمونه

 روش نمونه گیری

 ابزار اندازه گیری در تحقیق

 روش تحقیق

 روش آماری مربوط به فرضیه

 فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و

 تحلیل دادها

 


جهت دانلود پروژه  بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر ابهر اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب
برچسب ها : دلبستگی ,اضطراب ,روان ,رابطه ,سبکهای ,شناختی ,سبکهای دلبستگی ,بررسی رابطه ,احساس اضطراب ,دلبستگی اضطرابی نگرش ,مضطربانه دلبستگی ,دلبستگی رابط

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

:: دانلود روش تحقیق در مورد بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

عنوان کامل : بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظر آباد

تعداد صفحات : 107

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه:

هر انسانی بر اساس ملاک ها و معیارهائی که در اختیار دارد ،همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کا رائی،موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید . مفاهیمی که در شکل گیری عزت نفس مهم به نظر می رسد عبارتند از: خود ،ادراک هر فرد از خود (شکل گیری تصویر بدن در ذهن)، مفهوم هر فرد از خود (رشد گرایش عاطفی و ارزشی نسبت به بدن و روان خود ، ارزشیابی خود .به موازات تغییر و تحولاتی که در جسم انسان صورت می گیرد روان او هم دستخوش تغییراتی می گردد در این مسیر خود که در مرکز ساختارروانی انسان قرار دارد و به عنوان منبع و مرجع فعالیت های فکری،عاطفی و رفتاری انسان ایفای نقش می کند ، شکل می گیرد ، جسم و روان انسان هر کدام از بخش های متفاوتی تشکیل شده است .تشخیص به موقع نیتزهای کودک و پاسخ به موقع و متعادل به انها در رشد اعتماد به نفس او بسیلر موثر است ، البته این نکته بسیار مهم است که نیازهای انسان در دورانهای مختلف دستخوش تنوع و تغییر می گردد (دکتر اسدالهی،موسوی ۱۳۷۶)در رابطه با افکار غیر منطقی ایس معتقد است که ریشه رفتار غیر انطباقی فرد را باید در ان جستجو کرد ،اضطراب و اختلالات عاطفی نتیجه طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی است انسان به وسیله اشیای خارجی مضطرب و اشفته نمی شود بلکه دیدگاه و تصویری که او از اشیا دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند به نظرایس که از نظریه پردازان اختلالات می باشد افکار و عواطف کنشهای جداگانه ای نیستند از این رو تا زمانیکه تفکر فرد غیر منطقی و غیر عقلانی باشد عواطف فرد نیز مختل خواهد شد و انسان افکار غیر منطقی را به طور مدام برای خود تکرار میکند بنابراین جنبهای از صفات پایدار شخصیت را این باور ها تشکیل می دهند و همواره در رفتار و عواطف او متجلی می شوند .ابرت ایس بنیانگذار نظریه عقلانی –عاطفی معتقد است که اختلالات عاطفی ناشی از باورها واعتقادات غیر منطقی است . بتسون ۱۹۷۲،باور بخشی از تصورات همیشگی یاقضایای تلویحی در ارتبات بین انسان و محیط می دانند که ممکن است این قضایا درست یا نادرست باشد .

فهرست
عنوان                                                                                      
چکیده 7
فصل اول 9
مقدمه 10
طرح مسئله 11
اهداف پژوهش 13
فرضیات 14
تعریف نظری 15
ضرورت و اهمیت تحقیق 16
کلید واژه 17
فصل دوم 18
نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش 18
مقدمه 19
پیشینه نظری 21
مفهوم عزت نفس 24
چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد 26
عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادیث و دانشمندان اسلامی 27
معانی نفس در قرآن کریم 29
عزت نفس در احادیث و رویات اسلامی 30
نظریه دانشمندان اسلامی درمورد نفس 31
تفکر غیر منطقی 32
دیگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیر منطقی 36
دیدگاه ادلر 37
دیدگاه اسمیت 38
فهرست
عنوان                                                                                          صفحه
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 42
فصل سوم 48
روش تحقیق 48
مقدمه 49
جمعیت هدف 50
ابزار اندازگیری 51
ویژگی تست افکار غیر منطقی 52
روش آماری 53
فصل چهارم 54
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 54
مقدمه 55
توصیف نتایج 56
یافته ها و تجزیه  وتحلیل آنها 60
جدول 4-4 بررسی رابطه عزت نفس یا ضرورت تایید و حمایت از جانب دیگران 71
جدول 5-4 بررسی رابطه بین انتظار بیش از حد خود وعزت نفس در بین دانش آموزان 72
جدول 13-4 بررسی رابطه بین عزت نفس و کمال گرائی در بین دانش آموزان 80
فصل پنجم 81
نتیجه گیری 82
بحث 85
محدودیت های پژوهش 86
پیشنهادات پژوهش 87
منابع و ماخذ 88
ضمائم 90 


جهت دانلود بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه اینجا کلیک نمایید

منبع

X

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در مورد بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه
برچسب ها : منطقی ,انسان ,افکار ,رابطه ,مقدمه ,دانش ,بررسی رابطه ,دانش آموزان ,دبیرستان دخترانه ,آموزان دبیرستان ,دانشمندان اسلامی ,آموزان دبیرستان دختران

دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی

:: دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی

عنوان کامل : بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

تعداد صفحات : 85

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از بررسی  رابطه بین بهداشت روانی وورزش و همین طور مقایسه هریک از متغییرهای عنوان شده در بین دو گروه دانشجویان ادبیات و تربیت بدنی که طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جویان در این دو رشته ۷۲۰ نفر به عنوان جامعه آماری مشخص شده که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بهداشت روانی گلدنبرگ ۲۸ سوالی بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه ها از خی دو و تی متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین بهداشت روان وورزش  رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین بهداشت روان و ورزش در بین دو گروه ادبیات و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست

چکیده  
فصل اول : کلیات تحقیق  
مقدمه  
بیان مساله
اهداف تحقیق  
فرضیه ها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
هدف بهداشت روانی  
ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی    
عوامل موثر در تامین بهداشت روانی
بهداشت روانی وورزش
مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش
نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان
نقش مربی در بهداشت روانی
پژوهش در انگیزه رضایت و تعارض
بهداشت روانی و اجتماع  
عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی
مرکز راهنمایی کودک
کودکان و جوانان ناسازگار
علل پیدایش رفتار کودک و جوانان ناسازگار  
پشگیری اولیه
پیشگیری ثالثیه
اصول بهداشت روانی
شناختن محدودیت ها
پی بردن به علل رفتار
رفتار تابع تمامیت فرد است
نیازهای اولیه
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه  
نمره گذاری آزمون
روش تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  
جدول 1-4 فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها
جدول 4-4 مقایسه بهداشت روانی
جدول 6-4 مقایسه تمایل به ورزش در بین دانشجویان تربیت بدنی وادبیات
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها  
پیشنهادات
منابع و ماخذ


جهت دانلود  بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی
برچسب ها : بهداشت ,روانی ,تربیت ,تحقیق ,ادبیات ,بدنی ,بهداشت روانی ,تربیت بدنی ,دانشجویان رشته ,بررسی رابطۀ ,روانی دانشجویان ,بهداشت روانی وورزش ,بهداشت ر?

دانلو روش تحقیق در مورد بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن

:: دانلو روش تحقیق در مورد بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن

عنوان کامل : بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن

تعداد صفحات : 98

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده :

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از:

فرضیه اول : مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به میگرن و فرضیه دوم : مقایسه تاثیر تنیدگی در بین زنان  و مردان دارای سردردهای میگرنی!

گروه نمونه ی این پژوهش شامل ۶۰ نفر از افرادی هستند که ۳۰ نفر افراد سالم و ۳۰ نفر افراد مبتلا به سردردهای میگرنی می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و بر روی آنها آزمون استرس انجام شد که پس از آن از روش (t) استفاده شده که نتیجه بدست آمده به شرح زیر می باشد :

ــ تاثیر تنیدگی بر افراد مبتلا به بیماری میگرن بیشتر می باشد.

ــ تاثیر تنیدگی بر زنان میگرنی بیشتر ا ز مردان میگرنی است.

مقدمه :

بطور کلی تعاریف گوناگونی از فشار عصبی و روانی به مفهوم استرس «تنیدگی» شده است. تنیدگی مجموعه واکنش های عمومی فر نسبت به عوامل ناسازگاری و پیش بینی نشده داخلی و خارجی است بد نگیرند که هر گاه تعادل فرد به علت عواملی محیطی از بین برود استرس پدید می آید. استرس گاهی سبب آسیب روانی فرد و سازمان می شود و باعث می شود که بدان وظایفی که به طور عادی و به سادگی انجام می دهد با دشواری بیشتر انجام دهد.(رسول زاده ۱۳۷۵)

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
طرح مساله
اهداف پژوهش
ضرورت تحقیق
فصل دوم: نگاهی به تاریخچه های پژوهش
مقدمه
ادبیات تحقیق ( استرس )
پیشینه نظری ( استرس)
تعریف سردرد های میگرنی
انواع سردرد
سردرد شریانی از نوع میگرن
تعریف میگرن ( تاریخچه )
نشانه های میگرن
فراوانی سردرد میگرن
انواع مختلف میگرن
میگرن کلاسیک
میگرن چشمی
میگرن بازیلر
میگرن یائسکی
علت شناسی
اختلالات عروق مغز
احتلالات زیست - شیمیایی
خواب
عوامل روانشناختی
تشخیص اختراقی
درمان گری میگرن
سایر روشهای درمان گری
پیشینه تحقیق
تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران
تحقیقات صورت گرفته در ایران
 فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
جمعیت هدف
روش اجرا
روش آماری
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته ها و تجریه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
بحث درمورد یافته های تحقیق
محدودیت ها و پیشنهادات
پیشنهادات
منابع
ضمائم


جهت دانلود پروژه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلو روش تحقیق در مورد بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد مبتلا به بیماری میگرن
برچسب ها : میگرن ,افراد ,تنیدگی ,تاثیر ,مبتلا ,استرس ,تاثیر تنیدگی ,افراد سالم ,افراد مبتلا ,بیماری میگرن ,وافراد مبتلا ,بررسی تاثیر تنیدگی ,سالم وافراد مب

روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره

:: روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

تعداد صفحات : 100

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه:

نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند ، بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند. اما چگونگی بروز و ظهور آن ها و چگونگی برآوردن آن ها کاملٲ ناشی از اجتماع است. هر اجتماعی مطابق مؤسسات و عوامل ویژه خود شکل خاصی به آن ها می دهد روان شناسان تاریخ طولانی بشر را چون آزمایشگاهی آموزنده مورد استفاده قرار می دهد و بر خلاف دیگر روان شناسان مانند فروید که شخصیت را سازنده اجتماع نمی داند بلکه به اعتقاد او این اجتماع که شخصیت ها را می سازد به عبارت دیگر اختلاف شخصیت ها ناشی از اختلافات اجتماعات بشری است، همه آدمیان نیازمند به رفع گرسنگی، به رفع تشنگی، به استراحت و خواب و... هستند، ولی در جامعه های مختلف این نیازها به وجوه مختلف برآورده می شوند، همچنین است مقابله با نیازهای دیگر آدمی، مثلٲ در یک جامعه ی سرمایه داری نیاز به همانندی یا ممکن است بدین طریق ارضاء شود که عضو آن جامعه به اندوختن ثروت و مال بپردازد تا بدین وسیله خود را ممتاز سازد، یا اینکه به عضویت شرکت بزرگی در آید تا وابستگی به آن شرکت سبب امتیاز او گردد.

فهرست

فصل اول. ۴

کلیات تحقیق. ۴

مقدمه: ۵

بیان مسئله: ۷

سؤال مسئله : ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹

اهداف تحقیق : ۱۰

فرضیه تحقیق : ۱۰

متغیرهای تحقیق : ۱۰

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم : ۱۱

فصل دوم ۱۲

پیشینه و ادبیات تحقیق. ۱۲

۱-۲- تعریف : اختلال شخصیت ضد اجتماعی. ۱۲

۲-۲- شیوع سابقه ی تاریخی و اختلال اراده ۱۳

الف: بی هدف بودن رفتار ضد اجتماعی بر انگیخته شده ۱۷

ب: فقدان وجدان و احساس مسؤولیت نسبت به دیگران. ۱۷

ج : فقر هیجانی. ۱۸

۴-۲ علل رفتار ضد اجتماعی. ۱۸

۱- زمینه ی خانوادگی و اجتماعی. ۱۹

۲- نارسائیهای یادگیری.. ۲۱

۳- رابطه ی وراثت و شخصیت ضد اجتماعی. ۲۳

بررسی دو قلوها ۲۳

بررسیهای فرزند خواندگی. ۲۴

اضافه بودن کروموزوم y. 25

بدعملکردهای فیزیولوژیائی. ۲۶

۵ – ۲ مثالی وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجتماعی. ۲۸

۶- ۲- خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی. ۳۲

۷- ۲- اختلال سلوکی. ۳۳

۸ – ۲- نمونه هایی از اختلال سلوکی. ۳۵

۹- ۲- نوجوان آشفته. ۳۸

۱۰- ۲- جویندگان احساس.. ۴۰

۱۱- ۲- اضطراب در افراد ضد اجتماعی. ۴۰

نظریه های شخصیتی. ۴۱

شخص شناسی. ۴۱

نیروی تحرکی شخصیت از نظر ماری.. ۴۵

در نیازها پنج خصوصیت تشخیص داده می شوند : ۴۷

تأثیر عوامل برونی : ۵۵

رشد شخصیت از نظر ماری.. ۶۱

تاثیر اجتماع در رشد شخصیت . ۶۶

وسائل بررسی شخصیت. ۶۶

نظریه نیازمندی و آرمان شخصیت اریک فرام ۶۹

انسان، حیوان ناطق. ۷۰

نقش اجتماع در تشکیل شخصیت.. ۷۳

تضادهای وجود.- ۷۵

فصل سوم ۸۱

روش تحقیق. ۸۱

جامعه ی مورد مطالعه : ۸۲

حجم نمونه : ۸۲

روش نمونه گیری: ۸۲

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر : ۸۳

پرسشنامه افسردگی بک.. ۸۴

روش تحقیق : ۸۴

روش آماری مربوط به فرضیه ها: ۸۵

جدول ۲-۴ : بررسی رابطه انحراف اجتماعی و افسردگی. ۸۷

جدول ۴-۴ : مقایسه انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ۸۸

جدول ۶-۴ : مقایسه ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ۸۹

فصل پنجم ۹۰

بحث و نتیجه گیری.. ۹۰

پیشنهادات.. ۹۰

محدودیت ها ۹۱

بحث و نتیجه گیری.. ۹۱

منابع و ماخذ ۹۳


جهت دانلود پروژه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلروش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره
برچسب ها : اجتماعی ,شخصیت ,تحقیق ,اجتماع ,اختلال ,بررسی ,رشته مشاوره ,انحرافات اجتماعی ,اختلال شخصیت ,رابطه افسردگی ,بررسی رابطه ,افسردگی انحرافات اجتماع

دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله

:: دانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران

تعداد صفحات : 125

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است که جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی ۳۵ ساله شاغل منطقه یازده تهران است که حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده که جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح ۵% > p است.

فهرست
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
متغیرها


فصل دوم :پیشینه وادبیات تحقیق
نکات کلی در رابطه با هیستری
شکل گیری هیستری در جریان تحول
رگه های شخصیت هیستری یکی در کودک
تظاهرات حاد در کودک
هیستری در نوجوانی
توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل
دیدگاه های نظری درباره هیستری
دیدگاه شناختی
دیدگاه رفتاری نگر
اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای
اختلالات تبدیلی
نشانه های حسی
نمونه ای از فلج هیستری
این حادثه چگونه رخ داد
نشانه های احشائی
تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض
شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی
علل مولد
نکات کلی در رابطه با افسردگی
جدول شماره 12 فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی
افسردگی وغم واندوه
بی حالتی خلقی
فقر تعاملی کناره گیری
افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودک
نشانه های وابسته به رنج افسرده وار
رفتار های معادل افسردگی
افسردگیهای نوجوانی
افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی
جدول 2-12 معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف
فراوان افسردگی در خلال تحول
طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV
افسردگی مهاد
نظریه ها تحقیقها ودرمان افسردگی
نظریه های زیست شناختی
نقش وراثت در اختلالات د و قطبی
اثرات لیتیوم
درمان براساس نظریه های زیست شناختی
الکتروشوک درمانی
نظریه های روان پویایی
نظریه یادگیری
افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان
نظریه شناختی


فصل سوم : تعیین روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
روش آماری مربوط به فرضیه


فصل چهارم : یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها
جدول 1-4 غلات خام آزمودینها از آزمون mmp
جدول 2-4 بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشینه تحقیق
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و ماخذ


ضمائم «پرسشنامه m.m.p.I »
آزمون چند شخصیتی مینه سوتا
پاسخنامه


جهت دانلود بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله
برچسب ها : افسردگی ,هیستری ,رابطه ,زنان ,تحقیق ,نظریه ,زنان حدود ,منطقه یازده ,بررسی رابطه ,معنی داری ,ساله منطقه ,ساله منطقه یازده ,منطقه یازده تهران ,بررس

دانلود مقاله روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸

:: دانلود مقاله روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸

عنوان کامل : بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر

تعداد صفحات : 110

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه:
افرادی که دستخوش یک یا چند حملة افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمدة بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود ۱ تا ۲ درصد در مردان و ۳ تا ۶/۴ درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران ۱۹۸۴) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد کسانی که در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان ۸ تا ۱۲ درصد و در زنان ۲۰ تا ۲۶ درصد گزارش گردیده شده است در بین کسانی که در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسکیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراکز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی که تخمین زده شده است ۳/۱ کل بیماران روانی را تشکیل می دهد(و ودراف – ۱۹۷۵) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند که این افراد ممکن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها که شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان کوشیده اند که نظریه هائی دال بر این که این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون کنند هر چند ممکن است که این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است که گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، کسانی که این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند که در واقع ممکن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یکسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی که این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت که آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – ۱۳۸۲)

 فهرست
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
اختلالات خلقی
حمله مانی
بیخوابی
خلق افسرده
نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی
آشفتگی خواب
احساس گناه وبی ارزشی
جدول شماره
شیوع افسردگی شدید
اختلال دو قطبی
نظریه های مربوط به افسردگی
نظریه های زیست شناختی
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی
اثرات لیتیوم
درمان براساس نظریه های زیست شناختی
الکتروشوک درمانی
نظریه های روان پویایی
نظریه یادگیری
نظریه شناختی
نظریه شناختی بک درباره افسردگی
درمانگری شناختی افسردگی
شکل  مقایسه جریان اسنادی در افراد افسرده و غیر افسرده
صحت ودقت شناختی در افسردگی
این موضوع با یکی از مشاهدات فروید مطابقت دارد
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
یافته ها و تجزیه تحلیل آنها
جدول – نمرات خام آزمودنیها از آزمون افسردگی
جدول – مقایسه افسردگی در بین افراد چاق وافراد لاغر
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و ماخذ


جهت دانلود پروژه روش تحقیق بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸ اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود مقاله روش تحقیق در باره بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸
برچسب ها : افسردگی ,نظریه ,تحقیق ,مردان ,افراد ,شیوع ,افسردگی شدید ,رابطه افسردگی ,دختر حدود ,شیوع افسردگی ,جوانان دختر ,بررسی رابطه افسردگی

دانلود تحقیق در باره بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

:: دانلود تحقیق در باره بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

عنوان کامل : بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

تعداد صفحات : 101

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

خلاصه پژوهش:
بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه معلمان راهنمایی مرد و زن منطقه 15 شهر تهران در سال 78-76 موضوع این تحقیق می باشد.
هدف نهایی از تحقیق و بررسی موانع و محدودیتهای بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در جریان تدریس و ارائه پیشنهادات و راهبردهای علمی و کاربردی در زمینه شناخت و رفع این موانع و محدودیتهای موجود در راه بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در امر آموزش و یادگیری می باشد.
چون تحقیق در پی یافتن یک سری اطلاعات و واقعیتهای آموزشی و جواب به سؤالها و پرسشهایی است که در جریان تحقیق آمده است یک نوع تحقیق زمینه یاب است. مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه بوده است .
در روش تجزیه و تحلیل آماری از آزمون خی دو (2X ) تک متغیری یک طرفه و دوطرفه استفاده شده است و جامعه آماری عبارت است از کلیه معلمان راهنمایی منطقه 15 شهر تهران در سال تحصیلی 78-76 مشغول به تدریس می باشد که تعداد آنها 840 نفر می باشد از این تعداد 100 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

فهرست

فصل اول:(بیان مسأله و طرح پژوهش)
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
سؤالات ویژۀ تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : « پیشینه و ادبیات تحقیق»
دلایل مقاومت معلمان در برابر تکنولوژی آموزشی
گذری بر تحقیقات صورت گرفته
ادبیات تحقیق
تاریخچة تکنولوژی آموزشی در جهان
تاریخچة تکنولوژی آموزشی در ایران
طراحی منظم آموزشی
تعریف طراحی منظم آموزشی
جایگاه طراحی آموزشی
الگوی طراحی منظم آموزشی
مواد و وسایل کمک آموزشی
نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری
تکنولوژیست آموزشی کیست و چه می کند
وظایف عمومی تکنولوژیست آموزشی از نظر میچل
زمینه هایی که تکنولوژیست های آموزشی در آن فعالیت می کنند
ادبیات تحقیق
تاریخچه تکنولوژی آموزشی درجهان1
طراحی منظم آموزشی:
موادووسایل کمک آموزشی
نقش موادووسایل آموزشی در تدریس ویادگیری
تکنولوژیست آموزشی کیست وچه می کند؟

فصل سوم : ( متدلوژی یا روش اجرا )
مقدمه
نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گرد آوری اطلاعات
روش آماری جهت تحلیل داده ها.
روش انجام آزمون

فصل چهارم :(تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش)
مقدمه
الف: (تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها)
ب:(تجزیه وتحلیل سوالات ویژه تحقیق)
جدول(2-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب جنس
جدول(3-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب جنس
جدول(4-4)توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس ها بر حسب جنس
جدول(5-4) توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب جنس
جدول(6-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب جنس
جدول(7-4 )توزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب جنس
جدول(8-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب جنس
جدول(9-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب میزان تحصیلات
جدول(10-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب میزان تحصیلاتجدول(11-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب میزان تحصیلاتجدول(12-4)توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس ها
بر حسب میزان تحصیلاتجدول(13-4) توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب میزان تحصیلات
جدول(14-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب میزان تحصیلات
جدول(15-4 )توزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب میزان تحصیلات
جدول(16-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(1-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب جنس
نمودار(2-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب جنس
نمودار(3-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب جنس
نمودار(4-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس بر حسب جنس
نمودار(5-4)جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب جنس
نمودار(6-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب جنس
نمودار(7-4 )جمع درصدتوزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب جنس
نمودار(8-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب جنس
نمودار(9-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(10-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب میزان تحصیلات
نمودار(11-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب میزان تحصیلات
نمودار(12-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس هابر حسب میزان تحصیلات
نمودار(13-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(14-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از فیلم، استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CDتصویری بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(15-4 ) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از مدل، ماکت، نمونه بر حسب میزان تحصیلات
نمودار(16-4) جمع درصد توزیع فراوانی میزان استفاده از ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، کامپیوتر بر حسب میزان تحصیلات
جدول (17-4) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تأثیر عوامل مختلف بر بهره گیری از تکنولوژی آموزشی
نمودار(17-4) بی علاقگی معلمان در به کارگیری وسایل کمک آموزشی
نمودار(18-4) فقدان کلاسهای ضمن خدمت مفید برای آشنایی معلمان با تکنولوژی جدید
نمودار(19-4) شیوه امتحانات و ارزشیابی درسی دانش آموزان که تاکید بر محفوظات دارد
نمودار(20-4) بودجه تخصیصی آموزش و پرورش برای تهیه وسایل کمک آموزشی که در اختیار مدیران قرار دارد
نمودار(21-4) عدم آگاهی معلم از نقش رسانه ها در فرایند تدریس
نمودار(22-4)عدم همکاری مدیر مدرسه در خصوص استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی
نمودار(23-4)عدم همکاری راهنمایان تعلیماتی
نمودار(24-4) عدم دسترسی معلمان به رسانه ها و کمبود وسایل کمک آموزشی
نمودار(25-4) بی توجهی دست اندر کاران مدارس به تشویق، ترغیب معلمان در استفاده از رسانه ها و وسلیل کمک آموزشی در آموزش
نمودار(26-4) شیوه ارزشیابی نادرست از عملکرد معلمان
نمودار(27-4) نبود نظارت مسئولان در استفاده معلمان از تکنولوژی آموزشی
نمودار(28-4) کمبود مدیران متخصص در رابطه با هدایت معلمان به استفاده از رسانه ها
نمودار(29-4) کمبود وقت برای تدریس کتب درسی
نمودار(30-4)تأکید مدیر مدرسه بر نظم سنتی در کلاسها

فصل پنجم:
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهای محقق
خلاصه پژوهش
مهمترین یافته های تحقیق

فهرست منابع
ضمائم و پیوستها

- معرفی نامه اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
- نمونه پرسش نامه
نتایج آزمون مجذور کای برای پاسخ های نمونه آماری

 


جهت دانلود مقاله روش تحقیق بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود تحقیق در باره بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری
برچسب ها : میزان ,استفاده ,فراوانی ,توزیع ,آموزشی ,نمودار ,میزان استفاده ,فراوانی میزان ,توزیع فراوانی ,درصد توزیع ,میزان تحصیلات ,فراوانی میزان استفاده ,

دانلود روش تحقیق در باره بررسی تاثیر عوامل زیستی در بروز سوء مصرف مواد

:: دانلود روش تحقیق در باره بررسی تاثیر عوامل زیستی در بروز سوء مصرف مواد

عنوان کامل : پایان نامه بررسی تاثیر عوامل زیستی در بروز سوء مصرف مواد

تعداد صفحات : 145

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده پژوهش

پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی مؤثر در بروز سوء مصرف مواد پرداخته است. به همین منظور در کنار سؤال اصلی مبنی بر «مقایسه تأثیر عوامل زیستی مؤثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، یک سؤال دیگر با توجه به متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل در افراد معتاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.

روش پژوهش توصیفی از نوع علمی، مقایسه‌ای وجامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد مستقر در زندان مرکزی اصفهان در سال ۱۳۸۷ و همچنین دانشجویان به عنوان گروه شاهد بوده است. نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر از معتادین و ۶۰ نفر از افراد عادی بوده که گروه معتادین به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و گروه غیرمعتاد به وسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه ۶۰ سؤالی‌ گری و ویلسون بوده است که از روایی و پایایی مناسبی در تحقیقات قبلی برخوردار بوده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آزمون T و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:

- تفاوت معناداری بین عوامل زیستی گرایش به سوءمصرف مواد در افراد معتاد و غیرمعتاد وجود دارد.

- بین عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد مخدر در افراد معتاد و غیرمعتاد بر اساس متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود داشت.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه۱۴

۲-۱ بیان مساله۱۶

۳-۱ اهمیت و ضرورت مساله۱۸

۴-۱ اهداف پژوهش۲۰

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش۲۱

۶-۱ تعریف اصطلاحات۲۱

الف: تعریف نظری۲۱

ب: تعریف عملیاتی۲۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

- مقدمه۲۵

۱-۲ مباحث نظری۲۵

۲-۲ سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است۲۶

۳-۲ سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست۲۷

۴-۲ اصطلاح شناسی۲۹

۵-۲ سوء مصرف و وابستگی به مواد۳۰

۶-۲ اعتیاد۳۰

۱-۶-۲ همه‌گیری شناسی۳۱

۲-۶-۲ سبب شناسی۳۲

۳-۶-۲ عامل سایکو دینامیک۳۲

۴-۶-۲ نظریات رفتاری۳۳

۵-۶-۲ وراثت چیست؟۳۴

۶-۶-۲ عوامل ژنتیک۳۶

۷-۶-۲ عوامل عصبی- شیمیایی۳۶

۸-۶-۲ ابتلای همزمان۳۷

۹-۶-۲ اختلالات شخصیت ضد اجتماعی۳۸

۱۰-۶-۲ افسردگی و خودکشی ۳۸

۷-۲ اختلالات وابسته به الکل۳۹

۱-۷-۲ همه‌گیری شناسی۴۰

۲-۷-۲ فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی۴۰

۳-۷-۲ شیمی حیاتی یا زیست شیمی۴۲

۴-۷-۲ آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم۴۳

۵-۷-۲ عوامل شخصیتی و روان شناختی۴۷

۶-۷-۲ درمان و بازپروری۴۹

۸-۲ اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)۵۰

۱-۸-۲ همه گیری شناسی۵۱

۲-۸-۲ نوروفارماکولوژی۵۱

۳-۸-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین۵۲

۴-۸-۲ درمان و بازتوانی۵۳

۹-۲ اختلالات وابسته به کافئین۵۴

۱-۹-۲ همه گیری شناسی۵۵

۲-۹-۲ نوروفارماکولوژی۵۵

۳-۹-۲ ژنتیک و مصرف کافئین۵۶

۴-۹-۲ کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف۵۶

۵-۹-۲ عوارض نامطلوب ۵۷

۶-۹-۲ درمان۵۸

۱۰-۲ اختلالات وابسته به حشیش۵۹

۱-۱۰-۲ همه گیری شناسی۶۰

۱-۱-۱۰-۲ شیوع و روندهای اخیر۶۰

۲-۱-۱۰-۲ نوروفارماکولوژی۶۱

۳-۱۰-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش۶۲

۴-۱۰-۲ اختلال اضطرابی ناشی از حشیش۶۳

۵-۱۰-۲ درمان و بازتوانی۶۳

۱۱-۲ اختلال وابسته به کوکائین۶۶

۱-۱۱-۲ همه گیری شناسی۶۶

۲-۱۱-۲ هم ابتلائی۶۷

۳-۱۱-۲ سبب شناسی۶۷

۱-۳-۱۱-۲ عوامل ژنتیک ۶۷

۲-۳-۱۱-۲ عوامل اجتماعی و فرهنگی ۶۸

۳-۳-۱۱-۲ یادگیری و شرطی شدن۶۸

۴-۳-۱۱-۲ عوامل دارویی۶۹

۴-۱۱-۲ نوروفارماکولوژی۶۹

۵-۱۱-۲ سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن۷۱

۶-۱۱-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین ۷۱

۷-۱۱-۲ اختلال خلقی ناشی از کوکائین ۷۲

۸-۱۱-۲ اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ۷۲

۹-۱۱-۲ اثرات نامطلوب ۷۲

۱-۹-۱۱-۲ اثرات بر عروق مغزی۷۳

۲-۹-۱۱-۲ اثرات قلبی۷۳

۳-۹-۱۱-۲ حملات تشنجی۷۴

۱۰-۱۱-۲ درمان و بازتوانی۷۴

۱۲-۲ اختلالات وابسته به مواد توهم زا۷۶

۱-۱۲-۲ نوروفارماکولوژی۷۷

۲-۱۲-۲ مصرف داروهای توهم زا۷۷

۳-۱۲-۲ آثار روان شناختی۷۸

۴-۱۲-۲ مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی۷۹

۵-۱۲-۲ اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا۸۰

۶-۱۲-۲ اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا۸۱

۷-۱۲-۲ درمان۸۱

۱۳-۲ اختلالات مربوط به مواد استنشاقی۸۲

۱-۱۳-۲ نوروفارماکولوژی۸۳

۲-۱۳-۲ اثرات نامطلوب ۸۴

۳-۱۳-۲ درمان۸۵

۱۴-۲ اختلالات مربوط به نیکوتین۸۵

۱-۱۴-۲ همه گیری شناسی۸۷

۲-۱۴-۲ بیماران روانی۸۸

۳-۱۴-۲ نوروفارماکولوژی۸۸

۴-۱۴-۲ سبب یابی وابستگی به نیکوتین۸۹

۵-۱۴-۲ اثرات نامطلوب ۹۰

۶-۱۴-۲ مزایای بهداشتی ترک سیگار۹۰

۷-۱۴-۲ درمان۹۱

۱-۷-۱۴-۲ درمانهای روان شناختی۹۱

۲-۷-۱۴-۲ درمانهای روانی- دارویی۹۲

۱۵-۲ اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)۹۳

۱-۱۵-۲ همه گیری شناسی۹۵

۲-۱۵-۲ نوروفارماکولوژی۹۶

۳-۱۵-۲ هم ابتلائی۹۷

۴-۱۵-۲ سبب شناسی۹۸

۱-۴-۱۵-۲ عوامل روانی- اجتماعی۹۸

۲-۴-۱۵-۲ عوامل ژنتیک و زیستی۹۸

۳-۴-۱۵-۲ نظریه روانپویشی۹۹

۱۶-۲ اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)۱۰۰

۱-۱۶-۲ همه گیری شناسی۱۰۰

۲-۱۶-۲ نورفارماکولوژی۱۰۰

۳-۱۶-۲ اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین۱۰۱

۴-۱۶-۲ اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین۱۰۱

۵-۱۶-۲ درمان۱۰۱

۲-۲ پیشینه تحقیق۱۰۲

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ۱۰۵

۱-۳ روش تحقیق۱۰۵

۲-۳ جامعه آماری تحقیق۱۰۵

۳-۳ ابزار اندازه گیری۱۰۵

۴-۳ تعیین حجم نمونه۱۰۶

۵-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۶

۶-۳ تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه۱۰۷

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۱۰۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری۱۲۱

۱-۵ چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟۱۲۱

۲-۵ محدودیت های پژوهش۱۲۴

۳-۵ پیشنهادهای پژوهش۱۲۴

پیشنهادهایی به والدین۱۲۴

پیشنهادهایی به مسوولین ۱۲۵

۴-۵ محدود کردن دسترسی به دارو۱۲۷

۵-۵ آموزش و پیشگیری۱۲۸

۶-۵ بهبود درمان و پژوهش۱۲۹

۷-۵ توصیه های محافظت کننده۱۳۰

۸-۵ فهرست منابع:۱۳۳

منابع فارسی۱۳۴

منابع خارجی۱۳۵

ضمیمه ۱۳۶


جهت دانلود بررسی تاثیر عوامل زیستی در بروز سوء مصرف مواد اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در باره بررسی تاثیر عوامل زیستی در بروز سوء مصرف مواد
برچسب ها : عوامل ,مواد ,اختلالات ,مصرف ,ناشی ,اختلال ,عوامل زیستی ,مصرف مواد ,اختلالات وابسته ,افراد معتاد ,اختلالات مربوط ,تاثیر عوامل زیستی ,بررسی تاثیر

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA)

:: دانلود روش تحقیق در مورد بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA)

عنوان کامل : پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران سال 1386

تعداد صفحات : 145

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده
در این پژوهش به بررسی اثر بخشی درمان گروهی بارویکرد تحلیل محاوره ای برن( TA) بر افزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران پرداخته شده است .پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی و روش نمونه گیری ؛ تصادفی و خوشه ای چند مرحله بود . از بین نواحی آموزش و پرورش استان تهران ؛ منطقه 4 و سپس از بین دبیرستانهای منطقه مذکور یک دبیرستان بطور تصادفی انتخاب گردید . بعد از گرفتن آزمون از 90 نفر ؛ 24 نفر نمونه بصورت تصادفی انتخاب شد که 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .درابتدا ازهردوگروه آزمونهای ابرازاحساسات ورضایت زناشویی بعمل آمد سپس گروه آزمایش تحت 12 جلسه درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای (TA)قرار گرفتند و بعد از انجام درمان گروهی(TA)وضعیت ابرازاحساسات ورضایت زناشویی دوگروه موردآزمون قرارگرفت سپس یکماه بعدازآخرین جلسه گروهی باردیگرهردوآزمون برای پی گیری از گروه آزمایش گرفته شد . آنگاه داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ؛ برای گرد آوری اطلاعات و سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ استفاده شد و جهت آزمودن ابراز احساسات افراد گروه ها از پرسشنامه 34 سؤالی و  ابراز احساسات که توسط محمد امینی قمی ساخته شده استفاده شده است . پس از تحلیل داده های آماری از آزمون( t) وبرای نرمالیتی کردن پیش آزمونها درگروههای آزمایش وگواه ازآزمون کالموگروف – اسمیرنف  استفاده شد و مشخص گردید که درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره ای (TA ) بر شیوه های صحیح ابراز احساسات و رضایت زناشویی تأثیر مثبت داشته است.
واژگان کلیدی: درمان گروهی تحلیل محاوره ای ، ابراز احساسات ، رضایت زناشویی.

فهرست مطالب
چکیده .    
فصل اول:کلیات پژوهش
 مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت انجام تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
متغیرها
تعریف نظری متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغرهای تحقیق

فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش
مقدمه     
خانواده وساختار آن       
رضایت زناشویی
عوامل موثر بر رضایت زناشویی  
تاثیر رضایت زناشویی برسایرابعادزندگی
نظریه چرخه زندگی   
عوامل آسیب رسان به رضایت زناشویی
رضایت زناشویی وابراز احساسات
ابراز احساسات
پایه های ارتباط زناشویی
موفقیت روابط زناشویی
بیان عواطف واحساسات
تعارض درابرازاحساسات وعواطف
چگونه احساسات ناخوشایندخودراباهمسردرمیان بگذاریم؟
قواعد بیانگر احساسات
ابرازعشق ومحبت زوجین نسبت به یکدیگر
عوامل موثردررابطه سالم زناشویی
توجه (رفتارکلامی وغیرکلامی)
گوش دادن
ستایش وتقدیر
رابطه زناشویی ازدیدگاه اسلام
تحلیل محاوره ای....  
فرضهای فلسفی(TA)  
خوشگذرانی-نقش –بازی کردن       
کاربرد-اهداف تغییرات در(TA)    
استقلال    
ارتباط باز    
دستورالعمل درمان-سه (P )    
الگوی حالات روانی   
والد   
بالغ   
کودک   
وضعیتهای زندگی   
من خوب نیستم شما خوب هستید       
من خوب نیستم شما خوب نیستید   
من خوب هستم شما خوب نیستید   
من خوب هستم شما خوب هستید   
آسیب شناسی ساختاری    
آلودگی    
طرد   
تحلیل تبادلها-وقت گذرانی
کلک بازی قصه ها
روابط متقابل    
روابط متقابل مکمل   
روابط متقابل متقاطع   
نوازش     
مثلث نمایشی کارپمن    
تحلیل ارتباط محاوره ای ودرمان    
تعریف گروه   
روان درمانی گروهی    
هدفهای گروه درمانی   
گروه درمانی بارویکردتحلیل محاوره ای    
وظایف درمانگر وهدف درمان بارویکردتحلیل محاوره ای     
خانواده درمانی   
تحقیقات انجام شده درداخل    
تحقیقات انجام شده درخارج    
خلاصه وجمع بندی   

فصل سوم:روش انجام پژوهش
روش پژوهش     
جامعه مورد مطالعه   
حجم نمونه وروش نمونه گیری    
ابزارهای جمع آوری اطلاعات:    
الف)پرسشنامه انریچ    
ب)پرسشنامه بیان احساسات    
روش اجرای پژوهشر   
روشهای آماری وتجزیه وتحلیل اطلاعات
   
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل آماری     
تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها وجدولها     
تجزیه وتحلیل استنباطی یافته ها و فرضیه ها    

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری      
مقدمه    
بحث در زمینه فرضیه های پژوهش    
پیشنهادها   
الف :براساس یافته ها   
ب: برای آیندگان    
محدودیتهای پژوهش   
منابع   
پیوستها   


جهت دانلود بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در مورد بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA)
برچسب ها : زناشویی ,تحلیل ,رضایت ,درمان ,احساسات ,گروهی ,رضایت زناشویی ,درمان گروهی ,ابراز احساسات ,رویکرد تحلیل ,تحلیل محاوره ,بخشی درمان گروهی ,رویکرد ت?

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

:: دانلود روش تحقیق در مورد بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

عنوان کامل : بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

تعداد صفحات : 65

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه

دوران کودکی و نوجوانی سنین بسیار حساسی است که باعث شکل گیری شخصیت افراد می شود. آنها در این سنین یاد می گیرند چگونه در جامعه در کنار دیگران زندگی کنند و با آنها رابطه داشته باشند و نیازهای خود را برآورده سازند؛ اما اگر در این دوران مهارت های لازم را فرا نگیرند در آینده نمی توانند افراد موفقی باشند.

یکی از راه های فراگیری این مهارت ها بازی کردن است. کودک در خلال بازی نه تنها روحیه شادابی پیدا می کند، بلکه مهارت های اجتماعی را نیز می آموزد.

مسئله ای که امروزه والدین با آن درگیر هستند و برای آنها نگرانی ایجاد کرده بازی های رایانه ای است.

فهرست

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه 9
2-1 تعریف مسئله 10
3-1  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 12
4-1 اهداف تحقیق 12
5-1 پیشینه تحقیق 13

 

فصل دوم: گستره نظری
1-2 نوجوانی 16
1-1-2 اهمیت نوجوانی 17
2-1-2 اجتماعی شدن 18
الف) عوامل اجتماعی شدن 19
ب) رسانه های همگانی و نوجوانان 21
2-2 بازی های رایانه ای-ویدیویی 22
1-2-2 ارتباط 22
2-2-2 ارتباط جمعی 23
3-2-2 رسانه های گروهی (همگانی) 24
4-2-2 تاریخچه بازی های رایانه ای- ویدیویی 24
5-2-2 محتوای بازی ها 25
6-2-2 تفاوت های دو جنس در بازی ها 26
7-2-2 پیامد بازی ها 27
الف) خشونت 27
ب) عزت نفس 28
ج) آثار جسمانی 28
د) تعاملات اجتماعی 28
3-2 مهارت اجتماعی 28

فصل سوم: روش پژوهش
1-3 روش تحقیق 38
2-3 جامعه آماری 38
3-3 حجم نمونه 38
4-3 ابزار گردآوری اطلاعات 38
5-3 روش استخراج اطلاعات 40

فصل چهارم: یافته های پژوهش
1-4 اطلاعات توصیفی 42
2-4 تحلیل داده ها 49

فصل پنجم: نتیجه گیری
1-5 نتیجه گیری 55
2-5 محدودیت ها 56
3-5 پیشنهادها 56
فهرست منابع 57

 پیوست ها
پیوست الف- پرسشنامه جمعیت شناسی ...... 59
پیوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی


جهت دانلود بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در مورد بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان
برچسب ها : بازی ,مهارت ,اجتماعی ,رایانه ,رابطه ,میان ,مهارت اجتماعی ,میان بازی ,رابطه میان ,اجتماعی نوجوانان ,بررسی رابطه ,مهارت اجتماعی نوجوانان

دانلود روش تحقیق در باره آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد

:: دانلود روش تحقیق در باره آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد

عنوان کامل : آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد

تعداد صفحات : 81

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

خلاصه
افسردگی اختلالی است که در آن خلق و نیروی زیستی فرد کاسته شده و انسان به نقطه پریشانی می‌رسد در چنین شرایطی «خود» ممکن است بی ارزش به نظر برسد و جهان‌معنای خود‌را از دست بدهد و احساس بدبختی، بیچارگی و ناامیدی در فرد پدید آید.‌و خلق‌حاصل مجموعه واکنش‌های عاطفی در یک زمان معین است. به عبارت دیگر «خلق یک استعداد‌عاطفی زیر بنایی است که آکنده از گرایشهای هیجانی و غریزه بوده و‌به حالتهای روحی‌ما جنبه‌مطبوع و‌یا نامطبوع می‌دهد وبین دو‌قطب لذت‌و درد نوسان می‌کند». شخص افسرده ممکن است به طور واقعی یا غیر واقعی (عینی و ذهنی) به فکر شکستها و ناکامیهایش باشد و آینده در نظر او توام با بی پنهای و ناامیدی جلوه کند. بدین خاطر معمولا در افراد افسرده بیم خودکشی می‌رود. از هر ده نفر تقریبا یک نفر از افسردگی رنج می‌برد و زنان دو برابر مردان به این بیماری مبتلا می‌شوند.
عواملی که در به وجود آمدن افسردگی دخالت دارند. زیادند، از جمله جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، فقدان شغل خارج از منزل، تاریخچه زندگی، نوع شخصیت افسردگی دارای تاثیرات جسمانی، روانی، و اجتماعی است و تاثیرات جسمی آن ممکن است به این صورت ظاهر گردد: فعالیت بیمار کاهش یافته و ممکن است بیشتر وقت خود را در فکر فرو رفته و عبوس باشد چهره بیمار غمگین است و با نگاهی سرد و خیره به محیط خویش می‌نگرد، با کندی و مکث و تامل به پرسشهای دیگران پاسخ می‌دهد، آهنگ صدای او سرد و بی روح و یکنواخت است. بیمار دستهایش را به هم می‌فشارد و یاس و ناامیدی را به آه و داد بیان می‌کند. به طور یکنواخت به عقب و جلو می‌جنبد، پوست خود را می‌کند، لب پایین خود را می‌جود، ظاهرش حکایت از فقدان دلبستگی دارد لباسش ژولیده است از بهداشت شخصی خودش غافل است چشمانش کسل و فاقد درخشندگی است در میهمانیها شرکت نمی‌کند و از اجتماع و گروه فعال گریزان است.

فهرست
فصل اول. طرح تحقیق   
مقدمه    
بیان موضوع تحقیق    
بیان مسئله و سوال پژوهش    
سوال پژوهش    
هدف تحقیق    
فرضیه تحقیق    
متغیرهای تحقیق    
اهمیت ضرورت و فایده‌های موضوع تحقیق   
تعریف مفاهیم   
تعریف عملیاتی   
فصل دوم. گستره نظری و سوابق عملی تحقیق   
پیشینه و تاریخچه نظری   
نظریه‌های مربوط به افسردگی   
نظریه‌های روان بریایی    
نظریه یادگیری    
ماهیت افسردگی   
شناخت افسردگی   
شیوع افسردگی   
تشخیص افسردگی   
نشانه‌های افسردگی   
اراات روانی افسردگی   
تغییرات روزانه   
علل اختلال افسردگی   
درمان افسردگی   
ورزش   
تعریف ورزش   
انتخاب برنامه ورزش   
ورزش در بعد انسانی    
فصل سوم: روش اجرای تحقیق   
نوع و روش تحقیق   
تعریف گروه نمونه آماری   
توضیح روش نمونه گیری و مراحل انجام آن   
داده‌های مورد نیاز   
ابزار تحقیق   
ابزار مورد نیاز   
روش اجرای داده‌ها   
شیوه جمع آوری داده‌ها   
شیوه روش آماری تحقیق   
فصل چهارم: داده‌های آماری   
فصل پنجم: نتیجه گیری   


جهت دانلود آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در باره آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد
برچسب ها : افسردگی    ,تحقیق    ,افسردگی ,تحقیق ,تعریف ,ورزش ,میزان افسردگی ,رابطه‌ای وجود ,افسردگی رابطه‌ای ,وجود دارد ,داده‌ها    شیوه ,میزان افسردگی

روش تحقیق در مورد بررسی میزان تأثیرفعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان

:: روش تحقیق در مورد بررسی میزان تأثیرفعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان

عنوان کامل : بررسی میزان تأثیرفعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان

( مطالعه ی موردی بر روی جوانان 17-30 ساله ی منطقه ی مهرآباد جنوبی )

تعداد صفحات : 101

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه:

مسا جد از آغاز تأیسشان تا کنون محل تجمع همه ی اقشار جامعه ی اسلامی به ویژه جوانان بوده اند  مساجد از صدر اسلام به‌منزله‌ی پایگاه‌های اجتماعی مهم و مکانی برای تصمیم‌گیری‌های حساس بودند و نقش تعیین‌کننده‌‌ای در سرنوشت مردم و جامعه ایفا می‌کردند که متأسفانه در حال حاضر تحت‌الشعاع شرایط روز قرار گرفته‌اند. در صدر اسلام مساجد محلی برای مباحثه و مطالعه ی مسایل اعتقادی و علمی بوده و پیامبر اکرم (ص) نیز به این موضوع اهمیت می داده اند و حتی نقل شده که ایشان روزی وارد مسجد شدند و گروهی را مشغول قرآن خواندن وعده ای را نیز مشغول مباحثه و تفکرات علمی یافتند و به گروه دوم ملحق شدند  . این امر نشان دهنده ی آن است که ایشان به مسائل علمی و آموزشی اهمیت می دادند و نیز مساجد در زمان ایشان مکانی برای  مطالعات علمی و اجتماع مؤمنین جهت حل مسایل اعتقادی ، اجتماعی و فرهنگی بوده است .با نگاهی به کارکرد مسجد در عصر پیامبر اعظم (ص) و ائمه ی اطهار (ع) در می‌یابیم که مساجد علاوه براینکه محلی برای عبادت و راز و نیاز بوده‌اند، محل تحصیل علم، قضاوت، اعزام به جهاد و در یک سخن، محلی برای تامین نیازها و رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی مردم بوده است.

این مسأله چیزی است امروز که خلأ آن در جامعه حس می شود و به نظر می رسد مساجد نقش کاربردی و اساسی خود را از دست داده اند و حتی برخی از نقش های آنها به مراکز دیگری سپرده شده است؛ مراکزی نظیر خانه های فرهنگ و فرهنگ سراها .

اگر چه وجود چنین مراکزی ضروری به نظر می رسد وباید  کوشش کرد که چنین مراکزی را گسترش داد و لی نباید از این امر نیز غافل شد که با احیای دوباره کارمرد های مساجد می توان بسیاری از کمبود ها و خلأ ها ی فرهنگی و علمی را پر کرد .

مثلا با احیای کتابخانه های مساجد و تجهیز آنها میتوان از شبستان مسجد نیز به عنوان قرائت خانه بهره جست ، از نیروهای فعال و نخبه ی مسجدی جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی جوانان و با تربیت طلاب جوان و که در عین حال عالم نیز باشند و بتوانند از نیروی جوانی خود جهت جذب جوانان و تربیت آنها با مؤلفه های زنگی جدید و حل معضلات سیاسی و اجتماعی آنان پرداخت .

فهرست

فصل اول:کلیات تحقیق۷
       مقدمه۷
      توصیف موضوع مسأله۹
      اهداف و اهمیت تحقیق۱۱
      فرضیه۱۳
      تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها۱۴

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق۱۸

فصل سوم : چگونگی انجام تحقیق۷۰
        روش تحقیق۷۰
       جامعه ی آماری ۷۰
       تعداد نمونه ۷۰
       شیوه ی نمونه گیری ۷۰
       ابزار جمعآوری اطلاعات ۷۰
       روش آماری ۷۰

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری ۷۲
         تحلیل پرسشنامه ۷۲
         آزمون فرضیه های تحقیق ۹۰

فصل پنجم:یافته های تحقیق ۹۶
          نتایج اصلی تحقیق ۹۶
          یافته های فرعی تحقیق ۹۷
          جمع بندی ۹۸            
          محدودیت های تحقیق   99
منابع و مآخذ ۱۰۰
ضمائم ۱۰۲
 پرسشنامه


جهت دانلود بررسی میزان تأثیرفعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلروش تحقیق در مورد بررسی میزان تأثیرفعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان
برچسب ها : مساجد ,جوانان ,       ,علمی ,تحقیق ,فرهنگی ,محلی برای ,فرهنگی مساجد ,میزان تأثیرفعالیت ,چنین مراکزی ,مسایل اعتقادی ,بررسی میزان تأثیرفعالیت

روش تحقیق در مورد تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی

:: روش تحقیق در مورد تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی

عنوان کامل : پایان نامه تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

تعداد صفحات : 183

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده:
مقدمه: ناباروری از جمله شرایط استرس آور و دشواریاست که برای تعداد نسبتا قابل توجهی از زوجها اتفاق می افتد. مطابق با آمارها از هر 5 زوج، یک زوج با مشکل ناباروری مواجهند. این موضوع تثیر مستقیمی بر سلامت روان و شاخصهای مرتبط با آن خواهد داشت.
هدف: هدف از این پژوهش تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور می باشد.
جامعه آماری تحقیق شامل زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری ابن سینا تهران و نیز زنان بارور مراجعه کنند به مدارس جهت ثبت نام فرزندانشان در خرداد و تیرماه سال 1387 بودند و از هر گروه تعداد 50 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند.
ابزار جمع آوری اطلاعات:  دراین پژوهش از پرسش نامه استاندارد سازگاری زناشویی DAS، پرسش نامه شادکامی ذهنی آکسفورد و پرسش نامه بدکار کردی جنسی استفاده شده است.
نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بین میزان بدکارکردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و بارور تفاوت معناداری وجود دارد. اما یافته های این پژوهش گواه آن است که بین میزان سازگاری زناشویی دو گروه مورد مطالعه تفاوت چندانی وجود ندارد.
بحث: شایسته است آموزشهای لازم جهت افزایش شادکامی و افزایش رضایت در روابط جنسی و زناشویی به زنان نابارور ارایه و مشاوره های حمایتی و رواندرمانی مناسب ارایه گردد.
کلید واژه ها: سازگاری زناشویی، شادکامی ذهنی، بدکارکردی جنسی، ناباروری، سلامت روان

فهرست
فصل اول
کلیات تحقیق
چکیده
نتایج
بحث
مقدمه
مساله
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف فرعی
الف) د ربعد سازگاری زناشویی
ب) در بعد بدکارکردی جنسی
ج) در بعد شادکامی ذهنی
فرضیه های تحقیق
الف) در بعد سازگاری زناشویی
ب) در بعد بدکارکردی جنسی
ج) در بعد شادکامی ذهنی
سوالات تحقیق
الف) در بعد سازگاری زناشویی
ب) در بعد بدکارکردی جنسی
ج) در بعد شادکامی ذهنی
تعریف متغیرها
سازگاری زناشویی
بدکارکردی جنسی
شادکامی ذهنی
باروری
۵ناباروری
فصل دوم
ادبیات پژوهش
تحقیقات انجام شده در ایران
الف) در بعد سازگاری زناشویی
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بدکارکردیهای زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد
سازگاری
سازگاری و ناسازگاری
ناسازگار کیست؟
اریک برن معتقد است که هر انسانی از سه بخش شخصیتی که در ارتباط با یکدیگر نیز هستند، تشکیل می شود
فروپاشی زندگی زناشویی
مواردی که در زندگی زناشویی سبب اختلاف می شود
عوامل موثر در سازش با همسر
سنین بهترین سازش
ویژگی هایی که باعث ارتباط ناسازگارانه زناشویی می شود
برای آنکه مشکلی که موجب ناسازگاری شده را حل کنیم به دو مرحله جداگانه باید مشکل را تقسیم کرد
الف) شناسایی مشکل
ب) حل مشکل
حفظ روابط زناشویی
رضایت از زندگی
بهداشت روانی و سازگاری
بعضی خصوصیات انسان سازگار و سالم
خصوصیات دیگر انسان سازگار
پرورش شوخ طبعی به خصوص درباره خود
شرکت کردن در فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی
سلامتی زوجین و تاثیر آن در سازگاری زناشویی
سلامتی زن
سلامتی شوهر
بهداشت روانی ازدواج
توافق و طرز فکر درباره امور جنسی
نظریه سالیوان
نظریه اریکسن
۹شادی یک انتخاب است
خط مشی شادی
عوامل تاثیر گذار بر شادی
اعتقادات مذهبی
سرمایه اجتماعی
الف) اعتماد
اعتماد شامل سه مقوله می باشد
مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی
حال به تعریف اختلال در این چهار مرحله می پردازیم
میل، تهییج، اوج لذت جنسی، رهاسازی
بدکارکردی های جنسی، توصیفها و سبب شناسی
D.S.M.IV بین دو نوع اختلال میل جنسی تمایز قائل است
الف) اختلال میل جنسی کم فعال
ب) اختلال بیزاری جنسی
اختلالهای انگیختگی جنسی
اختلالهای اوج لذت جنسی
اختلال درد جنسی
نظریه های کلی بدکارکردهای جنسی
انواع بدکارکردهای جنسی
اختلال میل جنسی پائین
اختلال بیزار جنسی
اختلال نعوظی مرد
با این حال هنوز هم مشخص نشده است که تمرکز حواس بر افکار منفی علت ناهنجاری جنسی است یا معلول آن
اختلال انگیختگی جنسی در زن
۵ارگاسم بازداری شده در زن
۶ارگاسم بازداری شده در مرد
۷انزال زودرس
مقاربت دردناک (دیسپارونی)
واژینیسم
درمان بدکارکردیهای جنسی
آموزش جنسی
کاهش اضطراب
رویه های تغییر افکار و نگرشها
درمان زوجین
فنون روان پویایی
روش های بدنی و پزشکی
درمان کم میلی جنسی – یک رویکرد وحدت یافته
باروری
ناباروری
نازایی
عقیم بودن
یائسگی
تاریخچه ی ناباروری
سیر ناباروری از گذشته تا کنون
انواع ناباروری
ناباروری اولیه
ناباروری ثانویه
ناباروری نسبی
اپیدمیولوژی ناباروری
علت ناباروری
استرس
آسیب های ناشی از قرصهای پس از نزدیکی
پرخوری توام با سوء تغذیه
اسپرم ضعیف
عفونتهای ادراری – تناسلی
تضعیف سیستم ایمنی
وزن
داروها
عفونتهای دستگاه تناسلی
سابقه بیماری عفونی:
سابقه جراحی یا ضربه ها
اختلالات فعالیت جنسی
ایمپوتنسی
اختلال فعالیت ارگاسمیک
اختلال فعالیت واژینیسم
اختلال فعالیت جنسی عمومی
علاوه بر موارد دیگر همچون موارد زیر موجب ناباروری در زنان می شود از قبیل
تاثیر سن زوجین در ناباروری
حداقل به دو دلیل کیفیت اسپرم با پیری کاهش می یابد
ناباروری باعلتهای ناشناخته
ناباروری ثانویه
ناباروری ثانویه در موارد زیر دیده می شود
عوامل اساسی برای تولید مثل
علل ناباروری و عدم تولید مثل برحسب درصد
مراحل بررسی وضعیت افراد نابارور
بررسی زن نابارور شامل مراحل زیر است
موارد ارجاع زوج نابارور به متخصصین
درمان ناباروری در زنان
روشهای درمان در زنان نابارور
روش درمانی ART
لازمه ی اساسی درمان ناباروری از طریق لقاح خارج رحمی (IVF)
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
روش و نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه گیری
حجم نمونه
ابزار جمع آوری اطلاعات
پرسش نامه عملکرد جنسی
پرسش نامه شادکامی اکسفورد (OHI)
جدول شماره    : نتایج نهایی تحلیل عاملی جهت روایی سازه پرسش نامه شادکامی
پرسش نامه سازگاری زناشویی DAS
پایایی و روایی مقیاس
ملاحظات اخلاقی
فصل پنجم
یافته های تحقیق و پیشنهادات
یافته های تحقیق
الف) توصیف داده ها
ب) آزمون فرضیه ها و بحث و تبیین
پیشنهادات تحقیق
مشکلات و محدودیتهای تحقیق
نتیجه گیری و جمع بندی
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها


جهت دانلود تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی اینجا کلیک نمایید

منبع

X

منبع : 20 فایلروش تحقیق در مورد تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی
برچسب ها : ناباروری ,سازگاری ,زناشویی ,تحقیق ,زنان ,اختلال ,سازگاری زناشویی ,شادکامی ذهنی ,پرسش نامه ,زنان نابارور ,تفاوت درمیزان ,شناسایی تفاوت درمیزان ,

روش تحقیق در باره بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

:: روش تحقیق در باره بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

عنوان کامل : پایان نامه بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

تعداد صفحات : 245

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده
از آنجایی که بررسی و شناخت ملاکهای همسرگزینی موجبات تشکیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است.
لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاکهایی که در همسرگزینی افراد تحصیل کرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق “بررسی میزان تأثیر پذیری ملاکهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است”.
چارچوب تئوریک این بررسی را دیدگاههای همسان همسری، مجاورت مکانی و تئوری مبادله تشکیل میدهند ، بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش “پیمایش” بعنوان یک روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد، که در بین یک نمونه (۱۹۶) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز ۸۴) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون “t” استیودنت صورت گرفت.
نتایج نهایی تحقیق نشان داد که ، از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی که جوانان تحصیل کرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با کسانی را دارند که از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاکهای زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاکهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است.

فهرست مطالب

- چکیده
- پیشگفتار
فصل اول : ” طرح تحقیق”
- مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
۲-۱- سئوال تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
۴-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

فصل دوم: ” ادبیات تحقیق”
الف- ازدواج
۱-۱-۲- تعریف ازدواج
۲-۱-۲- ازدواج بعنوان یک پدیده اجتماعی و تحول آن
۳-۱-۲- انواع ازدواج و معیارهای آن
۴-۱-۲- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران
ب- پیشینه تحقیق
۱-۲-۲- تحقیقات داخلی
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی
ج- چارچوب نظری
۱-۳-۲- نظریه همسان همسری
۲-۳-۲- نظریه نیازهای شخصیتی مکمل
۳-۳-۲- نظریه مجاورت مکانی (همجواری)
۴-۳-۲- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر
۵-۳-۲- تئوری تصور از همسر مطلوب
- بسوی یک نظریه ترکیبی
۶-۳-۲- نظریه مبادله
- بیان فرضیه ها
- مدل تحلیلی

فصل سوم: ” چارچوب روش تحقیق”
۱-۳- روش تحقیق
۲-۳- تکنیک جمع آوری اطلاعات
۳-۳- اعتبار و روائی
۴-۳- نمونه تحقیق
۵-۳- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
۶-۳- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
۷-۳- زمان و مکان تحقیق
۸-۳- کاربرد علمی و عملی پژوهش
۹-۳- متغیرهای تحقیق
۱۰-۳- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
فصل چهارم :
توصیف داده ها
فصل پنجم:
- نتیجه گیری
- محدودیت ها
- پیشنهادات
- منابع و مأخذ


جهت دانلود بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلروش تحقیق در باره بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان
برچسب ها : ازدواج ,تحقیق ,میزان ,دانشجویان ,ملاکهای ,بررسی ,میزان تحصیلات ,ملاکهای ازدواج ,تأثیر میزان ,متغیرهای تحقیق ,جامعه آماری ,تأثیر میزان تحصیلات ,

روش تحقیق در مورد بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی

:: روش تحقیق در مورد بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی

عنوان کامل : بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی

تعداد صفحات : 120

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه

همه چیز از یک مقدمة کوچک شروع شد و سپس بالا گفت « یان مور»  دانش آموز سال آخر جفرسون در بروکلین با دوست خود خلیل سامپتر  پانزده ساله اختلافی پیدا کرده بودند از پی این اختلاف به عیب جویی کردن از او و تهدید وی پرداختن در آن لحظه این نزاع به حد انفجار خود رسیده بود . خلیل از ترس اینکه یان و تامرون قصد داشتند او را کتک بزنند ، ، یک روز صبح یک اصلحة کالیبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمی محافظ مدرسه از نزدیک هر دو پسر با شکیل گلوله ای در سراسر مدره به قتل رسانید این حاثه ، که خون را در رگهای انسان منجمد می کند می‌تواند نشانه ایی دیگر از نیاز جدی به ارائه دروسی در زمینه حل مسکلات عاطفی ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوی صلح ، آمیز و حا آسان مسائل ، به شمار می آید .
مربیانی که سالهاست از کارکرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس ریاضی و خواند به تنگ آمده اند اینکه دریافته اند که کاستی متفاوت و هشدار دهنده تری وجود دارد بی سوادی  عاطفی و در حالی که در تلاشهای پسندیده ای برای ارتقاء سطح استانداردهای علمی صورت می پزیرد .

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
گسترده علمی موضوع مورد پژوهش
1-موضوع پژوهش
2- ابعاد موضوع پژوهشی
3- هدف پژوهش
4- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری
5- سوالهای پژوهش
6- فرضیه های تحقیق
7- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی
6-7-1- متغیر پیش بینی کننده
7-2- متغیر پیش بینی شونده
7-3- هوش هیجانی
7-4- هیجان
7-5- سلامت روانی
7-6- علائم جسمانی
تعریف نظری
تعریف عملیات
7-7- اضطراب و اختلال در خواب
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
8-7- اختلال در کنش اجتماعی
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
9-7- افسردگی شدید یا اساسی
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
چکیده فصل

فصل دوم
مرور و تحلیل یافته های پیشین
در قلمرو و موضوع
تاریخچة هوش هیجانی
تعریف و پیشینه هوش هیجانی
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی
تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر
هوش میانی فردی
هوش انتزاعی
هوش عینی
هوش هیجان و مؤلفه های آن
خود آگاهی
خود کنترلی یا مدیریت خود
شعور اجتماعی
خود انگیزی
4- مهارتهای اجتماعی
اساس فرهنگی هوش هیجانی
تفاوت IQ با هوش هیجانی
زمینه های بحث هوش هیجانی
9- کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی
9-1 مقدمه
9-2- سیستم ارتباط عصبی
9-3- قراول هیجانی
9-4- متخصص حافظه هیجانی
9-5- هماهنگی فکر و هیجان
10- مختصری درباره بهداشت روانی
11- تعریف مفاهمی بداشت روانی
12- صلامت روان از نظر آلپورت
13- سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم
14- ملاکهای مهم از نظر فیشن
15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
14- ملاکهای مهم از نظر فیشن
15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
تأمین نیازهای جسمانی
تأمین نیازهای روانی
احساس ایمنی
احساس ارزشمندی   
میل به موقعیت
واقع بینی
یادگیری گذشته
عوامل اجتماعی
نمادهای اجتماعی
شرایط محیطی
اصلاح و سبک روش زندگی
17- نقش مذهب و فلسفة زندگی در بهداشت روانی
18- انسان سالم
11- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز

فصل سوم
فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوع
روش تحقیق
جامعه مورد بررسی
نمونه منتخب
روش نمونه گیری
ابزار و روش اجرای پژوهش
5-1- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)
روش اجرای آزمون
روش نمره گذاری
جدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است
5-2- پرسشنامه سلامت روانی( GHE )
روایی و اعتبار
روش اجرای آزمون
روش نمره گذاری
روش قراردادی
5-3- روشهای آماری و منطق استفاده از آن

فصل چهارم
ارائه و تحلیل نتایج
یافته های توصیفی
جداول داده های توصیفی مربوط به الگوهای هوشی هیجانی و سلامت عمومی
محاسبات مربوط به میانگین فرضیه اول
محاسبه انحراف استاندارد
محاسبه شریب همبستگی
محاسبه آزمون معناداری همبستگی
جدول سطح معنادار بودن
محاسبات مربوط به فرضیه دوم
رابطه هوش هیجانی و رابطه کار جسمانی
محاسبات مربوط به فرضیه سوم هوش هیجانی با اضطراب
محاسبات مربوط به فرضیه چهارم هوش  هیجانی با به کارکرد اجتماعی
محاسبات مربوطه به فرضیه پنجم رابطه هوش هیجانی با افسردگی

فصل پنجم
بحث ونتایج کلی
فهرست منابع و مآخذ
پیوست
پرسشنامه
پرسشنامه سلامت عمومی

جهت دانلود بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلروش تحقیق در مورد بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی
برچسب ها : هیجانی ,تعریف ,روانی ,سلامت ,نظری ,فرضیه ,بهداشت روانی ,محاسبات مربوط ,تعریف نظری ,نظری تعریف ,سلامت روانی ,نظری تعریف عملیاتی

روش تحقیق در باره بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج

:: روش تحقیق در باره بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج

عنوان کامل : بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج در سال تحصیلی(۷۵-۷۴)

تعداد صفحات : 106

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.

بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل ۵۰ نفر عادی و ۵ نفر ناشنوا می‌باشد.

روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری کومه‌ای یا دردسترس است که بدلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده می‌گردد.

ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ارزش شغلی سوپر می‌باشد پس از اجرای آزمون از آزمودنیها برای مقایسه و بررسی دو گروه عادی و ناشنوا از محاسبات آماری و آزمون در مجذور خی استفاده می‌گردد فرص صفر در این آزمون بیان می‌کندکه یک متغیر از متغیر دیگری تأثیر نمی‌پذیرد و یا تفاوتی با آن ندارد پس از اجرای آزمون بر تک‌تک پرسشهای این پرسشنامه نتیجه بدین شرح بدست می‌آید:

فهرست

چکیده تحقیق

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشکل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

 نظریه‌های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه‌برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات(۲۱-۱)

فصل پنجم:

خلاصه یک تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

منابع تحقیق

پرسشنامه


جهت دانلود بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلروش تحقیق در باره بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر کرج
برچسب ها : ناشنوا ,دانش‌آموزان ,عادی ,تحقیق ,می‌باشد ,شغلی ,دانش‌آموزان دختر ,دختر ناشنوا ,اجرای آزمون ,استفاده می‌گردد ,ناشنوا می‌باشد

روش تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

:: روش تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

عنوان کامل : بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

تعداد صفحات : 113

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه
مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک‌های اخلاقی
بیان موضوع
هدف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش:
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟
 
فصل دوم : پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژه‌ ها
نکاتی دربارة چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاههای روان شناختی دربارة اخلاق
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان
رشد اخلاق در کودک
روش آموزش اخلاق
دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان
تعریف اخلاق
شاخص اخلاق
رشد اخلاق
رشد شناختی
شناخت
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
سطح اخلاق قبل قراردادی
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ
مقایسه نظام‌ های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ
دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان
پیشینة مطالعاتی در جهان و ایران
 
فصل سوم: روش شناسی
موضوع پژوهش
سؤال‌های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
روش پژوهش
نوع پژوهش
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح قراردادی
سطح فرا قراردادی
جمعیت پژوهش
نمونة پژوهش
روش انتخاب آزمودنی
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل کیفی
روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
توصیف اطلاعات
 
فصل پنجم : تبیین فرضیه
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
محدودیت‌ها
پیشنهادها
 
منابع


جهت دانلود بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلروش تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان
برچسب ها : اخلاقی ,پژوهش ,اخلاق ,اجتماعی ,دیدگاه ,زندگی ,قضاوت اخلاقی ,تحول قضاوت ,بررسی رابطه ,دیدگاه پیاژه ,ذاتی انسان ,تحول قضاوت اخلاقی ,قضاوت اخلاقی د

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

:: دانلود روش تحقیق در مورد بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

عنوان کامل : بررسی  رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

تعداد صفحات : 67

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه

اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است زندگی هر فرد از طریق کار کردن تامین می شود و خودکفایی هر کشور به میزان نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد تحقیقات متعدد موید این واقعیت است که اولاً با افزایش بیکاری فساد شدت می یابد و ثانیاً : اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی انسان می گردد. (شفیع آبادی ۱۳۷۵(

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی می گردد.

 مدیریت منابع انسانی با متغیرهایی از قبیل آموزش منابع انسانی، گزینش رسمی و غیر رسمی، فشارهای روانی و رضایتمندی شغلی در ارتباط است. با این وجود در حیطه مدیریت منابع انسانی باید تلاش نمود تا نه تنها میزان رضایتمندی شغل را افزایش داد بلکه زمینه مساعد را برای آموزش پرسنل درگیر فراهم ساخت و در این راستا باید به رضایتمندی شغلی تاکید نمود.

رضایتمندی شغلی به عنوان یکی از مهم ترین مباحث رفتار سازمانی شناخته می شود. این  از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده و برنامه ریزی های دقیقی را برای شناسایی، توصیف و تبین آن صورت داده اند. بنابراین باید تلاش نمود تا پس از شناسایی وضعیت رضایتمندی شغلی، بتوان از اقدامات سودمندی استفاده نمود و نه تنها به نیازهای شغلی افراد توجه کرد بلکه تلاش نمود تا احساس خوشایند کارآموزان نسبت به شغل خویش افزایش یابد و بتوان بازدهی را افزایش داد.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده
فصل اول
مقدمه :
طرح مساله
اهداف تحقیق
ضرورت تحقیق
بیان فرضی
فصل دوم
تاریخچه مطالعات رضایت شغلی
تحقیقات مربوطه به رضایت شغلی و متغیر های آن
فصل سوم
تعاریف و مفاهیم
پیشینه مطالعاتی
آراء و نظرات
دیدگاه های نظریه پردازان
نظریه های رضایت شغلی
منابع و مآخذ


جهت دانلود پروژه بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در مورد بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی
برچسب ها : شغلی ,رضایت ,رضایتمندی ,نمود ,افزایش ,کارآموزان ,رضایت شغلی ,رضایتمندی شغلی ,کارآموزان موسسه ,شغلی کارآموزان ,تلاش نمود ,شغلی کارآموزان موسسه

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

:: دانلود روش تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

عنوان کامل : پایان نامه بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

تعداد صفحات : 62

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده

از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر . برای بررسی این رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های ۱۳۸۳-۱۳۵۳یک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش میدهد.و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت؛ که این موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهایت با استفاده از روشهای نموداری تاثیر اندازه دولت را در تقویت یا تضعیف رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.که نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتیجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقویت می کند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱:بیان مساله

۲-۱:سئوالات تحقیق

۳-۱:اهداف تحقیق

۴-۱:فرضیات تحقیق

۵-۱:حدودتحقیق

۶-۱:معرفی بخشهای مختلف تحقیق

فصل دوم: مطالعات انجام شده

۱-۲-مطالعات انجام شده در کشور

۲-۲-مطالعات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق

۱ -۳-مبانی نظری

۱-۱-۳-دید گاه نظریه پردازان مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد

۲ -۱-۳-انواع تقسیم بندی مخارج عمومی

۳-۱-۳-آثار مثبت مخارج دولت در اقتصاد

۲-۳-معرفی الگو

۱-۲-۳-مرحله اول آزمون فرضیه اول

۲-۲-۳-مر حله دو م آزمون فرضیه دوم

۳-۲-۳-آزمون فرضیه دوم

۳-۳-آماروداده

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۱-۴-روش استنباطی

۲ -۴- آزمون ساکن پذیری

۱-۲-۴-آزمون دیکی فولر تامیم یافته

۲-۲-۴-آزمون ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر

۳-۲-۴-بررسی ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرها

۳-۴-تعیین بردار های هم جمعی

۱-۳-۴-تعیین تعداد بردارهای همجمعی از طریق

آزمونهای ماتریس اثر
و حداکثر مقدار ویژه

۲-۳-۴-تعیین تعداد بردارهای همجمعی در این مطالعه

۴-۴-مرحله اول آزمونفرضیه
اول

۱-۴-۴-تخمین مدل به روش حد اقل مربعات معمولی

۲-۴-۴-تخمین دوباره مدل به روش حداقل مربعات معمولی

۵-۴-روش متغیرهای ابزاری

۶-۴-رابطه ضریب مخارج دولت و اندازه دولت

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵: خلاصه
۲ -۵: نتیجه گیری
۳-۵: پیشنهادات


جهت دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران  اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران
برچسب ها : دولت ,مخارج ,خصوصی ,مصرف ,بررسی ,رابطه ,مخارج دولت ,اندازه دولت ,آزمون فرضیه ,مطالعات انجام ,بررسی ارتباط ,تعداد بردارهای همجمعی ,تعیین تعداد بر

دانلود پایان نامه تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

:: دانلود پایان نامه تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

عنوان کامل : تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

تعداد صفحات : 200

دسته : مدیریت

توضیحات :

چکیده

در متون تحقیقی اخیر نگرش کلی تعهد سازمانی عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت اثر می گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد هستند نظم بیشتری در کار خود دارند مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان تعهد و پایبندی را بیشتر کنند. اندیشه مدیریت موضوع اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد ارزشیابی می شوند. به دلیل اهمیت تعهد کارکنان در سازمانها و تاثیر آن بر افزایش عملکرد کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان در این پژوهش به تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی پرداخته ایم تا از این طریق بتوان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داده و این منبع گرانبها را برای سازمان حفظ کنیم. چرا که ارتقا ابعاد ویژگی های شغلی به دلیل اینکه سبب با معنی تلقی شدن کار ایجاد احساس مسیولیت و آگاهی از نتایج عملکرد برای فرد می گردد در او ایجاد انگیزش کرده و این نیروی انگیزشی سبب رضایت شغلی بهبود عملکرد ترک خدمت و غیبت کمتر و در نهایت سبب تعهد کاری بیشتری می گردد. این تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه و پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل 440 نفر و نمونه آماری تحقیق شامل 112 نفر از کارکنان بانکهای ملی شهرستان اصفهان می باشد که 36 این افراد را زن و 64 را مرد تشکیل می دهند و بر حسب تحصیلات به چهار طبقه دیپلم(431) فوق دیپلم(210) لیسانس(751) و فوق لیسانس و بالاتر(86) تقسیم شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شده است که با تجزیه و تحلیل های انجام شده مشخص شد که ویژگی های شغلی چون تنوع مهارت اهمیت وظیفه هویت وظیفه بازخورد و استقلال با تعهد سازمانی کارکنان با ضریب همبستگی(180) و با تعهد عاطفی کارکنان با ضریب همبستگی (400) ارتباطی معنی دار دارد. و هیچگونه رابطه ای بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان یافت نشد. در انتها به مدیران سازمان پیشنهاداتی شده است تا از طریق ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی تعهد عاطفی کارکنان و بالطبع تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند. فصل اول کلیات تحقیق مقدمه از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می تواند متاثر از نگرشهایشان باشد از این رو آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد. با وجود این بایستی اذعان کرد آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند. در واقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است. طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد سه نگرش عمده بیشترین توجه و تحقیق را از سوی محققان به خود جلب کرده اند. این سه نگرش عبارتند از -رضایت شغلی (Job Satisfaction) -وابستگی شغل (Job Involvement) - تعهد سازمانی (Organizational Commitment) در این پژوهش به بررسی یکی از این نگرشها یعنی تعهد سازمانی پرداخته شده است. چرا که نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می¬بیند و برای اهداف سازمان که اهداف خود اوست از خویش مایه می¬گذارد. نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت می¬بخشد. لذا نیروی انسانی متعهد شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان¬های دیگر است. این شانس اثربخشی و کارایی سازمان را افزایش می¬دهد. تعهد سازمانی را می¬توان نوعی نگرش احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان دانست که خود بیانگر نوعی تمایل نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می¬باشد. و در بر گیرنده سه بعد تعهد عاطفی تعهد مستمر و تعهد هنجاری است. در این راستا هر عاملی که تعهد و تعلق خاطر کارکنان را افزایش دهد مهم و شایان توجه است. به همین منظور در این پژوهش به بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی پرداخته ایم تا بتوان از طریق ارتقا ابعاد ویژگی های شغلی تنوع مهارت اهمیت وظیفه هویت وظیفه استقلال و بازخورد تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داد. بیان موضوع اندیشمندان مدیریت و صاحب نظران رفتار سازمانی پیرامون مقوله تعهد و بوی‍ژه تعهد سازمانی به تفصیل سخن گفته¬اند. مروری بر ادبیات مربوطه نشان می¬دهد. تعهد سازمانی موضوع جدیدی است که بیشتر در دو دهه اخیر بسط و گسترش یافته است. تعهد در زبان فارسی به معنای برگردن گرفتن شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن تعریف شده است (مولایی 1378). بوکانان (1974) تعهد را اینگونه تعریف کرده است تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف یک سازمان می¬باشد. وابستگی به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جدای از ارزشهای ابزاری آن (مولایی 1378). استیرز و پورتر (1983) تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با آن سازمان بیان کرده¬اند. در این تعریف تعهد سازمانی سه عامل را شامل می¬شود ‌(Steers Porter 1983 283) . الف) اعتقاد قوی به اهداف و ارزشهای سازمان ب) تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان ج) آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان آلن و می یر (1991) معتقدند که تعهد یک حالت روانی است که نوعی تمایل نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می¬باشد. این اندیشمندان تعهد را به سه بعد تعهد عاطفی تعهد مستمر و تعهد هنجاری تقسیم کرده¬اند (Meyer Allen 1991 61-67). جان کروپانزا و همکاران (1997) تعهد سازمانی را اینگونه تعریف نموده¬اند. تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است (مولایی 1378). آرجریس (1998) معتقد است که تعهد یک مفهوم روابط انسانی است که به توانمند کردن و فعال کردن ذهن انسان اشاره دارد. بدون تعهد اجرای هر تمهید یا ایده جدیدی به سختی پذیرفته میشود (مولایی 1378). در مجموع چنین به نظر می¬رسد که کلیه تعاریف ارایه شده در زمینه تعهد سازمانی در بر گیرنده این سه موضوع کلی است. الف) وابستگی عاطفی به سازمان ب) هزینه¬های متصوره (احتمالی) ناشی از ترک سازمان ج) احساس مسیولیت الزام و تکلیف به باقی ماندن در سازمان در پژوهش حاضر تعریف مورد نظر ما از تعهد سازمانی معطوف به دیدگاه آلن و می یر از تعهد سازمانی است. در مدلی که توسط آلن و می یر(1987) مطرح شده هر یک از این موارد به ترتیب چنین نامیده شده¬اند. (Allen Meyer 1990 1-18) 1. تعهد عاطفی 2. تعهد عقلانی یا مستمر 3. تعهد تکلیفی یا هنجاری نقطه مشترک هر سه جز مذکور این است که تعهد یک حالت روانی بوده که در ابتدا روابط کارمند را با سازمان مشخص کرده و ثانیا بطوری ضمنی اشاراتی مبنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد. تعهد عاطفی بیانگر پیوستگی عاطفی و تعیین هویت کارمند با ارزشها و اهداف سازمان. تعهد مستمر یا عقلانی بیانگر هزینه¬های ناشی از ترک سازمان و لذا اجبار به باقی ماندن در سازمان. تعهد هنجاری بیانگر احساس تکلیف دین و الزام به باقی ماندن در سازمان است. تیوری خاصی که ترنر ولارنس مبتنی بر پیش نیازهای شغلی ارایه کردند سنگ بنای چیزی را گذاشت که می توان بدان وسیله ویژگی های کار را تعریف کرد و به رابطه بین انگیزش عملکرد و رضایت شغلی افراد پی برد. یعنی ریچارد هاکمن وگرگ الدهام توانستند الگوی ویژگی های شغلی را (بر آن اساس ) ارایه کنند (رابینز 1383 928). استونر ودیگران (1382 619) بیان می دارند ریچارد هاکمن و همکارانش می خواستند که کارگرها برای انجام دادن کار خود دارای انگیزه بالایی باشند پنج بعد شغل را در نظر گرفتند. با توجه به الگوی ویژگی های شغلی هر نوع کار یا شغلی را می توان بر حسب پنج بعد اصلی کار به شرح زیر بیان کرد 1. تنوع مهارت رابینز (1383 928) اظهار می دارد میزان یا درجه ای که کار به مهارتهای مختلف نیاز دارد و کارگر باید چنین مهارتهایی را داشته باشد. مورهد و گریفین (1382 203) بر این اعتقادند تنوع مهارت درجه نیازمندی شغل به فعالیت های متنوع است که لازمه آن داشتن مهارت ها و استعداد های مختلف می باشد. فعالیت های مختلفی که برای انجام کار مورد نظر لازم است و کارگر یا کارمند باید از مهارت ها شایستگی ها و توانایی های خاص خود استفاده کند (رابینز 1383 18). انواع مهارت هایی که برای انجام وظایف محوله لازم است (استونر ودیگران 1382 620). تنوع مهارتها تعداد و گوناگونی مهارتهای لازم برای انجام کار است. مشاغل نیازمند فعالیتهای مختلفی هستند که دربرگیرنده استفاده از شماری از مهارتها و استعدادها است. هنگامی که وظیفه ای نیازمند فعالیتهای تلاش برانگیز یا مهارتها و استعدادهای مختلف است آن وظیفه از سوی هر فردی که آن را انجام می دهد معنی دار تلقی می شود. هرگاه شغلی مهارت چندگانه کارمند را به کار گیرد آن فرد شغل را شخصا معنی دار می یابد هرچند که به هرصورت آن شغل به طور مطلق دارای اعتبار و اهمیت چندانی نباشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه  1
بیان موضوع  2
اهمیت و ضرورت تحقیق7
فرضیه ها یا سوالهای تحقیق8
هدف اصلی تحقیق10
روش تحقیق10
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه11
قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق11
منابع گرد آوری اطلاعات12
سوابق مربوط12
روش تجزیه و تحلیل داده ها13
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق14
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح14
منابع تحقیق16

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه  18
تعهد سازمانی:
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 19
     تعهد عاطفی  19                                            
     تعهد مستمر   21
     تعهد هنجاری 22
عوامل موثر بر تعهد سازمانی 25
     عوامل موثر بر تعهد عاطفی 26
     عوامل موثر بر تعهد مستمر 29 
     عوامل موثر بر تعهد هنجاری  33
انواع تعهد 35
دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی 38
     دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 39
     تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 40
     الگوهای چند بعدی 41
     سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی 41
راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 46
رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی 47
     مفهوم تعهد حرفه ای 49
     دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی 49
     دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی 51
فرایند ایجاد تعهد سازمانی 52
نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 53
     تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 56
     تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی 57   
     تعهد سازمانی و ماهیت شغل 58
     تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان 58
     تعهد سازمانی و غیبت کارکنان 60
     تعهد سازمانی و ترک خدمت 60
نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 63
ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی 66
تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت 68
     زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان 68
     طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی 69
شکلهای تعهد70
     تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری 70
     تعهد عاطفی و ابزاری 72
مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی 73
فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد73
توسعه تعهد سازمانی منتج شده 75
دلایل نظری وعملی مدل 78
استنتاج عملی 78
ویژگی های شغلی:
نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی 80
     مدل خصوصیات ویژه شغل 80
     تئوری ویژگی های شغل 81
     نظریه ویژگی های ضروری شغل 82
     الگوی ویژگی های شغلی 83
طراحی مجدد مشخصه های شغل 84
ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی 85
مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی 85
     با معنی تلقی نمودن کار 86
      احساس مسئولیت 89
     آگاهی از نتایج انجام کار 89
توان انگیزشی شغل یا  MPS 90
عوامل و عناصر تعدیل کننده91
     دانش و مهارت 92
     شدت نیاز به رشد 93
     رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل95
نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل 98
     اثر بخشی کار 100
     کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت 100
اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی 101  ترکیب وظایف102
     تشکیل واحد های طبیعی کار102
     برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری103
     گسترش عمودی مشاغل103
     باز نمودن کانالهای بازخورد104
منابع تحقیق107

 
 فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه109
معرفی سازمان 109
روش تحقیق 110
جامعه آماری تحقیق 110
اندازه نمونه و روش نمونه گیری 111
روش نمونه گیری 112
روش جمع آوری اطلاعات 113
ابزار اندازه گیری تحقیق 115
روایی و پایایی 115
آزمون پایایی تحقیق 117 منابع تحقیق121

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 122
بررسی توصیفی اطلاعات 123
بررسی استنباطی اطلاعات 125
   فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد 125
   فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد 125
       بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد 126
       بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد126
       بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد127
       بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد 127
       بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد 128
   فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد 128
       بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد 129
       بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد129
       بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد 130
       بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد 130
       بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد 131
   فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد 131
       بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد 132
       بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد132
       بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد133
       بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد 133
       بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد 134
بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی 136
بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی 138
رگرسیون و مدل سازی خطی 140
تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان 141
بررسی صحت معادله رگرسیون143

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه 147

نتیجه گیری :
نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی 148
پیشنهادات:
 پیشنهاداتی به مدیران سازمان152
پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران155

پیوستها:
پرسشنامه تحقیق
تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها


جهت دانلود تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی اینجا کلیک نمایید
منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی
برچسب ها : تعهد ,سازمانی ,     ,سازمان ,شغلی ,رابطه ,تعهد سازمانی ,رابطه معنی ,تعهد عاطفی ,وجود دارد ,تعهد مستمر ,تعهد سازمانی کارکنان ,شغلی باتعهد سازمانی

دانلود پایان نامه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

:: دانلود پایان نامه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

عنوان کامل : پایان نامه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

تعداد صفحات : 75

دسته : هنر

توضیحات :

تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان
مقدمه

گسترش شهرنشینی و جوامع بشری در ابتدای قرن بیستم و به وجود آمدن فرهنگ مصرف، کارکرد و رسالت بسیاری از هنرها در خدمت مصرف‌ قرار گرفت اما چیزی که در این میان بسیار مهم است، مطرح شدن بسیاری از هنرها به‌عنوان یک «رسانه» است.
نگاه مقدس، عارفانه و تزئینی به هنر، بعد از این دوره، ناگهان تبدیل به نگاهی صنعتی و کاربردی در امور زندگی و اجتماعی می‌شود.
زمانی که هنرمند نقاش به کمک کارخانجات و تولیدی‌های صنعتی برای به تصویر کشیدن محصول آنان می‌آید، مردم برسرچهارراه‌ها و خیابان‌ها و میادین شهرها شاهد بمباران اطلاعاتی توسط «اعلان‌ها» می‌شوند تا به‌وسیله آنها اطلاعاتی را در مورد کالای مورد نیاز خود دریابند. بمبارانی که به وسیله روسای کارخانجات با بهره از هنر هنرمند جهت فروش بهتر و بیشتر محصول صورت می‌گیرد. در این میان رقابت بر سر «زیبایی» شدت می‌یابد.
اما گسترش دامنه مفاهیم و نیز کم‌رنگ شدن مرز میان هنرها، همچنین افزایش تولید و تقاضا، رویکرد و انتظارات از تبلیغات را تغییر می‌دهد.
بازار مصرف جهانی با فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت هنرمند را بر آن داشت تا به زبانی مشترک دست یابد تا به وسیله آن هر شخصی و در هر جایی از دنیا بتواند به ‌راحتی با آن ارتباط برقرار نماید.
در کنار «صنعت» گسترش مفاهیم اجتماعی نیز یکی دیگر از دلایل فراگیری «تبلیغات شهری» است. این گستردگی می‌تواند یکی از دلایل ساده‌شدن و اصطلاحا «استیلیزه» کردن عناصر بصری برای ارائه بیانی ساده و فراگیر باشد و اینجاست که هنر و به‌طور واضح از نظر نگارنده؛ «گرافیک» به‌عنوان «رسانه» مطرح می‌شود و اهمیت پیدا می‌کند.
نکته مهم این است که یکی از با اهمیت‌ترین وسیله‌های ارتباطی و ابزارهای انتقال پیام، «زبان» است و یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین گونه‌های آن «زبان تصویر» است. زمانی که انسان اولیه در غار برای ثبت موضوعی، شکل ظاهری آن را بر روی دیوار ترسیم می‌کند، همان انسان با گذشت زمان هنگامی که مفاهیم بیشتر و گسترده‌تر و در عین‌حال پیچیده‌تر می‌شود، یک‌سری علائم تصویری به‌وجود می‌آورد که پایه‌گذار «خط» است.
زمانی‌که در ابتدای قرن بیستم، هنرمند نقاش برای معرفی یک محصول، حروف را در کنار تصویر قرار می‌دهد، در حقیقت به بعد زیبایی، اطلاعات و برقراری ارتباط نیز می‌افزاید که برقراری ارتباط رسالت اصلی «رسانه» است.
اما چیزی که در این میان اهمیت دارد این است که «حروف» به مانند «تصویر» ارزش خود را بالا نگه می‌دارد و به اندازه «تصویر» اثرگذاری خود را حفظ می‌نماید. چه هنگامی که تصور می‌شد با تصویر به‌عنوان یک زبان مشترک جهانی می‌توان ارتباط بین فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف را برقرار نمود، با به‌وجود آمدن تکنولوژی «چاپ»، حروف ارزش خود را نمایان ساخت.البته «چاپ» به مانند بسیاری از اثرگذاری‌های تکنولوژی برروی هنرها، تاثیری عمیق و شگرف در هنر گرافیک و طراحی حروف می‌گذارد. این اثرگذاری به حدی است که شاخه‌ای در گرافیک خط به‌نام «تایپوگرافی» به وجود می‌آورد و در اینجاست که تایپ و حروف از تصویر پیشی می‌گیرد و این زمانی‌ است که با مقوله‌های عمیق فرهنگی و مفاهیم اجتماعی بیشتر سروکار پیدا می‌کنیم.
«چاپ» پیچیدگی‌های حروف را وادار به ساده‌شدن می‌کند و این استیلیزه کردن در غرب توسط صنعتگر چاپ و هنرمند طراح برروی حروف لاتین انجام می‌شود. اینگونه است که «تایپوگرافی» با قدرت در کنار «پیکتوگرافی» مطرح می‌شود.
این بابی است برای بیان مفاهیم اجتماعی که با استفاده از تصویر بسیار سخت جلوه می‌نمود و در حقیقت «تایپوگرافی» نیز به تبلیغات شهری و سایر کاربردهای تبلیغات راه پیدا می‌کند و با گذشت زمان مورد اقبال مخاطبان و علی‌الخصوص هنرمند طراح قرار می‌گیرد.
تایپوگرافی
تایپوگرافی در ایران به دلیل عدم شناخت طراحان گرافیک از ویژگی‌ها و چندوچون خط فارسی و نوع نگارش آن در اقلام مختلف خوشنویسی و یا تمایل به شیوه‌ها و ملاک‌های زیبایی‌شناسی و نوع نگارش در تایپوگرافی غرب، دچار مشکلات فراوانی بوده و هست.
هرچند که قصد نداریم حرکت‌های درست و اصولی را از جانب طراحان باتجربه، ولو بسیار اندک نادیده بگیریم ولی بررسی و تجزیه و تحلیل آثار موفق و ماندگار، بیانگر این است که هدف از «تایپوگرافی» ارسال هرچه مؤثر پیام و برقراری ارتباط و ایجاد تفهیم بیشتر نسبت به نوشتار عادی بوده است.
با گذشت زمان و توجه به هنر گرافیک و گسترش خدمات آن در جهت برقراری ارتباط تصویری، به این مقوله توجه ویژه‌ای صورت گرفت و نیز کشف ظرفیت‌های بصری خط و در مواردی همراهی تصاویر با خط در طراحی عناوین، با علاقه بیشتری
دنبال شد.
چیزی که در این میان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که با اینکه «تایپوگرافی» دامنه استفاده زیادی نسبت به گذشته که مختص به گرافیک و گاهی نقاشی می‌شد ولی عدم استفاده آن در گرافیک محیطی و به‌خصوص بناهای معماری امروز، بسیار سؤال‌برانگیز است. زیرا تاریخچه کاربرد خطوط در ایران نشان می‌دهد که در فرهنگ معماری اسلامی این مقوله از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است.
استفاده از خط و خوشنویسی در گذشته با مفهوم امروزی به عنوان «گرافیک محیطی» بیشتر در تزئینات بناهای مقدس و معنوی در شهرسازی به‌کار رفته است. گویی طراحان بنا برای معرفی هرچه با شکوه‌تر و عرفانی‌تر فضاهای مقدس در معماری، از خطوط به عنوان فرم یا حتی القای مفهوم بهره کافی برده‌اند و این نشان از اهمیتی است که برای کتابت «قرآن» نزد مسلمانان وجود داشته و برای نگارش آن از خطوط زیبا و خوشنویسی استفاده می‌کرده‌اند.
 

تایپوگـرافی  در  ا یران و جهان

در آثار گرافیکی تصاویر و حروف بار پیام رسانی اثر را بر عهده دارندد. در بسیاری از موارد، پیام نوشتاری با استفاده از حروف و متن به شکلی ارائه می شود که القای فرم(شکل) و تصویر را در اثر می نماید. «تایپوگرافی» یا «خط نگاری» و «خط نگاره» اثر گرافیکی است که حروف و کلمات ، ساختار اصلی آن را تشکیل می دهد و در واقع کم و کیف ترکیب بندی اثر به اعتبار نوشتار و یا حروف شکل می گیرد .

در اوایل سده بیستم میلادی، هنر« گرافیک» با ورود به فضای جدید تکنولوژی، جهشی را آغاز کرد. در این عصر، هنر گرافیک دیگر به آن دسته از آثاری که به صورت تک رنگ و با فرایند چاپ های دستی بر روی یک سطح ایجاد می شد، خلاصه نمی گردید. «گرافیک» حوزه نوین و گسترده ای شامل پوستر، تایپوگرافی، نشانه ، مصور سازی، صفحه آرایی و ... که با عملکردهای خود یک پیام یا اطلاعات خاصی را به صورت بصری ارائه می کنندد، اطلاق می‌گردد. امروز طراح گرافیک می‌کوشد تا با طراحی یا انتخاب علائم بصری و مجموعة تصاویر، رنگ و نوشتار و درکنار هم قرار دادن آنها ، اثری خلق کند تا پیام مشخصی را به مخاطبین خویش منتقل سازد .
کلمه «تایپوگرافی» متشکل از کلمه «تایپ» به معنی حروف قابل تکثیر و «گراف» به مفهوم ثبت و تصویری نمودن است که در واقع در غرب تنها به مفهوم هرگونه رفتار بصری و طراحی با حروف تایپی، مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

فهرست مطالب

مقدمه 6
تایپوگرافی 8
تایپوگـرافی  در  ا یران و جهان 10
تایپوگرافی در ایران 18
تایپوگرافی و ارزش‌های بصری حروف 30
مصاحبه ای با استاد قباد شیوا 40
تحلیل استاد احصایی از تایپوگرافی در ایران 50
تایپوگرافی شورشی (تایپوگرافی در جهان) 66
نتیجه گیری 71
منابع: 75


جهت دانلود پایان نامه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان اینجا کلیک نمایید
منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان
برچسب ها : تایپوگرافی ,حروف ,گرافیک ,«تایپوگرافی» ,استفاده ,تصویر ,برقراری ارتباط ,تاریخچه تایپوگرافی ,نامه تاریخچه ,مفاهیم اجتماعی ,گذشت زمان ,نامه تار?

دانلود پایان نامه تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب

:: دانلود پایان نامه تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب

عنوان کامل : پایان نامه تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب

تعداد صفحات : 75

دسته : روانشناسی و مشاوره

توضیحات :

مقدمه

مهمترین عاملی که بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماریهای روانی محسوب می شود اضطراب است که جهت کنترل این عارضه باید موارد و یا گزینه هایی را در زندگی وارد کنیم که در مکتب تحلیل روانی نقش برجسته ای دارد به نظر فروید اضطراب به عنوان یک تکانه من است یعنسی به همان صورت که اگر بدن دچار زخم و التهاب و بیماری گردد اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر می شود اگر فرد از نظر روانی دچار مسیله و مشکل شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر می شود و اضطراب هم علت محسوب می شود و هم معلول یعنی علت بیماری از ناراحتیهای روانی اضطراب است همچنین هر گاه شخص با یک مسله و مشکل روانی مواجه گردد که موجب که موجب به هم خوردن تعادل روانی وی گردد احساس اضطراب می کند فروید اضطراب را به سه نوع تقسیم کرده است الف اضطراب واقعی و هنگامی که تجربه می شود و اضطراب نوروتیک زمانی بروز می کند که تکانه های نهاد موجب تهدید فرد در برابر قطع کنترلهای من و ظهور رفتارهایی که منجر به تنبیه وی خواهد گردید می شوند و اضطراب اخلاقی وقتی ظاهر می شود که فرد عملی بر خلاف وجدان اخلاقی یا ارزشهای اخلاقی خویش انجام داده یا حتی در نظر دارد که انجام بدهد به همین دلیل احساس گناه می کند ساختمان شخصیت هر فرد دارای سه قسمت است که نهاد قسمتی از شخصیت است که زیست شناسی فطری را شامل می شود و تابعه اصل لذت جویی است . نهاد همواره به دنبال کسب لذت است و بدون توجه به واقعیت می خواهد به حداکثر لذت برسد که توجه به ظاهر زندگی و تمایل به موسیقی و زیباییهای زندگی می تواند جز همین اصل لذت جویی باشد که خود این مساله باعث کاهش اضطراب در افراد می شود در حالی که من تابع اصل واقعیت است و کوششهای آن در جهت رسیدن به لذت توجه به واقعیت است به عبارت دیگر نهاد خواهان بی چون و چرای لذت هاست و ارضای فوری خواستها را بدون توجه به واقعیت جست و جو می کند وقتی که شخص با مسیله ای مواجه می شود در رابطه با من خویش آن را ادراک می کند درباره ان فکر می کند و نسبت به آن عمل می کند به عبارت دیگر من هر فرد داننده کوشنده تصمیم گیرنده مضطرب شونده و انجام دهنده اصلی رفتارهای فرد محسوب می شود . که اساس عملکردهای من پیش فرضهای است که فرد درباره خود و دنیای خود می سازد ( حسین آزاد – انتشارات بعثت ) . بیان مساله ممکن است اضطراب را نوعی درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دایما به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت ه اضطراب یک محرک بسیار قوی است امکان دارد این محرک مضر باشد و این خودبستگی به درجه شخصیت افراد که متوجه فرد است اضطراب متعادل یا نرمال آن است که به شدت عکس العمل متناسب باشد با مقدار خطر و این خود مفیداست زیرا شخص را وادار می سازد که با موفقیت خطرات را از خود دفع کند و بنابراین مقدار معتدل اضطراب برای رشد و تکامل صحیح شخصیت لازم است و در واقع هیچ فرد بشری نیست که مقداری اضطراب نداشته باشد که توجه به تفریحها و علایق آدمی باشد موسیقی و نقاشی گاهی اوقات می تواند تاثیر مثبت جهت کاهش عوامل روانی و مشکلات روحی در افراد باشد که در تحقیق حاضر به نوع علاقه به موسیقی پاپ و تاثیر آن در کاهش اضطراب به همین موضوع پرداخته و اگر با این عملکرد ها بتوان مقدار اضطراب را کاهش داده و فرد را به سلامت روانی سوق دهیم ( سید سعید محمدی – 1382 ) سوال مسیله آیا موسیقی پاپ می تواند تاثیر مثبتی در کاهش اضطراب داشته باشد . اهداف تحقیق هدف از تحقیق حاضر این است که آیا تمایل به موسیقی و نواختن آن می تواند از اضطراب و دلهره کاهش بدهد یا مخصوصا اگر موسیقی موسیقی پاپ باشد و نوع نواختن وسایل موسیقی مانندگیتار و ... در اضطراب نقش موثری دارد یا نه . اهمیت و ضرورت تحقیق اضطراب بهایی است که بشر کنونی برای تمدن می پردازد به نظر میرسد که در این عصر به اصطلاح تمدن مشکلات انسان را همواره رو به تزایر بوده است که جنگها زندگی شخصی و خانوادگی بشر را در مخاطره انداخته او را در اندوه و ناآرامی اجتماعی رها کرده است امروزه موقعیتهای شغلی و فقر و تنگدستی برای میلیونها تن از افراد بشر نمایان است و به همین دلیل و جهت کاهش اضطراب باید راهکارهایی را به کاربرد تا بتوان دلهره و لرزش و اضطراب را کم و کمتر کنیم که موسیقی و نواختن آن می تواند عامل موثری در کاهش اضطراب به حساب نیاید و گاهی اوقات همین نواختن باعث بالا رفتن اضطراب در افراد می شود که تمام این موارد می تواند به افراد و خصوصیات اخلاقی و شخصیتی آنها مرتبط باشد . فرضیه تحقیق موسیقی پاپ در کاهش اضطراب تاثیر مثبت دارد . متغیرهای تحقیق موسیقی پاپ متغیر مستقل کاهش اضطراب و اضطراب متغیر وابسته تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم اضطراب در مفهوم به معنای یک درد روانی است که فرد زمانی تجربه می کند که با خطرات یا تهدیدهای بیرونی مواجه باشد اضطراب عبارتند از تنش های بدنی و روحی در برابر موقعیتهای مختلف و لرزش دست وپا و تپش بالای ضربان قلب و تعرق زیاد و بالاخره عبارتند از غره ای است که آزمودنی از آزمون اضطراب بدست آورده است . موسیقی پاپ عبارت است از نواختن یا گوش دادن به موسیقی که از نوع مدرن و کلاسیک است و نواختن آن با وسایلی مثل گیتار – گیتار باس و ارگ و ساکسیفون – و .... دیگر صورت می گیرد .

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
سوال مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
فصل دوم – پیشینه تحقیق
اضطراب
یادگیری اضطراب
1- محبت ( پاداش ) – خشم ( تنبیه ) به مقدار مساوی
2- محبت ( پاداش ) بدون تنبیه
3- خشم ( تنبیه ) بدون پاداش
4- محبت ( پاداش ) کم – خشم ( تنبیه ) زیاد
5- محبت ( پاداش ) زیاد – خشم ( تنبیه ) کم
اضطراب سرکوب کننده است
اضطراب
دستگاه روانی
رشد روان جنسی
نابهنجاریها و اختلالات روانی
اختلالات اضطرابی
اضطراب تعمیم یافته
اضطراب رعبی
فوبی
هانز کوچولو ( مورد مشهودی از فوبی )
وسواس فکری و عملی
علل اختلالات اضطرابی
دیدگاه زیست شناختی
2- دیدگاه روان پویایی
3- دیدگاه رفتار گرایی
4- دیدگاه شناختی
5-دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی
نظریه نئوفرویدیها درباره اضطراب
آدلر و روان شناسی فردی
کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی
اریک فرام
هینز کاهوت
فصل سوم – روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش آماری مربوط به فرضیه ها
روش تحقیق
فصل چهارم – یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
جدول 1-4   نمرات آزمودنیها از گزینه بله آزمون در اضطراب و تاثیر موسیقی بر روی آن و فراوانی و درصد فراوانی این آزمون
جدول 2-4  فراوانیهای مورد انتظار مشاهده شده در رابطه با تاثیر موسیقی پاپ بر کاهش اضطراب
نمودار ترسیم کاهش اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به خصوص رشته مدیریت صنعتی در سال 85-83
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع
ضمایم – ( پرسش نامه اضطراب سنج کتل )


جهت دانلود پایان نامه تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب اینجا کلیک نمایید
منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب
برچسب ها : اضطراب ,موسیقی ,کاهش ,تحقیق ,روانی ,تاثیر ,کاهش اضطراب ,تاثیر موسیقی ,محبت پاداش ,نامه تاثیر ,تحقیق حاضر ,نامه تاثیر موسیقی

دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

:: دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

عنوان کامل : تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

تعداد صفحات : 92

دسته : روانشناسی و مشاوره

توضیحات :

چکیده

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد آگاهیها ارزشها برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری 1381) مسیله ماهواره در سطح بین الملل در سال 967 در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه استفاده از ماهواره در دهه 60 بیشتر برای توسعه آموزش از جمله مبارزه با بی سوادی بود بخصوص در جوامعی مثل استرالیا روسیه و هند که قلمرو گسترده ای داشتند روستاهای دور دست نمی توانستند از امکان آموزشی و تحصیل برخوردار باشند). هاشمی (1381 اینک در پژوهش حاضر نظر بر این است که بدانیم این تکنولوژی پیشرفته چه رابطه ای با رشد اجتماعی نوجوانان جامعه کنونی ما دارد فرضیه های پژوهش عبارتند از ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان 15 الی 18 ساله رابطه وجود دارد. ـ بین دختران و پسران دبیرستانی در میزان رشد اجتماعی تفاوت وجود دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است که از کلیه نوجوانانی که در سال تحصیلی 86-85 در دبیرستانهای شهر ابهر مشغول به تحصیل می باشند و نمونه پژوهش عبارت است از 30 نفر نوجوانی با گرایش به برنامه های ماهواره که حداقل روزانه یک ساعت به تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره مشغولند و 30 نفر نوجوانی که هیچ علاقه ای به تماشای این برنامه ندارند. از این میان نیمی از این افراد را دختران و نیمی دیگر را پسران تشکیل می دهند. پس از انتخاب جامعه و نمونه تعدادی از نوجوانان مدارس دولتی انتخاب و پس از مصاحبه از آنان نتایج دسته بندی شده و با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل عبارتند از 1ـ رابطه معنا دار و معکوس بین تماشای ماهواره و رشد اجتماعی وجود دارد بطوری که هر چه تمایل به تماشای ماهواره بیشتر باشد رشد اجتماعی ضعیفتر خواهد بود. 2ـ تفاوت بین دختران و پسران نوجوان در میزان رشد اجتماعی معنا دار است. بدین صورت که پسران بیش از دختران رشد اجتماعی دارند. فصل اول مقدمه ماهواره های تلویزیونی یکی از تکنولوژیهای نوین ارتباطی هستند که قلمرو وسیعی از مناطق جغرافیایی را تحت پوشش خود قرار می دهند. کشورها به مدد این ابزار اطلاعات اخبار و برنامه های گوناگونی را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامریی به فراسوی مرزهای سیاسی خود می فرستند. این تکنولوژی نیز همانند بسیاری از ابداعات بشری آثار مثبت و منفی به دنبال دارد و این نه به خاطر ذات تکنولوژی بلکه منبعت اندیشه و افکار انسانهایی است که چنین وسایلی را به خدمت گرفته اند. آثار نامطلوب برخی از برنامه های ماهواره ای در زمینه های فرهنگی اقتصادی و سیاسی همچنین نبودن مقررات حقوقی الزام اور در سطح بین المللی در مورد محتوای برنامه های ماهوارهای تلویزیونی باعث ایجاد و بروز برخی اختلاف نظرها میان دولت ها شده و دولت ها را بر آن داشته که برای مصونیت فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه خود چاره جویی کنند). هاشمی (1381 نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طولانی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر بر اساس ساختار و آداب و رسومش تغییر می کند. در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی اصلا وجود نداشته است. یعنی انتقال از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی درست مثل انتقال از یک روز به روز دیگر به همراه برگزاری مراسم خاصی تحقق پیدا کرده است). جمالفر (1378 اما پدید ای که می تواند در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد ماهواره و برنامه های ماهواره می باشد. در پایان دوره نوجوانی رشد اجتماعی کامل می شود و نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی وارد اجتماع می شود. در صورتی که مفاهیمی مانند هویت اجتماعی انجام هویت فردیت اجتماعی طرز تفکر دوستی با همسالان برخورد با جنس مخالف ایفای نقش در ارتیاط با والدین مدرسه و سایر بزرگسالان و فعالیتهای گروهی در ذهن نوجوانان شکل بگیرد رشد اجتماعی مناسبی پیدا می کند. لذا در پژوهش حاضر به بررسی این نکته می پردازیم که چه رابطه ای میان تماشای برنامه های ماهواره و میزان رشد اجتماعی در نوجوانان وجود دارد. بیان مسیله یکی از ویژگی های بارز روند نوجوانی اجتماعی شدن است. نوجوانی مراحل مختلفی را طی می کند تا به اجتماعی شدن دست یابد. این مراحل عبارتند از فاصله گرفتن از خانواده دوست یابی رشد اجتماعی رشد بدنی رشد جسمانی رشد ذهنی و رشد عاطفی. جوانان به منظور استحکام روابط اجتماعی خود و شکل گیری شخصیت اخلاقی دایما معیارهای اخلاقی را با خود مرور می کنند و به منظور قضاوتهای اخلاقی معیارهای مناسب اجتماعی و هنجارها را در نظر می گیرند. در برنامه های ماهواره ای با معیارهای جوامع گوناگون و هنجارها قضاوتهای اخلاقی و عقاید فرهنگ های مختلف جهان مواجه هستیم.نوجوانان و جوانان به راحتی می توانند در جریان این اطلاعات قرار گیرند. با توجه به اینکه رشد اجتماعی نوجوانان با شکل گیری شخصیت اخلاقی آنان ساخته می شود هوش تفکر انتزاعی میزان رشد اخلاقی ـ اجتماعی دوره های قبلی فرد میزان تجارب رشد عقلانی در مسایل اجتماعی موقعیت های قبلی و بعدی فرد اهداف میزان و دستیابی فرد به آزادی در تفکر و تصمیم گیری میزان اطلاعات مهارتها نوع شغل محل زندگی انگیزه شخصیت و هویت فرد علایق و رغبتها خانواده مسایل اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی همگی با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و الزاما می تواند تعیین کننده رشد اخلاقی ـ اجتماعی افراد باشد. لذا در پژوهش حاضر به دلیل وجود مسیله مواجه نوجوانان با فرهنگهای گوناگون بشری و تداخل آن با معیارهای جامعه اسلامی کشورمان تلاش می شود تا رابطه میان تماشای برنامه های ماهواره ای و میزان رشد اجتماعی نوجوانان جامعه نمونه مورد پژوهش بررسی شود. اهمیت وضرورت پژوهش در جامعه کنونی والدین بیش از پیش در فکر رفتار و شخصیت فرزندان خود هستند. بسیاری از والدین در پی راهکارهایی برای بهبود عملکرد کودکان و نوجوانان خود می باشند. در این میان در پژوهش حاضر در جستجوی این نکته هستیم که تماشای برنامه های ماهواره ای تا چه میزان می تواند با رشد اجتماعی نوجوانان رابطه داشته باشد. آیا نوجوانانی که روزانه حداقل دو ساعت به تماشای برنامه های مختلف ماهواره ای مشغولند از رشد اجتماعی قابل ملاحضه ای در جامع برخوردارند و یا بلعکس. لذا ضروری به نظر می رسد که در این پژوهش رابطه میان تماشای برنامه های ماهواره ای و رشد اجتماعی نوجوانان شناخته شود تا بدین وسیله والدین بتوانند با اطمینان بیشتری امکانات تماشا کردن یا تماشا نکردن اینگونه برنامه ها را برای فرزندان خود فراهم آورند و تصمیم درستر را اتخاذ نمایند. اهداف پژوهش هدف کلی هدف کلی پژوهش حاضر همانا مشخص شدن این نکته است که ماهواره این تکنولوژی جدید انسانی تا چه اندازه برای بشریت مفید و با فایده و تا چه اندازه مخرب و نگران کننده است. هدف جزیی 1ـ می خواهیم دریابیم آیا تماشای برنامه های ماهواره ای رابطه ای با میزان رشد اجتماعی نوجوانان رشد اجتماعی و نوجوانان دبیرستانی دارد. 2ـ می خواهیم دریابیم میانگین رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستانی شهرستان ابهر تا چه میزان است. 3ـ دریابیم چه تفاوتی بین میزان رشد اجتماعی دختران و پسران دبیرستانی وجود دارد. پرسشهای پژوهش 1ـ آیا بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجنماعی نوجوانان رابطه وجود دارد 2ـ آیا رشد اجتماعی در دختران و پسران متفاوت است فرضیه های پژوهش 1ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان دبیرستانی رابطه وجود دارد. 2ـ رشد اجتماعی در بین دختران و پسران دبیرستانی متفاوت است. تعاریف نظری پژوهش رشد اجتماعی رشد اجتماعی به حالتی گفته می شود که در آن جوان از حالت درون گرایی خارج شده روابط اجتماعی خود را با دیگران بهبود بخشیده و سعی بر نزدیک نمودن موازین و هنجارهای اجنماعی با ایده آلهای اجتماعی دارد. ماهواره های تلویزیونی ماهواره های تلویزیونی یکی از تکنولوژیهای نوین ارتباطی هستند که قلمرو وسیعی از مناطق جغرافیایی را تحت پوشش خود قرار می دهند. کشورها به مدد این ابزار اطلاعات اخبار و برنامه های گوناگونی را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامریی به فراسوی مرزهای سیاسی خود می فرستند. (هاشمی 1381) ). تعاریف عملیاتی پژوهش رشد اجتماعی در پژوهش حاضر منظور از رشد اجتماعی نمره ای است که آزمودنی در آزمون مقیاس رشد اجتماعی وایلند کسب می کند. تماشای برنامه های ماهواره در پژوهش حاضر منظور افرادی هستند که حداقل روزانه به مدت یک ساعت به تماشای برنامه های ماهواره ای مشغول هستند.

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله ۵
اهمیت ضرورت پژوهش ۶
هدف کلی ۷
تعاریف نظری پژوهش ۸
فصل دوم ۹
رشد اجتماعی نوجوان ۱ ۱۰
رشد اجتماعی نوجوان ۲ ۱۳
رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی ۱۵
رشد اجتماعی ۱۶
تصمیم دشوار برای ماهواره ۱۷
تاثیر مادر در رشد اجتماعی کودک ۲۰
رشد بدنی تند ۲۱
رفتارهای ناهنجار نوجوان ۲۲
چرا رشد اجتماعی ضروری است ۲۵
رشد و تکامل اجتماعی ۲۶
تغییر رفتار اجتماعی در نوجوانی ۳۰
دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی ۳۱
تعریف ارتباط ۳۳
کارکردهای وسایل ارتباط جمعی ۳۴
وضعیت تلویزیون ایران ۳۷
اثرات ووسایل ارتباط جمعی ۴۲
نقش آموزشی و آگاهی بخشی ۴۳
رسالت ووظایف ارتباط جمعی ۴۶
عوامل موفقیت رسانه ها در جلب مشارکت مردم ۴۸
نقش رسانه ها در شگل گیری افکار عمومی ۵۰
درد تنهایی ۵۳
قضاوت ۵۷
انتقاد ۶۰
سوال های زیاد و نامناسب ۶۶
احساس گناه ، پشیمانی ، تاسف ۷۱
فصل سوم ۷۳
جامعه آماری مورد مطالعه ۷۴
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۵
روش اجرای پژوهش ۷۹
فصل چهارم ۸۱
مقدمه ۸۲
جدول آماری پژوهش ۸۳
فصل پنجم ۸۶
بحث و نتیجه گیری ۸۷
محدودیت های پژوهش ۹۰
پیشنهادات پژوهش ۹۱
منابع و ماخذ ۹۲


جهت دانلود تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر اینجا کلیک نمایید
منبع

X

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر
برچسب ها : اجتماعی ,پژوهش ,برنامه ,نوجوانان ,تماشای ,میزان ,اجتماعی نوجوانان ,تماشای برنامه ,پژوهش حاضر ,وجود دارد ,پسران دبیرستانی ,میان تماشای برنامه ,ب

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

:: دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

عنوان کامل : ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

تعداد صفحات : 270

دسته : حقوق

توضیحات :

 

چکیده

 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
 در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

 مقدمه
طرح مسأله

در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن   و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم . 

سؤال اصلی و هدف تحقیق
ماهیت جرم محاربه در مذاهب اسلامی چیست، و قانون مجازات اسلامی ایران چه مواردی را شامل این حد می داند. و هدف این بحث در صدد مشخص کردن موضوع حدی است که در شرع بنا به نص قرآن کریم و روایات متواتر برای محارب معین شده است.

شیوه تحقیق
شیوه تحقیق در این پایان نامه , به طریق کتابخانه ای یا همان مطالعه نظری و بررسی نظرات مختلف فقها و حقوقدانان صاحب نظر در این عنوان می باشد . مجمل بودن کلام فقها در این باب و عدم وجود سابقه این عنوان در حقوق موضوعه وعدم تفکیک این موضوع از جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی و گسترش دایره شمول اعمالی که از سوی قانون گذار , در حکم محاربه شناخته شده است , از دشواریهای این تحقیق در این زمینه بوده است .

سازمان‌دهی تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل تدوین یافته است :
 1.کلیات ؛ مشتمل بر چهار بخش می باشد که در آن به تعریف محاربه و بررسی آن در قرآن کریم و بررسی اصطلاحی آن در دیدگاه امامیه و اهل تسنن پرداخته شده است .
2.بررسی ماهیت محاربه که شامل نه بخش است , در بخش نخستین مفاد آیه محاربه مورد بررسی قرار گرفته است که خود شامل سه مبحث است که در آن عنوان محاربه و افساد فی الارض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جمع میان دو عنوان محارب و افساد فی الارض پرداخته شده است . در بخش سوم این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که آیا افساد فی الارض به تنهایی موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟
دربخش چهارم به بررسی روایات خاصه در باب محاربه پرداخته شده است .  در بخش پنجم عناوین دخیل در باب محاربه پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می باشد .در بخش ششم و هفتم به دیدگاه اهل سنت در باب این جرم پرداخته شده است , وبخش هشتم عنوان محارب را در متون حدیثی مذاهب اربعه را مورد بررسی قرار داده است . در بخش آخر از فصل دوم آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ذکر شده است .
3. بررسی جرم محاربه با موارد مشابه پرداخته است که شامل دو بخش می باشد , در بخش اول عنوان محاربه با بغی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ده مبحث می باشد. و بخش دوم محاربه با تروریسم مقایسه شده است که شامل شش مبحث می باشد که در آن به تعریف تروریسم و انواع آن و همچنین مقایسه آن با جرم محاربه پرداخته شده است .    
4. آخرین فصل پایان نامه به جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران می پردازد , که شامل بیست بخش می باشد .
بخش اول که خود سه مبحث دارد به تعریف جرم محاربه و ارکان آن می پردازد . بخش دوم عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه را مورد بررسی قرار دادیم که شامل یک مبحث انتقادی می باشد . در بخش سوم به زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم  در قانون پرداخته شده و در بخش چهارم که دو مبحث دارد ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرایم ذکر شده است . بخش پنجم به بررسی موردی جرایم در حکم محاربه پرداخته شده است که شامل یک مبحث می باشد . و از بخش ششم تا بیستم جرایم در حکم محاربه در قانون به طور جداگانه ذکر شده است و در مورد ارتباط آن با جرم محاربه بحث شده است . 

فهرست

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول    5
کلیات    5
1-1) معنای لغوی محاربه    6
2-1) محاربه در قرآن کریم    7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه    12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت    20
فصل دوم    21
ماهیت محاربه    21
1-2) مفاد آیه محاربه    22
1-1-2) بررسی عنوان محاربه    22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین     50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین    50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض    57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد    67
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب    70
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه    108
1-5-2) بکار بردن سلاح    108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب    115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت    120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه    125
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب    129
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب    136
1-7-2)  قائلان به حبس    136
2-7-2) قائلان به غیر حبس    138
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه    140
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم    145
فصل سوم    147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه    147
1-3) محاربه و بغی    148
1-1-3) معنای لغوی بغی    148
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی    149
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)    151
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی )    156
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید    159
6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی    161
7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات    163
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی    166
9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی    167
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی    169
2-3) محاربه و تروریسم    170
1-2-3) مفهوم تروریسم    170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم    173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم    175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل    177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف    177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل    178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم    180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب    183
فصل چهارم    186
محاربه در قوانین موضوعه ایران    186
(4-1-1 رکن قانونی    188
(4-1-2 رکن مادی     189
(4-1-3 عنصر معنوی     195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه    197
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی    197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم     202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم     208
(4-4-1 از نظر شرع    208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی     220
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه    225
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی     225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق    227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی     231
8-4) براندازی حکومت اسلامی    233
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا    237
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی    239
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم    245
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم    247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید    249
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور    251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور    255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه    257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع    259
18-4) سرقت مسلحانه در شب    262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی    265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه    267
منابع    269


جهت دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه اینجا کلیک نمایید
منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه
برچسب ها : محاربه ,بررسی ,اسلامی ,ماهیت ,مورد ,جرایم ,پایان نامه ,ماهیت محاربه ,قرار گرفته ,بررسی قرار ,مورد بررسی ,تعمیم احکام محاربه ,بررسی موردی جرایم ,ن

دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری

:: دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری

عنوان کامل : بررسی عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

تعداد صفحات : 230

دسته : شیمی و زیست شناسی

توضیحات :

چکیده:

سیستم پخت سیمان مهمترین و اساسی ترین بخش یک واحد تولیدی سیمان می باشد به طوریکه ظرفیت اسمی کارخانه های سیمان بر اساس میزان تولید روزانه (24 ساعته) کوره بنا نهاده شده و ظرفیت دپارتمانها- تجهیزات و ماشین آلات- سیلوهای ذخیره مواد خام- کلینکر و سیمان نیز بر پایه ظرفیت تولید کوره طراحی و ساخته می شود.

لذا راندمان کوره یکی از پارامترهای مهم در بخش تولید بوده و تلاش در جهت به ظرفیت رساندن و سپس بالا بردن راندمان تولید کوره از مهمترین اهداف تیم مدیریتی و پرسنل فنی کارخانه های سیمان می باشد.

در این پروژه سعی بر این است که پس از ارائه شناخت کلی از خط تولید سیمان دو فاکتور بسیار مهم و ارزشمند یعنی عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیائی خوراک کوره مورد بررسی قرار گرفته و راه حل هایی صحیح جهت برخورد با مشکلات مطرح شده ارائه شود تا انشاء الله بدین وسیله هدف اصلی از ارائه این پروژه محقق شود.

مقدمه

 1. سیمان چیست؟

سیمان گردی است نرم، جاذب آب و چسباننده خرده سنگ که اساساً مرکب است از ترکیبات پخته شده اکسید کلسیم با اکسید سیلیس و اکسید آلومینیوم و اکسید آهن.

ملات این گرد قادر است به مرور در مجاورت هوا یا در زیر آب سخت شده و ضمن داشتن ثبات حجم مقاومت خود را حفظ نموده و در فاصله 18 روز زیر آب ماندن دارای حداقل مقاومت 25 نیوتن بر میلیمتر مربع باشد.

 1. مقدمه ای کوتاه از تاریخچه صنعت سیمان

اختراع کوره دوار سیمان در سال 1885 میلادی توسط Fredrik ransom در انگلستان به ثبت رسید. این کوره 5/1 متر قطر و 5/7 متر طول داشت.

سوخت کوره دوار در آمریکا مایع (نفت کوره) و در آلمان پودر زغال سنگ بود و خوراک کوره هم به صورت دوغاب و هم به صورت پودر تهیه می گردید. کلینکر خروجی از کوره وارد استوانه عمودی یا دواری می شد و توسط هوا خنک می گردید و هوای خروجی از خنک کن جهت سوختن زغال یا نفت کوره مورد استفاده قرار می گرفت.

فهرست

چکیده

مقدمه فصل اول: طرحی از یک کارخانه سیمان با تکنولوژی روز دنیا

۱-۱-شرح فلودیاگرام  خط تولید سیمان

۲-۱-اجزاء سیستم پخت

۱-۲-۱-کوره دوار سیمان

۲-۲-۱- پیش گرمکن

۳-۲-۱-مسیر فرعی (By Pass)

4-2-1- سیستم تکلیس (Calciner)

5-2-1- خنک کن کلینکر

۶-۲-۱- سوخت رسانی و مشعل

۳-۱- متغیرهای کنترل سیستم پخت

۱-۳-۱- کنترل کوره

۲-۳-۱- کنترل خنک کن

۳-۳-۱- کنترل سوخت کوره

۴-۳-۱- کنترل تغذیه کوره

۵-۳-۱- کنترل گاز خروجی کوره

۶-۳-۱- کنترل حجم هوای اولیه

۷-۳-۱- کنترل درجه حرارت گاز خروجی از پیش گرمکن

۸-۳-۱- کنترل درجه حرارت یاتاقهای کوره

۹-۳-۱- کنترل عملکرد الکتروفیلتر

۱۰-۳-۱- کنترل سیکلونها

۱۱-۳-۱- کنترل ورودی کوره

۱۲-۳-۱-کنترل وضعیت نسوز کاری داخل کوره

فصل دوم: عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری

۱-۲- شعله نا منظم

۲-۲-فشار بالا و ناگهانی سر کوره

۳-۲- خطاهای هنگام چرخاندن کوره

۴-۲- سرد شدن کوره و رسیدن مواد ناپخته به خنک کن

۵-۲- ریزش کوت ینگ وپدید آمدن لکه های سرخ بر روی بدنه

۶-۲- داغ شدن بیش از حد منطقه پخت

۷-۲- داغ شدن بیش از حد منطقه پخت

۸-۲- وجود کلینکر سرخ در خروجی خنک کن

۹-۲- از بین رفتن بخشی از نسوز کاری

۱۰-۲- تبدیل سوخت کوره از مازوت به گاز و تاثیر آن بر فرایند پخت

۱۱-۲- علل کاهش بازدهی گریت کولر و راههای جلوگیری از آن

۱۲-۲- رینگ ها و گرفتگی ها در سیستم پخت سیمان

۱۳-۲- مشکل گرفتگی سیکلونها و راههای مقابله با آن

۱۴-۲- کنترل چرخه سولفات در کوره های دوار سیمان

۱۵-۲- نسوز کاری سیستم پخت

۱۶-۲- چگونگی انتخاب اجرهای مناسب جهت نسوزکاری بر اساس آنالیز شیمیایی خوراک کوره

۱۷-۲- فرسایش مواد نسوز در سیستم پخت

فصل سوم: عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه آنالیز شیمیایی خوراک کوره

۱-۳- مسئولیت آزمایشگاه کارخانه سیمان

۲-۳- سیمان

۳-۳- مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان

۴-۳- مدولهای کنترل کیفیت مواد

۵-۳- مختصری از خصوصیات فازهای کلینکر

۶-۳- دیاگرام فازهای مختلف سیمان

۷-۳- چگونگی پخت مواد

۸-۳- عوامل موثر در پختن مواد

۹-۳- ارایه پیشنهادات و راه کارها در بحث تنظیم مواد

۱۰-۳- ویسکوزیته فاز مایع و اثر آن در تشکیل کوتینگ

۱۱-۳-میکروسکوپی کلینکر

۱۲-۳- تاثیر نوسانات کیفیت خوراک کوره بر راندمان کوره

۱۳-۳- تدوین استراتژی نمونه گیری

۱۴-۳- مطالعات تفصیلی معادن

۱۵-۳- جلوگیری از عوامل بروز نوسان کاذب در سیستم کنترل کیفی

۱۶-۳- کالیبراسیون

۱۷-۳- توسعه اتوماسیون آزمایشگاه

منابع و مراجع

منابع و مراجع:

۱-هندبوک مهندسی سیمان “مهندس منوچهر بکائیان”

۲-تکنولوژی پخت سیمان “مهندس محمدرضا عزیزیان”

۳-مواد نسوز در کوره های دوار “مهندس منوچهر بکائیان”

۴-کوه های دوار “مهندس حسینقلی شفیعی- دکتر مصطفی خانزادی “

۵-سیمان “دکتر عباس طائب- فرشته کوهی”.

۶-ماهنامه سیمان.

۷-نشریه صنعت سیمان “احداث صنعت”.

۸-فصل نامه سیمان تهران.

۹-جزوات آموزشی مربوط به کوره های دوار سیمان موجود در شرکت سیمان هگمتان

۱۰-شیمی سیمان شرکت خدمات بهره برداری احداث.


جهت دانلود بررسی عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری اینجا کلیک نمایید
منبع

منبع : 20 فایلدانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری
برچسب ها : کوره ,سیمان ,کنترل ,دوار ,راندمان ,سیستم ,دوار سیمان ,عوامل موثر ,راندمان کوره ,دیدگاه بهره ,بهره برداری ,آنالیز شیمیایی خوراک

دانلود بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون

:: دانلود بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون

عنوان کامل : بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری  پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت

تعداد صفحات : 52

دسته :

توضیحات :

چکیده 

مقدمه : پارکینسون بیماریی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می‌گردد. علت این بیماری کاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل کولین) در سیستم دو پامینرژ یک نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده که با درمان عفونت هیلکوباکتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است. 

مواد و روشها : این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پارکینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پارکینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد. 

یافته‌ها : میانگین سن افراد پارکینسون 60  سال و غیر پارکینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند. 

نتیجه : در این مطالعة ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران پارکینسونی و افراد غیر پارکینسونی یافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.

واژگان کلیدی:پارکینسون ،هلیکوباکترپیلوری،آنتی بادی 

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله:

بیماری پارکینسون یکی از بیماری‌هایی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می‌گردد. این بیماری در تمامی نژادها و با شیوع 2-1نفر در هر هزار نفر رخ می‌دهد. شیوع آن با افزایش سن افزوده  می‌شود. مشخصات این بیماری عبارتند از لرزه، هیپوکینزی، رژیدتیه، اختلال در راه رفتن و قامت. 

تاکنون اتیولوژی‌های مختلفی برای این بیماری مطرح شده است که شایعترین آن نوع ایدیو پاتیک می‌باشد. از علل دیگر آن می‌توان به انسفالیت  لتارژیک پارکینسونیسم ناشی از داروها و سموم و پارکیسنونیسم همراه با سایر بیماریهای نرولوژیک را نام برد. در مطالعات اخیر بحث‌هایی در مورد همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماری پارکینسون مطرح شده است. این باکتری نوعی باسیل منحنی شکل گرم منفی می‌باشد که متحرک است و نقش اصلی را در زخم پپتیک و سرطان معده دارد. 

این عفونت شایعترین بیماری باکتریال در سراسر جهان است و شیوع آن در نقاط مختلف جهان بسته به سطح بهداشت جامعه بستگی دارد. در کشورهای در حال توسعه 80% از جمعیت تا 20 سالگی آلوده می‌شوند که این میزان در آمریکا 30% می‌باشد و میزان آلودگی به هلیکوباکترپیلوری در کشور کره جنوبی  56% گزارش شده است. این باکتری به مخاط معده و روده آسیب وارد می‌کند و باعث ایجاد زخم می‌شود. در مطالعات انجام شده اخیر نوعی همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماری پارکینسون مشاهده شده و دیده شده که با درمان این نوع عفونت در این بیماران جذب  لوودوپا بهتر صورت گرفته و نتایج درمان بهتری حاصل شده است.

همچنین یکی از درمانهای اصلی که برای بیماران پارکینسون وجود دارد لوودوپا می‌باشد که در بیمارن دارای زخم پپتیک باید با احتیاط مصرف شود. با توجه به این موضوع که کشور ما از جمله جوامعی است که عفونت هلیکوباکترپیلوری دارای شیوع بالایی می‌باشد و همچنین اکثر افراد مبتلایان به پارکینسون دارای سن بالا هستند و شیوع پارکینسون در آنها بالاتر می‌باشد این طرح با هدف برررسی ارتباط قبلی عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیمارستان بعثت در سال 87-1386 صورت پذیرفت.

اهداف پژوهش

هدف کلی طرح

ارتباط عفونت قبلی هلیکوباکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در سال 87-1386

هدف اختصاصی طرح:

بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران پارکینسونی

اهداف فرعی طرح:

1- بررسی ارتباط بیماری پارکینسون با  جنس بیمار

2- بررسی ارتباط  استرس کاری با بیماری پارکینسون

3- بررسی ارتباط الکل و سیگار با بیماری پارکینسون

4- بررسی ارتباط دیابت، هیپرتانسیون، هیپرلپیپدمی با بیماری پارکینسون 

سؤالات پژوهش

1- آیا بین عفونت قبلی هلیکوباکترپیلوری با بیمارن پارکینسونی ارتباطی وجود دارد؟

2- فراوانی  مصرف الکل و سیگار در بیمارن پارکینسونی چقدر است؟

3-  فراونی استرس  در بیماران پارکینسونی چقدر است؟

4- فراوانی بیماری پارکینسون بسته به جنس بیمار  چقدر است؟

5- فراوانی  دیابت، هیپرلیپیدمی و هیپرتانسیون در بیماران پارکینسونی چقدر است؟

فرضیات:

   هیچ رابطه‌ای بین وجود عفونت هلیکوباکترپیلوری و بیماران پارکینسونی وجود ندارد.

   بین وجود عفونت هلیکوباکترپیلوری و بیماری پارکینسون رابطه مستقیم وجود دارد.

فهرست مندرجات:

فصل اول:مقدمه 10

بیان مساله 11

اهداف وفرضیات 12

فصل دوم:زمینه و پیشینه تحقیق 14     

بیماری پارکینسون 15

اتیولوژی 15

پاتولوژی 16

پاتوژنز 17

درمان 19

هلیکو باکتر پیلوری 21

مروری بر دیگر مقالات 23

 فصل سوم: طرح تحقیق 24

نوع مظالعه 25

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه 26

معیار های پذیرش  و عدم  پذیرش 27

نوع پژوهش  و روش  انجام  کار 28

فصل چهارم :یافته ها 29

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات 39

منابع 45

ضمایم 53

 

فهرست جداول ونمودارها و پیوست ها:

 

الف-نمودارها

نمودار شماره 1)ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری  (IgG  Ab) با بیماری پارکینسون 30

نمودار شماره 2)ارتباط استرس با بیماری پارکینسون 31

نمودار شماره 3)ارتباط  زخم پپتیک با بیماری پارکینسون 32

نمودار شماره4)ارتباط سیگار با بیماری پارکینسون 33

نمودار شماره5)ارتباط دیابت با بیماری پارکینسون 34

نمودار شماره6)ارتباط الکل با بیماری پارکینسون 35

نمودار شماره7)ارتباط هیپرلیپیدمی با بیماری پارکینسون 36

نمودار شماره8)ارتباط هیپرتانسیون با بیماری پارکینسون 37

ب - پیوست ها:

فرم اطلاعاتی طرح.49


جهت دانلود بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون اینجا کلیک نمایید
منبع

X

منبع : 20 فایلدانلود بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون
برچسب ها : پارکینسون ,بیماری ,عفونت ,ارتباط ,بیماران ,هلیکوباکترپیلوری ,بیماری پارکینسون ,عفونت هلیکوباکترپیلوری ,بررسی ارتباط ,عفونت قبلی ,آنتی بادی ,ق

دانلود روش تحقیق مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

:: دانلود روش تحقیق مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

عنوان کامل : مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

تعداد صفحات : 80

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده
با توجه به عقیده ی فروید که می گوید:«ویژگی افراد دارای سلامت روانشناختی خودآگاه کردن وبه خودآگاه آوردن آنچه ناخودآگاه است.» و استفاده از مکانیسم هایی مثل والایش در مورد قشر هنرمند ودر این پژوهش شاعران، از آنجایی که توان بیان سمبولیک هیجانات خود به شکل والایش یافته را دارند، فرض اصلی پژوهش حاضر در«داشتن سلامت روان متفاوت شاعران نسبت به سایر افراد جامعه» ، گذاشته شد. برای بررسی این فرضیه، پژوهش پس رویدادی دنبال شد. برای جمع آورری اطلاعات نیز   استفاده شد. با روش نمونه گیری اتفاقی نمونه ها انتخاب شدند.نمونه ی گروه شاعرSCL-25از پرسشنامه از شاعران مراجعه کننده به کانون ادبیات ایران واقع در تهران و شاعران مراجعه کننده به مرکز اصلی حوزه ی هنری تهران  و نمونه ی افراد غیر شاعر از میان سایر اقشار غیر شاعر جامعه بودند. وابسته(فرضیه ی 1-6) وتحلیل واریانس دوطرفه(فرضیه ی 7)مورد استفاده قرارگرفت.t روش آماری  تحت ویندوز(نسخه 16)استفاده شد.spssو از نرم افزار
نتایج حاکی از آن بودند که سلامت روان شاعران با افراد غیر شاعر تفاوت معنی داری با هم ندارند واگر تفاوتی در نمرات سلامت روان شاعران و افراد غیر شاعر دیده می شود ناشی از خطای تصادفی و نمونه گیری است. در نهایت فرضیه های مبتنی بر متفاوت بودن وضعیت سلامت روان و سایر افراد جامعه رد شدند.

مقدمه
 سلامت روان به دلیل وجود پیشگیری از اختلالات و نیز ایجاد کردن زمینه برای شناخت و ایجاد معیارهای سلامت روان در افراد جامعه مورد توجه و قابل بررسی است. از سویی کارآمدی، پیشرفت و سلامت افراد جامعه با گذر زمان پیشرفت و سلامت جامعه را در حد مطلوبی فراهم میکند. در این میان چون انسان مدام در حال تغییر است، تلاش برای شناسایی عوامل موثر در سلامت روان پایان ناپذیر   می نماید. سلامت روان مقوله ای حائز اهمیت است، چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچکس پوشیده نیست. در این راه بزرگان ادبی و مذهبی ما از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند. مولوی می فرماید:   
تن زجان وجان زتن مستور نیست لیک کس را دیدجان دستور نیست
از جمله عوامل مؤثر و ایجاد کننده سلامت روان هنر و در اینجا منحصراً شعر می باشد. افراد به وسیله بیان آنچه که می خواهند به شکل سمبولهای کلامی، نه تنها از انرژی منفی حاصل از افکار ناخوشایند خودآگاه و ناخودآگاه رهایی می یابند، بلکه دست به آفرینندگی زده اند و این یکی از ویژگی های افراد خودشکوفا ست، که به قول «راجرز» دارای بالاترین سطح سلامت روان هستند. پس تأثیر شعر در همین بدو امر در دو بحث کاتارسیس و خلاقیت سطح بالا در انسانگرایی مطرح می گردد. بیان احساسات در قالب شعر باعث میشود که فرد بتواند از بیرون به خود بنگرد یا به خودآگاهی دست یابد و حافظ می فرماید:
مروبه خانه ارباب بی مروت دهر که گنج عافیتت درسرای خویشتن است
باید توجه داشته باشیم که معیارهای سلامت روان با فرهنگ جامعه مرتبط است.از طرفی ایران سابقه طولانی و اصیل در زمینه ی ادبیات (نظم یا شعرونثر) دارد، و جدانشدنی بودن ارادت و علاقه به شعر از ایرانیان نشان می دهد که می توان از طریق شعر به پویایی افراد جامعه و ایجاد سلامت روان کمک کرد. ادبیات ایران در زمینه تعلیم و تربیت، حکمت، آموزش شیوه های کسب آرامش و رسیدن به کمال نکته ها دارد. بسیاری از نظریه پردازان مانند؛ یونگ، آدلر، آریه تی، و ریک نوشتند که : «علوم چقدر


جهت دانلود مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر اینجا کلیک نمایید

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر
برچسب ها : سلامت ,روان ,افراد ,شاعران ,جامعه ,شاعر ,سلامت روان ,روان شاعران ,افراد جامعه ,کنار افراد ,ادبیات ایران ,شاعران مراجعه کننده

دانلود پاور پوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری

:: دانلود پاور پوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری

عنوان کامل : ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری

تعداد صفحات : 78 + پاور پوینت 52 اسلاید

دسته : فیزیک و مکانیک و تاسیسات

توضیحات :

مقدمه:

با پیشرفت علم و پیشرفت در ساخت ماشین های حفاری، استفاده وسیع ماشین آلات حفاری به جای عملیات آتشباری برای حفاریات زیرزمینی کاربرد وسیعی پیدا کرده است. در حفاری مکانیزه از ابزار و ماشین آلات برای حفر فضاهای زیر زمینی استفاده می شود و هدف اصلی آن رسیدن به سرعت بالا در احداث و حفر این فضاها می باشد. عملیات حفاری یکی از پرهزینه ترین عملیات اجرای در حفریات زیرزمینی می باشد. از طرفی در انتخاب دستگاه حفاری محدودیت زیادی وجود دارد و یا به بیان دیگر در انتخاب دستگاه حفاری انعطاف پذیری وجود ندارد یعنی در یک پروژهاستفاده از چندین ماشین حفاری, به دلیل بحث اقتصادی و هزینه بالایی ماشین آلات حفاری کمتر استفاد می شود. بنابراین باید قبل از انجام عملیات، نوع دستگاه و ماشین آلات حفاری مشخص شده باشد. در انتخاب نوع ماشین حفاری بررسی و کارایی آن، یکی از عوامل بسیار مهم می باشد. در نتیجه بررسی عملکرد و کارایی هریک از ماشین الات حفاری یکی از عوامل بسیار حیاتی در حفریات زیر زمینی می باشد. در این جا بحث در مورد عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع دستگاه نمی باشد بلکه عملکرد دستگاه حفاری رودهدر و TBMبه طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته شده است.

فهرست مطالب
۱- مقدمه
۲- عملکرد و کارایی عملیات حفاری
۳- عملکرد ماشین رودهدر
۳-۱ مقدمه
۳-۲ پارامترهای موثر ماشین رودهدر در عملکرد
۳-۲-۱ تاثیر نوع و توان ماشین رودهدر بر عملکرد حفاری
۳-۲-۲ تاثیر نوع سر مته ماشین رودهدر بر هملکرد حفاری
۳-۲-۲-۱ انواع مته
۳-۲-۲-۲ تاثیر فاصله داری برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر
۳-۳ تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد ماشین رودهدر
۳-۳-۱ تاثیر مقاومت سنگ
۳-۳-۲ تاثیر زون چسبنده
۳-۳-۳ تاثیر مواد ساینده بر عملکرد حفاری
۴- پیش بینی عملکرد ماشین تمام مقطع
۴-۱ مقدمه
۴-۲ عوامل موثر در عملکرد ماشین تمام مقطع
۴-۲-۱ عوامل ژئوتکنیکی موثر در عملکرد ماشین تمام مقطع
۴-۲-۱-۱ نرخ نفوذ و مقاومت فشاری
۴-۳ پیش بینی تجربی عملکرد ماشین حفاری تمام مقطع
۴-۳-۱ روش ساده
۴-۳-۲ روش چند متغیره
۴-۳-۲-۱ روش NTH
۴-۳-۲- ۲ روش RMi
۴-۳-۲-۳ روش CSM
۴-۳-۲-۴ روش QTBM
۴-۳-۲-۵ روش RSR
۴-۴ مطالعه موردی پیش بینی تجربی عملکرد ماشین تمام مقطع
۴-۴-۱ تونل من
۴-۴-۲ تونل پیو
۴-۴-۳ تونل وارزو
۴-۴-۴ طبقه بنده توده سنگ
۴-۴-۵ روابط های تجربی
۴-۴-۵-۱ نرخ پیشروی
۴-۴-۵-۲ روابط تجربی برای سنگ های مختلف
۴-۴-۶ مقایسه با روش های پیش بینی عملکرد
۴-۴-۶-۱ مدل RSR
۴-۴-۶-۲ مدل QTBM
۵- نتیجه گیری
۶- منابع
فهرست شکلها
شکل ۱- عوامل موثر در عملیات حفاری
شکل ۲- نمای از ماشین رودهدر با روش حفاری محوری
شکل ۳- نمای از ماشین رودهدر با روش حفاری متقاطع
شکل ۴- تحلیل استحکام رودهدر در رودهدرهای تاج مخروطی (بالا) و تاج طبلکی(پایین)
شکل ۵- نمای از نیروهای وارد به رودهدر نوع مخروطی
شکل ۶- نمای از فلوچارت برای محاسبه گشتاور
شکل ۷- نحوه برش دستگاه رودهدر
شکل ۸- تاثیر عرض ماشین (e)، عرض چرخ زنجیر (p)، و فاصله بین مرکز ثقل تا انتهای ماشین(a) با توجه
به گشتاور
شکل ۹ – تغییرات گشتاور با توجه به به تغییرات وزن
شکل ۱۰ – تغییرات گشتاور به توجه به تغییرات طول بازوی
شکل ۱۱-انواع مته های مته های برش
شکل ۱۲-نمای از پارامترها فاصله داری ابزار برنده در سرمته مخروطی
شکل ۱۳- نمای از همپوشانی نگهدارنده ابزاز برنده در سرمته نوع سوم
شکل ۱۴ -نمای از محل قرار گیری ابزار برنده در سرمته به صورت دو بعدی
شکل ۱۵- نمای سه بعدی مدل ابزار برنده شماره ۱ و شماره ۴ در سرمته با فاصله داری نابرابر
شکل ۱۶- نمای سه بعدی مدل ابزار برنده شماره ۱ و شماره ۴ در سرمته با فاصله داری برابر
شکل ۱۷- نمای از سرمته با فاصله داری برابر
شکل ۱۸- عوامل زئوتکنیکی مهم در کارآیی رودهدرها
شکل ۱۹- مقطع زمین شناسی تونل
شکل ۲۰- مقاومت فشاری در هر شرایط زمین شناسی– نرخ نفوذ آنی برای هر نوع رودهدر
شکل ۲۱- نمودار نرخ نفوذ آنی با توجه به نسبت P/UCS
شکل ۲۲- نمودار نرخ نفوذ آنی با توجه به نسبت W/UCS
شکل ۲۳- نرخ نفوذ آنی با توجه به نسبت P*W/UCS برای سنگ های رسوبی رودهدرهای متقاطع
شکل ۲۴- نمای از تاثیر مواد چسبنده در سرمته
شکل ۲۵ – تاثیر میزا ن درصد کوارتز معادل در عمر سرمته
شکل ۲۶-مقطع عرضی TBM
شکل ۲۷- صفحه حفار یک ماشین تمام مقطع
شکل ۲۸-ابزار برنده دیسکی و نیروهای مؤثر وارد بر آن
شکل ۲۹- ابزار برنده غلتکی و نیروهای وارد برآن
شکل ۳۰- استفاده از جت آب در ماشین‌های حفار تمام مقطع
شکل ۳۱- منحنی مقاومت فشاری – نرخ نفوذ
شکل ۳۲- رابطه شاخص نرخ حفاری– مقاومت فشاری
شکل ۳۳- شاخص عمر برش دهنده ها در سنگ های مختلف
شکل ۳۴- رابطه m1 با طبقه بندی Q
شکل ۳۵– مقطع زمین شناسی تونلها
شکل ۳۶- طبقه بندی RMR در سه تونل
شکل ۳۷- رابطه بین طبقه بندی Q و RMR در سه تونل
شکل ۳۸- انالیز آماری واریانس به منظور رسیدن به یک مدل رگراسیون معنی دار(داده ها حاصل از تونل
من
شکل ۴۰- رابطه بین نرخ نفوذ و طبقه بندی RMR در تونلهای حفاری شده جدول کوجک در بالا هر نمودار نشانده نتایج الانیز واریانس می باشد
شکل ۴۱- زابطه نرخ نفوذ (چپ)و نرخ نفوذ ویژه(راست) TBM و طبقه بندی RMR
شکل ۴۲ – رابطه میزان بهره دهی و طبقه بندی RMR
شکل ۴۳ – نرخ نفوذ متفاومت در سنگ های مختلف و با RMR یکسان
شکل ۴۴- تغییرات نرخ نفوذ برای سختی موس رابطه بهتری نسبت به مقاومت فشاری تک محوره نشان می دهد ۱۰ داده از پنچ نوع سنگ مختلف از تونل من برای این آنالیز استفاده شده است
شکل ۴۵- پیش بینی عملکرد ماشین تمام مقطع توسط روش RSR (چپ) و QTBM (راست)
شکل ۴۶ – مقایسه داده های ثبت شده نرخ نفوذ برای سه تونل مذکور با توجه به روش QTBM
فهرست جداول :
جدول ۱- مشخصات سرمته و ابزار برنده و فاصله داری طراحی شده
جدول ۲- میزان مصرف برنده ها با توجه به نوع سرمته
جدول ۳ – نتایج حاصل از اندازه گیری برجا برای دو نوع سرمته
جدول ۴-نتایج ازمایش شمیایی در تونل
جدول ۵- پارامترهای ژئوتکنیکی نمونه های سنگی در زون های مختلف
جدول ۶- نتایج عملکرد رودهدر در زون های مختلف
جدول ۷- طبقه بندی اطلاعات حاصل از حفاری در نقاط مختلف جهان توسط مدرسه عالی معدن
جدول ۸- رده بندی سنگ‌ها برای TBM
جدول ۹- جدول مقاومت فشاری – نرخ نفوذ
جدول ۱۰- اطلاعات توصیفی و تجهیزات لازم برای حفاری تونلها
جدول ۱۱- مشخصات ژئوتکنیکی و زمین شناسی تونلها
جدول ۱۲ – پارامتر های لازم برای روش


جهت دانلود ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری اینجا کلیک نمایید
منبع

منبع : 20 فایلدانلود پاور پوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری
برچسب ها : ماشین ,حفاری ,عملکرد ,رودهدر ,جدول ,نفوذ ,تمام مقطع ,عملکرد ماشین ,ابزار برنده ,طبقه بندی ,ماشین رودهدر ,کیفیت اجرایی ماشین ,تجربی عملکرد ماشین ,

دانلود روش تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

:: دانلود روش تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

عنوان کامل : بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

تعداد صفحات : 43

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق سال 1387 بوده و قلمرو مکانی تحقیق بانک صادرات ایران حوزه 6 منطقه غرب تهران می‌باشد.

5-1) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از دوروش ذیل استفاده گردیده است:

الف) روش کتابخانه‌ای : توضیح مفاهیم اصلی کلید واژه‌ها از کتابهای معتبر موجود رفتار سازمانی اخذ گردیده است.

ب ) پرسشنامه : یکی از متداولترین روشهای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در مورد تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات و سایر فاکتورهای مورد پرسش و موثر در بیان مسئله از پرسشنامه استفاده شده است.

6-1) روش نمونه گیری                  

جامعه آماری در این تحقیق حوزة 6 منطقه غرب بانک صادرات ایران در شهر تهران بوده و روش نمونه گیری تصادفی ساده است.

7-1) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این تحقیق از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات تحقیق
شامل
مقدمه
کلید واژه
قلمرو زمانی و مکانی
روشها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش نمونه گیری

فصل دوم
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
مرور و ارائه چکیده 3 تحقیق مرتبط با موضوع
اصل تحقیق

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

منابع
پرسشنامه


جهت دانلود بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران
برچسب ها : تحقیق ,بانک ,صادرات ,مورد ,اطلاعات ,استفاده ,بانک صادرات ,شغلی کارکنان ,کارکنان بانک ,رضایت شغلی ,میزان رضایت ,بانک صادرات ایران ,کاهش میزان رضا

دانلود روش تحقیق در باره مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی

:: دانلود روش تحقیق در باره مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی

عنوان کامل : مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده

تعداد صفحات : 156

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

چکیده:
امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..
«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌کند و عملکردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3)
برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شکل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی که در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164)
در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده که البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و ... نتایج زیر به دست آمد.
1- مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یک سازمان یادگیرنده برخوردارند.
2- اصول و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.
3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرک تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند.
4- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند که این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است.
 
«مقدمه»
سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ارتقای دائمی ویادگیری فردی، گروهی ودر نتیجه یادگیری سازمانی کارکنان، موجبات تکامل وبالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم می‌سازد. در یادگیری‌ سازمانی ترتیبی اتخاذ می‌شود که با ایجاد ارتباط بین آگاهی‌ها و دانش فردی اعضای سازمان که از تجربیات کاری و سایر مجاری کسب دانش فرا گرفته شده «نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید. (الوانی، 1383-ص21)
سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است که همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا می‌کنند.
مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر،یک سازمان باید بهتر از آنها یاد بگیرد و دانش خود را سریعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به کار بندد. امروزه، سازمان‌ها و کارکنان آنها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است (علاقه‌بند، 1385)

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    1
تعریف و بیان مسأله    2
اهمیت مسأله    5
هدف تحقیق    9
سوالات تحقیق    9
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق    10
فصل دوم: ادبیات تحقیق    14
 بخش اول: پیشینه نظری تحقیق    18
سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت    18
سابقه سازمان یادگیرنده    21
تئوری یادگیری سازمانی    24
تعاریفی از یادگیری سازمانی    25
سازمان یادگیرنده    28
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده    34
نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی    37
اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج»    40
تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی    54
بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر    58
چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟    60
اجزای سازنده سازمان یادگیرنده    66
سازمان یادگیرنده در آینده    69
راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده    70
راهکارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده    75
مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده    76
تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)    78
مدارس یادگیرنده    80
ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده    89
مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی    96
بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق    99
نتیجه‌گیری    114
فصل سوم: روش تحقیق    118
روش تحقیق    119
جامعه آماری    120
نمونه و روش نمونه‌گیری    120
روش جمع‌آوری اطلاعات     121
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    122
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها    123
اطلاعات توصیفی گروه نمونه    124
جمع‌بندی    131
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    132
بحث و نتیجه‌گیری    133
محدودیت‌های پژوهشی    134
فهرست منابع    137
ضمائم    142


جهت دانلود مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود روش تحقیق در باره مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی
برچسب ها : سازمان ,یادگیری ,یادگیرنده ,تحقیق    ,یادگیرنده    ,سازمان‌های ,سازمان یادگیرنده ,سازمان یادگیرنده    ,«سازمان یادگیرنده» ,یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه در مورد بررسی صنعت شیرینی سازی

:: دانلود پایان نامه در مورد بررسی صنعت شیرینی سازی

عنوان کامل : پایان نامه بررسی صنعت شیرینی سازی

تعداد صفحات : 130

دسته : صنایع غذایی

توضیحات :

مقدمه:
شرکت شیرین منش واقع در خیابان آذربایجان بین چهارراه خوش و روکی پلاک 834 زیر نظر مدیر عامل وسرپرست این مجموعه جناب آقای محمد نصرتی به تولید انواع شیرینی، کیک و دسر مشغول است. تعداد پرسنلی که در این مجموعه مشغول به کار هستند حدود 30 نفر می باشد که در یک شیفت کاری از ساعت 8 تا 16 مشغول به کار هستند ومدت کار اضافه جزو اضافه کاری محسوب می شود. تعداد کار کنان در بخش ترکاری 5نفر، در بخش خشک کاری 10نفر، 7نفر فروشنده و 4نفرهم به عنوان کمکی نیزوجود دارند که بیشتر بعدازظهرها میایند.
این مجموعه هم اکنون بخش اعظمی از صادرات شیرینی را به عهده دارد. ونیز تامین کننده انواع شیرینی و کیک های تر ووخشک به فروشگاههای معتبر داخلی است.
به منظور پیشرفت در صنعت شیرینی همگام با کشورهای پیشرفته، این مجموعه به تولید شیرینی های دیابتی ودایتی(رژیمی) روی آورده که نیاز بیمارانی که توان استفاده از شیرینی را ندارند بر طرف کرده است. 
کودکان عزیز شیرینی مخصوص خود را بار رنگ و مواد طعم دهنده مجاز می توانند از این شرکت تهیه کنند.
این مجوعه به علت توانایی خاص در امر تولید، در سال 1380 مبادرت به ساخت کیک خامه طبیعی به وزن 7/2 تن در میدان آزادی به منا سبت ولادت حضرت مهدی(ع) پرده برداری شد. ونیز در سال 1381 بزرگترین کیک خامه طبیعی در جهان به وزن 4تن وبا استفاده از 120 لیتر آب زمزم طراحی و تولید نموده است که در صحن مقدس امام زاده صالح به نمایش عموم و جهان گذاشته شد به طوری که تمام رسانه های داخلی و خارجی به نقدوبررسی این کارغیر منتظره پرداختند.
آقای نصرتی مدیرعامل و سرپرست مجموعه وخانواده ی شیرین منش و همچنین ریاست اتحادیه صنف قنادی وشیرینی وکافه قنادی تهران و عضومجمع امور صنفی تهران می باشند وسالها در امر پیشرفت صنعت شیرینی سازی در ایران فعالیت داشته اند.
تولیدات در این قنادی برخلاف کارخانجات که به صورت مکانیکی و صنعتی انجام میشود، در اینجا به صورت سنتی صورت میگیرد .
اهم فعالیت این شرکت:
1)    تولید محصولات قابل عرضه در فروشگاه های زنجیره ای وسوپر مارکت ها( انواع کیک: کیک مکزیکی(دورنگ،شکلاتی،وانیلی)_ کیک میوه ای_انواع پای_ انواع سوهان عسلی(گردو،بادام هندی و...)شیرینی خانگی و ...) شیرینی مخصوص کودکان(قابل عرضه در مدارس و مهد کودکها و ...) انواع اسنک و اردو و کاناپه.
2)    تولید شیرینی های دیابتی ودایتی(رژیمی) قابل عرضه در سوپر مارکتها، بیمارستانها و مراکز تامین شیرینیهای مخصوص بیماران دیابتی.
3)    محصولات مخصوص پذیراییاز جشنها و سمینارها_ مراسم سوگواری وهمایش ها ( شیرینی، کیک، انواع خرما و حلوا، دسر، انواع اسنک و پیش غذا، شیرینی های ریز میوه ای)
4)    صادرات انواع شیرینی به تمام نقاط جهان.
5)    عرضه شیرینی ، کیک ودسر به کافی شاپ ها ، هتل ها، رستوران ها و تالارها. 
آقای نصرتی عضو فعال وقدیمی اتحادیه قنادان که در سال 1358 تا کنون در هیات رئیسه اتحادیه یاد شده جزو ارگان اصلی بوده ودر سمتهای بازرس و عضو هیات مدیره اصلی فعالیت داشته است. ایشان با این نظر که در بخش صنفی قنادی های ایران به رغم پیشرفتهای بین المللی دنیا ، تحولی رخ نداده است ، گفتند به جرات می توانم بگویم نه تنها پیشرفت نکرده ایم بلکه عقب گرد هم داشته ایم . ایشان دلیل ادعای فوق را به این شکل عنوان کردند: قنادی های ایرانی در سالهای گذشته دور، انواع واقسام شیرینی ها را ابداع    میکردند که امروزه از دوهزار قناد،دویاسه قناد هم آنگونه کار نمی کنند، ایشان عنوان کردند که: در حال حاضر مشتریان با مراجعه به قنادی ها، از شمال تا جنوب شهر با شیرینی های یکسان مواجه شده و نهایتا دوتا سه نوع دسر متفاوت نیز می بینند که این ذائقه تنوع طلب مشتریان را راضی نگه نمی دارد.
ظرفیت تولید: البته گفتن ظرفیت تولید یک شرکت، ساده نیست. فروش این شرکت با توجه به روزهاو ماههای مختلف سال و مناسبتهای گوناگون تولید متفاوت است.
به دلیل اینکه یکی از مهمترین افتخارات این شرکت تولید خانواده شیرینی ها به صورت سنتی است واین کار چه در ساختار تولید وچه در نوع محصولات هنوز به شکل سنتی انجام می پذیرد، بنابراین می توان میانگین تولید این شرکت را در عرض یک ماه به مقدار 400 تا700 تن بازگو کرد. که این مقدار تمام تولیدات این شرکت را اعم از انواع شیرینی های تر و خشک ودسرها وکیک ها را برای مصرف داخلی و خارجی در بر می گیرد.

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول
مراحل تولید 10
شیرینی‌های خشک 11
انواع‌ پای‌ها 33
شیرینی‌های تر 39
بتن پلمبیر 43
انواع دسرها 44
انبارهای موجود در ساختمان 48

فصل دوم
ویژگیهای شیرینی‌های آردی تنوری 57
مواد اولیه اصلی 61
روش تهیه بعضی از انواع شیرینی 91
خلاصه‌ای در مورد عوامل خطر آفرین 99
کنترل کیفیت 107

فصل سوم
موقعیت شغلی احتمالی کارآموز 119

فصل چهارم
نتیجه دوره کارآموزی 124
منابع 130


جهت دانلود بررسی صنعت شیرینی سازی اینجا کلیک نمایید

منبع

منبع : 20 فایلدانلود پایان نامه در مورد بررسی صنعت شیرینی سازی
برچسب ها : شیرینی ,انواع ,تولید ,شرکت ,قنادی ,صنعت ,صنعت شیرینی ,انواع شیرینی ,قابل عرضه ,شیرینی سازی ,صورت سنتی ,دیابتی ودایتی رژیمی

خرید بانک اطلاعات خرده فروشی مرغ و ماهی

:: خرید بانک اطلاعات خرده فروشی مرغ و ماهی

بانک اطلاعات خرده فروشی مرغ و ماهی
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان خرده فروشی مرغ و ماهی کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 565 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 8475 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف فروشندگان خرده فروشی مرغ و ماهی کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده فروشندگان خرده فروشی مرغ و ماهی کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده محصولات فروشندگان خرده فروشی مرغ و ماهی کشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.

ارسال این فایل هم به صورت نقدی و هم به روش تحویل در محل برای مشتری امکانپذیر است
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلخرید بانک اطلاعات خرده فروشی مرغ و ماهی
برچسب ها : فروشی ,خرده ,فروشندگان ,ماهی ,اطلاعات ,تلفن ,خرده فروشی ,فروشندگان خرده ,ماهی کشور ,بانک اطلاعات ,متحول کنید

خرید بانک اطلاعات درب و پنجره سازان کل کشور

:: خرید بانک اطلاعات درب و پنجره سازان کل کشور

بانک اطلاعات درب و پنجره سازان کل کشور
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان درب و پنجره سازان کل کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 931 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 13965 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف&nbsp,فروشندگان درب و پنجره سازان کل کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده فروشندگان درب و پنجره سازان کل کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده محصولات فروشندگان درب و پنجره سازان کشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلخرید بانک اطلاعات درب و پنجره سازان کل کشور
برچسب ها : سازان ,پنجره ,کشور ,فروشندگان ,اطلاعات ,تلفن ,پنجره سازان ,بانک اطلاعات ,متحول کنید ,بازاریابی تلفنی ,واحد صنفی

خرید بانک اطلاعات سازندگان و فروشندگان باطری خودرو

:: خرید بانک اطلاعات سازندگان و فروشندگان باطری خودرو

بانک اطلاعات سازندگان و فروشندگان باطری خودرو
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان و سازندگان باطری خودرو کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 563 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 8445 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف فروشندگان و سازندگان باطری خودرو کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده&nbsp,فروشندگان و سازندگان باطری خودرو کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده محصولات فروشندگان و سازندگان باطری خودرو کشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلخرید بانک اطلاعات سازندگان و فروشندگان باطری خودرو
برچسب ها : فروشندگان ,سازندگان ,باطری ,اطلاعات ,خودرو ,تلفن ,باطری خودرو ,سازندگان باطری ,خودرو کشور ,بانک اطلاعات ,بازاریابی تلفنی ,سازندگان باطری خودرو

خرید بانک اطلاعات صافکاران اتومبیل و گلگیرسازان

:: خرید بانک اطلاعات صافکاران اتومبیل و گلگیرسازان

بانک اطلاعات صافکاران اتومبیل و گلگیرسازان
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان اطلاعات صافکاران اتومبیل و گلگیرسازان کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 569 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 8535 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
 
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف اطلاعات صافکاران اتومبیل و گلگیرسازانکشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده صافکاران اتومبیل و گلکیرسازان کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده صافکاران اتومبیل و گلگیرسازانکشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلخرید بانک اطلاعات صافکاران اتومبیل و گلگیرسازان
برچسب ها : اطلاعات ,صافکاران ,اتومبیل ,تلفن ,بگذارید ,استان ,صافکاران اتومبیل ,اطلاعات صافکاران ,بانک اطلاعات ,متحول کنید ,بازاریابی تلفنی ,اطلاعات صافک?

خرید بانک اطلاعات فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی

:: خرید بانک اطلاعات فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی

بانک اطلاعات فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 898 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 13470 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
 
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده محصولات فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی کشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلخرید بانک اطلاعات فروشندگان ابزار و یراق ساختمانی
برچسب ها : فروشندگان ,ابزار ,یراق ,اطلاعات ,ساختمانی ,تلفن ,فروشندگان ابزار ,یراق ساختمانی ,ساختمانی کشور ,اطلاعات فروشندگان ,بانک اطلاعات ,اطلاعات فروش?

بانک اطلاعات فروشندگان پارچه

:: بانک اطلاعات فروشندگان پارچه

بانک اطلاعات فروشندگان پارچه
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان پارچه سراهای کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 976 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 14640 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف فروشندگان پارچه سرای کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده فروشندگان پارچه کل کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده محصولات فروشندگان پارچه کل کشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلبانک اطلاعات فروشندگان پارچه
برچسب ها : فروشندگان ,پارچه ,اطلاعات ,تلفن ,کشور ,بگذارید ,فروشندگان پارچه ,بانک اطلاعات ,اطلاعات فروشندگان ,متحول کنید ,بازاریابی تلفنی ,بانک اطلاعات فر

بانک اطلاعات فروشندگان فرش دست بافت

:: بانک اطلاعات فروشندگان فرش دست بافت

بانک اطلاعات فروشندگان فرش دست بافت
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان فرش دست بافت کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 298 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 4470 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف فروشندگان فرش دست بافت کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده فروشندگان فرش دست بافت کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده محصولات فروشندگان فرش دست بافت کشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلبانک اطلاعات فروشندگان فرش دست بافت
برچسب ها : فروشندگان ,بافت ,اطلاعات ,تلفن ,کشور ,بگذارید ,بافت کشور ,بانک اطلاعات ,اطلاعات فروشندگان ,متحول کنید ,بازاریابی تلفنی ,بانک اطلاعات فروشندگان

قلم خش گیر خودرو (رنگ فابریک)

:: قلم خش گیر خودرو (رنگ فابریک)

قلم خش گیر خودرو (رنگ فابریک)
قیمت: 16,500 تومان
این قلم خشگیر مطابق با کد رنگ خودرو شما بوده و با شستشو پاک نمی شود .
مناسب برای خودروهای ایران خودرو و سایپا

کد رنگ را از کجا پیدا کنیم ؟
کد رنگ خودرو معمولا در یکی از چهار قسمت ماشین درج می گردد :
1 - لای درب راننده
2 - لای درب شاگرد
3 - کنار شماره موتور ماشین بر روی پلاک فلزی
4 - بر روی شیشه های عقب خودرو بر روی برگه کاغذی ( در خودرو های صفر )


(( حتما کد رنگ را به دقت انتخاب نمائید ))


توجه بسیار مهم :
خریداران محترم مستحضر باشند که هیچ نوع قلم خشگیری وجود ندارد که خش بدنه خودرو را مانند روز اول کند ،این قلم و تمامی قلم های خشگیر فقط برای ترمیم رنگ میباشند . ( فریب تبلیغات غیر واقعی را نخورید )

این قلم مانند قلم فیکس ایت پرو ( Fix it pro ) نمی باشد داخل این قلم رنگ خودرو میباشد نه مایع بدون رنگ .

Www.20elm.ir 20علم

کالا قبل از ارسال بازدید شده و پس از تائید سلامت آن ارسال میشود .نحوه ارسال :

پس از پرداخت وجه ، مرسوله در سریع ترین زمان ممکن ( در تهران 24 ساعت و در شهر های دیگر 48 ساعت ) برای خریدار در بسته بندی مناسب و بدون آسیب دیدگی ارسال خواهد شد.


خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلقلم خش گیر خودرو (رنگ فابریک)
برچسب ها : خودرو

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان

:: بانک اطلاعات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 448 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود6720 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده محصولات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان کشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلبانک اطلاعات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان
برچسب ها : فروشندگان ,لوازم ,بهداشتی ,اطلاعات ,ساختمان ,تلفن ,لوازم بهداشتی ,فروشندگان لوازم ,بهداشتی ساختمان ,ساختمان کشور ,اطلاعات فروشندگان ,فروشندگا

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم خانگی برقی

:: بانک اطلاعات فروشندگان لوازم خانگی برقی

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم خانگی برقی
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان لوازم خانگی برقی کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف947 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 14205 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف&nbsp,فروشندگان لوازم خانگی برقی کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده فروشندگان لوازم خانگی برقی کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده محصولات فروشندگان لوازم خانگی برقی کشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.

خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلبانک اطلاعات فروشندگان لوازم خانگی برقی
برچسب ها : فروشندگان ,لوازم ,خانگی ,اطلاعات ,برقی ,تلفن ,لوازم خانگی ,فروشندگان لوازم ,خانگی برقی ,برقی کشور ,اطلاعات فروشندگان ,فروشندگان لوازم خانگی ,اط

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

:: بانک اطلاعات فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان لوازم صوتی و تصویری کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 322 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 4830 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف فروشندگان لوازم صوتی و تصویری کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده عمده فروشندگان لوازم صوتی و تصویری کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده محصولات فروشندگان لوازم صوتی و تصویری کشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلبانک اطلاعات فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
برچسب ها : فروشندگان ,لوازم ,صوتی ,اطلاعات ,تصویری ,تلفن ,لوازم صوتی ,فروشندگان لوازم ,تصویری کشور ,اطلاعات فروشندگان ,بانک اطلاعات ,اطلاعات فروشندگان لو

بانک اطلاعات فروشنگان موتور سیکلت و لوازم یدکی

:: بانک اطلاعات فروشنگان موتور سیکلت و لوازم یدکی

بانک اطلاعات فروشنگان موتور سیکلت و لوازم یدکی
قیمت: 38,000 تومان
محتویات بانک اطلاعات فروشندگان موتورسیکلت و لوازم یدکی آن کشور این مجموعه به صورت یک فایل پی دی اف 427 صفحه ای می باشد که اطلاعات به تفکیک استان و شهر (بر اساس حروف الفبا) مرتب شده اند.
این فایل، حدود 6405 واحد صنفی را شامل می شود. که در هر سطر، نام واحد صنفی - نام مدیر - تلفن - استان - شهر - آدرس نوشته شده است.
آدرس و شماره تلفن ثابت صنف فروشندگان موتورسیکلت و لوازم یدکی آن کل کشور به تفکیک شهر و استان موبایل برخی ار فروشندگان عنوان فروشگاه نام فروشنده نوع فایل : PDF صحت اطلاعات : 70% تا 75% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1393 میباشد
اگر فروشنده موتورسیکلت و لوازم یدکی کل کشور هستید.
اگر بازاریاب عمده فروشندگان موتورسیکلت کلکشور هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید.

خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلبانک اطلاعات فروشنگان موتور سیکلت و لوازم یدکی
برچسب ها : لوازم ,اطلاعات ,تلفن ,یدکی ,موتورسیکلت ,فروشندگان ,لوازم یدکی ,بانک اطلاعات ,فروشندگان موتورسیکلت ,بازاریابی تلفنی ,متحول کنید ,فروشنگان موتو?

خرید برنامه دفترچه تلفن جالب و زیبا پر از امکانات

:: خرید برنامه دفترچه تلفن جالب و زیبا پر از امکانات

دفترچه تلفن جالب و زیبا پر از امکانات
قیمت: 130,000 تومان

 


تابحال چند بار تمام منزل و محل کار خود را برای پیدا کردن یک شماره تلفن زیر و رو کرده اید؟
چند سر رسید و دفتر تلفن قدیمی و حجیم دارید که مجبورید به خاطر شماره ها آنها را نگه دارید؟
جستجو در بین شماره ها چقدر مشکل است؟
با این نرم افزار به راحتی می توانید اطلاعات تلفن مورد نظر خود را ثبت نمایید، محدودیت تعداد ورود اطلاعات هم ندارد، سپس به راحتی می توانید اطلاعات وارد شده را جستجو نمایید، این نرم افزار دارای جستجوی چند مرحله ای می باشد.


 


  

 


 


 


اطلاعات شخصی


 


اطلاعات شغلی


 


 


توضیح و عکس

  انتخاب ستون


 


 


 


تبدیل مقادیر


 


 پیش شماره تلفن ها


 


 پشتیبان اطلاعات

 بازگردانی اطلاعات


 


 تنظیمات چاپ


نمونه چاپ

 


 تعیین سطح دسترسی کاربران


 


 جابجایی و تغییر مقادیر ستونها به صورت کلی

 


 

مرتب سازی چند سطحی صعودی و نزولی


 


 


 تعیین کلید دسترسی سریع به نرم افزار

 


 


 انتخاب شماره جهت تماس


 


 راهنمای نرم افزار  

 


 


این نرم افزار دارای امکانات بسیاری  می‌باشد و هم اکنون چندین سال است که در تمام کشور پخش و مشغول به کار می‌باشد در زیر به امکانات و توانایی های آن اشاره ای شده است :
با این نرم افزار به راحتی می توانید اطلاعات تلفن مورد نظر خود را ثبت نمایید، محدودیت تعداد ورود اطلاعات هم ندارد، سپس به راحتی می توانید اطلاعات وارد شده را جستجو نمایید، این نرم افزار دارای جستجوی چند مرحله ای می باشد.
در اولین قسمت جستجو هر چیزی تایپ شود، در تمام قسمتها جستجو می‌شود مثلا چنانچه کلمه تهران را تایپ نمایید این کلمه در تمام قسمتها مانند نام خانوادگی (محمدی تهرانی)، آدرس (تهران ـ میدان انقلاب) یا (شاهرود، خیابان تهران، بلوار قدوسی)، شهر و سایر قسمتها جستجو خواهد شد.
جستجوی برنامه دارای 3 حالت می باشد:

در حالت اول هر قسمتی از عبارت مورد نظر تایپ شود برنامه آن را جستجو می کند مثلا فرض کنید نام خانوادگی شخصی محمدی است با تایپ م، ح، مد، محمد و هر ترکیب دیگر برنامه این شخص را پیدا نموده و نمایش می دهد، در این حالت سایر موارد نظیر محمدزاده، محمدی نیا، پور محمدی و ... نیز نمایش داده خواهد شد.

در حالت دوم باید دقیقا کلمه محمدی وارد شود تا شخص نمایش داده شود و مثلا با تایپ محمدی دیگر افرادی با نام خانوادگی محمد زاده، محمدی نیا، پور محمد و ... نمایش داده نمی‌شود

در حالت سوم برنامه مواردی را نمایش می دهد که از ابتدای کلمه وارد نمایید مثلا برای نمایش محمدی باید م یا مح یا محم یا محمد یا محمدی وارد شود
در این حالت کلیه افرادی که نام خانوادگی آنها با عبارت تایپ شده شروع شود نمایان می‌شود مثلا اگر مح وارد شود محمدی، محمد زاده، محمد نیا، محسنی، محترم و ... نمایش داده خواهد شد و پور محمد چون مح اول آن قرار ندارد نمایش داده نمی‌شود

امکان جستجو بر اساس تمام موارد از جمله نام، آدرس، شهر و … وجود دارد.

می‌توانید شماره شخص را وارد نمایید تا برنامه نام وی را پیدا کند مثلا چنانچه شماره 09120000000 جستجو شود برنامه در تمام شماره ها مثل تلفن محل کار 1 و 2، فاکس، تلفن منزل و ... به دنبال آن جستجو نموده و نام و سایر مشخصات وی را نمایش می دهد.

تمامی حالتهای جستجو در مورد شماره ها و سایر ستونهای اطلاعاتی نیز صدق می‌کند، در زیر چند مثال از جستجوهایی که می‌توانید انجام دهید آمده است :

جستجو به دنبال افرادی که در نام خانوادگی آنها عبارت محمد وجود دارد
جستجو به دنبال افرادی که نام خانوادگی آنها دقیقا کلمه "رضایی" است
جستجو به دنبال افرادی که موبایل آنها با 0912 شروع می‌شود
جستجو به دنبال افرادی که در شماره آنها عدد 88 وجود دارد
جستجو به دنبال آقایانی که تهرانی هستند و در ایران خودرو کار می کنند
جستجو به دنبال افرادی که جزء مشتریان هستند
جستجو به دنبال افرادی که آدرس آنها در خیابان ولی عصر است
جستجو به دنبال افرادی که تهرانی بوده و جزء دوستان هستند
جستجو به دنبال شرکتهایی که در شیراز بوده و زمینه کاری آنها کشاورزی است
...
...
...
شش قسمت برای جستجو موجود است که بصورت پیش فرض بر اساس مواردی که از پیش تنظیم شده جستجو می‌نمایند، اما شما می‌توانید ستونهای جستجوشونده و نوع جستجو (جستجوی قسمتی از عبارت، عبارت کامل، جستجو از ابتدا) در هر یک از خانه‌ها را به دلخواه خود تعیین نمایید.
مواردی که جستجو شده اند و یا کل اطلاعات به دو صورت اتوماتیک و دستی قابل چاپ می باشد و برنامه می تواند گروه های مختلف را جداگانه چاپ نماید مثلا تاکسی تلفنی ها باهم، اقوام با هم، مشتریان با هم و ... و قسمت ها را نیز جداگانه بر اساس مورد دلخواه مرتب سازی نماید
ضمنا قسمت چاپ غیر اتوماتیک نرم افزار بسیار قدرتمند و در عین حال با کاربری ساده بوده و به هر صورت دلخواه می‌توانید گزارش های چاپی مختلف با سایز کاغذ دلخواه طراحی نمایید.
می‌توانید از لیست تلفنها خروجی های متنی، اکسل، Outlook و موبایل و html تهیه نمایید، همچنین می‌توانید خروجی های اکسل یا متنی مجزا برای هر گروه تهیه نمایید
اطلاعات اشخاص و شرکت ها را می‌توانید به طور مجزا شامل اطلاعات شخصی و اطلاعات شغلی ثبت نمایید.
برای راحتی کار می توانید شماره ها را به صورت محدوده وارد نمایید مثلا 7-3334560 و برنامه هنگام شماره گیری خودش شماره ها را تفکیک خواهد کرد.
امکان ایجاد تغییرات کلی در اطلاعات وجود دارد، مثلا فرض کنید پیش شماره شهری از 0211 به 021 تغییر کرده است، با استفاده از این قسمت شما می‌توانید تمامی شماره های ثبت شده برای آن شهر را یکجا اصلاح نمایید.
امکان مرتب سازی یک یا چند سطحی به شکلی ساده گنجانده شده است مثلا ابتدا مرتب سازی بر اساس نام خانوادگی و اگر افرادی نام خانوادگی یکسان داشتند آنها را بر اساس نام مرتب نماید، هممچنین می توانید تلفنها را بر اساس حروف الفبا (مانند دفترچه تلفن های معمولی) مشاهده نمایید.
تلفنها قابل گروه بندی است مثلا تاکسی تلفنی ها را جدا نمایید و یا اقوام را در دسته‌‏بندی خودش قرار دهید و هر دسته‏‌بندی جدیدی مایل باشید اضافه و کم نمایید و نیز تعداد تلفنهای موجود در هر دسته‌بندی را می توانید مشاهده نمایید.
امکان کار و شماره گیری با تلفنهای معمولی و سانترال را داراست.
امکان نمایش شماره و مشخصات تماس گیرنده (کالر آِی دی) را چه برای خطوط معمولی و چه برای تلفنهای سانترال، داراست.
پس از شماره گیری با تلفنهای گویا مثل تلفنبانک ها، شماره گیر برنامه قطع نشده و قابلیت کنترل تلفنهای گویا را داراست.
لیست پیش شماره تلفن تمامی شهرهای ایران به تفکیک استان ها، با قابلیت جستجو، ویرایش و اضافه نمودن را داراست
7936 شهر و روستا بر اساس اطلاعات سایت مخابرات ایران (یکی از کاملترین بانکهای اطلاعات کد شهر ها)
کاربران یکی از بخشهای مهم هر نرم افزار است، در این برنامه امکان تعریف کاربران مختلف با امکان تعیین دسترسی هر یک به قسمتهای مختلف گنجانده شده است.
به روز آوری نرم افزار از سایت شرکت نیز یکی دیگر از مزایای برنامه می باشد، شما می توانید نسخه های جدید نرم افزار را به راحتی از طریق سایت به روز آوری نمایید و یا در صورت تمایل نسخه جدید را از طریق پست دریافت کنید.
امنیت اطلاعات نیز بحثی بسیار مهم است، در اکثر نرم افزارها قسمتی تحت عنوان پشتیبان اطلاعات وجود دارد که شما می توانید با استفاده از آن از اطلاعات برنامه خود یک نسخه کپی بگیرید و برای روز مبادا نگه دارید، اما اگر در اثر سهل انگاری کاربر، نسخه پشتیبان گرفته نشود و یا دیسکت پشتیبان اطلاعات شما خراب شود و خلاصه اطلاعات شما به هر دلیلی از بین برود چه ؟این نرم افزار برای این مشکل هم راهی دارد و آن تهیه نسخه پشتیبان اتوماتیک توسط خود نرم افزار علاوه بر پشتیبان دستی توسط کاربر است، بدین صورت که هنگام خروج از برنامه پشتیبان اتوماتیک تهیه می نماید ضمنا هنگام انجام کارهای مهم که با اطلاعات سر و کار دارند (مانند حذف کلی اطلاعات، یا تغییرات کلی در اطلاعات و ...)، ابتدا از شما برای تهیه نسخه پشتیبان کسب تکلیف می کند.


کپی های تهیه شده توسط برنامه به صورت فشرده بوده و حجم کمی را اشغال می‌کنند و به همین دلیل فضای کامپیوتر شما را نیز هدر نمی دهند.
به خاطر مسائل امنیتی، فایلهای پشتیبان قابلیت گذاشتن کلمه عبور را هم دارد.
راهنمای جامع و قدم به قدم نرم افزار همه جا در اختیار شماست و می‌توانید در هر زمان به آن مراجعه نمایید.
طراحی زیبای ظاهری نرم افزار نیز از دیگر امکانات آن می باشد که در این کار از گرافیستهای حرفه ای کمک گرفته شده است تا بتواند امکان کار را در محیطی زیبا و لذت بخش برای شما فراهم نماید.

خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلخرید برنامه دفترچه تلفن جالب و زیبا پر از امکانات
برچسب ها : اطلاعات ,شماره ,جستجو ,افزار ,برنامه ,نمایید ,دنبال افرادی ,نمایش داده ,مرتب سازی ,توانید اطلاعات ,شماره گیری ,افزار دارای جستجوی ,نمایید، محدو?

خرید نرم افزار محاسبه گر قیمت طلا و جواهر

:: خرید نرم افزار محاسبه گر قیمت طلا و جواهر

نرم افزار محاسبه گر قیمت طلا و جواهر
قیمت: 100,000 تومان

با استفاده از این نرم افزار می‌توانید عملیات محاسبه قیمت طلا را به راحتی و تنها با واردن نمودن وزن و اجرت جنس انجام دهید.
امکان تنظیم نرخ روز هر گرم طلا ، درصد سود و تنظیم میزان کسری بابت خرید موجود است.
امکان محاسبه قیمت همزمان چندین جنس با هم وجود دارد ضمن اینکه قیمت هر جنس به تفکیک و با اجرت جداگانه نمایش داده می‌شود، انتخاب اجرت های متفاوت نیز امکان پذیر می باشد.
 
چنانچه شخصی طلایی برای تعویض بیاورد ، امکان کسر قیمت طلای تعویضی همزمان با محاسبه قیمت طلای جدید موجود است.
اگر شخصی بخواهد طلای خود را بفروشد نیز امکان محاسبه قیمت با در نظر گرفتن میزان کسری بابت خرید موجود است.
تمامی محاسبات بالا همزمان با هم نیز قابل انجام می‌باشد.
 
محاسبات این برنامه با دقت بسیار بالا و تا 8 رقم اعشار برای وزن و قیمت قابل انجام است.
مبلغ جنس محاسبه شده به عددی و نیز به صورت فارسی برای شما نوشته خواهد شد.
 
کار با این نرم افزار بسیار راحت و ساده می‌باشد و شما می‌توانید در کمتر از 2 ثانیه قیمت طلای انتخابی مشتری را برای وی مشخص کنید، با این کار امکان خرید مشتری بسیار بیشتر است ، زیرا می‌داند محاسبه قیمت طلا ، مانند ماشین حساب برای شما وقت‌گیر نیست و می‌تواند موارد بیشتری را سؤال نموده و احتمال خرید افزایش می‌یابد ، ضمن اینکه این مورد باعث مراجعه بیشتر مشتری به طلافروشی شما می‌گردد.
 
ضمنا امکان دریافت سریع نرم‌افزار از طریق اینترنت و همچنین امکان دریافت از پست وجود دارد.

خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلخرید نرم افزار محاسبه گر قیمت طلا و جواهر
برچسب ها : قیمت ,محاسبه ,امکان ,افزار ,طلای ,مشتری ,محاسبه قیمت ,قیمت طلای ,قابل انجام ,امکان دریافت ,وجود دارد

خرید نرم افزار رستوران و کافی شاپ آرمینا فود

:: خرید نرم افزار رستوران و کافی شاپ آرمینا فود

نرم افزار رستوران و کافی شاپ آرمینا فود
قیمت: 630,000 تومان

این نرم افزار به مدت 12 سال است که در تمام کشور نصب شده و مشغول به کار می‌باشد و دارای امکانات بسیاری می‌باشد :

http://www.arminaco.com/mahsoolat/res/large/17-coffee24.jpg

1. سیستم انبار و کنترل موجودی و تهیه غذا بر اساس مواد مصرفی (فرمول تولید)
2. امکان چاپ همزمان چند فیش با چند چاپگر با سایز کاغذ دلخواه
3. امکان تفکیک اغذیه رستوران و کافی شاپ و ارسال هر کدام به چاپگر مخصوص نصب شده در آن آشپزخانه یا کافی شاپ
4. امکان چاپ با چاپگرهای حرارتی مخصوص فیش و سایر چاپگرهای معمولی با سایز کاغذ 6 و 8 سانتیمتری A5 و A4 به زبان فارسی و انگلیسی

5. حسابداری کامل شامل خرید فروش بده بستان نقدی چک کنترل حسابهای بانکی و واریز و برداشت هزینه درآمد و ...
6. امکان نمایش شماره و مشخصات تماس گیرنده (CallerId) و نیز ثبت ساعت و تاریخ تماس نام تعداد زنگ و شماره خط (از یک تا بی نهایت خط تلفن)

 
 


7. تعریف کاربران مختلف و کنترل بسیار دقیق دسترسی به قسمت‌های مختلف برنامه و همچنین تعریف ساعت و تاریخ مجاز کار برای آنها

8. گرفتن پشتیبان اتوماتیک و دستی از اطلاعات و فایلهای مهم نرم افزار
9. گزارشات متنوع و گوناگون از جمله فروش روزانه و ماهانه گزارش پیک ه گزارش خرید آمار استقبال مشتریان از غذاه عملکرد مشتریان و میزان خرید آنها به ترتیب اولویت سود و زیان تولد مشتریان و ...

10.امکان درج پیام دلخواه در فیش و همچنین پیامهای مناسبتی فال شعر و ...
11. قابلیت کار با مانیتور لمسی (Touch Screen) سیستم یکپارچه پوز POS بارکد‌خوان نمایشگر مشتری و ... و دارای امکانات مخصوص این کار
 

12. امکان تعریف شماره میز برای شش بخش مجزا از رستوران
13. آپدیت نرم افزار از طریق سایت شرکت و هشدار اتوماتیک آپدیت جدید14. طراحی ظاهری زیبا در محیطی کاملا فارسی و کاربری بسیار آسان
15. پشتیبانی قدرتمند شرکت از مشتریان شامل پشتیبانی تلفنی گفتگوی آنلاین سایت پشتیبانی ایمیلی و پشتیبانی آنلاین از طریق نرم افزار کنترل از راه دور

16. امکان افزودن امکانات خاص مورد نظر مشتری پس از تعیین هزینه و زمان
نرم افزار آرمینافود جهت مدیریت رستوران و کافی شاپ است که حاصل 10 سال تلاش جهت تولید و ارتقاء می باشد و سعی شده نیازهای مدیران اینگونه مراکز در نظر گرفته شود این برنامه اکنون در سطح کل کشور پخش شده و مشغول به کار می باشد که در زیر به امکانات و توانایی های آن اشاره ای شده است:

 

1 - پشتیبانی نرم افزار بسیار قدرتمند می باشد
2 - بسیار راحت جهت استفاده حتی برای کسانیکه با کامپیوتر آشنایی چندانی ندارند.
3 - سیستم انبار و کنترل موجودی فرمول تولید غذا با استفاده از مواد اولیه4 - قابلیت کار با با مانیتور لمسی (تاچ اسکرین) و دارای امکانات خاص برای این کار
5 - پشتیبانی از CallerId کالر آی دی از 1 تا 8 خط تلفن
6 - امکان کنترل و مدیریت پیک ها


7 - امکان طراحی گزارشات پویا توسط طراح گزارش قدرتمند و جدید نرم افزار به وسیله خود کاربر
8 - کار با این نرم افزار بسیار راحت و سریع انجام می‌شود طوری که باید به فکر چاپگر پر سرعت باشید !
9 - امکان چاپ هر تعداد فاکتور دلخواه به صورت همزمان برای مشتری و آشپزخانه و چاپ با چندین چاپگر مختلف و نیز چاپگرهای شبکه با تنظیم جداگانه اندازه کاغذ و سایر خصوصیات هر چاپگر

10 - امکان چاپ با چاپگرهای حرارتی جوهرافشان و ... مخصوص فیش و امکان چاپ با سایر چاپگرهای معمولی دیگر

11 - امکان تعریف جداگانه هزینه پیک برای هر مشتری یا هزینه ثابت برای تمام مشتریان
12 - امکان فروش به مشتریان عمومی بدون نیاز به تعریف مشخصات مشتری در برنامه
 


13 - امکان فروش به مشتریان مخصوص با تعریف مشخصات و کد مشتری در برنامه
14 - صفحه فروش قدرتمند و سریع مخصوص رستوران و کافی شاپ با امکانات فراوان و قابلیت شخصی سازی

15 - امکان صدور برای سرو غذا در داخل رستوران یا بیرون و یا جهت حمل با پیک
16 - حسابداری شامل خرید و فروش و فاکتورهای مربوط به آن
 
 17 - دریافت و پرداخت چک و کنترل حسابهای بانکی
18 - ثبت هزینه های مختلف از جمله آب برق و …19 - ثبت درآمدهای نامشهود مانند فروش ضایعات و …
20 - هشدار اتوماتیک برای سر رسید چک
21 - جستجوی آسان قدرتمند و بسیار پیشرفته بر اساس تمام موارد در هر قسمت از برنامه
 22 - گزارشات متنوع از جمله
گزارش موجودی کالا
گزارش کارکرد مشتریان و میزان خرید آنها به ترتیب اولویت
گزارش و آمار فروش غذاهای مختلف جهت سنجش میزان استقبال مشتریان از غذاها
گزارش کارکرد یک شخص خاص
گزارش گزارش ریز خرید مشتری
گزارش گزارش ریز خرید به تفکیک فاکتور
گزارش گزارش کالاهای خریداری شده توسط اشخاص
گزارش گزارش عملکرد پیک ها
گزارش فاکتورهای خرید
گزارش فاکتورهای فروش
گزارش سر رسید چک ها
گزارش حساب عملکرد سود و زیان
گزارش سود جداگانه فروش هر کالا
گزارش قیمت تمام شده خرید کالاها
گزارش حسابهای بانکی
گزارش گزارش تولد مشتریان
چاپ بارکد کالاها
چاپ 15 مدل منوی غذای تصویری و متنی

و بسیاری گزارشات دیگر که قابل ساخت توسط خود شما نیز می باشندخرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلخرید نرم افزار رستوران و کافی شاپ آرمینا فود
برچسب ها : گزارش ,امکان ,افزار ,مشتریان ,کنترل ,مشتری ,گزارش گزارش ,دارای امکانات ,حسابهای بانکی ,هشدار اتوماتیک ,امکان تعریف ,کنترل حسابهای بانکی ,سایر چ?

خرید نرم افزار ویژه رستوران،کافی شاپ، فست فود،بیرون بر،کافه بستنی و ...

:: خرید نرم افزار ویژه رستوران،کافی شاپ، فست فود،بیرون بر،کافه بستنی و ...

نرم افزار ویژه رستوران،کافی شاپ، فست فود،بیرون بر،کافه بستنی و ...
قیمت: 390,000 تومان
   نرم افزار رستوران | صفحه اصلی فروش : شامل نمایش اطلاعات :
    - گروه های غذایی : هر تعداد گروه غذایی که کاربر در برنامه تعریف کرده است .
    - نام کامل غذاها : نمایش هر تعداد غذایی که کاربر در گروه های غذایی تعریف کرده است .
    - کد غذاها : در صورت اختصاص دادن یک شماره به عنوان کد به غذاها ( برای فروش غذاها به صورت کد برای کاربرانی که از دستگاه فیش کیبرد استفاده می کنند )
    - نمایش انواع مختلف پذیرش سفارش در یک صفحه شامل : 1- سالن 2- بیرون بر حضوری 3- بیرون بر ارسال توسط پیک ( یکی از نقاط قوت برنامه زعفران نسبت به برنامه های مشابه ، تجمیع انواع مختلف پذیرش سفارش در یک صفحه است که باعث افزایش سرعت پذیرش انواع مختلف سفارش ها توسط کاربر به صورت همزمان و مخصوصا در ساعات اوج کاری خواهد شد .)
    - انتساب فاکتور به پیک در همان فرم فروش : در صورت انتخاب مدل ارسال توسط پیک ، لیست پیک ها در نرم افزار ظاهر می گردد که این امر نیز باعث افزایش سرعت و عملکرد بهتر کاربر خواهد شد.
    - نمایش کالر آی دی ( نمایشگر شماره تلفن ) : نمایش اطلاعات تماس های تلفنی تا 8 خط در فرم فروش و درج مشخصات مشترکین در هنگام برقراری تماس به صورت خودکار
    - درج عملیات مالی شامل : تخفیف ( به صورت عدد و درصد ) 2- مالیات بر ارزش افزوده 3- سرویس ( به صورت عدد و درصد) 4- کرایه ( مخصوص سفارشات ارسال توسط پیک )5- نقدی و اعتباری بودن وضعیت تسویه فاکتور
    - دسترسی به تمام فرم های پرکاربرد به صورت ویجت در فرم فروش شامل : 1- نمایش لیست فاکتورها 2- اعلام شماره فاکتورها ( به صورت نرم افزاری و با استفاده از اسپیکر کامپیوتر ) 3- موجودی غذاها (درج تعداد برای فروش روزانه) 4- تنظیمات کاربری برنامه 5- فرم مشترکین 6- فرم غذاها 7- درج توضیحات در فاکتور آشپزخانه بر اساس درخواست مشتری 8 - نمایش گزارش صندوق دار 9 - نمایش گزارش موجودی انبار 10- درج توضیحات فاکتور ( بصورت مثال درج آدرس ، تلفن و ... مشتریان غیر مشترک و درج آن در پایین فاکتور ) 11- ویجت ارسال پیام نوشتاری برای سایر بخش ها ( مانند ارسال یک پیغام برای سر آشپز توسط پرینتر آشپزخانه)
    - چاپ فاکتور صندوق و فاکتور آشپزخانه به صورت جداگانه
    - تغییر در مبلغ فاکتور : تغییر دستی قیمت کل فاکتور و درج قیمت دلخواه برای جمع فاکتور - مشاهده فاکتور قبلی و بعدی فاکتور فعلی و اولین و آخرین فاکتور روز
    - ویجت های افزایش و کاهش تعداد برای افزایش و کاهش تعداد غذاها و همچنین ویجت صفحه کلید برای درج تعداد زیاد
    - قابلیت کلیک کردن بر روی سطر های فاکتور و امکان افزایش و یا کاهش تعداد آن سطر با استفاده از صفحه کلید کیبرد کامپیوتر ( بدین ترتیب که زمانی که کابر سطری را انتخاب کرده است اگر از روی کیبرد کامپیوتر هر عددی را وارد کند ، تعداد آن سطر برابر عدد وارد شده خواهد شد.) جهت نمایش فرم مربوطه بر روی عکس کلیک کرده و کمی صبر کنیدفرم فروش
    نرم افزار رستوران سفارشات سالن : جهت رفاه و عملکرد بهتر مشتریانی که دارای سالن غذاخوری می باشند ، این بخش به نرم افزار افزوده شده است که قابلیت هایی از قبیل :
    - نمایش میزهای سالن با نامگذاری دلخواه و تعداد ستون های دلخواه - نمایش مشغول یا آزاد بودن میزهای سالن و مشخص کردن آنها توسط رنگ پس زمینه
    - نمایش فاکتور مربوط به میزهای مشغول
    - ویرایش فاکتور میزهای مشغول - چاپ صورت حساب فاکتورها - تسویه فاکتورها
    - ویرایش فاکتورها
    - نمایش ویجت فرم های پر کاربرد مانند : فرم فاکتورها 2- فرم واگذاری به پیک 3- فرم تنظیمات کاربری 3- فرم مشترکین 5- فرم غذاها 6- ویجت ارسال پیام نوشتاری برای سایر بخش ها ( مانند ارسال یک پیغام برای سر آشپز توسط پرینتر آشپزخانه) - گزارش صندوق دار - تنظیم مکان میزها : امکان جابه جایی میزها ، تخت ها ، آلاچیق ها و ....
    - امکان دسته بندی و تعریف گروه برای تعدادی از میزها و نامگذاری دلخواه برای آنها ( به طور مثال : میزها ، تخت ها ، آلاچیق ها و ....) جهت نمایش فرم مربوطه بر روی عکس کلیک کرده و کمی صبر کنیدresturant
    رستوران فاکتورها: نمایش فاکتورهای صادر شده در روز جاری و روزهای گذشته و نمایش اطلاعات مربوط به آنها مانند : 1 - شماره فاکتور ، وضعیت فاکتور ( عادی ، مرجوعی ، ویرایش شده ، حذف شده ، ارسال شده توسط پیک ). 2 - تعداد اقلام فاکتور 3 - نام مشترکین 4 - کد اشتراک 5 - مبلغ کل فاکتور 6 - تاریخ فاکتور 7 - ساعت صدور فاکتور 8 - مهمان 9 - وضعیت اصلاحی فاکتور . و امکان مرتب سازی کل فاکتورها بر اساس هر یک از این آیتم ها جهت نمایش فرم مربوطه بر روی عکس کلیک کرده و کمی صبر کنیدگزارش فاکتورها
    نرم افزارتسویه حساب مشترک اعتباری : امکان تسویه حساب با مشترکینی اعتباری و مشاهده وضعیت بستانکار / بدهکار آنهابر روی عکس کلیک کنید!
    حسابداری رستوران تسویه حساب پیک: تسویه حساب با پیک ها و مشاهده فاکتورهایی که به هریک از آنها واگذار شده است بهمراه ریز جزئیات فاکتورهابر روی عکس کلیک کنید!
    فست فودتسویه حساب پرسنل: تسویه حساب پرسنلی که اجازه مهمان کردن دارند .بر روی عکس کلیک کنید!
    نرم افزار فست فودتسویه حساب صندوق: نمایش موجودی صندوق ها و میزان فروش غیر نقدی و امکان برداشت مبلغ از صندوق ( جهت تحویل گرفتن صندوق از صندوقدار)بر روی عکس کلیک کنید!
    نرم افزار رستوران واریز وجه به صندوق : امکان واریز وجه به صندوق جهت پرداخت هزینه ها و سایر عملیات مالی...
    رستورانی انتقال وجه بین صندوق ها : امکان انتقال وجه از صندوقی به صندوق دیگر بهمراه درج توضیحات ...
    کافی شاپ ثبت بدهکاری مشترک : ثبت بدهکاری مشترک به دو صورت کسر از صندوق ( جهت جلوگیری از بروز اختلاف حساب صندوق و فروش روزانه ) و یا ثبت بدهکاری مشترک به صورت جداگانه ...
    بیرون برثبت هزینه : امکان ثبت هزینه های جاری مجموعه مانند هزینه قبوض ، خرید وسایل مصرفی و .... و پرداخت آنها از محل صندوق دلخواه ...
    کترینگ عملیات انبار : ورود و خروج مواد اولیه از انبارها و انتقال آنها از انباری به انبار دیگر...
    سفره خانه سنتی موجودی غذاها : یکی از قابلیت های منحصر به فرد نرم افزار زعفران امکان تعیین تعداد روزانه برای هر غذا می باشد . در صورتی که کاربر برای غذایی تعداد روزانه تعیین نماید به ازای هر فروش از تعداد آن کم شده و در صورتی که بخش هشدار موجودی غذاها در تنظیمات فعال باشد ، زمانی که فروش به بازه اخطار برسد برنامه پیغام اخطار مناسبی به کاربر می دهد.
     ساندویچی اعلام فاکتور : این قابلیت بیشتر در فست فودها (Fast Food) و مراکزی که ابتدا فیش صادر ، تسویه حساب و سپس اقدام به تحویل غذا می کنند کاربرد دارد . جهت اعلام شماره فاکتور نیاز به سخت افزار مخصوص است ولی نرم افزار زعفران بصورت نرم افزاری و با استفاده از اسپیکر متصل به کامپیوتر این قابلیت را در اختیار کاربر قرار می دهد و تنها کافیست شماره فاکتور را درج کرده و بر روی دگمه اعلام شماره کلیک نمایید....
    .: امکانــات بخـش اطلاعـات :.
    نرم افزار کترینگ مشترکین : تعریف مشترکین رستوران و درج اطلاعاتی همچون : 1 - نوع ( سالن یا بیرون بر ) 2 - پیشوند :( آقا / خانم / شرکت /....) 3 - گروه ( خانواده ، دوستان ، همسایگان و ....) 4 - کد اشتراک 5- تاریخ تولد 6 - تعیین معمولی یا اعتباری بودن مشترک 7 - تعیین سقف اعتبار برای مشترکین اعتباری 8 - سطح قیمت ( این بخش در قسمت غذاها شرح داده خواهد شد) 9- محدوده آدرس ( جهت تعیین کرایه ) 10 - اضافه کرایه ( در صورت درج اضافه کرایه برای مسیرهای طولانی تر ) 11- درج دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه و یک خط نمابر 12 - امکان درج دو آدرس 13 - امکان درج توضیحات اضافیبر روی عکس کلیک کنید!
    برنامه حسابداری رستوران کالاها و مواد اولیه : تعریف کالاها و مواد اولیه و امکان انتساب نام اختصاری به آنها بهمراه قیمت تمام شده و واحد ( گرم ، کیلو ، عدد ، ظرف و .....) برای آنها ، که از این اطلاعات در مراحل بعدی برای انبارداری و انبارگردانی و همچنین تهیه فرمول تولید استفاده خواهد شد ..
    نرم افزار خرید و فروش رستوران غذاها : قسمت تعریف غذاها دارای این قابلیت ها و امکانات می باشد :
    - عنوان غذا
    - امکان فعال و غیر فعال کردن غذا ( که این قابلیت درباره غذاهای فصلی و مواردی از این دست کاربرد دارد )
    - اختصاص کد به غذا ، که می توان برای هر غذا کد منحصر به فردی را تعریف کرد و از این کد در فرم فروش استفاده نمود به این صورت که به جای آنکه در فرم فروش با ماوس بر روی نام غذا کلیک کنید ، کد آنرا در قسمت مربوطه درج کرده و سپس با فشردن دگمه اینتر به تب تعداد رفته و با در نهایت با درج تعداد مورد نظر دستور ثبت را صادر کنید . این نوع از فروش برای آن دسته از مشتریانی به سرعت زیادی جهت پذیرش سفارشات نیاز دارند توصیه می گردد. - واحد غذا مانند : پرس ، عدد ، سیخ ، ظرف و ....
    - گروه غذا : هر غذا می بایست به یک گروه غذایی انتساب داده شود ( شما می توانید بی نهایت گروه غذایی داشته باشید )
    - تنظیمات پیشرفته خط چاپ ( تعیین خط چاپ برای غذا ) : بنا به ساختار و تنوع غذاهای یک مجموعه و همچنین تعداد آشپزخانه ها و محل هایی که در یک مجموعه در آنها غذا تولید می شود ، می باید این قابلیت در برنامه ها وجود داشته باشد تا پرینت فیش آشپزخانه غذا در همان قسمتی که آن غذا تولید می شود چاپ شود . این قابلیت با بیشترین انعطاف پذیری در برنامه زعفران وجود دارد.
    - امکان اختصاص 4 خط چاپ ( شامل دو خط چاپ بیرون بر و دو خط چاپ سالن ) به یک غذا ، که این قابلیت نیز در تکمیل قابلیت فوق به نرم افزار افزوده شده است تا تفکیک خطوط چاپ بر اساس نوع سفارش ( بیرون بر و یا سالن ) نیز امکان پذیر باشد . - تعیین قیمت تمام شده ( به صورت اختیاری ) جهت محاسبه سود خالص فروش و عدم نیاز به محاسبه دستی آن. - فرمول تولید : این قابلیت به کاربر این امکان را می دهد تا انبار خود را بر اساس فروش مدیریت کند . به این معنا که زمانیکه فروش غذایی انجام می شود به میزانی که برای آن غذا تعریف شده از موجودی مواد اولیه آن از انبار کاسته شود . در نهایت اگر از این ویژگی به درستی و با دقت در تهیه فرمول تولید غذاها استفاده کنیم دیگر نیازی به انبارگردانی دستی نداشته و هرگونه اختلاف و عدم همخوانی میزان فروش و میزان مواد اولیه انبار به راحتی قابل پیگیری و مدیریت است .
    - امکان تعریف پنج سطح قیمت برای هر غذا : از این ویژگی بیشتر.بر روی عکس کلیک کنید!
    نرم افزار فروش رستوران پیک ها : تعریف پیک ها و درج اطلاعات شناسایی آنها و امکان فعال و غیر فعال کردن هر پیک..
    نرم افزار صدور فیش صندوق ها : تعریف صندوق به تعداد دلخواه...
    نرم افزار چاپ فاکتور پرسنل : تعریف پرسنل بهمراه درج مشخصات شناسایی و درج سمت برای آنها...
    نرم افزار فروش رستورانی هزینه ها : تعریف هزینه های جاری مجموعه از قبیل قبوض آب و برق و تلفن و حقوق پرسنل و هزینه های دیگر...
    برنامه رستوران و فست فودتعریف انبار : تعریف انبار به تعداد دلخواه و متناسب با نیاز مجموعه ...
    نرم افزار فروش فست فودمحدوده های آدرس : تعیین محدوده های آدرس و انتساب آن به مشترکین در قسمت تعریف مشترکین و استفاده از آن جهت تعیین کرایه در فروش از نوع ارسال توسط پیک...
    نرم افزار مدیریت فست فوداطلاعات پایه : تمام اطلاعاتی که ما در فرم های دیگر از آنها استفاده می کنیم ، مانند واحد شمارش کالا ، گروه مشترکین ، پیشوند ها ، توضیحات ، گروه فیش ها و .....
    .: امکانــات بخـش گــزارشـهــا :.
    نرم افزار پیتزا فروشی گزارش صندوق داران شامل بخش های :
    - گزارش غذاهای فروخته شده
    - گزارش فاکتورهای ویرایش شده(بهمراه تعداد دفعات ویرایش و نمایش اقلام حذف و اضافه شده بهمراه نمایش مبالغ کسر و اضافه شده در هر بار ویرایش)
    - گزارش فاکتورهای حذف و مرجوع شده
    نرم افزار اغذیه فروشی خلاصه گزارش مالی روز شامل بخش های :
    - واریزها به صندوق شامل :1-بابت فروش های نقد 2-بابت واریز وجه به صندوق 3-بابت تسویه حساب مشترکین اعتباری 4-بابت انتقال از صندوق های دیگر 5-بابت تسویه حساب پرسنل
    - برداشت ها از صندوق شامل : 1-بابت برداشت وجه از صندوق 2-بابت پرداخت هزینه 3-بابت انتقال از صندوق 4-بابت بدهکاری مشترک
    - بدهکاران امروز شامل : 1-بدهکاری مشترکین 2-بدهکاری پیک ها 3-بدهکاری پرسنل
    نرم افزار حسابداری کافی شاپ گزارش فاکتورها : 1-فاکتورهای عادی 2-فاکتورهای حذف شده 3-فاکتورهای واگذار شده به پیک 4-فاکتورهای برگشت/تسویه شده توسط پیک
    دانلود نرم افزار حسابداری رستوران گزارش فاکتورهای مشترکین : براساس تاریخ ،ساعت و نقدی و اعتباری بودن فاکتورها
    دانلود برنامه رستوران گزارش فاکتورهای مهمان شامل : ریز گزارشات میهمان های پرسنل اعتباری (درصورتی که پرسنل اجازه میهمان کردن افراد را داشته باشند)
    نرم افزار رستوران گزارش فاکتورهای پیک : براساس نام پیک ها تاریخ و ساعت و وضعیت پرداخت
    نرم افزار زعفران گزارش فاکتورها بر اساس غذا : براساس نام غذاها یا نام گروه غذاها ، تعیین محدوده برای مبلغ فاکتورها ،تاریخ و ساعت فاکتورها ، وضعیت پرداخت فاکتور
    نرم افزار پژواک گزارش خلاصه خرید مشترکین : براساس 1-تعداد خرید 2-مقدار خرید 3-میانگین هر خرید
    نرم افزار فروش سفره خانه گزارش خلاصه فروش روز : 1-تعداد و جمع مبلغ فروش سالن 2-تعداد و جمع مبلغ فروش بیرون بر 3-تعداد و جمع مبلغ فروش نقد 4-تعداد و جمع مبلغ فروش اعتباری
    نرم افزار برای رستوران گزارش درآمد روزانه :براساس سال و ماه
    نرم افزار حسابداری مناسب رستوران گزارش درآمد ماهیانه : براساس سال
    نرم افزار حسابداری برای فست فودگزارش فروش غذاها : بر اساس 1-تعداد فروش 2-کل مبلغ فروش 3-محدوده تاریخ فروش..
    نرم افزار برای فست فودگزارش فروش روزانه غذاها : بر اساس نام غذا ، سال و ماه می توان غذاهای فروخته شده را جستجو کرد..
    نرم افزار برای سفره خانه سنتی گزارش فروش ماهیانه غذاها : بر اساس نام غذا ، سال و می توان غذاهای فروخته شده را جستجو کرد..
    نرم افزار فست فودگزارش عملکرد پیک : نمایش اطلاعات تعداد سرویس ها و جمع مبالغ فاکتورهای مربوط به هر پیک..
    نرم افزار رستورانی گزارش عملکرد روزانه پیک : نمایش اطلاعات مالی مربوط به هر پیک بر اساس سال / ماه / روز ..
    برنامه رستوران گزارش عملکرد ماهیانه پیک : نمایش اطلاعات مالی مربوط به پیک بر اساس ماه ..
    نرم افزار برای رستوران گزارش مانده حساب مشترک اعتباری : نمایش اطلاعات مربوط به بدهکاری و بستانکاری مشترکین اعتباری ..
    مقایسه نرم افزار رستوران گزارش مانده حساب پرسنل اعتباری :نمایش اطلاعات مربوط به بدهکاری و بستانکاری پرسنل اعتباری که اجازه مهمان کردن مشتریان را دارند.

 با در نظر گرفتن طیف گسترده صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش(POS)  و با توجه به نیاز های مختلف آنها ، سعی بر آن داشته تا نرم افزار را به گونه ای طراحی نماید که در هنگام نصب و راه اندازی اولیه و با انتخاب رسته شغلی مورد نظر ( مانند صنف فروشندگان طلا و جواهر ، صنف مشاورین املاک و ....) قسمت اتوماسیون ویژه ای با فرم های تخصصی مانند فرم های فروش ویژه کاربران آن صنف، فرم های خرید ویژه کاربران آن صنف ، فرم های تعریف کالا ویژه کاربران آن صنف و.... که به صورت خودکار به نرم افزار افزوده گردد.
لیست قابلیت ها و امکانات نرم افزار صندوق مکانیزه فروش
1-    فرم اطلاعات :
-    تعریف اشخاص
-    تعریف کالا
-    تعریف هزینه
-    تعریف درآمد
-    ثبت دسته چک
-    مدیریت دسته چک ها
-    تحویل صندوق به کاربر
-    اطلاعات پایه
2-فرم عملیات
-    فاکتور فروش
-    فاکتور خرید
-    ثبت درآمد
-    ثبت هزینه
-    تسویه حساب اشخاص
-    سند افتتاحیه
-    تفصیلی صندوق
-    تفصیلی بانک
-    واریز به بانک
-    انتقال از بانک به صندوق
-    موجودی بانک و صندوق
-    پشتیبان گیری
-    مدیریت چک ها
3-فرم گزارش ها
-    گزارش فاکتور فروش
-    گزارش فاکتور خرید
-    گزارش فروش ها
-    گزارش خرید ها
-    عوارض / مالیات پرداختی
-    عوارض / مالیات پرداختی
-    گزارش کلیه دریافت و پرداخت ها
-    گزارش چک های دریافتی
-    گزارش چک ها و اسناد پرداختی
-    بانک در یک نگاه
-    فیش واریزی و دستگاه کارت خوان
-    تراکنش های دستگاه کارت خوان
-    گزارش کلی تخفیف ردیفی کالا
-    گزارش ریز تخفیف ردیفی کالا
-    گزارش اشخاص
-    بدهی / طلب های سر رسید دار
-    خلاصه عملکرد روزانه
-    گزارش خرید اشخاص
-    گزارش فروش اشخاص
-    گزارش گردش کالا در انبار
-    ارزش ریالی کالاهای موجود در انبار
-    مغاریت موجودی انبار
-    موجودی کالا در همه انبارها
-    صورت سود و زیان
-    تفصیلی سود و زیان
-    صورت سود و زیان کالا
4- امکانات
-    تهیه فایل مالیات (TTMS)
-    بستن سال مالی
-    بازیابی اطلاعات
-    انتخاب سال مالی
-    مدیریت پشتیبانی
-    تنظیم خطوط چاپگر
-    مدیریت فایل های اکسل
-    ارتقاء اینترنتی نرم افزار
-    ارتقاء آفلاین نرم افزار
-    تنظیمات سطوح دسترسی
-    محاسبه بهره اقساط
-    تقویم


-  دفترتلفن   


 نرم افزار صندوق مکانیزه فروش  بر اساس آخرین دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص استفاده صنوف از سامانه صندوق مکانیزه فروش ، تهیه و تولید گردیده است. در راستای اجرای مفاد ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین دستورالعمل‌های مواد (169 و 169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی، این شرکت سعی بر آن داشته تا همواره نرم افزار صندوق مکانیزه تولید شده خود با آخرین تغییرات و دستورالعمل های ابلاغ شده بروز رسانی نموده و به کاربران خود ارائه نماید. قابلیت ها و امکانات اصلی نرم افزار صندوق مکانیزه فروش شرکت پژواک ( مطابق با برگه اعلام نصب صندوق مکانیزه فروش سازمان امور مالیاتی ) عبارتند از:
1-قابلیت ثبت فروش و صدور صورتحساب مشتریان
2-قابلیت ثبت خرید
3-قابلیت نگهداری موجودی انبار
4-قابلیت گزارش دهی
5-قابلیت نگهداری حساب مشتریان


 
خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلخرید نرم افزار ویژه رستوران،کافی شاپ، فست فود،بیرون بر،کافه بستنی و ...
برچسب ها : افزار ,صندوق ,فاکتور ,نمایش ,گزارش ,غذاها ,نمایش اطلاعات ,رستوران گزارش ,صندوق مکانیزه ,تسویه حساب ,عکلیک کنید ,افزار صندوق مکانیزه ,رستوران گز?

دانلود پروژه دانشجویی تاکسی سرویس با php

:: دانلود پروژه دانشجویی تاکسی سرویس با php

پروژه دانشجویی تاکسی سرویس با php

قیمت: 20000 تومان

سورس کامل پروژه در پی اچ پی به همراه فایل اجرایی
پایگاه داده MySql می باشد
شامل 50 صفحه داکیومنت تایپ شده به صورت فایل ورد حاوی مقدمه، تاریخچه و توضیحات خط به خط پروژه و... می باشد

یک فایل آموزشی شامل نحوه اجرای پروژه، نحوه دسترسی به سورس کد پروژه و طریقه باز کردن پایگاه داده و مشاهده جداول می باشد که به صورت رایگان ارائه می گردد.

خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلدانلود پروژه دانشجویی تاکسی سرویس با php
برچسب ها : پروژه ,فایل ,پایگاه داده ,پروژه دانشجویی

دانلود قالب و بسته نصبی نیازمندیها و مدیریت تبلیغات جوملا Listbingo

:: دانلود قالب و بسته نصبی نیازمندیها و مدیریت تبلیغات جوملا Listbingo

قالب و بسته نصبی نیازمندیها و مدیریت تبلیغات جوملا Listbingo

قیمت: 40000 تومان

قالب و بسته نصبی نیازمندیها و مدیریت تبلیغات جوملا Listbingo با فونت فارسی تقدیم می شود
برای مشاهده دمو اینجا کلیک فرمایید
با امکان نصب نامحدود در دامنه های مختلف
با نصب رایگان روی هاست شما
بعد از دانلود فایل در یک فایل متنی لینک مستقیم دانلود قالب و بسته نصبی به شما اعلام می شود
که با سرعت بالا دانلود لذت ببرید.

خرید        سوال از فروشنده

منبع : 20 فایلدانلود قالب و بسته نصبی نیازمندیها و مدیریت تبلیغات جوملا Listbingo
برچسب ها : دانلود ,نصبی ,بسته ,جوملا ,تبلیغات ,نیازمندیها ,بسته نصبی ,تبلیغات جوملا ,مدیریت تبلیغات ,نصبی نیازمندیها ,دانلود قالب ,مدیریت تبلیغات جوملا ,ت

دانلود پروژه در مورد تاثیر مواد بیولوژیک بر محیط زیست و راهکارهای مقابله با آن

:: دانلود پروژه در مورد تاثیر مواد بیولوژیک بر محیط زیست و راهکارهای مقابله با آن

پروژه و تحقیق- تاثیر مواد بیولوژیک بر محیط زیست و راهکارهای مقابله با آن - در 100 صفحه-docx

چکیده

 

ایران یک کشور در حال توسعه می باشد با توجه به پیشرفت در حوزه های صنعتی ، کشاورزی ،... و همچنین  افزایش بی رویه جمعیت محیط زیست در کانون توجه قرار گرفته است.

 

توجه به پاکیزگی محیط زیست و رفع آلودگی های ایجاد شده یکی از مهم ترین موضوعات روز محسوب می گردد.

 

با توجه به اینکه ایران در سال های اخیر در حال اوج گیری در زمینه بیوتکنولوژی است عقلانی به نظر می رسد در سمت و سودهی برنامه های کلان محیط زیست در کشور از فناوری مواد بیلوژیک به عنوان یک پشتیبان قوی استفاده گردد.

مقدمهمحیط زیست یکی از عوامل تأثیرگذار در زندگی بشر تلقی می گردد زیرا انسان در تمام دوران زندگی با محیط پیرامون خود ارتباط تنگاتنگی دارد.محیط زیست به بخش آب ، هوا ، خاک تقسیم بندی می گردد.

که یکی از ضروری ترین عناصر حیات بر روی زمین می باشد و انسان روزانه 2.5-2 لیتر آب می نوشد و (66-58) درصد وزن بدن هر فرد در آب تشکیل می دهد.

 

تنفس نیز عامل ضروری در زندگی بشر است. بدن انسان برای انجام تمتم فعالیت های خود به اکسیژن نیاز دارد، بدون بهره بردن از هوای پاک زندگی برای بشر غیر ممکن است.

 

خاک نیز یکی از منابع اصلی تأمین کننده غذای انسان می باشد بدین وسیله زندگی بشر را تحت الشعاع قرار می دهد و آلودگی خاک سبب بروز بسیاری از بیماری ها در گیاهان و جانوران شده و بدین ترتیب زندگی بشر را به خطر می اندازد.بررسی نحوه آلودگی آب ، هوا ، خاک و برطرف کردن آلودگی های موجود مهم تلقی گشته و یکی از عناصر اصلی در زندگی انسان می باشد.فصل اول : آلودگی زیستی

مقدمه ای بر آلودگی زیستی

مواد بیولوژیک به موادی که حامل موجودات زنده نظیر باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها ،جلبک ها،... باشد اطلاق می شود.این جاندران ریز اما تأثیر گذار به واسطه استفاده از کودهای بیولوژیک ، علف کش ها و افت کش ها ، مدفوع انسان ها ، پوست و بافت جانوران مرده و ... به محیط زیست پیرامون ما راه می یابند و باعث ایجاد بیماری و عفونت در افراد می گردند.از آنجا که با فراهم آمدن شرایط مناسب رشد و تکثیر این موجودات ذره بینی بسیار سریع می باشد و مراحل اولیه آلودگی بیولوژیک به سادگی قابل تشخیص نمی باشد.

بررسی و شناخت آلودگی بیولوژیک آب ، هوا، خاک بسیار مهم تلقی می شود و یکی از اروش های بهبود و سطح کیفی سلامت در افراد جامعه محسوب می گردد.

بخش اول : آلودگی آب

مقدمه

آب یکی از فراوانترین و پایدارترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت شده و از آن به عنوان بزرگترین حلال شیمیایی یاد می شود. آب اساسی ترین تشکیل دهنده بافتهای بدن بوده و به عنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده  که بدون آن انجام اعمال فیزیولوژی بدن ممکن نمی باشد. آب حدود 70 % وزن بدن انسان را تشکیل داده و حدود 71 % سطح زمین را به صورت دریا ،دریاچه و رودخانه پوشانیده است.میانگین سالانه باران در جهان 76.2 سانتیمتر و حدود 97.3 % آب در اقیانوس ها ، 2.1% در یخ های مناطق قطبی و 0.6 % در دریاچه ها ، رودخانه ها و زیرزمین قرار گرفته است.

اصولا مقدار آب در جهان ثابت می باشد ولی به طور یکنواختی توزیع نشده به طوری که در بعضی از نقاط جهان آب مناسب به اندازه کافی و در بعضی مناطق به مقدار کم وجود دارد که تکافوی نیاز جوامع بشری را نمی کند، از این رو آبهای طبیعی را طی یک سری عملیات برای مصارف مختلف مناسب می نمایند.اگرچه آب یک اجتماع اغلب از یک منبع تهیه می شود ولی در مواردی که آب یک منبع برای رفع نیازهای مردم کافی نباشد ، از آب چند منبع ، مانند آبهای سطحی و زیرزمینی ، استفاده می شود.

 

 

جهت دانلود مقاله پروژه اینجا کلیک نمایید

منبع : 20 فایلدانلود پروژه در مورد تاثیر مواد بیولوژیک بر محیط زیست و راهکارهای مقابله با آن
برچسب ها : آلودگی ,زیست ,محیط ,زندگی ,انسان ,بیولوژیک ,محیط زیست ,ضروری ترین ,آلودگی بیولوژیک ,قرار گرفته ,راهکارهای مقابله

دانلود مقاله پاورپوینت بیماری های گیلاس و آلبالو

:: دانلود مقاله پاورپوینت بیماری های گیلاس و آلبالو

دانلود مقاله پاورپوینت بیماری های گیلاس و آلبالو

 

بیماری های گیلاس و آلبالو (بصورت پاور پوینت)


 

 • حجم فایل 2.77MB

 • فرمت فایل ppt

بیماری های گیلاس و آلبالو شامل( غربالی گیلاس، بیماری مومیایی گیلاس و آلبالو و ....)

تحقیق بیماری های محصولات کشاورزی در مورد گیلاس و آلبالو شامل

جهت دانلود مقاله بیماری های گیلاس و آلبالو اینجا کلیک نمایید

منبع : 20 فایلدانلود مقاله پاورپوینت بیماری های گیلاس و آلبالو
برچسب ها : گیلاس ,آلبالو ,بیماری ,مقاله ,دانلود ,دانلود مقاله ,پاورپوینت بیماری ,مقاله پاورپوینت ,مقاله پاورپوینت بیماری ,دانلود مقاله پاورپوینت

ترجمه مقاله هوش مصنوعی و دانلود رایگان اصل مقاله

:: ترجمه مقاله هوش مصنوعی و دانلود رایگان اصل مقاله

16 صفحه پیش نمایش فایل به صورت رایگان برای دانلود موجود است

16 صفحه نیز ترجمه این فایل به صورت فایل ورد است

ترجمه مقاله هوش مصنوعی و دانلود رایگان اصل مقاله

 

مقدمه :

اگر چه تعریف دقیق و واضحی از AI وجود ندارد ( حتی برای هوش ) ولی می توان تعریفی از ماشینی که بتواند فکر کند و یا مثل انسان عمل کند که می تواند یاد بگیرد و رد علوم مختلف برای حل مسائل استفاده می شود. برای تولید پژوشگران AI ، مشتاقانه ، مغز انسان را مورد مطالعه قرار می دهند تا بفهمند چگونه کار می کند .

مغز انسان شامل 10 تا 100 بیلیون سلول عصبی است و هر کدام از این اعصاب به 10 تا 10000 عصب دیگر متصل می شوند. یک سلول مغز به تنهایی خیلی کندتر از یک میکرو پروسسور عمل می کند و یک عمل ساده ای دارد . و ساختارکلی آن این است که یک ورودی بگیرد و بک خروجی بدهد و اگر جمع آنها از یک مقدار تجاوز نکند . گرچه موازی است با عمل آن ، اما مغز بشر عملکردی دارند که کامپیوتر امروزی هنوز به آن دسترسی ندارند حتی با این سرعت پیشرفت دراین رشته ، ماتقریبا 20 سال با سوپر کامپیوتر هایی که با این قدرت برابری کنند فاصله داریم .

به عبارت دیگر تعدادی سعی کرده اند که به مدل مغز برسند که در برخی موارد موفقیت آمیز بوده است . و تنها آزمایش برای هوش ، TURING TEST است . که فکر ساختن این ماشین هنوز هم در اذهان وجود دارد .

چرا دستیابی به AI مشکل است .

این افکار به اندلزه مشکل AI نیست ، و من می خواهم ثابت کنم که تنها گونه با هوش بشریت است ( دقیقا برعکس گفته ها ی بالا ) من میخواهم نشان بدهمکه تمام عقاید در مورد AI با احتیاج به یک تغییر به منظور هدیت یک بخش نتیجه دارند .

 

 
 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی هوش مصنوعی اینجا کلیک نمایید

 

و دانلود ترجمه مقاله هوش مصوعی اینجا کلیک نمایید

منبع : 20 فایلترجمه مقاله هوش مصنوعی و دانلود رایگان اصل مقاله
برچسب ها : مقاله ,دانلود ,رایگان ,انسان ,مصنوعی ,ترجمه ,ترجمه مقاله ,کلیک نمایید ,اینجا کلیک ,دانلود رایگان

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک و دانلود رایگان اصل مقاله

:: ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک و دانلود رایگان اصل مقاله

دانلود ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک و دانلود رایگان اصل مقاله

فایل اصلی به صورت فایل پی دی اف به صورت رایگان برای دانلود موجود است
فایل اصلی 55 صفحه
فایل ترجمه 68 صفحه فایل ورد

 

1-    مقدمه

هر سازمانی دارای ماموریتی می باشد در این عصر دیجیتال، همانطور که سازمانها از سیستمهای تکنولوژی اطلاعاتی خودکار (IT) استفاده می کنند تا از بهترین امکانات و تکنولوژی برای حمایت واجرای بهترماموریت خود بهره مند باشند، مدیریت بحران (Risk Management) دارای نقش بسیار حساس در محافظت فعالیتهای اطلاعاتی یک سازمان ودر نتیجه ماموریت آن سازمان در قبال خطرات مربوط به IT بر عهده دارد.

یک فرآیند مدیریتی بحران می تواند مهمترین عامل موفقیت دربرنامه های امنیتی IT به حساب آید. هدف اصلی فرآیند مدیریت بحران می تواند محافظت سازمان و توانائیهای اجرائی آن در ماموریت محوله باشدکه تنها عملکرد IT را شامل نمی شود. بنابراین، فرآیند مدیریت خطر (بحران) را نباید در ابتدا بصورت یک فعالیت تکنیکی که تحت نظارت متخصص IT صورت می گیرد همکاری برای مدیر سیستمهای IT محسوب می شود، در نظر گرفت بلکه بعنوان روش مدیریت الزامی که سازمان را پوشش می دهد، به آن نگاه کرد.

نظریات دولتی:

این مقاله توسط MIST در قبال مسئولیتهای اداری تحت نظارت قانون فعالیت امنیتی کامپیوتری مصوب سال 1987 و قانون "آگاهی تکنولوژی مدیریت اطلاعاتی" مصوب 1996 نگارش شده است. این مقاله تنها یک تیتر از مجموعه مفاهیم قوانین (3) (a) 3-a 278 c. v.s 15 نمی باشد.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک اینجا کلیک نمایید

 

و دانلود ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک اینجا کلیک نمایید

منبع : 20 فایلترجمه مقاله مدیریت استراتژیک و دانلود رایگان اصل مقاله
برچسب ها : مدیریت ,مقاله ,دانلود ,سازمان ,رایگان ,استراتژیک ,فرآیند مدیریت ,استراتژیک اینجا ,اینجا کلیک ,کلیک نمایید ,مدیریت بحران ,مقاله مدیریت استراتژی

دانلود جزوه درسی دینامیک دانشگاه علم و صنعت

:: دانلود جزوه درسی دینامیک دانشگاه علم و صنعت

جزوه دینامیک دانشگاه علم و صنعت

جزوه دینامیک دانشگاه علم و صنعت به صورت pdf تعداد صفحات 252

 

خرید و دانلود محصول

 

1395/07/17


جزوه دینامیک دانشگاه علم و صنعت , دانلود , دانلود جزوه دینامیک دانشگاه علم و صنعت , دانلود جزوه , دانلود جزوه دینامیک , دینامیک , دانشگاه علم و صنعت , مقاله , تحقیق , خرید

منبع : 20 فایلدانلود جزوه درسی دینامیک دانشگاه علم و صنعت
برچسب ها : دینامیک ,دانلود ,صنعت ,دانشگاه ,جزوه ,دینامیک دانشگاه ,جزوه دینامیک ,دانلود جزوه ,صنعت دانلود ,جزوه دینامیک دانشگاه

دانلود فیلم آموزشی 15 روش ساده برای تناسب اندام

:: دانلود فیلم آموزشی 15 روش ساده برای تناسب اندام

فیلم آموزشی 15 روش ساده برای تناسب اندام


تنها با اجرای 15 روش ساده در عرض کمتر از 20 روز به تناسب دلخواهی از بدن خود برسید

با دیدن این فیلم شما قادر خواهید بود اندام خود را خوش فرم تر نمایید


خرید و دانلود محصول

 

1395/07/17


تناسب , بدن , فیلم , ورزش , نتاسب اندام , فیتنس , حرکات , ساده , کاهش وزن , چربی , شکم , لاغری , درهم , کالا , درهم کالا


منبع : 20 فایلدانلود فیلم آموزشی 15 روش ساده برای تناسب اندام
برچسب ها : اندام ,ساده ,فیلم ,تناسب ,درهم کالا ,تناسب اندام ,برای تناسب ,ساده برای ,فیلم آموزشی ,برای تناسب اندام

دانلود آموزش رانندگی آیین نامه شهر95

:: دانلود آموزش رانندگی آیین نامه شهر95

آموزش رانندگی آیین نامه شهر95
آموزش رانندگی -مقدماتی

آموزش رانندگی -حرفه ای
آموزش رانندگی -فوق حرفه ای
علایم رانندگی
سولات آیین نامه
نرخ جرایم رانندگی 95
................

خرید و دانلود محصول

 

1395/07/18


آموزش , رانندگی , آیین نامه , شهری , سال , 95

منبع : 20 فایلدانلود آموزش رانندگی آیین نامه شهر95
برچسب ها : رانندگی ,آیین ,نامه ,آموزش ,آیین نامه ,رانندگی آیین ,آموزش رانندگی ,نامه شهر95

کتاب چگونه مانند مردان حرفه ای لباس رسمی بپوشیم ؟

:: کتاب چگونه مانند مردان حرفه ای لباس رسمی بپوشیم ؟

چگونه مانند مردان حرفه ای لباس رسمی بپوشیم ؟

 

انتخاب لباس رسمی آقایان

یکی از اصلی ترین دغدغه هایی که آقایان در محیطهای کاری دارند بالاخص اگر رسمی هم باشد ، چگونگی پوشش آنهاست ، من به آنها کاملا حق می دهم چون تاثیری که ما در ۵ ثانیه اول می گذاریم حتی از ۵ ساعت بعدی ما هم مهمتر است و تاثیری که ما در اولین دیدار روی دیگران می گذاریم پایدارترین می باشد و باعث می شود برای همیشه بر اساس نگاه اول و نگرشی که نسبت به ما پیدا کرده اند ، در ادامه نیز بر همان اساس قضاوت کنند ! در کتاب چگونه مانند مردان حرفه ای ، لباسرسمی بپوشیم ؟ سعی می کنم از اهمیت و تاثیر پوشش صحبتی نکنم ، چون شما به اندازه کافی از اهمیت نوع و چگونگی پوشش خود در فضاهای اجتماعی آگاهی دارید که باعث شده این کتاب چگونه مانند مردان حرفه ای لباس رسمی بپوشیم ؟ را مطالعه بفرمایید و می دانید کوچکترین تغییر در وضعیت ظاهری شما می تواند نتایج را به کلی تغییر دهد ! خرید لباسهای گران قیمت و لوکس لازم نیست ، شما باید بدانید برای محیط های رسمی چه لباسی را انتخاب کنید و چگونه بپوشید ! در ادامه با وبسایت تک بوک همراه باشد . موارد بسیار ضروری که باید در انتخاب و چگونگی کت و شلوار خود در نظر بگیرید را بدانید و بکار ببندید . این کتاب اهدایی از طرف مولف آن جابر مرتضایی به وبسایت تک بوک می باشد .